Project

General

Profile

DDB Arkitekturoverblik

Niveau 1 - Generelt overblik

Formål: Skal give et generelt overblik over alle komponenter i infrastrukturen.

Scope: Det generelle overblik omfatter:

  • Application components
  • Application collaborations
  • Application services

Det generelle overblik beskrives i en lagdelt arkitekturmodel ud fra følgende grupperinger:

  • Brugergrænseflader
  • Platforme
  • Services

ddb_arkitektur.png

Niveau 2 - Overordnede funktionsområder

Formål: Skal give et overblik over infrastrukturens store funktionsområder og de brugergrænseflader de udstilles i.

Scope: Hver Application collarboration har sit eget view modelleret med alle application services, application functions og deres connections til business processes i de respektive application components.

Følgende Application collaborations modelleres:

Datatbrønden

Error executing the thumbnail macro (Attachment under_udarbejdelse.png not found)

FBS

fbs.png

Adgangsplatformen

Error executing the thumbnail macro (Attachment under_udarbejdelse.png not found)

Open platform

Niveau 2 - Open Platform.png

Niveau 3 - Primære brugergrænseflader

Formål: Skal give et detaljeret overblik over hver af de primære brugergrænseflader, deres funktioner og de afængigheder de har til infrastrukturens servicelag.

Scope: Hver application function har sit eget view modelleret med alle business processes og de tilhørende connections til de underliggende application collaborations, application services og application functions.

Følgende brugergrænseflader beskrives:

DDB CMS

DDB_CMS.png

Biblioteket app

biblioteket_app.png

Systemkortlægning

OBS. Systemkortlægningen er under udarbejdelse, og der kan derfor være fejl og ufuldstændigheder.

Systemkortlægningen udarbejdes i et spreadsheet og copy/pastes ind i wiki'en via https://www.tablesgenerator.com/markdown_tables#

