Project

General

Profile

DDBCMSFunktionsområder » History » Version 32

« Previous - Version 32/216 (diff) - Next » - Current version
Ninna Rasmussen, 03/25/2014 01:57 PM


h1. DDB CMS Funktionsområder Seneste opdateringdato: 24. februar 2014. h2. Formidlingsværktøjer Omfatter alle indholdstyper, listevisninger og tværgående formidlingsfunktioner. Den generelle arkitektur beskriver brugergrænsefladelaget i den 3-lags arkitektur der dækker infrastrukturen i hele DDB platformen. Formålet med målarkitekturen for DDB CMS er at beskrive de funktionsområder der udgør den primære kerne og tillægsmoduler i DDB CMS distributionen. Funktionsområder kan være realiseret igennem flere enkeltstående eller sammenhængende Drupal moduler. Status fremgår af farverne og oplysningerne i skemaet. Farver: !{width: 50%}http://platform.dandigbib.org/attachments/download/167/Oversigt.JPG! |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Navnet på komponenten i målarkitekturen|Fremtidig udvikling hvis adresseret|Ja/nej|Evt. henvisning og kommentar| h3. Formidlingsværktøjer !{width: 100%}http://platform.dandigbib.org/attachments/download/166/01_Formidlingsvaerktoejer.JPG! h3. Forsidekarussel Visning af materialeforsider på forsiden via integration til databrønden (opensearch ws) og forsideservicen (MoreInfo ws). Konfigureres via admin/config/ting/ting_search_carousel. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Forsidekarrusel ting_search_carousel|ja||| h3. Forsidenyhedskarussel (Rolltab) Visning af udvalgte indholdstyper (typisk nyhed, statisk side, arrangement, temaside) i nyhedskarrusel på forsiden. Oprettes via node/add/ding-rolltab og redigeres via /admin/content |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Forsidenyhedskarussel (Rolltab)||ja|| h3. Nyhed Visning af indholdstypen Nyheder. Nyheder benyttes til at informations- eller formidlingsindlæg, som er relevant i en begrænset tidsperiode Kan tilgås via de forskellige listevisninger af nyheder: nyheder forfremmet til forsiden, nyheder – samlet oversigt, nyheder tilknyttet x-tema eller nyheder tilknyttet x-(lokal)bibliotek eller Indholdstype/materiale relationen. Oprettes via node/add/ding-news Konfigureres via admin/content |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Nyhed/News||ja|| h3. Nyheder – forfremmet til forsiden af sitet Listevisning af del-mængde af indholdstypen Nyheder; omfatter Nyheder, der er forfremmet til forsiden af sitet. Tilgås via forsiden. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Nyheder forfremmet til forsiden||ja|| h3. Nyheder – samlet oversigt Listevisning af indholdstypen Nyheder. Tilgås via hovedmenuen, forsiden (link ”Se alle nyheder”) Oversigten er opdelt efter kategori, og kan sorteres efter bibliotek. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Nyheder - samlet oversigt||ja|| h3. Nyheder – tilknyttet et tema Listevisning af del-mængde af indholdstypen Nyheder; omfatter Nyheder, der er tilknyttet et givent tema Tilgås via pågældende temaside. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Nyheder tilknyttet et tema||ja|| h3. Arrangement Benyttes til at informere om arrangementer der sker på eller i relation til biblioteket. Kan tilgås via de forskellige listevisninger af arrangementer: arrangementer forfremmet til forsiden, arrangementer – samlet oversigt, arrangementer tilknyttet x-tema eller arrangementer tilknyttet x-bibliotek eller Indholdstype/materiale relationen. Oprettes via node/add/ding-event Konfigureres via admin/content |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Arrangment/event||ja|| h3. Arrangementer – forfremmet til forsiden Listevisning af del-mængde af indholdstypen arrangement; omfatter arrangementer, der er forfremmet til forsiden. Tilgås via forsiden. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Arrangementer forfremmet til forsiden||ja|| h3. Arrangementer – samlet oversigt Listevisning af indholdstypen arrangement. Tilgås via hovedmenuen, forsiden (link ”Se alle arrangementer”) Oversigten er opdelt efter kategori, og kan sorteres efter (lokal)bibliotek. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Arrangementer - samlet oversigt||ja|| h3. Arrangementer – tilknyttet et tema Listevisning af del-mængde af indholdstypen arrangement; omfatter arrangementer, der er tilknyttet et givent tema Tilgås via pågældende temaside. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Arrangementer – tilknyttet et tema||ja|| h3. On-line billet booking Integration til 3.partssystemet Place2Book. Giver mulighed for at aktivere on-line billetbooking af arrangementer, såfremt biblioteket har Place2Book-systemet. Default er modulet ikke enabled. