Project

General

Profile

Bug #766

Dibs betaling virker ikke (længere) på aabenraabib.dk

Added by Per Christiansen over 5 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:
Closed
Priority:
High
Assignee:
Target version:
-
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:

Description

Vi har med succes i midten af december 2014 skiftet over til DDBCMS, dvs. vores aabenraabib.dk er nu vores hjemmeside. I den forbindelse udfyldte vi DIBS indstillingerne under
Hjem » Administration » Indstillinger » Betaling » DIBS-indstillinger (Modul: dibs – rediger) og indtastede også et OrdreId under INDSTILLINGER FOR ORDRE ID der ikke kolliderede med allerede anvendte ordre-id’s
Betaling af bøder via Dibs virkede herefter fint.

Men fra et tidspunkt mellem jul og nytår 2014 holdt det op med at virke. Borgerne fik fejlmeldingen ” Ordreid skal være unikt” når de forsøgte at betale en bøde.

Det ser ud som om, at DDBCMS nu ikke længere bruger OrdreId feltet fra Modul: dibs – rediger) men i stedet bruger OrdreiD feltet fra (Modul: ding_dibs) – hvor alle andre felter er tomme.

Men uanset hvad så kan brugerne stadig ikke betale bøder – de får stadigvæk fejlmeldingen ”Ordreid skal være unikt” når de forsøgte at betale en bøde

dibsdump.docx (241 KB) dibsdump.docx Per Christiansen, 01/06/2015 03:26 PM
dingdibsreport med 3 nejer.docx (163 KB) dingdibsreport med 3 nejer.docx Per Christiansen, 01/08/2015 10:34 AM
bruger.docx (463 KB) bruger.docx Per Christiansen, 01/08/2015 04:39 PM

History

#1 Updated by Per Christiansen over 5 years ago

Vi har prøvet at sætte Order ID Prefix til 758 i Modul: ding_dibs (Der hvor alla andre felter bortset fra Næste Ordre ID er blanke) - nu får borgeren ikke længere fejlen "Ordreid skal være unikt" fejlen - Dibs skriver også at betalingen er gennemført MEN når brugeren returnerer til hjemmesiden skrives fejlteksten "Failed to recieve payment at local system. Your payment of 20 was cancelled."

#2 Updated by Gitte Barlach over 5 years ago

  • Assignee set to Steen Larsen
  • Priority changed from Normal to High

#3 Updated by Gitte Barlach over 5 years ago

  • Assignee changed from Steen Larsen to Per Christiansen

Hej Per

Jeg har kigget på det. Jeg kan se at Jeres Dibs-oplysninger er sat ind under admin/config/payment/dibs/edit/dibs/default, som er de generelle indstillinger.

Jeg vil foreslå I i stedet sætter alle oplysningerne ind her: admin/config/payment/dibs/edit/ding_dibs/1 , som er det specifikke ding_dibs modul.

#4 Updated by Per Christiansen over 5 years ago

Hej Steen -

Vi er blot lokaladministratorer men har prøvet at gøre som jeg tror du mener det :-)

jeg har sat værdierne ind i ding_dibs (Se vedhæftede skærmdump for at se hvor det er) men der sker stadig det samme når jeg vil betale en bøde:
Dibs skærmbilledet siger, at alt gik godt, men når brugeren klikker sig tilbage til hjemmesiden står der:

Failed to recieve payment at local system. Your payment of 20 was cancelled

jeg kan ikke fjerne indholdet af felterne i Modul: dibs ved ikke om det spiller ind?

#5 Updated by Per Christiansen over 5 years ago

Prøvede lige et betale bøder via dibs fra vores gamle integra-hjemmeside - her kørte det glat igennem ... hvis det kan hjælpe jeres fejlsøgning.

#6 Updated by Gitte Barlach over 5 years ago

Har du mulighed for at gå ind i DIBS admin? Her kan man se betalinger med forskellige status f.eks. afsluttede, ventende og afviste.

Hvis du kigger i ddb-cms ding-rapporten ( admin/config/payment/ding_dibs/reports ) ser det nemlig ud til at betalingerne er gennemført i bibliotekssystemet men ikke på DIBS (kolonnen Captured) så derfor kunne noget tyde på at beløb ikke bliver hævet. Kig i DIBS for at be eller afkræfte dette.

Uden prefix kunne fejlen skyldes at I ikke har et unikt id - at det tidligere har været brugt i det gamle system.
Med det valgte prefix kunne fejlen skyldes at Integra ikke kan håndtere et så stort orderid

Du kan forsøge at vælge "Næste ordre id" og "Order id prefix" så kombinationen er unik (og vil være det fremover) OG tallet ikke er så stort.
Prefix kan være bogstaver men det afhænger om integra kan håndtere dét.

Hvis vi gætter på at den gamle betaling er nået til 10.000 (kig evt i DIBS admin) kan du jo prøver med "30" som prefix og "100" som orderid.

#7 Updated by Per Christiansen over 5 years ago

Hej Gitte, så lige hvad du og Steen havde skrevet i en lignende sag Bug #657 - hvor i råder vejle til at teste påny med en bruger, der ikke prøvede mens opsætningen var forkert.
det har jeg prøvet her hos os (altså med en testlåner der vil betale en bøde, og som ikke har prøvet da vores opsætning var forkert) - og det virker :-)

Så vores hovedproblem ser ud til at være løst!

Vores opsætning var tilsyneladende forkert på 2 punkter: Vores ordrenumre var ikke unikke - og vores dibs-oplysninger var fra starten tastet ind i dibs og ikke i ding-dibs, det havde vi ikke lige fanget var forkert.