Applikationer

ID Navn Beskrivelse Leverandør Dokumentation Kildekode
KO-12 Artesis (Professionsskolernes CMS) Professionshøjskoler bruger artesis til deres bibliotekssystem DBC Mangler Mangler
KO-01 Bibliotek.dk National bibliotekshjemmeside der giver adgang til materialer der er udgivet i Danmark, og hvad der findes på danske offentlige biblioteker . Der er login, og der kan bestilles eller se hvilket bibliotek der har materialet hjemme. Udstiller indholdet fra Databrønden. DBC https://github.com/DBCDK/bibdk/wiki/Installation-af-bibdk https://github.com/DBCDK/bibdk
KO-21 Biblioteket app Redia Mangler Mangler
KO-18 Biblioteksvagten DDB giver tilskud til drift. Herning Kommune IT Mangler Mangler
KO-04 Biblo.dk DBC Mangler Mangler
KO-07 BibZoom Bibzoom er bibliotekernes digitale platform for musikformidling. Bibzoom er en bibliotekstjeneste etableret af de danske biblioteker, som giver danske biblioteksbrugere adgang til aktuel musikformidling. Mangler Mangler
KO-26 Bob Bog og bestillingssystem. Bruges af alle biblioteker når lånebestillinger sendes imellem biblioteketerne. Dette gælder logistik af fjernlån. Der er en relation mellem Bob, bibliotek.dk og FBS. DBC Mangler Mangler
KO-19 Borger.dk Det er muligt at se lånerstatus under borger.dk Information ikke tilfængelig Mangler Mangler
KO-38 CMS Contents Udstiller genbrugelige artikler til DDB CMS Inlead Mangler Mangler
KO-36 Cordura Skærmløsning Skærmløsning der bruger servicen CMS Content Service til at vise nyheder fra DDB CMS Cordura Mangler Mangler
KO-32 CULR_SAOU Admin Mangler Mangler
KO-33 Data I/O Mangler https://github.com/DBCDK/dataio
KO-34 DATA i/o-Admin Mangler Mangler
KO-27 DBC Posthus Mangler Mangler
KO-05 DDB CMS DBC https://github.com/ding2/ding2 https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/ https://github.com/ding2/ding2
KO-10 eReolen ITK Mangler Mangler
KO-08 eReolen Global Overdrive Mangler Mangler
KO-09 eReolen Go Redia Mangler Mangler
KO-22 ERMS Licenshåndteringssystem til alle folkebiblioteker, som giver overblik og administration af de digitale licenser. Systemet giver et overblik med status for de enkelte licenser - prisoversigt, licensvilkår og statistik - og kommer med påmindelser, når der for eksempel er fornyelser klar. Der trækkes Brugsstatistik fra mange forskellige leverandører. FX hvor meget bliver infomedia brugt. Dette sammenlægges med prisen på produktet så bibliotekerne kan se hvor meget det koster at have den licens. I dag er der ikke en integration til mellem MSC Navision og ERMS. Så ved fakturering overføres dette i dag manuelt. ConsortiaManager Mangler Mangler
KO-13 Faktalink DBC Mangler Mangler
KO-29 Faktor Bibliotekernes fælles business intelligence løsning. Applikationen samler og udstiller data med fælles adgang til bibliotekerne. Data udstilles i rapporter. Login adgangsstyring med ad-grupper Mangler Mangler
KO-31 FBS Fælles administrationssystem til administrativ søgning, fjernlån, indkøb, booking samt håndtering af materialer og gebyrer Systematic Mangler Mangler
KO-06 FBS skoleportal FBS Skoleportal er elevens, lærerens og forældrenes online indgang til viden, undervisningsmidler og materialer i det pædagogiske læringscenter. Det er en visuel brugergrænseflade, der appellerer til børns intuitive interaktion og inspirerer til søgning og reservation af oplevelses- og lærematerialer. Formålet er at give eleven en webbaseret søgefunktion med kilder til fordybelse og give forældrene lejlighed til at være medspillere i deres børns læring. Systematic Mangler Mangler
KO-11 FFU Universiteter og andre organisationers bibliotekts cms applikation. DDB har ikke noget direkte med FFU at gøre. Information ikke tilfængelig Mangler Mangler
KO-16 Filmcentralen Det danske filminstitutsstreamingtjeneste. DBC Mangler Mangler
KO-03 Filmstriben DBC Mangler Mangler
KO-20 Finurlige Fakta Biblioteksprojekt støttet af kulturstyrelsen. Århus Bibliotek, biblioteksvagten og Odense Bibliotek ITK Mangler Mangler
KO-14 Forfatterweb DBC Mangler Mangler
KO-15 Litteratursiden Napp Mangler Mangler
KO-25 Netpunkt Netpunkt.dk er gateway til centrale databaser og værktøjer for bibliotekspersonale. Netpunkt.dk er adgang til databaser og services i Danbib. Søger man i én base, kan man samtidig se antal hits i de andre baser man har adgang til. Netpunkt linker til DK5-web som vises i nyt vindue. DBC Mangler Mangler
KO-17 Nota Service til svagtseende. Danmarks blindebliotek. Nota Mangler Mangler
KO-35 Open Cataloging Danbib Cat Mangler Mangler
KO-30 Open Cataloguing DBC Mangler Mangler
KO-28 Opensource DBC Dokumentation af DBC løsninger DBC Mangler Mangler
KO-37 Quiz.dbc.dk Quiz løsning udviklet til Biblio. DBC https://github.com/DBCDK/quiz https://github.com/DBCDK/quiz
KO-02 RB digital Adgang til digitale magasiner igennem borgerens lokale bibliotekslogin. RB Digital er en licens, der giver biblioteksbrugere adgang til en række populære tidsskrifter som The Economist, Vogue og National Geographic, såvel som mere nicheprægede tidsskrifter som fx. Woodworker’s journal. RB digital Mangler Mangler
KO-24 VIP VIP-basen (database over Vejviser- og InformationsParametre) er en fælles database over biblioteker. VIP-basen indeholder bl.a. vejviseroplysninger og tekniske oplysninger der anvendes i forbindelse med bibliotek.dk, DanBib og lånesamarbejdet, bibliotekernes oplysninger til brug for den fælles lånertjekservice, brønd-opsætning og meget andet.Stamdata vedrørende danske biblioteker i VIP vedligeholdes af Kulturstyrelsen, mens bibliotekerne selv vedligeholder alle de øvrige data om serveradresser, konfigurationer m.m. DBC Mangler Mangler

