Project

General

Profile

Actions

DDB CMS Funktionsområder (Målarkitektur)

Seneste opdateringdato: 18. maj 2016.

DDB CMS er en Drupal distribution der er opbygget af en række moduler udviklet af Drupal's community eller af de danske folkebiblioteker og deres leverandører.

Dette dokument beskriver de funktioner eller komponenter som modulerne i DDB CMS udstiller for administratorer, redaktører og slutbrugere på nuværende tidspunkt samt dem der kan blive tilføjet som følge af DDB puljeprojekter eller andre bidrag til DDB CMS kodebasen.

En række af komponenterne integererer til API'er i den nationale infrastruktur som omfatter:
Moreinfo, Open ADHL, Open Agency, Open Question, Open Search, Open Suggestion, VoxB, Open List, FBS, ALMA, Open Ruth, Place2book, BPI, DDB CMS content, useraccessinfomedia, DIBS, GateWAYF, Universal Search.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS Nej System integrationer Kommentarer
Navnet på komponenten i målarkitekturen Fremtidig udvikling hvis adresseret Ja/nej Evt. henvisning og kommentar Liste med de systemers API'er komponenten integrerer til Nej

Dokumentet er opdelt i afsnit som hver starter med en grafisk oversigt over komponenterne som afspejler den aktuelle status efter følgende farveskala.

Farvekoder
  Komponenten findes. Den skal vedligeholdes
  Komponenten er under udvikling
  Komponenten er planlagt/forventes planlagt. Egentlig udvikling ikke påbegyndt
  Komponenten er ikke planlagt til udvikling

Hver komponent beskrives ud fra følgende fem parametre:

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS Nej System integrationer Kommentarer
Navnet på komponenten i målarkitekturen Fremtidig udvikling hvis adresseret Ja/nej Evt. henvisning og kommentar Liste med de systemers API'er komponenten integrerer til Yderligere oplyisninger

Formidlingsværktøjer

Omfatter alle indholdstyper, listevisninger og tværgående formidlingsfunktioner.

Den generelle arkitektur beskriver brugergrænsefladelaget i den 3-lags arkitektur der dækker infrastrukturen i hele DDB platformen.
Formålet med målarkitekturen for DDB CMS er at beskrive de funktionsområder der udgør den primære kerne og tillægsmoduler i DDB CMS distributionen.
Funktionsområder kan være realiseret igennem flere enkeltstående eller sammenhængende Drupal moduler.
Status fremgår af farverne og oplysningerne i skemaet.

Forsidekarrusel Forsidenyhedskarrusel (Rolltab) Konfiguration af forsidenkarruseller Nyhed Nyheder – forfremmet til forsiden af sitet
Nyheder – samlet oversigt Nyheder – tilknyttet et tema Arrangement Arrangementer – forfremmet til forsiden Arrangementer – samlet oversigt
Arrangementer – tilknyttet et tema On-line billet booking Side Temaside Temasider – forfremmet til forsiden
Temasider – samlet oversigt Kommentarer Relation - indhold/materiale Biblioteksproduceret indhold (BPI)  

Forsidekarrusel

Visning af materialeforsider på forsiden via integration til databrønden (opensearch ws) og forsideservicen (MoreInfo ws).
Konfigureres via admin/config/ting/ting_search_carousel.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Forsidekarrusel Nej Ja Open Search, Moreinfo Kandidat til den Åbne platform.

Forsidenyhedskarrusel (Tabroll)

Visning af udvalgte indholdstyper (typisk nyhed, statisk side, arrangement, temaside, menupunkter eller eksterne hjemmesider) i nyhedskarrusel på forsiden.
Oprettes via node/add/ding-rolltab og redigeres via /admin/content

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Forsidenyhedskarrusel (Rolltab) Nej Ja Ingen Nej

Konfiguration af forsidenkarruseller

Benyttes til at konfigurere, hvilken af flg. to moduler, der skal vises på forsiden: Forsidekarrusel (ting_search_carousel) eller Forsidenyhedskarrusel (ding-rolltab). Default er Forsidekarrusel.
Konfigureres via admin/config/ding/frontend

