Project

General

Profile

Issues

Filters

Apply Clear

# Project Tracker Status Priority Subject Target version Assignee Updated
15DDB CMSFeatureOpen (waiting)NormalStyling i Colormodulet skal vises i et previewDDB CMS - DDB CMS - Analyse og prioritering udestårRolf Madsen07/01/2015 11:10 AM
18DDB CMSFeatureOpen (waiting)NonePostvisningDDB CMS - DDB CMS - Analyse og prioritering udestårRolf Madsen03/20/2017 12:12 PM
20DDB CMSBugOpen (waiting)Lowstyling af konfigurationsside til åbningstiderDDB CMS - DDB CMS - Analyse og prioritering udestårRolf Madsen04/04/2016 09:48 AM
21DDB CMSFeatureOpen (waiting)LowBack-end - gæsteloggerDDB CMS - DDB CMS - Analyse og prioritering udestårRolf Madsen08/05/2015 01:25 PM
22DDB CMSBugOpen (waiting)NormalTeknisk tilgængelighed - testDDB CMS - DDB CMS - Analyse og prioritering udestårRolf Madsen08/05/2015 01:07 PM
25DDB CMSFeatureOpen (waiting)NormalVisning af nye relationer DDB CMS - DDB CMS - Analyse og prioritering udestårRolf Madsen04/06/2016 08:23 AM
27DDB CMSEnhancementOpen (waiting)LowTemasider - oversigt over - billedstørrelseDDB CMS - DDB CMS - Analyse og prioritering udestårRolf Madsen07/01/2015 11:10 AM
43DDB CMSFeatureOpen (waiting)NormalMail adresser bør krypteres DDB CMS - DDB CMS - Analyse og prioritering udestårRolf Madsen04/04/2016 10:58 AM
55DDB CMSFeatureNeeds design decisionNormalUdviklingsønsker til VoxB fra Personalisering 2 projektetDDB CMS - DDB CMS - DBC drifts- og infrastrukturudviklingRolf Madsen04/04/2016 11:27 AM
94DDB CMSBugOpen (waiting)LowIkon skifter ikke fra + til - ved de enkelte eksemplarer af tidsskrifterDDB CMS - DDB CMS - Analyse og prioritering udestår07/01/2015 11:10 AM
108DDB CMSFeatureOpen (waiting)NoneØnske om lokal startside til brug på bibliotekets publikums-pc'erDDB CMS - Lokal eller projektudvikling udenfor vedligeholdsopgaven09/28/2016 04:12 PM
122DDB CMSUdviklingsprojektOpen (waiting)NormalKalenderfunktionDDB CMS - DDB CMS - Analyse og prioritering udestårRolf Madsen07/01/2015 11:10 AM
123DDB CMSFeatureOpen (waiting)Normalforkert rækkefølge i søge resultat på arrangementerDDB CMS - DDB CMS - Analyse og prioritering udestår04/04/2016 09:54 AM
126DDB CMSEnhancementOpen (waiting)LowDDB CMS version string in a custom header tag (meta generator probably)DDB CMS - DDB CMS - Analyse og prioritering udestårRolf Madsen07/01/2015 11:10 AM
134DDB CMSFeatureNeed more infoNoneNy "bestil materiale knap" ved artikler som biblioteket ikke selv harDDB CMS - DDB CMS - Analyse og prioritering udestårSøren Nicolaisen03/02/2017 03:10 PM
136DDB CMSBugNeeds analysisHighEmneord af typerne DKDCPLUS: DBCO, DBCF, DBCS og DBCP mangler i materialevisningenDDB CMS - DDB CMS - Analyse og prioritering udestårRolf Madsen05/24/2019 02:25 PM
149DDB CMSFeatureOpen (waiting)NormalDANSK tekst i special-ord i søgningerDDB CMS - DDB CMS - Analyse og prioritering udestår04/06/2016 08:21 AM
162DDB CMSBugOpen (waiting)NormalTydeligere adskillelse mellem emneord fra CMS blogpost og attached materials ønskesDDB CMS - DDB CMS - Analyse og prioritering udestår07/01/2015 11:10 AM
163DDB CMSEnhancementOpen (waiting)NormalÅbningstiderDDB CMS - DDB CMS - Analyse og prioritering udestår04/04/2016 09:48 AM
174DDB CMSFeatureNeeds design decisionUrgentHandleknapper i søgeresultatet - Reservér, Se online og Find på hyldenDDB CMS - DDB CMS - Analyse og prioritering udestårRolf Madsen01/23/2019 08:34 AM
184DDB CMSFeatureOpen (waiting)NormalSøgning på indholdselementer i hjemmesidenDDB CMS - DDB CMS - Analyse og prioritering udestår04/04/2016 09:54 AM
186DDB CMSFeatureOpen (waiting)NormalBladring både i top og bund ønskesDDB CMS - DDB CMS - Analyse og prioritering udestår04/04/2016 09:54 AM
196DDB CMSBugNeed more infoNormalBillede indsat i tekst vises ikkeDDB CMS - DDB CMS - Analyse og prioritering udestårJesper K. Lund04/04/2016 09:51 AM
201DDB CMSFeatureOpen (waiting)NormalPlanlægning af publiceringstidspunkt for siderDDB CMS - DDB CMS - Analyse og prioritering udestår04/04/2016 09:50 AM
210DDB CMSBugOpen (waiting)NormalÅbningstider - periodeafhængigtDDB CMS - DDB CMS - Analyse og prioritering udestårRolf Madsen04/04/2016 09:48 AM
(1-25/700) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV PDF