Project

General

Profile

Enhancement #794

Visning af datoer ved udstillinger eller andre begivenheder, der varer flere dage

Added by Morten Bøgvad Nielsen over 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:
Resolved (tag version)
Priority:
High
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Inspiration - Arrangementer

Description

Hvis vi opretter en begivenhed, der varer flere dage, f.eks. fra d. 5/1 til d. 31/1, så vil der i arrangementsoversigten på forsiden altid stå "Mandag 5. januar 2015" ud for arrangementet, selvom det er den 21. Det betyder også at det vil ligge øverst i oversigten indtil d. 31:

Vi kunne godt tænke os at arrangementet i stedet automatisk rykkede ned under den aktuelle dato, i dette tilfælde "Tirsdag 21. januar 2015".


Files

Clipboard02.jpg (66.1 KB) Clipboard02.jpg Morten Bøgvad Nielsen, 01/21/2015 10:34 AM
#1

Updated by Marianne Sivertsen over 6 years ago

Stevns er fuldstændig enige, da alternativet er at oprette arrangementet som lige så mange endagsbegivenheder, som det varer. Uhensigtsmæssigt og uelegant.

#2

Updated by Kasper K Petersen over 6 years ago

Enig. Er et ønske fra Holstebro Bibliotek. Det tyder også på at en del folkebiblioteker benytter sig af "begivenhed" til at oprette udstillinger (som er over flere dage). Har oplevet at brugerne undre sig over datoerne.

#3

Updated by Marianne Sivertsen over 6 years ago

Og det handler jo faktisk ikke kun om arrangementer, der strækker sig over en periode:
Vi har tilbagevendende begivenheder hver uge - netcafé på hvert af vore 3 biblioteker.
Vores seje webmoster har siddet og lagt dem ind enkeltvis for et stykke tid, men det er jo heller slet ikke holdbart.

#4

Updated by Rolf Madsen over 6 years ago

 • Status changed from New to Open (waiting)
 • Target version set to DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering)

Jeg var overbevist om at dette issue allerede var oprettet for det er et gammelt ønske fra både ding1 og ding2 hjemmesiderne.

Der er flere usecases der er helt reelle:

 1. Arrangementer der gentages med jævne mellemrum (f. eks. hver anden tirsdag) skal vises i arrangementslisterne op til de pågældende datoer
 2. Den oprindelige startdato skal kun vises for det første arrangement, men skal så vise datoen på de derpå følgende datoer for arrangementet.
 3. Arrangementer der løber over en længere periode (f. eks. udstillinger) skal vises i arrangementslisterne op til den første dato hvor arrangementet påbegyndes, men skal efterfølgende vises på en anden måde så de ikke fylde op i listerne på forsiden og arrangmentssiden samt temasider.
#5

Updated by Marianne Sivertsen over 6 years ago

Jeg ved ikke, hvad 'usecases' betyder, men vil gerne supplere i forhold til Rolfs seneste opdatering i sagen:
Som jeg ser det, handler det ikke kun om, hvor på listen arrangementet forekommer - men også, at det ikke figurerer med den oprindelige startdato, når denne er overskredet...
Og mht gentagne arrangementer handler det om, at man ved oprettelsen mangler mulighed for at sætte et flueben ved 'gentag hver...', så man kun skal oprette serien én gang (á la måden, man benytter i Outlook).
Bare for at være helt sikker på, at vi er enige om, hvad vi taler om :-)

#6

Updated by Niels Frandsen over 6 years ago

I Ballerup tilslutter vi os det fremsatte ønske om bedre visning af arrangementer/udstillinger. Vi mener, at det bør have høj prioritering. Den meget tydelige dato-/kalendervisning på forsiden fordrer, at kun dagsaktuelle og fremtidige arrangementer vises - ellers kan en forældet dato meget let signalere meget manglende opdatering af hjemmesiden.
Vi kompenserer delvis ved f.eks. i forbindelse med udstillinger at oprette to events: ved start-dato for udstilling og ved slut-dato ved udstilling. Det er ikke tilfredsstillende.