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Konfiguration af forsiden Nej Ja Ingen Nej

Nyhed

Visning af indholdstypen Nyheder.
Nyheder benyttes til at informations- eller formidlingsindlæg, som er relevant i en begrænset tidsperiode
Kan tilgås via de forskellige listevisninger af nyheder: nyheder forfremmet til forsiden, nyheder – samlet oversigt, nyheder tilknyttet x-tema eller nyheder tilknyttet x-(lokal)bibliotek eller Indholdstype/materiale relationen.
Oprettes via node/add/ding-news
Konfigureres via admin/content

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Nyhed/News Nej Ja Ingen Nej

Nyheder – forfremmet til forsiden af sitet

Listevisning af del-mængde af indholdstypen Nyheder; omfatter Nyheder, der er forfremmet til forsiden af sitet.
Tilgås via forsiden.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Nyheder forfremmet til forsiden Nej Ja Ingen Nej

Nyheder – samlet oversigt

Listevisning af indholdstypen Nyheder.
Tilgås via hovedmenuen, forsiden (link ”Se alle nyheder”) Oversigten er opdelt efter kategori, og kan sorteres efter bibliotek.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Nyheder - samlet oversigt Nej Ja Ingen Nej

Nyheder – tilknyttet et tema

Listevisning af del-mængde af indholdstypen Nyheder; omfatter Nyheder, der er tilknyttet et givent tema
Tilgås via pågældende temaside.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Nyheder tilknyttet et tema Nej Ja Ingen Nej

Arrangement

Benyttes til at informere om arrangementer der sker på eller i relation til biblioteket.
Kan tilgås via de forskellige listevisninger af arrangementer: arrangementer forfremmet til forsiden, arrangementer – samlet oversigt, arrangementer tilknyttet x-tema eller arrangementer tilknyttet x-bibliotek eller Indholdstype/materiale relationen.
Oprettes via node/add/ding-event
Konfigureres via admin/content

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Arrangment/event Nej Ja Ingen Nej

Arrangementer – forfremmet til forsiden

Listevisning af del-mængde af indholdstypen arrangement; omfatter arrangementer, der er forfremmet til forsiden.
Tilgås via forsiden.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Arrangementer forfremmet til forsiden Nej Ja Ingen Nej

Arrangementer – samlet oversigt

Listevisning af indholdstypen arrangement.
Tilgås via hovedmenuen, forsiden (link ”Se alle arrangementer”) Oversigten er opdelt efter kategori, og kan sorteres efter (lokal)bibliotek.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Arrangementer - samlet oversigt Nej Ja Ingen Nej

Arrangementer – tilknyttet et tema

Listevisning af del-mængde af indholdstypen arrangement; omfatter arrangementer, der er tilknyttet et givent tema
Tilgås via pågældende temaside.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Arrangementer – tilknyttet et tema Nej Ja Ingen Nej

On-line billet booking

Integration til 3.partssystemet Place2Book. Giver mulighed for at aktivere on-line billetbooking af arrangementer, såfremt biblioteket har Place2Book-systemet. Default er modulet ikke enabled.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
On-line billet booking Ja Ja Place2book

Kontakt http://kundeservice.dbc.dk for aktivering af modulet.

Kandidat til den Åbne platform.

#1404 opgradering til nyt API

Side

Indholdsside med en venstremenu (hierakisk, til og med level 3). Benyttes til indhold af mere varig karakter. En side kan tilknyttes en sub-menu typisk under et bibliotek, eller/og der kan linkes til den fra footermenuen.
Oprettes via Drupal node/add/ding-page.
Konfigureres via admin/content

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Side Nej Ja Ingen Nej

Temaside

Visning af indholdselement Gruppe (Temaside).
Benyttes til at samle nyheder og arrangementer indenfor et bestemt tema på tværs af biblioteker. Kan tilgås via hovedmenuen samt de forskellige listevisninger af temasider: temasider forfremmet til forsiden, temaer – samlet oversigt eller Indholdstype/materiale relationen.
Oprettes via node/add/ding-group
Konfigureres via admin/content