Web services

ID Navn Beskrivelse Leverandør Dokumentation Kildekode
WS-16 Adgangsplatform service Bibliotekslogin er det fælles login for en række bibliotekstjenester i Danmark. DBC Mangler Mangler
WS-46 Auth.dbc.dk Tjekker hvilke services man som bruger kan få adgang til på klient niveau herunder Open platform. En authentikeringsmetode DBC er begyndt at bruge. Adgangsplatformen bruger Auth.dbc.dk til at verificere andre services og applikationer inden de får lov til at tilgå informationer. DBC Mangler Mangler
WS-39 FAKTOR Service Bibliotekernes fælles business intelligence løsning (Tidligere BIBI) Spørg Ann Sofie Mangler Mangler
WS-17 Borrower Check Borrower Check er tjek af bibliotekslåner som anvendes af udbydere af elektroniske ressourcer, som bibliotekerne tilbyder deres slutbrugere fjernadgang til. DBC Mangler Mangler
WS-23 BPI Service Deling af redaktionelt indhold. Inlead https://github.com/inleadmedia/rest-api/blob/master/README.md Mangler
WS-12 Brugerspor Mangler Mangler Mangler
CMS Content Service Opbevaring af indhold fra DDB CMS. Modulet "Ding_mobilesearch". Formålet med servicen er at opbevare og udstille nyheder genereret på de lokale bibliotekers DDB CMS. Alle der har adgang til OpenPlatform kan hente det data CMS Content Service udstiller. På sigt overvejes det at erstatte DDB CMS modulet Ding_mobilesearch med modulet Services som er lavet til at udstille nyheder og arrangementer (bruges dog ikke på nuværende tidspunkt af nogen biblioteker) DBC Mangler Mangler
WS-02 Cover Service Cover service er udviklet af DDB og baseret på et centralt register, som opdateres løbende. Cover service henter forsider mv. fra forskellige leverandører af tidsskrifter og databaser . ITK https://opensource.dbc.dk/services/moreinfo Mangler
WS-14 CULR service CULR (Core User Library Registry) giver overblik over, på hvilke biblioteker en bruger er som registreret låner. DBC https://opensource.dbc.dk/services/culr https://opensource.dbc.dk/services/culr
WS-43 Emneord Service "Emneordsbasen service" DBC Mangler Mangler
WS-35 FBS Service API til FBS Database Systematic Mangler Mangler
WS-31 FBS sync service der synkronisere mellem Databrønden og FBS Database Systematic Mangler Mangler
WS-42 FFU Service Der findes en ffu services for hvert ffu bibliotek (fag, forsikrings- og undervisningsbiblioteker) De bruger Ncip protocollen til håndtering af brugerdata. Mangler Mangler
WS-38 ILS Integration ALMA, TING Information ikke tilgængelig DBC Ikke længere relevant, da bibliotekerne ikke længere integrerer til hverken DDELibras webservice ALMA. Ikke længere relevant, da bibliotekerne ikke længere integrerer til hverken DDELibras webservice ALMA.
WS-05 Infomedia webservice Adgangen omfatter de ca. 190.000 artikler og anmeldelser, der indtil nu er registreret i Danbib med link til Infomedia. Fremadrettet vil adgangen omfatte de artikler og anmeldelser i Infomedia. Adgangen sker gennem en webservice. Den foretager to opslag der undersøger, om: Brugerens bibliotek har licens til Infomedia med publikumsadgang og abonnement på DBC's Infomedia webservice og om Brugeren er registreret låner i det pågældende bibliotek. Hvis webservicen melder ok til ovenstående, vises artiklen eller anmeldelsen. Servicen sørger for at verificere slutbrugeren i bibliotekets lokale lånerbase (ved hjælp af DBC's fælles lånertjekservice). DBC/Danbib http://www.danbib.dk/infomediawebserviceteknisk Mangler