#7

Updated by Rolf Madsen over 6 years ago

En usecase eller brugsscenarie beskriver effekten af rettelsen.

Jeg har tilføjet den gode pointe Marianne kom med til listen over "usecases" :-)

#8

Updated by Rolf Madsen over 6 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering) to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår
#9

Updated by Morten Bøgvad Nielsen about 6 years ago

Er lidt ked af at denne er røget helt ned i backlog, på trods af at mange biblioteker bakker op om ønsket. Hvorledes kan vi bringe den frem i lyset igen?

#10

Updated by Marianne Sivertsen about 6 years ago

Måske ved endnu en gang at pege på, at det er et meget stort ønske?

#11

Updated by Anonymous about 6 years ago

Når der, forhåbentlig snart, bliver kigget på denne, vil det være godt, hvis man ved samme lejlighed sørger for, at man kan se på arrangementer over længere perioder, at de løber over flere dage. Fx ved også at vise slutdatoen.

#12

Updated by Rolf Madsen almost 6 years ago

 • Priority changed from Normal to High
 • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to DDB CMS 2016 1. opgradering
#13

Updated by Rolf Madsen almost 6 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2016 1. opgradering to 39
#14

Updated by Rolf Madsen almost 6 years ago

 • Assignee set to Anonymous
#15

Updated by Anonymous almost 6 years ago

 • Assignee changed from Anonymous to Rolf Madsen

The latest stable version of DDB CMS does not support repeating events, so I can't see how we can solve use case 1. and 2.

Can you enlighten me more about this?

#16

Updated by Rolf Madsen almost 6 years ago

 • Assignee changed from Rolf Madsen to Anonymous

Jeg formoder at det vil kræve tilføjelse af flere moduler til DDB CMS ala https://www.drupal.org/project/date_repeat_entity eller https://www.lullabot.com/articles/whats-new-in-date-and-calendar-for-drupal-7.

#17

Updated by Anonymous almost 6 years ago

 • Assignee changed from Anonymous to Rolf Madsen

I would prefer that you created a separate issue for the repeating of Events, and kept this issue about the display of the current Events.

#18

Updated by Anonymous almost 6 years ago

 • Assignee changed from Rolf Madsen to Anonymous

I consider this issue to be only about changing the Views to display the current date, if the Event is lasting several days.

Ready for development.

#19

Updated by Rolf Madsen almost 6 years ago

 • Status changed from Open (waiting) to Ready for development
#20

Updated by Anonymous almost 6 years ago

 • Status changed from Ready for development to Needs code review
 • Assignee deleted (Anonymous)
#21

Updated by Gitte Barlach almost 6 years ago

 • Assignee set to Kasper Garnæs
#22

Updated by Kasper Garnæs almost 6 years ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Kasper Garnæs to Anonymous

Reviewed. Der er et par kommentarer.

#23

Updated by Rolf Madsen almost 6 years ago

 • Target version changed from 39 to DDB CMS 2016 1. opgradering
#24

Updated by Anonymous almost 6 years ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Needs code review
 • Assignee changed from Anonymous to Kasper Garnæs

PR updated.

#25

Updated by Kasper Garnæs almost 6 years ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed
 • Assignee changed from Kasper Garnæs to Gitte Barlach

Reviewed og godkendt. Afventer merge.

#26

Updated by Kasper Garnæs over 5 years ago

 • Status changed from Reviewed to Integrationstest (Versioner)

Merged.

#27

Updated by Gitte Barlach over 5 years ago

Testet på vanilla-alma og OK ift. "changing the Views to display the current date, if the Event is lasting several days."

Spørgmål: vil ændringen mon påvirke vores feeds (til f.eks. Biblioteket app´en )

#28

Updated by Gitte Barlach over 5 years ago

 • Status changed from Integrationstest (Versioner) to Resolved (tag version)
#29

Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

 • Kategorier Inspiration - Arrangementer added

Also available in: Atom PDF