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Temaside Nej Ja Ingen Nej

Temasider – forfremmet til forsiden

Listevisning af del-mængde af indholdstypen temaside; omfatter temaer, der er forfremmet til forsiden.
Tilgås via forsiden.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Temaside - forfremmet til forsiden Nej Ja Ingen Nej

Temasider – samlet oversigt

Listevisning af indholdselement temaside, opdelt i kategorier.
Tilgås via hovedmenuen.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Temasider – samlet oversigt Nej Ja Ingen Nej

Kommentarer

Kommentarer kan aktiveres på de indholdstyper hvor de ønskes indsat.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Kommentarer Ja Ja Nej Der pågår mindre rettelser af modulet, og der opfordres til at afprøve om den aktuelle funktionalitet lever op til forventningerne før aktivering på f. eks. en nyhed eller et arrangement.

Relation - indhold/materiale

Visning af tovejsrelation imellem henholdsvis indholdstyperne nyhed, arrangement eller side og et materiale fra databrønden. En typisk usecase er en nyhed (formidlingsindlæg), hvor et eller flere materialer er tilknyttet, og hvor nyheden (formidlingsindlægget) vises som relation inde på selve postvisningen, hvis materialet søges frem.
Konfigureres i indholdstyperne (under Attachments) ved at tilknytte et eller flere materialer fra Brønden (Der indsættes en søgning med termer eller faustnummer.)

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Relation - indhold/materiale Nej Ja Ingen Nej

Biblioteksproduceret indhold (BPI)

Gør det muligt at dele nyheder imellem bibliotekerne.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Biblioteksproduceret indhold (BPI) Nej Ja BPI Nej

Lokalbiblioteker

Lokalbiblioteker
Lokalbibliotek Lokalbiblioteker - samlet oversigt Åbningstider Kort Lokalbibliotek menu
Lokalbibliotek arrangementsliste Lokalbibliotek nyhedsliste Lokalbibliotek information (Om biblioteket) Lokalbibliotek personaleoversigt  

Lokalbibliotek

Visning af indholdstypen bibliotek. Indeholder information om (lokal)biblioteket som adresse, kontaktoplysninger, beskrivelse, billede.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Lokalbibliotek Nej Ja Ingen Nej

Lokalbiblioteker – samlet oversigt

Viser en liste af indholdstypen bibliotek kombineret med indholdselementet åbningstider samt kort.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
LÆokalbiblioteker - samlet oversigt Nej Ja Ingen Nej

Åbningstider

Viser åbningstider for en eller flere perioder hver dag, kommentarer og gentagelser.
Konfigureres for det enkelte bibliotek.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Åbningstider Nej Ja Nej Bør på sigt integreres med VIP basen (Open Agency) for at opnå maskinlæsbare åbningstider der kan deles på tværs af brugergrænseflader

Kort

Et kort baseret på de adresse informationer som er oplyst på indholdstypen bibliotek. Vises på biblioteker – samlet oversigt
Konfigureres via OpenLayers UI

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Kort Nej Ja Ingen Nej

Lokalbibliotek menu

Er en undermenu som viser links til Lokalbiblioteksarrangementsliste, Lokalbiblioteksnyhedsliste, Lokalbibliotek information (Om biblioteket) og personaleoversigt.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Lokalbibliotek menu Nej Ja Ingen Nej

Lokalbibliotek arrangementsliste

Listevisning af arrangementer tilknyttet det pågældende bibliotek. Opdelt efter katagorier.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Lokalbibliotek arrangementsliste Nej Ja Ingen Nej

Lokalbibliotek nyhedsliste

Listevisning af nyheder tilknyttet det pågældende bibliotek. Opdelt efter katagorier.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Lokalbibliotek nyhedsliste Nej Ja Ingen Nej

Lokalbibliotek information (om biblioteket)
Beskrivelse af lokalbiblioteket.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Lokalbibliotek information (om biblioteket) Nej Ja Ingen Nej

Lokalbibliotek personaleoversigt

En liste over personalet på Lokalbiblioteket.
Listen dannes ud fra de oplysninger der er sat for den enkelte bruger der er oprettet på hjemmesiden via user//edit/ding_staff_profile
Redigeres via admin/ding_users