WS-13 Linkresolver. DBC Mangler Mangler
WS-44 MoreInfo Service MoreInfo/ Forside service giver pt. adgang til forsider for alle BKM-titler (Bibliotekskatalogiserede materialer) indskannet af DBC fra 2010. Desuden rummes forsider fra Boghandlerforeningen for perioden før 2010. Når bibliotekssystemet kalder servicen, returneres links til de supplerende data, som forefindes registreret på den pågældende titel DBC https://opensource.dbc.dk/services/moreinfo Mangler
WS-19 NAL Information ikke tilgængelig Mangler Mangler Mangler
WS-36 NAR Service Bruges på universitets og forsknings bibliotekters søgesider fx REX, libsearch.cbs. Det er en linkresolver som der viderestiller brugeren til fuldtekstresourcer fx Elsevier, Springer mv. DBC Mangler Mangler
NCIP-limited ed. DBC Mangler Mangler
NFBS SYNC DBC Mangler Mangler
OAI-høst DBC https://opensource.dbc.dk/services/dbc-oai-repo Mangler
ws-48 Open ADHL Web service der henteri nformation om hvad andre brugere har lånt, gør bibliotekskatalogen mere levende og sætter fokus på titler, som brugeren måske ikke var opmærksom på. På den måde fungerer ADHL som inspiration til supplerende låneforslag. Servicen kan også inspirere som alternative låneforslag, når den titel brugeren efterspørger, er udlånt. DBC https://opensource.dbc.dk/services/open-adhl https://opensource.dbc.dk/websvn/listing.php?repname=Web+Services&path=%2FOpenAdhl%2F&#a1d1cb9073671d068c34b3aca05d796ec
WS-33 Open Agency Open Agency henter og udleverer information om biblioteker, f.eks. adresser og åbningstider fra VIP Databasen.Open Agency anvendes i Biblo og i bibliotek.dk, i DBC's Open RS (bestilsystemet "BOB") og i Statsbibliotekets 'Videnskabelige artikler'. DBC https://opensource.dbc.dk/services/open-agency https://opensource.dbc.dk/websvn/listing.php?repname=Web+Services&path=%2FOpenAgency%2F&#a99c52afea750b5b30647557166ec78de
WS-27 Open Archieve Interface service Open archieve interface. Organisationer mv. der overholder denne standard kan hente metadata via denne service. Metadata hentes fra det kongelige bibliotek, OCLC ( Amerikansk biblioteksorganisation) Mangler Mangler Mangler
WS-24 Open Cataloguing Build Opretter nye bibliogratiske poster i databrønden. Servicen har skriverettigheder til databrønden DBC https://opensource.dbc.dk/services/build Mangler
WS-25 Open Cataloguing Update Opdaterer bibliogratiske poster i databrønden. Skriverettigheder til databrønden DBC https://opensource.dbc.dk/services/updatehttps://github.com/DBCDK/updateservice/wiki https://github.com/DBCDK/updateservice
WS-29 Open Cataloguing Validate Syntakst check på posten inden forespørgslen gemmes i databrønden. Open cataloguing validate verificerer at den opdatering eller oprettelse af bibliogratiske poster i databrønden over syntakser. Servicen har skriverettigheder til databrønden DBC Mangler Mangler
WS-21 Open Find Order Henter ordrer fra DBC's centrale base over bestillinger og giver overblik over: slutbrugerbestillinger til biblioteket og fjernslånsbestillinger til biblioteket og fjernlånsbestillinger fra biblioteket til andre biblioteker DBC https://opensource.dbc.dk/services/open-find-order https://opensource.dbc.dk/websvn/listing.php?repname=Web+Services&path=%2FOpenFindOrder%2F&#aa2c49d3d699aa5cd0d4f1d7ed06aa753
