Project

General

Profile

Bug #742

Baggrundsbillede tilknyttet indholdselement vises ikke

Added by Kasper Garnæs almost 5 years ago. Updated over 1 year ago.

Status:
Needs design decision
Priority:
High
Assignee:
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Biblioteksinfo - Sider

Description

Hvis jeg tilknytter et baggrundsbillede til en node, så vises baggrundsbilledet ikke ved visning af noden. Så vidt jeg kan se skyldes det at modulet til tilknytning af baggrundsbilleder ikke understøtter hvis layoutet af indholdselementet styres vha. Panels modulet.

Så vidt jeg kan se dækker moduler dynamic_background_node eller dynamic_background_panels dette.

Visning af generelle baggrundsbilleder virker fint.

Testst i 7.x-1.0.1.

History

#1 Updated by Gitte Barlach over 4 years ago

 • Status changed from New to Open (waiting)
 • Target version set to DDB CMS 2015 4. opgradering

#3 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Assignee set to Kasper Garnæs

#4 Updated by Rolf Madsen about 4 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2015 4. opgradering to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#5 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Kategorier Inspiration - Arrangementer added

#6 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Kategorier Inspiration - Nyheder added
 • Kategorier deleted (Inspiration - Arrangementer)

#7 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Kategorier Biblioteksinfo - Sider added
 • Kategorier deleted (Inspiration - Nyheder)

#8 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

 • Priority changed from Normal to High
 • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to DDB CMS 2017 1. opgradering (7.x-4.0.2)

#9 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2017 1. opgradering (7.x-4.0.2) to DDB CMS 2017 1. opgradering (DBC sprintbacklog)

#10 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

 • Status changed from Open (waiting) to Ready for development

#11 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

 • Assignee deleted (Kasper Garnæs)

#12 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

 • Assignee set to Laura Holm

#13 Updated by per johansen about 3 years ago

 • Status changed from Ready for development to Development
 • Assignee changed from Laura Holm to per johansen

jeg kigger på denher

#14 Updated by per johansen about 3 years ago

 • Status changed from Development to Needs code review
 • Assignee changed from per johansen to Kasper Garnæs

done a pull-request
https://github.com/ding2/ding2/pull/361

først og fremmest skal dynamic_background_node modulet enables - skal det gøres pr. default ??

dernæst var der en bug i modulet, som jeg har lavet en patch til.

#15 Updated by Gitte Barlach almost 3 years ago

 • Assignee changed from Kasper Garnæs to Jesper Kristensen

#16 Updated by Jesper Kristensen almost 3 years ago

 • Status changed from Needs code review to Need more info
 • Assignee changed from Jesper Kristensen to Gitte Barlach

PR findes ikke længer?

#17 Updated by Rolf Madsen almost 3 years ago

 • Subject changed from Baggrundsbillede tilknyttet indholdselement vises ikke to Baggrundsbillede tilknyttet indholdselement vises ikke PR ER BLEVET VÆK
 • Assignee changed from Gitte Barlach to per johansen

@Per, kan du grave dit PR frem igen?

#18 Updated by per johansen almost 3 years ago

jeg lavede et patch

https://www.drupal.org/files/issues/node_background_with_panels_2428899.patch

.. det skal jo nok skrives ind i make-file

#19 Updated by Rolf Madsen almost 3 years ago

 • Status changed from Need more info to Needs code review
 • Assignee changed from per johansen to Gitte Barlach

#20 Updated by Rolf Madsen almost 3 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2017 1. opgradering (DBC sprintbacklog) to Release 27 - Bugfixes (2017 2. opgradering) (7.x-4.2.1)

#21 Updated by Gitte Barlach over 2 years ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Jesper Kristensen

#22 Updated by Kasper Garnæs over 2 years ago

 • Parent task set to #2231

#23 Updated by Gitte Barlach over 2 years ago

 • Parent task deleted (#2231)

#24 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

 • Subject changed from Baggrundsbillede tilknyttet indholdselement vises ikke PR ER BLEVET VÆK to Baggrundsbillede tilknyttet indholdselement vises ikke
 • Description updated (diff)
 • Status changed from Needs code review to Needs prioritization
 • Assignee deleted (Jesper Kristensen)
 • Target version changed from Release 27 - Bugfixes (2017 2. opgradering) (7.x-4.2.1) to Release 29-2 - Bugfixes (7.x-4.5.0)

#25 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Assignee set to Michael W. Christoffersen
 • Target version changed from Release 29-2 - Bugfixes (7.x-4.5.0) to Release 29-2 - Bugfixes (Needs analysis)

#26 Updated by Michael W. Christoffersen almost 2 years ago

 • Status changed from Needs prioritization to Closed
 • Assignee changed from Michael W. Christoffersen to Rolf Madsen

Der refereres til Node background, som ikke eksisterer længere. Dermed lukkes sagen.

#27 Updated by Simon Holt almost 2 years ago

Modulet ser ud til at findes som et sub-module af dynamic_background, somn stadig er inkluderet i koden:

https://github.com/ding2/ding2/blob/09b5b5f555d19a3c999ec1afda380d5ad48e15dd/ding2.make#L64

https://www.drupal.org/project/dynamic_background 

I en frisk installation kan det aktiveres af administratorer under /admin/modules.

Det er sikkert ikke meget brugt, men synes da det lyder som en smart ting at kunne indstille.

#28 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Status changed from Closed to Needs design decision
 • Target version changed from Release 29-2 - Bugfixes (Needs analysis) to Release 29-2 - Bugfixes (UX beslutning udestår)

#29 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Target version changed from Release 29-2 - Bugfixes (UX beslutning udestår) to Release 33 - Bugfixes

Also available in: Atom PDF