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Lokalbibliotek personaleoversigt Nej Ja Ingen Nej

Global navigation

Global navigation
Hovedmenu Undermenu (Secondary menu) Footer menu Kontaktinformation  

Hovedmenu

Konfigureres via admin/structure/menu

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Hovedmenu Nej Ja Ingen Nej

Undermenu

Konfigureres via admin/structure/menu

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Undermenu - secondary menu Nej Ja Ingen Nej

Footermenu

Konfigureres via admin/structure/menu

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Footermenu Nej Ja Ingen Nej

Kontaktinformation

Viser den primære kontaktinformation på biblioteksvæsenet under footer menu på forsiden af sitet Konfigureres via /admin/structure/block/manage/block/1/configure%3Fdestination%3Dding_frontpage

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Kontaktinformation Nej Ja Ingen Nej

Global funktionalitet

Global funktionalitet
Log ind Søgning (hjemmeside) Responsive design Kontaktformular  

Spørg Biblioteksvagten

Spørgeformular og chat med Biblioteksvagten.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Spørg Biblioteksvagten Nej Ja Open Question Nej

OBS: SKAL TILFØJES TIL FIGUREN

Log ind

Log ind med CPR- eller brugernummer og PIN-kode.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Log ind Nej Ja DDELibra (ALMA), FBS, Integra (Openruth) Nej

Søgning - hjemmeside

Drupals interne søgefunktionalitet benyttes til at søge indhold på hjemmesiden, så som nyheder, arrangementer og sider.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Søgning - hjemmeside Nej Ja Ingen Nej

Responsive design

Hjemmesiden tilpasses automatisk skærmbredden på den enhed man benytter.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Responsive design Nej Ja Ingen Nej

Kontaktformular

Gør det muligt for biblioteket at konfigurere en kontaktformular.
Konfigureres via: /node/add/webform eller /admin/structure/contact

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Kontaktformular Nej Ja Ingen Nej

Integrationer til databrønd komplekset

Søgning i databrønden der dækker bibliografiske poster og e-resurser.
Diagrammet dækker områderne søgefunktion, søgeresultatet, værkvisningen og materialevisningen.

|_\5=. Formidlingsværktøjer|
|_{background:#288F88}.Søgning
|_{background:#288F88}.Autocomplete og stavehjælp
|_{background:#288F88}.Rankering
|_{background:#288F88}.Rankering - Boost
|_{background:#288F88}.Søgeresultat|
|_{background:#288F88}.Facetter
|_{background:#288F88}.Forsider
|_{background:#288F88}.Serietitler
|_{background:#288F88}.Værkvisning
|_{background:#288F88}.Relationer|
|_{background:#288F88}.Tidsskrifter
|_{background:#288F88}.Infomedia
|_{background:#288F88}.Huskeliste (Bookmarks)
|_{background:#288F88}.Importér huskeliste (Bookmarks)
|_{background:#288F88}.Fuldtekst|
|_{background:#288F88}.Materialevisning
|_{background:#288F88}.Detaljer om materialet
|_{background:#288F88}.Relationer (Materialer)
|_{background:}.
|_{background:}.|
||

Søgning

Baseret på opensearch ws.
Opensearch klienten tilgås via http://opensearch.addi.dk/3.0

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Søgning Nej Ja Nej På udviklingsplanen for 2015 indgår et projekt der har til formål at revidere søgefunktionen. Kandidat til den Åbne platform.

Autocomplete og stavehjælpe

Baseret på opensuggestion ws

Konfigureres via: /admin/config/ting/autocomplete

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Autocomplete og stavehjælp Nej Ja Open Search, Open Suggestion Kandidat til den Åbne platform.

Rankering

Gør det muligt at ændre default rankering så en post rankeres højere hvis et specificeret felt matcher brugerens søgeterm. F. eks. kan en søgning på harry potter resultere i at poster hvor søgningen matcher titlen rankeres højere end poster hvor søgningen matcher et emnefelt.
Konfigureres via admin/config/ting/ranking

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Rankering Nej Ja Open Search Kandidat til den Åbne platform.