WS-34 Open Format Open Format konverterer fra et bibliografisk format til et andet og danner forskellige formater til visning af en bibliografisk post som fx oversigt og detaljeret visning. DBC Mangler https://opensource.dbc.dk/websvn/listing.php?repname=Web+Services&path=%2FOpenFormat%2F&#a4958dffe6d02700d16b0ddf34a91372b
WS-20 Open Holding Status Henter information om hvilke biblioteker der ligger inde med et materiale, om det enkelte bibliotek låner det ud, samt - for hvert enkelt bibliotek - den forventede leveringstid og anden relevant lokal information. Open Holding Status anvendes bl.a. i Biblo og i bibliotek.dk. DBC https://opensource.dbc.dk/services/open-holding-status https://opensource.dbc.dk/websvn/listing.php?repname=Web+Services&path=%2FOpenHoldingStatus%2F&#a66882af3716f9cfdd653952cd4ee796b
WS-03 Open List Service hvor huskelister, anbefalinger og vurderinger (1-6 stjerner) gemmes i Open List databasen. Tilgåes kun igennem DDB CMS B14 https://github.com/b14/openlist https://github.com/b14/openlist
WS-40 Open Price Check Service Tillader en klient fx et biblioteks materialevalgssystem at spørge efter prisinformation om materialer fra forskellige leverandører i et standardiseret format. PriceQuery web service, baseret på “The Specification of Price Enquiry. Servicen henter informationer baseret på en forespørgsel på et faustnummer eller et ISBN nummer samt på bibliotekets kundenummer hos den pågældende leverandør. DBC https://opensource.dbc.dk/services/open-price-check https://opensource.dbc.dk/websvn/listing.php?repname=Web+Services&path=%2FOpenPriceCheck%2F&#a86176554f630f858e9e3bc909a47fe5a
WS-07 Open Question Service Udveksler spørgsmål (data) og svar fra en grænseflade til en spørgetjeneste.Webservicen kan også eksponere spørgsmål/svar til Brønden, så man via Open Search kan få spørgsmål/svar i fuldtekst og - i en senere version - også søge fuldtekst i spørgetjenestedata. DBC https://opensource.dbc.dk/services/open-question https://opensource.dbc.dk/websvn/listing.php?repname=Web+Services&path=%2FOpenQuestion%2F&#a76804a28b2988b7073a11784e87c888d
WS-22 Open Order (Open Ressource Sharing) Henter svar på, om et materiale kan bestilles eller ej, enten som slutbrugerbestilling (fx i bibliotek.dk) eller som fjernlånsbestilling DBC https://opensource.dbc.dk/services/open-order https://opensource.dbc.dk/websvn/listing.php?repname=Web+Services&path=%2FOpenOrs%2F&#a814962aa6db28395a5dfccdbb2e76d0e
WS-01 Open Search Service Open Search er en web service der bruges til at søge og hente informationer fra et data repository. Dette kan være metadata, fuld text eller relationer. Open Search anvendes bl.a. i biblo, bibliotek.dk, eReolen, Cicero, DDB CMS og i Professionshøjskolernes sektorløsning DBC https://opensource.dbc.dk/services/open-search-web-service https://opensource.dbc.dk/websvn/listing.php?repname=Web+Services&path=%2FOpenSearch%2F&#a0488fa22c4213ff6ab216b1fc2352cf1
WS-04 Open Spell Open Spell er en service der kan give forslag til andre stavemuligheder af ord. DBC UkendtDokumentationen er muligvis lagt sammen med Opensuggestion servicen.Dog skal det bemærkes at Ortograf servicen forventes at erstatte både Openspell og Opensuggestion, men at hverken dokumentation eller kildekode så vidt vides er publiceret. https://opensource.dbc.dk/websvn/listing.php?repname=Web+Services&path=%2FOpenSpell%2F&#a79d8547b092d4bc4601be078800bba5d