Men hvad med de godt 100 lånere der forsøgte mens vores opsætning var forkert - kan de heller ikke betale deres bøde nu ?

#8 Updated by Gitte Barlach over 5 years ago

Hvis dibs-rapporten er korrekt (og det er ikke sikkert - forkert opsætning kan jo også betyde at rapporten er forkert) men i hvertfald så står der i rapporten at regningerne ER betalt i bibliotekssystemet. Hvis dét er korrekt så kan man i dibs-admin afslutte/gennemføre betalingen.

#9 Updated by Per Christiansen over 5 years ago

Hej Gitte,

1)jeg læser den gamle sag Bug #657 på den måde, at hvis er lånere har prøvet at betale dengang opsætningen var forkert, så kan han aldrig komme til at betale, selv om opsætningen nu er rigtigt. I den gamle sag er nævnt fejlteksten "Failed to recieve payment at local system. Your payment of 20 was cancelled" og det er også den vores egen gamle testlåner bliver ved med at få. En spritny testlåner kan sagtens betale.
Og det gælder vel også de godt 50 borgere der prøvede at betale, mens opsætningen var forkert - de kan ikke betale bøder via hjemmesiden ? Er det rigtigt forstået ?

2) Det brugernummer der står i dibs rapporten i DDBCMS - kan vi bruge det nummer til at finde ud af hvem låneren er ?

#10 Updated by Per Christiansen over 5 years ago

Hej Gitte,

3) jeg kan se i Ding Dibs report, at der er en tranaktion (75814008) med 3 nej'er til højre - betyder det at vores brugere stadigvæk oplever problemer med Dibs-betalinger ? (screendump vedhæftet)

#11 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

  • Status changed from New to Open (waiting)
  • Assignee changed from Per Christiansen to Gitte Barlach

Jeg kan se at der er tre nye transaktioner der er gået igennem hos jer nu.

Konfiguration af DIBS ser korrekt ud så jeg har ikke noget bud på hvorfor transaktion 14008 fejlede.

#12 Updated by Per Christiansen over 5 years ago

Har dig og/eller Gitte et bud på vores spørgsmål 1) og 2) længere oppe - samt helt grundlæggende: 4) Hvordan kan vi ud fra dibs rapporten i DDBCMS se hvilken låner den enkelte transaktion vedrører ?

#13 Updated by Gitte Barlach over 5 years ago

  • Assignee changed from Gitte Barlach to Steen Larsen

Jeg tillader mig at sætte min kollega, Steen, på sagen.

#14 Updated by Steen Larsen over 5 years ago

Vil du undersøge nogle ting først?

I ddelibra bliver regningsnumrene vist i rapportens tekst-kolonne, men jeg ved ikke hvad der gælder for integra? Giver de numre mening i integra?

Hvordan ser betalingerne ud i DIBSadmin? Du kan bruge transnummer og ordernummer fra rapporten for at søge dem frem i DIBSadmin

#15 Updated by Per Christiansen over 5 years ago

Er det feltet "Bruger" du tænker på ?
Har vedhæftet skærmdumps fra DDBCMS og Dibs.

Med Integra skelnes der mellem gebyrer og regninger. Brugerne kan med Integra kun betale gebyrer via hjemmesiden, og dem kan man ikke søge frem i Integra Personalemodul. (man kan godt søge regninger frem - men dem kan brugerne ikke betale via hjemmesiden).

#16 Updated by Steen Larsen over 5 years ago

Brugerid - altså tallet i kolonnen "Bruger" kan du bruge i ddbcms til at finde navn og email. Log ind og gå ind på siden /user/NNN/edit hvor NNN er brugerid'et. På den side kan du (forhåbentlig) se navn og email som jeg ville forvente du kan bruge til at søge låneren frem i integra. Det skal du selvfølgelig ikke lægge skærmdump op af.

Mht regningsnumrene - altså dem som står i kolonnen "Tekst" - "Payment of library dues: ....." lyder ikke til at du kan bruge i integra?
ærgerligt fordi det er forbindelsen til bibliotekssystemet med hvad der er betalt dér (eller forsøgt betalt)

I din vedlagte fil kan du jo netop se forbindelse mellem ding-rapport og dibs-admin - for den seneste transaktion. Du kan bruge søgemulighederne i dibs og søge de transaktioner frem som vil svare til "ja ja nej" i dingrapporten.

"ja ja nej" burde betyde betalt i integra/bibliotekssystem, men mangler at blive gennemført i dibs - det kan be- eller afkræfte ved at finde transaktionen frem i dibs og finde låneren som beskrevet ovenfor.
Det må da være en klods om benet at du ikke kan finde lånerens mellemværende i integra - men hvis rapporten er som pålydende vil deres mellemværende jo være 0 (nul).

#17 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

Jeg har tilføjet et afsnit i DDB CMS manualen med forklaring til at bruge rapporterne i DDB CMS til at finde brugeren i bibliotekssystemet og DIBS admin under http://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/DDBCMSManual#Godkendelse-af-transaktioner-i-DIBS

#18 Updated by Per Christiansen over 5 years ago

Vi kan godt se lånerens mellemværende i Integra - når vi ved hvem låneren er.

https://aabenraabib.dk/user/NNN/ virker fint - og har løst problemet for os (Obs. der skal ikke edit i enden - som lokaladmin. har man ikke rettigheder til edit åbenbart...)

Sagen må gerne lukkes nu.

#19 Updated by Gitte Barlach over 5 years ago

  • Status changed from Open (waiting) to Closed

Det lyder godt at problemet er løst:-) Jeg lukker sagen.

Also available in: Atom PDF