Rankering Boost

Gør det muligt at booste specifikke felter i søgningen så en post rankeres højere hvis den indeholder et felt med en bestemt værdi. F.eks. sprog = dansk eller materialetype = bog.
Konfigureres via admin/config/ting/boost

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Rankering Boost Nej Ja Open Search Kandidat til den Åbne platform.

Søgeresultat

Viser resultatet af søgningen og muliggøre yderligere sortering og filtrering via facetter.
Søgeresultatet består af værksrepræsentationer som består af et eller flere manifestationer.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Søgeresultat Nej Ja Open Search, Moreinfo Kandidat til den Åbne platform.

Facetter

Gør det muligt at filtere søgningen og præcisere resultatet ud fra de facettermer søgeresultatet omfatter.
Det er muligt at konfigurere hvilke facetter, der skal vises, samt rækkefølgen. Temaet afgør, at de første 5 facetter vises udfoldet for slutbrugeren.
Konfiguration via admin/config/ting/facets

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Facetter Nej Ja Open Search Kandidat til den Åbne platform.

Forsider

Viser forsider via Moreinfo ws hvis de viste materialer har dem tilknyttet.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Forsider Nej Ja Moreinfo Kandidat til den Åbne platform.

Serietitler

Gør det muligt for brugerne at se om et materiale indgår i en serie og foretage en ny søgning på materialerne i serien.
Konfiguration via admin/config/ting/registers

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Serietitler Nej Ja Open Search Kandidat til den Åbne platform.

Værkvisning

Viser en kollektion af manifestationer som dækker over f. eks. en bog og en lydbog.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Værkvisning Nej Ja Open Search Kandidat til den Åbne platform.

Relationer (adgang)

Er knapper/links der giver adgang til e-resursen online.
Det er muligt at konfigurere hvilken tekst knappen skal have på de enkelte e-resurser via admin/config/ting/online_types

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Relationer (adgang) Nej Ja Open Search Nej

Tidsskrifter

Tidsskrift hovedposten hentes fra databrønden.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Tidsskrifter Nej Ja Nej Årgang/nummer oversigt dannes på baggrund af pif posten i brønden og en forespøgelse på beholdning i bibliotekssystemet. Kandidat til den Åbne platform.

Infomedia

Giver via Relationer (adgang) adgang til artikler der findes i Infomedia.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Infomedia Nej Ja useraccessinfomedia Kandidat til den Åbne platform.

Huskeliste (Bookmarks)

Gør det muligt at gemme materialer til senere reference.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Huskeliste (Bookmarks) Nej Ja Open Search, Moreinfo Kandidat til den Åbne platform.

Importér Huskeliste (Bookmarks)

Gør det muligt at importere materialer fra Arena og DDELibra Web til huskelisten i DDB CMS.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Huskeliste (Bookmarks) Nej Ja Nej Import fra DDELibra Web / DDELibra Web Professionel forudsætter DDELibra 9.11

Fuldtekst

Visning af fuldtekst i grænsefladen på materialer der er fuldtekst indekserede i databrønden.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Fuldtekst Nej Ja Open Search Kandidat til den Åbne platform.

Materialevisning

Viser alle detaljer som er specifikke for den enkelte manifestation.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Materialevisning Nej Ja Open Search Kandidat til den Åbne platform.

Detaljer om materialet

Viser alle metadata der findes om materialet i databrønden.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Detaljer om materialet Nej Ja Open Search Kandidat til den Åbne platform.

Relationer (materialer)

Viser addi relationer som giver yderligere information om et materiales emne eller forfatter mv.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Relationer (materialer) Nej Ja Open Search Kandidat til den Åbne platform.

Integrationer til bibliotekssystemer

Formidlingsværktøjer
Beholdning Tidsskriftnumre Beholdning (Tidsskrifter) DIBS (Betaling af mellemværende) Slet reserveringer
Reservér materialer Se online materialer Reserveringer (Lånerstatus) Fjernlån (Lånerstatus) Hjemlån (LÅnerstatus)
Mellemværender (Lånerstatus) Brugeroplysninger Fraværsperiode Interessedato  

Materialetilgængelighed

I søgeresultatet og værkvisningen vises materialets tilgængelighed.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Beholdning Nej Ja DDELibra (ALMA), FBS, Integra (Openruth) Kandidat til den Åbne platform.

