Project

General

Profile

Feature #782

Integration til BilletExpressen Event Management System

Added by Helene Uhre Petersen over 5 years ago. Updated over 1 year ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Assignee:
-
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Inspiration - Arrangementer

Description

Furesø biblioteker arbejder tæt sammen med BilletExpressen om Event Management, Billetsalg og Tilmelding til bibliotekernes arrangementer.

BilletExpressen er teknologisk førende inden for området og har udviklet en speciel brancheløsning til bibliotekerne i samarbejde med flere kommuner.
I 2013 og 14 er der investeret mere end 15 millioner kr. i teknologiudvikling.

Også på mobilsiden er BilletExpressen langt fremme, blandt andet i kraft af et europæisk teknologisamarbejde med Deutsche Telekom

Målsætningen for samarbejdet er

- Forbedring af overblik og beslutningsgrundlag

- Effektivisering af processer

- Udfasning af kontanter

- Forbedret borgerservice

- Lavere udgifter for borgerne
- Strategisk teknologivalg (Future-proofing)

Nogle af deres løsninger kan ses her:
http://brondbybiblioteker.billetexpressen.dk/
ttp://fkb.billetexpressen.dk/
http://furesoe.billetexpressen.dk/

Vi ønsker at integrere BilletExpressens løsning i vore DDB CMS, som går i luften i foråret.

Den ideelle løsning er at events oprettes i BilletExpressens backend og at billetkøb og tilmeldinger foregår integreret i DDB CMS.

Næstbedste læsning er at events oprettes i BilletExpressens backend og informationer feedes til DDB CMS med et link til Furesø Bibliotekernes egen billet- og tilmeldingsportal http://furesoe.billetexpressen.dk/

Nærmere information kan fås hos undertegnede eller hos Peter Christensen, BilletExpressen.
peter@billetexpressen.dk - mobil 21 91 00 14

Venlig hilsen

Helene Uhre Pedersen

billetexpressen-backend.png (78.6 KB) billetexpressen-backend.png Modul konfiguration Martin Cording, 04/12/2017 09:37 AM
billetexpressen-frontend.png (252 KB) billetexpressen-frontend.png Eksempel på importeret begivenhed Martin Cording, 04/12/2017 09:37 AM

History

#1 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

 • Status changed from New to Open (waiting)
 • Target version set to Lokal eller projektudvikling udenfor vedligeholdsopgaven

#2 Updated by Rolf Madsen about 5 years ago

 • Target version changed from Lokal eller projektudvikling udenfor vedligeholdsopgaven to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#3 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Kategorier Inspiration - Arrangementer added

#4 Updated by Martin Cording over 3 years ago

Vi har udviklet et modul som importerer events fra BilletExpressen og holde dem opdateret ved hver cron kørsel.
Modulet kan konfigureres til at "mappe" venues hos BilletExpressen til de faktiske filialer i DDB CMS, samt en tilsvarende mapping af "Event kategorier".
Ydermere kan modulet indstilles til at indhente arrangementer i en ikke-publiceret tilstand, hvis ønsket.

Billetter(ne) som er tilgængelige for et arrangement bliver præsenteret i en liste, hvor de fremgår hvor mange billetter der er tilgængelige.
Under billet-typerne er der link til en køb-knap, hvor udseendet tager udgangspunkt i den allerede implementerede Place2book-løsning.

https://github.com/ding2/ding2/pull/581

Modul konfiguration Eksempel på importeret begivenhed

#5 Updated by Gitte Barlach over 3 years ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Rolf Madsen

hvordan skal denne prioriteres ind?

#6 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Status changed from Needs code review to Need more info
 • Assignee changed from Rolf Madsen to Martin Cording

Hvilke biblioteker har efterspurgt en integration til BilletExpressen ud over det oprindelige ønske fra Furesø Bibliotek, som jeg kan forstå nu er migreret til Place2book?

#7 Updated by Anonymous over 3 years ago

Kan ikke svare MEN i 2016 brugte nedenstående kommuner Billetten, hvor der også savnes integration:
Hjørring Bibliotekerne
Hørsholm Bibliotek
Farvskov
Ikast Bibliotek
Silkeborg Bibliotek
Fredericia Bibliotek
Haderslev Bibliotek
Vojens Bibliotek
Skælskør Bibliotek
Vordingborg Bibliotekerne

#8 Updated by Martin Cording over 3 years ago

 • Assignee changed from Martin Cording to Rolf Madsen

Brøndby-Bibliotekerne og BilletExpressen selv (på vegne af hvem er jeg ikke orienteret om) har efterspurgt integrationen.

#9 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Status changed from Need more info to Needs prioritization

Vi kan altså ikke prioritere en udvidelse af DDB CMS på baggrund af en leverandørs henvendelse, og overtage det videre vedligehold af koden, når der er 76 andre biblioteker der skal betale for det vedligehold.

Brøndby Bibliotekerne er webmasterhostingplansbibliotek og jeg antager at de kan benytte modulet selv om det ikke er med i core?

#10 Updated by Martin Cording over 3 years ago

Nu har I fået muligheden :-) Ja, det er korrekt.

#11 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

Jeg har sat status til prioritizing så vi kan få det behandlet i prioriteringsarbejdsgruppen.

#12 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Description updated (diff)
 • Status changed from Needs prioritization to Closed
 • Assignee deleted (Rolf Madsen)
 • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to Release 30 - BPI, Kampagneplus og Sektioner (7.x-4.6.0)

Efter behandling i prioriteringsarbejdsgruppen vurderer DDB at det ikke er hensigtsmæssigt at lave en leverandørspecifik integration til BilletExpressen i DDB CMS.

Derfor lukkes dette issue og der arbejdes i stedet med en plan om at lave et abstraktionslag i DDB CMS formentlig med kobling til Openplatform, hvor det på sigt vil blive muligt for bibliotekerne, i samarbejde med deres billetsystem leverandører at til føjes provideres (integrationslag).

#3992 er oprettet med henblik på dette arbejde.

Also available in: Atom PDF