Project

General

Profile

Enhancement #743

Adskildt håndtering af lån og fjernlån på min side

Added by Toke Leth Laursen over 4 years ago. Updated over 2 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Assignee:
-
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Min konto - Lån, Integration - DDELibra, Integration - FBS

Description

Ifølge hvad vi kan se på "min side" er der ikke adskilte flows mellem håndtering af fjern- og lokallån.

Idet der typisk i bibliotekssystemet er forskellige flows for f.eks. genlån af lokale og fjernlån, giver det nogle uhensigtsmæssigheder i grænsefladen.

Se f.eks. vedhæftede screenshot hvor "Skappelstrikk" er lånt fra bibliotekets egen samling (og er reserveret) mens titlen "Blood on the tracs" er et fjernlån.

Begge har teksten "Materialet kan ikke fornyes", men fjernlånet er det faktisk muligt at lave en fornyelsesanmodning fra 7 dage før lånetidens udløb.
Det er ikke muligt at skelne i teksterne mellem lokal og fjernlån og derfor kan man ikke på fjernlån skrive f.eks. "Fornyelse ikke mulig før tidligst 7 dage før afleveringsfristen"

Derudover burde flowet kunne beskrive at et fjernlån ikke er fornyet før udlånsbiblioteket accepterer anmodningen.

Se evt. vedhæftede filer der viser håndtering af samme materiale på gl. hjemmeside


Related issues

Is duplicate of DDB CMS - Bug #1675: Fjernlån: Misvisende lånerbesked ved forsøg på fornyelse af materiale, der ikke kan fornys. Closed

History

#1 Updated by Toke Leth Laursen over 4 years ago

Relateret til #354

Men kunne man forestille sig, at man nøjes med muligheden for at adskille teksterne for fjern og lokal lån.

#2 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Status changed from New to Need more info
 • Target version set to DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering)

Så vidt jeg husker valgte vi løsningen med at samle lån og fjernlån i samme liste fordi de udleveres i den samme XML struktur fra bibliotekssystemerne (muligvis kun det ene) og at det derfor ikke var hensigtsmæssigt at "skille dem ad".

Jeg har ikke mulighed for at teste det pt. og jeg ved ikke hvordan strukturen er fra FBS så det skal undersøges nærmere.

#3 Updated by Toke Leth Laursen over 4 years ago

Det er ikke noget problem, at både lokale og fjernlån er i samme liste.

Men det ville være mere brugervenligt, hvis de tekstmæssigt er forskellige, så det ikke for brugeren altid (undtagen de sidste 7 dage i lånetiden) ser ud somom fjernlån ikke kan fornyes.

Derudover har vi også oplevet den problematik der var i #354 med at når man fornyer et fjernlån får man status at det kan ikke lade sig gøre, mens det i bibliotekssystemet er fornyet. Så den er der stadig

#4 Updated by Anonymous over 4 years ago

Hjørring er enig med Silkeborg. Vi har løst problemet midlertidigt - se vedhæftede "Fjernlån"

#5 Updated by Toke Leth Laursen over 4 years ago

Fra en brugersynsvinkel er det nødvendigt, at der skelnes, for de kan ikke umiddelbart vide, at man først kan forsøge at genlåne fjernlån 7 dage før de udløber.
Hjørring løsningen er en mulighed men absolut ikke den pæneste eller mest brugervenlige ;-)

#6 Updated by Rolf Madsen about 4 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering) to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#7 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Assignee set to Toke Leth Laursen

Kan det være en løsning at ændre "sprogbruget" så vi skriver "kan fornys" i stedet for "Kan ikke fornys"?

Med indførelsen af FBS får vi den problemstilling at systemet default er sat til at materialer først kan fornys 7 dage før afleveringsfristen.
Dermed får vi et meget højt antal "Kan ikke fornys" tekster ned over lånerstatussiden.

Det forekommer mig at problemstillingerne er nogenlunde identiske.

#8 Updated by Toke Leth Laursen over 3 years ago

Jeg synes det er helt fint med at problematikken forsøges løst via teksterne.

Hvis Cicero for egne lån har samme opførsel som fjernlån (kan kun fornys 7 dage før udløb) så burde denne sag måske lukkes?

Men man skulle måske skelne mellem "Kan fornyes", "Kan ikke fornyes endnu" (eller noget lignende) og "Kan ikke fornyes"

#10 Updated by Toke Leth Laursen over 3 years ago

Det ser fint ud for mig. Dog er jeg usikker på, om de grønne udråbstegn angivelser er dem man (endnu) ikke kan forny.

#11 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

Tanken er at de grønne udråbstegn kun vises ved de materialer der kan fornys.

Bibliotekssystemerne udleverer, så vidt jeg ved eller kan udlede af dokumentationen, ikke information om hvorvidt et materiale kan fornys på et senere tidspunkt.

#12 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Status changed from Need more info to Needs analysis
 • Kategorier Min konto - Lån, Integration - DDELibra, Integration - Integra, Integration - FBS added

#13 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

 • Kategorier deleted (Integration - Integra, Integration - FBS)

#14 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

 • Kategorier Integration - FBS added

#15 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Is duplicate of Bug #1675: Fjernlån: Misvisende lånerbesked ved forsøg på fornyelse af materiale, der ikke kan fornys. added

#16 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Status changed from Needs analysis to Closed
 • Assignee deleted (Toke Leth Laursen)

Dette issue lukkes da det duplikerer #1675 hvor problemstillingen er analyseret.

Also available in: Atom PDF