Beholdning

På materialevisningen vises oversigten over hvor materialet findes, om det er udlånt, kan reserveres eller er ventetid.
Det er muligt at konfigurere hvilke materialer der skal være beholdning på via admin/config/ting/holdings

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Beholdning Nej Ja DDELibra (ALMA), FBS, Integra (Openruth) Kandidat til den Åbne platform.

Tidsskriftnumre

Kun tidsskrift hovedposten findes i databrønden. Derfor dannes tidsskriftposterne ud fra integration til bibliotekssystemet. Af performance hensyn vises beholdningsoplysningerne først på materialevisningen.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Tidsskriftnumre Nej Ja DDELibra (ALMA), FBS, Integra (Openruth) Kandidat til den Åbne platform.

Beholdning (Tidsskrifter)

Beholdning for tidsskrifter dannes anderledes end øvrige bibliografiske materialer fordi beholdningen skal dannes for hvert tidsskriftnummer.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Beholdning (Tidsskrifter) Nej Ja DDELibra (ALMA), FBS, Integra (Openruth) Kandidat til den Åbne platform.

DIBS (betaling)

Benyttes til betaling af mellemværender ved for sent afleverede materialer. Integration til 3. partssystemet DIBS
Konfigureres via admin/config/payment/dibs og admin/config/payment/ding_dibs

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
DIBS (betaling) Nej Ja DDELibra (ALMA), FBS, Integra (Openruth) Kandidat til den Åbne platform.

Slet reserveringer

Gør det muligt for brugere at slette reserveringer.
Konfigureres via admin/config/ding/provider/

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Slet reserveringer Nej Ja DDELibra (ALMA), FBS, Integra (Openruth) Kandidat til den Åbne platform.

Reservér materialer

Gør det muligt for brugere at reservere materialer.
Konfigureres via admin/config/ding/provider/
Det er muligt at konfigurere hvilke materialer der skal være reserverbare via admin/config/ting/reservable

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Reservér materialer Nej Ja DDELibra (ALMA), FBS, Integra (Openruth) Kandidat til den Åbne platform.

Se online materialer

Gør det muligt for brugere at tilgå digitale online materialer.

Knaptekster kan konfigureres under: /admin/config/ting/online_types

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Se online materialer Nej Ja Open search Knappen benytter feltet URI eller hasOnlineAccess relationen hvis den er til rådighed

Reserveringer (Lånerstatus)

Gør det muligt for brugere at se hvilke materialer de har reserveret.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Reserveringer (Lånerstatus) Nej Ja DDELibra (ALMA), FBS, Integra (Openruth) Kandidat til den Åbne platform.

Fjernlån (Lånerstatus)

Gør det muligt for brugere at se hvilke fjernlånsmaterialer de har reserveret. Fjernlånene vises som en del af listen over de regulære hjemlån.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Fjernlån (Lånerstatus) Nej Ja DDELibra (ALMA), FBS, Integra (Openruth) Kandidat til den Åbne platform.

Hjemlån (Lånerstatus)

Gør det muligt for brugere at se hvilke materialer de har lånt, og forny dem hvis de ikke er reserverede af andre brugere.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Hjemlån (Lånerstatus) Nej Ja DDELibra (ALMA), FBS, Integra (Openruth) Kandidat til den Åbne platform.

Mellemværender (Lånerstatus)

Gør det muligt for brugere at se eventuelle mellemværender med biblioteket.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Mellemværender (Lånerstatus) Nej Ja DDELibra (ALMA), FBS, Integra (Openruth) Kandidat til den Åbne platform.

Brugeroplysninger

Gør det muligt for brugere at se og redigere deres profiloplysninger (email-adresse, telefon/mobil-telefon, pinkode)

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Brugeroplysninger Nej Ja DDELibra (ALMA), FBS, Integra (Openruth) Kandidat til den Åbne platform.