WS-10 Open Suggestion Service Giver forslag til søgeord, fraser og stavning på baggrund af hvilke materialer, der findes i Brønden. DBC https://opensource.dbc.dk/services/open-suggestion-service https://opensource.dbc.dk/websvn/listing.php?repname=Web+Services&path=%2FOpenSuggestion%2F&#ab93cabc0f78fe7a5af0e8c9dec222568
WS-37 Open User Status Fælles interface til at slå brugerstatus, slette/opdatere ordre, og forny lån I lokale bibliotekssystemer.Open User Status viser status for udlån og bestillinger i de biblioteker, hvor en bruger er oprettet som låner. Open User Status anvendes i biblo og i bibliotek.dk . Open User Status kræver, at de biblioteker den kobler op til, udstiller en NCIP LookUp User service. DBC https://opensource.dbc.dk/services/open-user-status https://opensource.dbc.dk/websvn/listing.php?repname=Web+Services&path=%2FOpenUserStatus%2F&#ae25c87027dca01a4848e9cfd16b47cd2
Open X-ID DBC Mangler https://opensource.dbc.dk/websvn/listing.php?repname=Web+Services&path=%2FOpenXId%2F&#a60deba20e3e82b6fcc2104fd56d9b15f
WS-18 Proxy service Service der fastholder godkendelsen af bruger på tværs af brugergræseflader og applikationer. Det er usikkert om den er en selvstændig service eller om den ligger som en del / bagved OpenSearch DBC Mangler Mangler
WS-45 Pubhub Library WebService Service der henter og gemmer eReolens brugers lånestatus.Checklists, CreateLoan, GetLibraryInfoGetLibraryUserOrderList, GetProduct,GetProductList, GetProductLoanStatus,GetSubjectList,Reservations,ValidateLibraryUser, Wishes Publizon https://libraryservices.pubhub.dk/ Mangler
Quiz Quiz løsning udviklet til Biblio. DBC https://github.com/DBCDK/quiz Mangler
WS-09 Rank Rankering udstilles som en del af Opensearch servicens search operation. DBC Mangler Mangler
WS-08 Recommend Recommend endpointet udstilles via Openplatform servicens recommend endpoint. DBC Mangler Mangler
WS-15 SAOU service SAOU (Service for Authorisation of Objects and Users) tjekker adgang til licensbelagte kilder.Servicen tjekker, om biblioteket tilbyder licensen og – for folkebiblioteker – om brugeren bor i kommunen. DBC https://opensource.dbc.dk/services/saou Mangler
ws-47 SFX DBC Mangler Mangler
WS-32 SRU Z39.50 Information ikke tilgængelig DBC Mangler Mangler
WS-06 Universal Search Universal Search kombinerer søgning på kilder i og uden for Brønden i én og samme brugergrænseflade. DBC Mangler Mangler
WS-41 Update Service Service der bruges til validering og at opdatere/ lave bibliografiske records direkte i databrønden DBC https://github.com/DBCDK/updateservice/wiki https://opensource.dbc.dk/services/update
WS-28 VidenDB dataopsamlere Information ikke tilgængelig Information ikke tilgængelig Mangler Mangler
WS-30 VIP opdatering Erstattet af servicen "Open Agency" DBC Mangler Mangler
WS-11 VoxB service Opsamler brugerskabte data som anmeldelser, ratings og tags i en central base. Servicen har følgenede operations: creating, finding, editing, updating and deleting data (reviews, tags etc.). Gemmes i VoxB database. DBC https://opensource.dbc.dk/services/voxb https://opensource.dbc.dk/websvn/listing.php?repname=Web+Services&path=%2FOpenVoxb%2F&#a65bad51fb91ff8cbe8fd74b97c3fc7c1
WS-26 WorldCat Sync Service Synkroniserer Databrønden med Worldcat (hhv. sender og henter poster). DBC Mangler Mangler

