Project

General

Profile

Bug #2530

Updated by Steen Larsen almost 3 years ago

<p>Vordingborg har indberettet en sag hos DBC som f&oslash;lger:<br følger:<br />

Det er ikke muligt at reservere tidsskriftet Femina fra nr. 7 2017 og frem til nyeste nr -p&aring; -på vores DDB CMS. Vi f&aring;r f&oslash;lgende får følgende fejlmeddelelse: &quot;Unknown error for library system while attempting to reserve&quot;.<br />

Vi har ingen problemer med at reservere de sammen numre via Cicero.<br />

Hvis I vil teste p&aring; vores DDB CMS er her en testl&aring;ner: testlåner: 6500048512 pinkode:1111<br />

Fejlen er verificeret af os (DBC) som ikke har kunnet finde noget i div. logs.</p>


<p>Sagen er derfor sendt videre til Systematic der svarer tilbage som f&oslash;lger:</p>

følger:</p>
<p>Jeg har observeret en forskel fra nr 8 2017 og frem. Det handler om feltet Volumen i periodikaoplysningerne (herunder kaldet &quot;volume&quot;), som fra nr 8 2017 og frem indeholder en tom streng. Alle tidligere eksemplarer har null st&aring;ende:<br stående:<br />

{<br />

&quot;itemNumber&quot;: &quot;4842759620&quot;,<br />

&quot;available&quot;: false,<br />

&quot;periodical&quot;: {<br />

&quot;volume&quot;: null,<br />

&quot;volumeYear&quot;: &quot;2017&quot;,<br />

&quot;displayText&quot;: &quot;2017, nr. 07&quot;,<br />

&quot;volumeNumber&quot;: &quot;07&quot;<br />

},<br />

&quot;materialGroupName&quot;: &quot;30&quot;<br />

},<br />

{<br />

&quot;itemNumber&quot;: &quot;4842760572&quot;,<br />

&quot;available&quot;: false,<br />

&quot;periodical&quot;: {<br />

&quot;volume&quot;: &quot;&quot;,<br />

&quot;volumeYear&quot;: &quot;2017&quot;,<br />

&quot;displayText&quot;: &quot;2017, nr. 08&quot;,<br />

&quot;volumeNumber&quot;: &quot;08&quot;<br />

},<br />

&quot;materialGroupName&quot;: &quot;30&quot;<br />

},</p>


<p>Jeg vil g&aelig;tte p&aring; gætte på at forskellen er introduceret ved at I p&aring; abonnementet har skrevet noget i feltet og fjernet det igen, p&aring; et tidspunkt mellem registrering af de 2 eksemplarer.<br />

Jeg kan godt oprette reserveringer p&aring; begge materialer, hvis bare jeg angiver volumen rigtigt i foresp&oslash;rgslen.</p>

<p>S&aring;
forespørgslen.</p>
<p>Så
min formodning er at DDB ikke sender volumen, eller sender null som v&aelig;rdi, værdi, i de tilf&aelig;lde tilfælde hvor I ikke kan reservere materialet.</p>


<p>Det samme &quot;skift&quot; i v&aelig;rdien værdien af Volumen-feltet kan ses p&aring; eksemplarerne af Euroman hos Aller&oslash;d. Allerød. De ser ud til at have samme problem:<br />

http://platform.dandigbib.org/issues/2484</p>

Back