Fraværsperiode

Gør det muligt for brugere at oplyse eller ændre fraværsperiode i f. eks. en ferie.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Fraværsperiode Nej Ja DDELibra (ALMA), FBS, Integra (Openruth) Kandidat til den Åbne platform.

Interessedato

Gør det muligt for brugere at ændre interessedato for hvor længe de ønsker at opretholde reserveringer på materialer.

Konfigureres via: admin/config/ding/provider/alma eller admin/config/ding/provider/ruth

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Interessedato Nej Ja DDELibra (ALMA), FBS, Integra (Openruth) Kandidat til den Åbne platform.

Adgang

Formidlingsværktøjer
Proxy Log ind med NemID Oprettelse af bruger med NemID Viborg (Xlibris Aleph)  

Proxy

Konfigureres via admin/config/ting/proxy

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Proxy Nej Ja Ingen Kandidat til den Åbne platform.

Log ind med NemID

Integration til NemID via WAYF. Gør det muligt for brugeren at logge ind med NemID
Konfigureres via admin/config/ding/gatewayf

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
NemID (WAYF) Nej Ja GateWAYF Kandidat til den Åbne platform.

Oprettelse af bruger med NemID

Integration til FBS og DDELibra der gør det muligt for en borger at oprette en brugerprofil også uden for bibliotekets åbningstid og undgå nødvendigheden af at skulle ned på biblioteket for at kunne få adgang til digitale materialer.

Konfigureres via admin/config/ding/gatewayf

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Oprettelse af bruger med NemID Nej Ja GateWAYF Tildeling af lånerkategori i DDELibra forudsætter betaling for adgang til opslag af stamdata i serviceportalen. Kandidat til den Åbne platform.

Viborg (Xlibris Aleph)

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Viborg (Xlibris Aleph) Nej Nej Ingen Der er lavet et modul til Viborg der gør at søgegrænsefladen er fjernet og søge- og loginfelterne leder over i Viborg Bibliotekernes Aleph OPAC. Denne løsning fjernes igen når Viborg overgår til FBS.

DDB CMS kandidater

|_\5=. Formidlingsværktøjer|
|_{background:#288F88}.Relation - Indhold (Universal Search)
|_{background:#288F88}.Søgeresultat - Indhold (Universal Search)
|_{background:#288F88}.Visning af inspirationslister fra projektet Relevansrankering på steroider
|_{background:#288F88}.Kampagner
|_{background:#288F88}.ADHL (andre der har lån)|
|_{background:#288F88}.Visformat (kort/lang)
|_{background:#288F88}.Personalisering
|_{background:#288F88}.Gem lånehistorik (Personalisering)
|_{background:}.
||

Relation - indhold/Universal Search

DDB puljeprojektet "Søgning på tværs" har til formål at tilføje en komponent på indholdstyperne Nyhed og Arrangement der gør det muligt at foretage en søgning i ti kilder via Universal Search og vise søgeresultatet i relation til den pågældende indholdstype.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Relation - indhold/Universal Search Nej Nej Universal Search DDB Puljeprojekt 2015. Kandidat til den Åbne platform.

Søgeresultat /Universal Search

DDB puljeprojektet "Søgning på tværs" har til formål at tilføje et sekundært søgeresultat relateret til det primære Brønd søgeresultat, der gør det muligt at foretage en søgning i ti kilder via Universal Search, for på denne måde at synliggøre kilder der ikke kan komme eller endnu findes i Brønden.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Relation - indhold/Universal Search Nej Nej Universal Search DDB Puljeprojekt 2015. Kandidat til den Åbne platform.

