Project

General

Profile

Bug #756

Personalelister for biblioteker

Added by Simon Holt almost 6 years ago. Updated about 5 years ago.

Status:
Resolved (tag version)
Priority:
High
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:

Description

Der er en bug i viewet "Ding Staff : Library departments list", der ødelægger linket til personaleprofilen, hvis personalebrugeren har et id på over 999. Dette skyldes at tusindtalsadskiller er sat til komma på feltet "User uid", som det vist i screenshotet. Hvis en bruger har et id på over 999, kommer der et komma i uid. Systemet kan derfor ikke finde det rette path-alias og laver linket user/uid med komma.

Indstillingen for tusindadskiller skal rettes til "ingen".

personaleliste-bug.png (18.5 KB) personaleliste-bug.png Simon Holt, 12/18/2014 02:19 PM

Related issues

Has duplicate DDB CMS - Bug #410: Personaleliste flyder ud i venstrespalte og sidefodResolved (tag version)2014-06-18
Has duplicate DDB CMS - Bug #747: Manglende personaleClosed2014-12-16
Has duplicate DDB CMS - Bug #1099: Nye staff profiler viser fejlClosed2015-03-16

History

#1 Updated by Simon Holt almost 6 years ago

Fejlen kan ses på følgende personaleliste fra Køge ved Mihaela Boock-Jensen:

https://www.koegebib.dk/bibliotek/koege-bibliotek/personale

#2 Updated by Rolf Madsen almost 6 years ago

 • Status changed from New to Open (waiting)
 • Priority changed from Normal to High
 • Target version set to DDB CMS 2015 2. opgradering

#3 Updated by Rolf Madsen almost 6 years ago

 • Has duplicate Bug #410: Personaleliste flyder ud i venstrespalte og sidefod added

#4 Updated by Rolf Madsen almost 6 years ago

 • Has duplicate Bug #747: Manglende personale added

#5 Updated by Rolf Madsen almost 6 years ago

Tak for gravearbejdet Simon!!

Den bug har givet mig et par nye grå hår den sidste måneds tid ...

#6 Updated by Steen Larsen over 5 years ago

Jeg kan ikke se at issue #410 skulle være en dublikat af nærværende sag, men det vigtige er dog at #410 er samme problem som i #656 og i dén sag er der faktisk et pull request/løsning.

#7 Updated by Bente Jensen over 5 years ago

Hvornår forventes denne at være løst og udrullet?

#8 Updated by Kasper Garnæs over 5 years ago

 • Status changed from Open (waiting) to Needs code review

Københavns biblioteker har lavet et pull request på en rettelse til dette her: https://github.com/ding2/ding_staff/pull/2.

#9 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

 • Has duplicate Bug #1099: Nye staff profiler viser fejl added

#10 Updated by Gitte Barlach over 5 years ago

 • Assignee set to Jesper Kristensen

#11 Updated by Jesper Kristensen over 5 years ago

 • Status changed from Needs code review to Technical test
 • Assignee changed from Jesper Kristensen to Gitte Barlach

Reviewed and merged

#12 Updated by Gitte Barlach about 5 years ago

 • Status changed from Technical test to Resolved (tag version)

Also available in: Atom PDF