Projekt

Generelt

Profil

Enhancement #743

Adskildt håndtering af lån og fjernlån på min side

Tilføjet af Toke Leth Laursen for mere end 4 år siden. Opdateret for mere end 2 år siden.

Status:
Closed
Prioritet:
Normal
Tildelt til:
-
Anslået tid:
URL med eksempel:
Kategorier:
Min konto - Lån, Integration - DDELibra, Integration - FBS

Beskrivelse

Ifølge hvad vi kan se på "min side" er der ikke adskilte flows mellem håndtering af fjern- og lokallån.

Idet der typisk i bibliotekssystemet er forskellige flows for f.eks. genlån af lokale og fjernlån, giver det nogle uhensigtsmæssigheder i grænsefladen.

Se f.eks. vedhæftede screenshot hvor "Skappelstrikk" er lånt fra bibliotekets egen samling (og er reserveret) mens titlen "Blood on the tracs" er et fjernlån.

Begge har teksten "Materialet kan ikke fornyes", men fjernlånet er det faktisk muligt at lave en fornyelsesanmodning fra 7 dage før lånetidens udløb.
Det er ikke muligt at skelne i teksterne mellem lokal og fjernlån og derfor kan man ikke på fjernlån skrive f.eks. "Fornyelse ikke mulig før tidligst 7 dage før afleveringsfristen"

Derudover burde flowet kunne beskrive at et fjernlån ikke er fornyet før udlånsbiblioteket accepterer anmodningen.

Se evt. vedhæftede filer der viser håndtering af samme materiale på gl. hjemmeside


Relaterede sager

duplikater DDB CMS - Bug #1675: Fjernlån: Misvisende lånerbesked ved forsøg på fornyelse af materiale, der ikke kan fornys. Closed

Historik

#1 Opdateret af Toke Leth Laursen for mere end 4 år siden

Relateret til #354

Men kunne man forestille sig, at man nøjes med muligheden for at adskille teksterne for fjern og lokal lån.

#2 Opdateret af Rolf Madsen for mere end 4 år siden

 • Status ændret fra New til Need more info
 • Udgave sat til DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering)

Så vidt jeg husker valgte vi løsningen med at samle lån og fjernlån i samme liste fordi de udleveres i den samme XML struktur fra bibliotekssystemerne (muligvis kun det ene) og at det derfor ikke var hensigtsmæssigt at "skille dem ad".

Jeg har ikke mulighed for at teste det pt. og jeg ved ikke hvordan strukturen er fra FBS så det skal undersøges nærmere.

#3 Opdateret af Toke Leth Laursen for mere end 4 år siden

Det er ikke noget problem, at både lokale og fjernlån er i samme liste.

Men det ville være mere brugervenligt, hvis de tekstmæssigt er forskellige, så det ikke for brugeren altid (undtagen de sidste 7 dage i lånetiden) ser ud somom fjernlån ikke kan fornyes.

Derudover har vi også oplevet den problematik der var i #354 med at når man fornyer et fjernlån får man status at det kan ikke lade sig gøre, mens det i bibliotekssystemet er fornyet. Så den er der stadig

#4 Opdateret af Anonym for mere end 4 år siden

Hjørring er enig med Silkeborg. Vi har løst problemet midlertidigt - se vedhæftede "Fjernlån"

#5 Opdateret af Toke Leth Laursen for cirka 4 år siden

Fra en brugersynsvinkel er det nødvendigt, at der skelnes, for de kan ikke umiddelbart vide, at man først kan forsøge at genlåne fjernlån 7 dage før de udløber.
Hjørring løsningen er en mulighed men absolut ikke den pæneste eller mest brugervenlige ;-)

#6 Opdateret af Rolf Madsen for cirka 4 år siden

 • Udgave ændret fra DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering) til DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#7 Opdateret af Rolf Madsen for cirka 3 år siden

 • Tildelt til sat til Toke Leth Laursen

Kan det være en løsning at ændre "sprogbruget" så vi skriver "kan fornys" i stedet for "Kan ikke fornys"?

Med indførelsen af FBS får vi den problemstilling at systemet default er sat til at materialer først kan fornys 7 dage før afleveringsfristen.
Dermed får vi et meget højt antal "Kan ikke fornys" tekster ned over lånerstatussiden.

Det forekommer mig at problemstillingerne er nogenlunde identiske.

#8 Opdateret af Toke Leth Laursen for cirka 3 år siden

Jeg synes det er helt fint med at problematikken forsøges løst via teksterne.

Hvis Cicero for egne lån har samme opførsel som fjernlån (kan kun fornys 7 dage før udløb) så burde denne sag måske lukkes?

Men man skulle måske skelne mellem "Kan fornyes", "Kan ikke fornyes endnu" (eller noget lignende) og "Kan ikke fornyes"

#10 Opdateret af Toke Leth Laursen for cirka 3 år siden

Det ser fint ud for mig. Dog er jeg usikker på, om de grønne udråbstegn angivelser er dem man (endnu) ikke kan forny.

#11 Opdateret af Rolf Madsen for cirka 3 år siden

Tanken er at de grønne udråbstegn kun vises ved de materialer der kan fornys.

Bibliotekssystemerne udleverer, så vidt jeg ved eller kan udlede af dokumentationen, ikke information om hvorvidt et materiale kan fornys på et senere tidspunkt.

#12 Opdateret af Rolf Madsen for cirka 3 år siden

 • Status ændret fra Need more info til Needs analysis
 • Kategorier Min konto - Lån, Integration - DDELibra, Integration - Integra, Integration - FBS tilføjet

#13 Opdateret af Rolf Madsen for næsten 3 år siden

 • Kategorier slettet (Integration - Integra, Integration - FBS)

#14 Opdateret af Rolf Madsen for næsten 3 år siden

 • Kategorier Integration - FBS tilføjet

#15 Opdateret af Rolf Madsen for mere end 2 år siden

 • duplikater Bug #1675: Fjernlån: Misvisende lånerbesked ved forsøg på fornyelse af materiale, der ikke kan fornys. tilføjet

#16 Opdateret af Rolf Madsen for mere end 2 år siden

 • Status ændret fra Needs analysis til Closed
 • Tildelt til slettet (Toke Leth Laursen)

Dette issue lukkes da det duplikerer #1675 hvor problemstillingen er analyseret.

Eksporter til Atom PDF