Begrebsoversigt

Begrebsliste Definition Informationsordbogen Danbib.dk
Klient Applikation som aftager data eller leverer data. Applikation der kører på en server (DDB CMS, biblioteket app, litteratursiden, bibliotek.dk, eReolen, Biblo.dk, e-reolenGo,Netpunkt)
Komponent Genbrugelige og udskiftlige stykker kode med funktioner.
Service Tjeneste der stiller API til rådighed, hvor man kan hente eller aflevere data.
Database Logisk samling af ensartet og struktureret data.
Server Logisk maskine, enten virtuel eller fysisk.
Applikation Pakke af funktionaliteter. Kan bestå af flere komponenter.
Brønd Samling af databaser driftet af DBC
Brøndarkitektur Samling af databaser driftet af DBC
Databrønd Samling af databaser driftet af DBC http://informationsordbogen.dk/concept.php?cid=3156
Open search Søgeservice ned mod databrønden
Filsystem Logisk samling af ensartet og struktureret data gemt på et disksystem.
Knowledgebase Oversigt over løsninger på konkrete problemer som stilles via issuetracker.
Dokumentation Beskrivelse af et system, med detaljeret beskrivelse af formål, funktionalitet, API, datastruktur, installation.
FAQ Hyppigt forekomne spørgsmål
Issuetracker Samling af alle henvendelser der er relateret til systemets funktionalitet og brug.
System Overordnet begreb for logisk enhed, herunder kan det dække over Applikation, komponent mv.
Værk Samling af manifestationer http://www.danbib.dk/broend3_match
Manifestation Abstrahering af materiale. Kan reperæsentere et uendeligt antal eksemplarer.
Eksemplar Værk der er manifesteret ved et fysisk eksemplar
Materiale Alt fra bøger, lydbøger, e-bøger. Databrønden indeholder beskrivelser af materialer.
Parallelreserver Reservering af manifestation uanset udgave af værket
Seriereservering Reservering af en serie (fx bind 1, bind 2, bind 3) Reserveres og udleveres i et rækkefølgeflow
Bestilling Materialet er tilgængeligt og borgeren reserverer det.
Reservation Materialet er IKKE tilgængeligt og borgeren reserverer det.
Knudepunkt Hoved eller centralbiblioteketer. Dette kan både være Kommunale og FFU.
Pluklister Liste med oversigt over materialer der er fysisk tilgængelige på et bibliotek og som skal tages fra til opfyldelse af reservation. Dette er både ved fjernlån og lokale reserveringer.
Køresedler Oversigt over et materiales transportrute imellem to biblioteksfilialer fx karlslunde bibliotek (under Greve bibliotek) til Gundsømagle bibliotek (under Roskilde bibliotek)
Interesse periode Tidsperiode angivet af en bibliotekslåner inden for hvilken reservationen ønskes opfyldt. Den typiske periode er 6 måneder.
Nordisk BDI index Fælles terminologi for bibliotekerne

Legend - Elementer vi benytter fra Archimate specifikationen

Udvalgte elementer fra Archimate specifikationen som benyttes til modellering af DDB arkitekturen.

legend.png

Kilde: http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/

Noter - Udarbejdelse af wiki'en

Redmine wiki syntax: http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/RedmineTextFormattingMarkdown

Redmine wiki macros: https://alphanodes.com/de/infografiken/redmine-macro-cheatsheet.pdf

hello_world
Sample macro.
macro_list
Displays a list of all available macros, including description if available.
child_pages
Displays a list of child pages. With no argument, it displays the child pages of the current wiki page. Examples:

{{child_pages}} -- can be used from a wiki page only
{{child_pages(depth=2)}} -- display 2 levels nesting only
{{child_pages(Foo)}} -- lists all children of page Foo
{{child_pages(Foo, parent=1)}} -- same as above with a link to page Foo
include
Includes a wiki page. Examples:

{{include(Foo)}}
{{include(projectname:Foo)}} -- to include a page of a specific project wiki
collapse
Inserts of collapsed block of text. Examples:

{{collapse
This is a block of text that is collapsed by default.
It can be expanded by clicking a link.
}}

{{collapse(View details...)
With custom link text.
}}
thumbnail
Displays a clickable thumbnail of an attached image. Examples:

{{thumbnail(image.png)}}
{{thumbnail(image.png, size=300, title=Thumbnail)}} -- with custom title and size