Visning af inspirationslister fra projektet Relevansrankering på steroider

Benyttes til at konfigurere, hvilken af flg. to moduler, der skal vises på forsiden: Forsidekarrusel (ting_search_carousel) eller Forsidenyhedskarrusel (ding-rolltab). Default er Forsidekarrusel.
Konfigureres via admin/config/ding/frontend

Modul: https://github.com/Arni/ting_inspiration_list

Komponentnavn Planlagt udvikling Del af DDB CMS Q2 2015 Systemintegration Kommentarer
Inspirationslister Nej nej Open Search, DDELibar, MoreInfo afventer proces for beslutning om og implementering i DDB CMS

Modulet implementerer en ny sidetype Inspirations list:

Når der oprettes en Inspirationsliste side defineres der en søgning, gerne en bred emnesøgning, f.eks. sport. Modulet henter så et stort antal søgeresultater fra brønden og rangordner det udefra antal hvor mange eksemplarer der er købt af en given bog. En stikprøve har vist en at de materialer som bliver valgt på den måde er i løbet af den sidste 3 måneder blevet udlånt og reserveret 10 -20 gange oftere end de materialer som kommer på første side i søgeresultatet for den samme søgning.

Inspirationsliste siderne indgår i menustrukturen ligesom almindelige sider og de enkelte biblioteker kan på den måde opbygge samling af inspirationslister som dækker de mest efterspurgte emner. Se her: https://randersbib.dk/content/anbefalinger . Modulet eksponerer også et panel som kan bruges til lade inspirationslister indgå i andre typer af sider. Det har vi gjort på randersbibliotek hvor inspirationslisten indgår som en del en emne/genre/temaside.|

Kampagner

Kampagner benyttes til at præsentere information i relation til andet indhold og kan indeholde tekst og/eller billeder.
Kampagner oprettes via node/add/ding-campaign og kan vises på en given side baseret på forskellige regler.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Kampagner Nej Nej Nej Planlagt til DDB CMS 2016 2. opgradering

ADHL (andre der har lån)

Viser materialer som andre der har lånt det pågældende materiale også har lånt.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
ADHL (andre der har lån) Nej Nej Der skal skrives et nyt modul baseret på AJaX da det nuværende modul giver performanceproblemer og "trækker" materialesider ned i sin nuværende form Kandidat til den Åbne platform.

Visformat (kort/lang)

Gør det muligt for brugerne at gøre søgeresultatet mere overskueligt ved at skifte til et kort format hvor deltaljer fjernes.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Visformat (kort/lang) Nej Nej Funktionen er ikke prioriteret til DDB CMS Kandidat til den Åbne platform.

Personalsering

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Personalisering Nej Nej Personalisering 2 modulerne er under Code review og planlægges implementeret i DDB CMS i 2. halvår af 2016. Kandidat til den Åbne platform.

Teknisk dokumentation kan læses under: https://docs.google.com/document/d/1W30-xeD2riuqaiHb7dR-0tPeC1Q9X17UD_xtH8BfM_A/

Gem lånehistorik (Personalisering)

Brugerne bliver tilbudt at gemme deres lån, med henblik på at generere en liste over deres lånehistorik samt personaliserede anbefalinger. Det er en forudsætning af at de tillader at bibliotekerne gemmer lånerhistorikken mere end de i forvejen tilladte 30 dage.

Integrationen er kun lavet til DDELibra og mangler udvikling af komponent i FBS der gør det muligt at sende materiale ID'erne for de lånter materialer til openList servicen.

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Gem lånehistorik Nej Nej Personalisering 2 modulerne er under Code review og planlægges implementeret i DDB CMS i 2. halvår af 2016.
Forudsætter DDELibra 9.9.40.
Integrationen er kun lavet til DDELibra og mangler udvikling af komponent i FBS der gør det muligt at sende materiale ID'erne for de lånter materialer til openList servicen.
Kandidat til den Åbne platform.

Nye materialer lister

”Nye materialer” modulet giver det enkelte bibliotek mulighed for at definere sider som automatisk viser de nyeste materialer for en given søgning f.eks. ”tegneserier”:

Komponentnavn Planlagt udvikling Implementeret i DDB CMS System integrationer Kommentarer
Nye materialer lister Nej Nej Open search Kandidat til den Åbne platform. For at bruge ”Nye materialer modulet” så skal biblioteket overføre accessionsdato til databrønden i den daglige overførsel. Se http://ting.dk/blog/overfoersel-af-accessionsdato-til-artesis-databroend-rettilfoej-trim-i-toting-scriptet

Updated by Rolf Madsen over 3 years ago · 216 revisions locked