Project

General

Profile

Actions

DDB CMS vejledninger og beskrivelser

Opdateret august 2020

DDB CMS manualerne

De fire DDB CMS manualer opdateres før udrulning af en ny version.

DDB CMS Manual - Struktur og indhold

om navigation og oprettelse af indhold for redaktører og lokal redaktører

DDB CMS Manual - Konfiguration

om opsætning og tilpasning af moduler for lokal administratorer.

DDB CMS Manual - Webmaster kontrolpanel

om installation af moduler for biblioteker på Webmasterhostingplanen.

DDB CMS Manual - Grundlæggende opsætning

om nødvendig opsætning af moduler for nye biblioteker på DDB CMS.

DDB CMS Manual - Proxy vejledning

om opsætning af proxy for adgang til licensbelagte e-resurser.

DDB CMS Manual - NEXT VERSION

Her ligger de arbejdsdokumenter der DDB arbejder med i forhold til ændringer i den næste version af DDB CMS.

DDB CMS Manualen - Grundlæggende opsætning NEXT VERSION
DDB CMS Manualen - Struktur og indhold NEXT VERSION
DDB CMS Manualen - Konfiguration NEXT VERSION

DDB CMS Manualen - Webmaster kontrolpanel NEXT VERSION

Søgning på tværs projektet

Sådan bidrager du til DDB CMS

For at bidrage til kodebasen i DDB CMS skal koden leve op til en række kriterier som er beskrevet i DDB CMS code guidelines (engelsk).

Du kan bidrage med rettelser til eksisterende moduler eller med helt ny funktionalitet ved at følge Proces for at bidrage til DDB CMS.

Sikkerhed i DDB CMS

Sikkerhed i DDB CMS

Andre vejledninger og dokumenter

Sådan bruger du DDB CMS issue tracker

Søgevejledning til CQL:

Vejledning i Subsearch:

Arkitektur og funktionsområder i DDB CMS:

Oversigt over DDB CMS hostingmiljøer, hostingplaner og driftsstatus

Dokumentation til udviklere, arkitekter og testere:

  • Udvikling og test (Dokumentationshenvisninger og vejledninger til servicekald og indeksoversigter)

Her findes også oplysninger om hvordan du som udvikler bidrager til DDB CMS (ding2) kodebasen.

Updated by Rolf Madsen 12 months ago · 187 revisions locked