Project

General

Profile

Bug #733

Temasider: Linket "Se alle nyheder" henviser uhensigtsmæssigt

Added by Morten Brunbjerg Bech over 4 years ago. Updated about 2 years ago.

Status:
Closed
Priority:
None
Assignee:
-
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Inspiration - Sektioner og temaer

Description

På temasider får man kun vist de 5 seneste nyheder, der er relateret til gruppen. Under nyhederne vises linket "Se alle nyheder".

Linket gør sådan set, som det siger. Nemlig, linker til alle nyheder.

Problemet er:

 1. Det forventes ved klik på dette link at få de øvrige nyheder, der er knyttet til netop det pågældende tema.
 2. Det er svært at finde de øvrige nyheder, der er knyttet til det pågældende tema.

Forslag:


Related issues

Has duplicate DDB CMS - Enhancement #741: Tema - Se alle nyhederClosed2014-12-15
Has duplicate DDB CMS - Bug #801: Link til Alle Nyheder i Grupper er forkertClosed2015-01-27

History

#1 Updated by Jonas Thorsen over 4 years ago

Vi berører samme problemstilling i issue 741: http://platform.dandigbib.org/issues/741

#2 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

#3 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Status changed from New to Open (waiting)
 • Target version set to DDB CMS 2015 2. opgradering

#4 Updated by Rolf Madsen about 4 years ago

 • Has duplicate Bug #801: Link til Alle Nyheder i Grupper er forkert added

#5 Updated by Rolf Madsen about 4 years ago

 • Status changed from Open (waiting) to Ready for development

#6 Updated by Gitte Barlach almost 4 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2015 2. opgradering to DDB CMS 2015 4. opgradering

#8 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2015 4. opgradering to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#9 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

 • Priority changed from Normal to None
 • Kategorier Inspiration - Sektioner og temaer added

Qua skiftet til Easyting modulerne og Editorial base, mener jeg ikke dette issue længere er relevant da det er relateret til det nuværende tema modul.

#10 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

 • Status changed from Ready for development to Closed

Dette issue lukkes hermed som følge af en generel oprydning af issues som menes løst i anden sammenhæng eller hvor der mangler afklaring af problemstillinger eller løsningsmodeller.

Mener du dette issue ikke skal lukkes, så skriv venligst begrundelsen for at der skal genoptages!

Also available in: Atom PDF