Project

General

Profile

Bug #968

APP: Åbningstider vises ikke altid korrekt.

Added by Nino Tiainen over 5 years ago. Updated 8 months ago.

Status:
Needs prioritization
Priority:
High
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Inspiration - Forsiden, Biblioteksinfo - Biblioteker

Description

Pt. viser appen ikke korrekt samlet åbningstider for "Islands Brygge Bibliotek" og "Valby Bibliotek".

På vedhæftede screendump ses at den samlede åbningstid for "Islands Brygge" er angivet som "07:00 - 16:00" men hvis man folder punktet ud kan man se at der også er åbent fra "16.00 - 00:00" dvs. den samlede åbningstid burde være "07:00 - 00:00". Hvis jeg f.eks. ændrer den sidste åbningstid fra "16:00 - 23.45" vil den samlede åbningstid blive ændret til "07:00 - 23.45". Ændrer jeg tilbage til udgangspunktet vises den samlede åbningstid igen forkert dvs. "07:00 - 16:00".

Ovenstående scenarie optræder tilsyneladende konsekvent når man angiver flere forskellige typer åbningstider (betjent, selvbetjent) og sidste åbningstid slutter "00.00".

Problemstilling

Visningen af åbningstiderne i APP'en er utilstrækkelige i forhold til brugernes behov.

Formål

Brugere af APP'en skal have præsenteret tilstrækkelige informationer om åbningstiderne til at de kan afgøre om, hvornår og hvordan deres bibliotek har åbent.

Løsningsforslag

 1. Hvad er status for visning af åbningstiderne i APP'en?
 2. Hvilke data mangler vi at overføre fra DDB CMS?
 3. Tilføj manglende data i feed fra DDB CMS (Er det korrekt at åbningstider også overføres via feed?).
 4. Tilføj visning af manglende data i APP.

History

#1 Updated by Gitte Barlach about 5 years ago

I Aarhus har vi mistanker om at faste lukkedage ikke vises i app´en. Baggrunden er at vi fik en henvendelse om det i julen, hvor bibliotekerne i følge app´en stod som åbne, selvom de var lukkede.
Da der ikke findes et test-miljø til app´en kan vi desværre ikke teste.

#2 Updated by Anonymous about 5 years ago

Faste lukkedage vises fint for HvidovreBibliotekernes to filialer, men vi har også kun én type åbningstid pr dag - Vi har her i sommerperioden lukket hver søndag.

#3 Updated by Daniel Ackey over 4 years ago

Er der noget nyt i denne sag, vi har nu fået en del klager over dette problem.

#4 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Status changed from New to Open (waiting)
 • Assignee set to Anonymous

#5 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Project changed from Biblioteket (Mobil app) to DDB CMS
 • Assignee deleted (Anonymous)
 • Priority changed from Normal to High
 • Target version set to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

Dette issue er sat under Mobil søg projektet og har således ikke været behandlet i DDB CMS regi.

Jeg flytter til DDB CMS projektet også må vi have det ind i den generelle prioritering.

#7 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Status changed from Open (waiting) to Needs prioritization

#8 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Subject changed from Åbningstider: Viser ikke altid korrekt samlet åbningstid. to APP: Åbningstider vises ikke altid korrekt.
 • Description updated (diff)

#9 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Description updated (diff)
 • Assignee set to Morten Maegaard Astrup

@Morten

 1. Kan du tilføje screenshots på visning af åbningstider i APP'en?
 2. Har du eller kan du skabe dig et overblik over hvilke data fra åbningstiderne der mangler?
 3. Kan du tilføje en beskrivelse af hvordan data omåbningstider overføres fra DDB CMS til APP'en?

#10 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to Release 32 - Ballerup projekter

#11 Updated by Terji Jensen over 1 year ago

1. Kan du tilføje screenshots på visning af åbningstider i APP'en?

Det første eksempel er uden kategorier fra cms'et.
Det andet eksempel er med kategorier fra cms'et. Her bliver teksten fra kategorien ikke vist.

Samme ændring vil se sådan ud på hjemmesiden:

Onsdagen er med kategorier og de andre dage er uden.

 

2. Har du eller kan du skabe dig et overblik over hvilke data fra åbningstiderne der mangler?

3. Kan du tilføje en beskrivelse af hvordan data omåbningstider overføres fra DDB CMS til APP'en?

Redia har lavet en beskrivelse og et løsningsforlag:

 

Hermed som lovet info om nuværende løsning og forslag til ændring. Sig til, hvis noget skulle være uklart.

LIGE NU:
Det vi gør for kategorier, er at vi holder (i en database) et map fra de kategori id'er som ønskes oversat til deres oversættelse.
Fx. for Aarhus har vi dette map:

 

{
    "7121" : "Ubetjent åbningstid",
    "5773" : "Telefon",
    "5130" : "Betjent åbningstid"
}

Når vi så trækker åbningstider, så bruger vi en oversættelsen hvis nøgle fra vores map matcher med "category_tid" fra åbningstiderdataen.
Hvis der ikke er et match mellem "category_tid" og vores map, så bruger vi "notice" hvis den er sat.
Fx. Åbningstider for DOKK1 d. 24: 
https://www.aakb.dk/opening_hours/instances?from_date=2019-01-24&to_date=2019-01-24&nid=12

 

[
    {
        "instance_id": 97431,
        "nid": 12,
        "date": "2019-01-24",
        "start_time": "08:00",
        "end_time": "10:00",
        "category_tid": 7121,
        "notice": null,
        "repeat_rule": null,
        "repeat_end_date": null,
        "original_instance_id": 82921,
        "customised": "0",
        "id": 97431
    }, {
        "instance_id": 95529,
        "nid": 12,
        "date": "2019-01-24",
        "start_time": "09:00",
        "end_time": "18:00",
        "category_tid": 5773,
        "notice": null,
        "repeat_rule": null,
        "repeat_end_date": null,
        "original_instance_id": 82799,
        "customised": "0",
        "id": 95529
    }, {
        "instance_id": 97578,
        "nid": 12,
        "date": "2019-01-24",
        "start_time": "10:00",
        "end_time": "19:00",
        "category_tid": 5130,
        "notice": null,
        "repeat_rule": null,
        "repeat_end_date": null,
        "original_instance_id": 82944,
        "customised": "0",
        "id": 97578
    }, {
        "instance_id": 97725,
        "nid": 12,
        "date": "2019-01-24",
        "start_time": "19:00",
        "end_time": "21:00",
        "category_tid": 7121,
        "notice": null,
        "repeat_rule": null,
        "repeat_end_date": null,
        "original_instance_id": 82967,
        "customised": "0",
        "id": 97725
    }
]

Her vil vi for den første åbningstid bruge "Ubetjent åbningstid" fordi "category_tid" har værdien 7121.
For nr. 2 vil vi bruge "Telefon" fordi "category_tid" har værdien 5773.
For nr. 3 vil vi bruge "Betjent åbningstid" fordi "category_tid" har værdien 5130.
Og for den sidst vil vi igen bruge "Ubetjent åbningstid" fordi "category_tid" har værdien 7121.

LØSNING:
Hvis vi får lavet et nyt endpoint i cms'et, fx. _INSTANCES_URL_/categories som så returnere det map vi lige nu holder i en database, så kan vi nemt automatisere oversættelse af kategorier.
Fx. For Aarhus vil dette forslag ende med at give endpoint'et 
https://www.aakb.dk/opening_hours/instances/categories
og det ville returnere følgende:
 

{
    "7121" : "Ubetjent åbningstid",
    "5773" : "Telefon",
    "5130" : "Betjent åbningstid"
}

#12 Updated by Tue Gaston 8 months ago

 • Target version changed from Release 32 - Ballerup projekter to Release 32 - Bugfixes

Also available in: Atom PDF