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |On-line billet booking||ja|Modulet maintaines pt. af Vejle Bibliotekerne, men der mangler afklaring efter Ewan Andreasens fratrædelse| h3. Side Indholdsside med en venstremenu (hierakisk, til og med level 3). Benyttes til indhold af mere varig karakter. En side kan tilknyttes en sub-menu typisk under et bibliotek, eller/og der kan linkes til den fra footermenuen. Oprettes via Drupal node/add/ding-page. Konfigureres via admin/content |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Side||ja|| h3. Temaside Visning af indholdselement Gruppe (Temaside). Benyttes til at samle nyheder og arrangementer indenfor et bestemt tema på tværs af biblioteker. Kan tilgås via hovedmenuen samt de forskellige listevisninger af temasider: temasider forfremmet til forsiden, temaer – samlet oversigt eller Indholdstype/materiale relationen. Oprettes via node/add/ding-group Konfigureres via admin/content |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Temaside||ja|| h3. Temasider – forfremmet til forsiden Listevisning af del-mængde af indholdstypen temaside; omfatter temaer, der er forfremmet til forsiden. Tilgås via forsiden. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Temaside - forfremmet til forsiden||ja|| h3. Temasider – samlet oversigt Listevisning af indholdselement temaside, opdelt i kategorier. Tilgås via hovedmenuen. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Temasider – samlet oversigt||ja|| h3. Kampagner Kampagner benyttes til at præsentere information i relation til andet indhold og kan indeholde tekst og/eller billeder. Kampagner oprettes via node/add/ding-campaign og kan vises på en given side baseret på forskellige regler. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Kampagner|Nej|Nej|Modulet er ikke prioriteret til DDB CMS RC3. DDB CMS design (tema) skal tilpasses, hvis modulet skal med; modulet skal testes og redaktør-interface muligvis forbedres før endelig implementering| h3. Kommentarer Modulet er ikke prioriteret til DDB CMS RC3. DDB CMS design (tema) skal tilpasses, hvis modulet skal med; modulet skal testes og redaktør-interface muligvis forbedres før endelig implementering. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Kommentarer|Nej|Nej|Modulet er ikke prioriteret til DDB CMS RC3. DDB CMS design (tema) skal tilpasses, hvis modulet skal med; modulet skal testes og redaktør-interface muligvis forbedres før endelig implementering| h3. Relation - indhold/materiale Visning af tovejsrelation imellem henholdsvis indholdstyperne nyhed, arrangement eller side og et materiale fra databrønden. En typisk usecase er en nyhed (formidlingsindlæg), hvor et eller flere materialer er tilknyttet, og hvor nyheden (formidlingsindlægget) vises som relation inde på selve postvisningen, hvis materialet søges frem. Konfigureres i indholdstyperne (under Attachments) ved at tilknytte et eller flere materialer fra Brønden (Der indsættes en søgning med termer eller faustnummer.) |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Relation - indhold/materiale||ja|| h3. Konfiguration af forsiden Benyttes til at konfigurere, hvilken af flg. to moduler, der skal vises på forsiden: Forsidekarrusel (ting_search_carousel) eller Forsidenyhedskarrusel (ding-rolltab). Default er Forsidekarrusel. Konfigureres via admin/config/ding/frontend |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Konfiguration af forsiden||ja|| h2. Lokalbiblioteker !{width: 100%}http://platform.dandigbib.org/attachments/download/168/02_Lokalbiblioteker.JPG! h3. Lokalbibliotek Visning af indholdstypen bibliotek. Indeholder information om (lokal)biblioteket som adresse, kontaktoplysninger, beskrivelse, billede. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Lokalbibliotek||ja|| h3. Biblioteker – samlet oversigt Viser en liste af indholdstypen bibliotek kombineret med indholdselementet åbningstider samt kort. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Biblioteker - samlet oversigt||ja|| h3. Åbningstider Viser åbningstider for en eller flere perioder hver dag, kommentarer og gentagelser. Konfigureres for det enkelte bibliotek. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Åbningstider||ja|| h3. Kort Et kort baseret på de adresse informationer som er oplyst på indholdstypen bibliotek. Vises på biblioteker – samlet oversigt Konfigureres via OpenLayers UI |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Kort||ja|Generisk konfiguration af kortet er underudarbejdelse i #106| h3. Lokalbiblioteksmenu Er en undermenu som viser links til Lokalbiblioteksarrangementsliste, Lokalbiblioteksnyhedsliste, Lokalbiblioteksinformation (Om biblioteket) og personaleoversigt. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Lokalbiblioteksmenu||ja|| h3. Lokalbiblioteksarrangementsliste Listevisning af arrangementer tilknyttet det pågældende bibliotek. Opdelt efter katagorier. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Lokalbiblioteksarrangementsliste||ja|| h3. Lokalbiblioteksnyhedsliste Listevisning af nyheder tilknyttet det pågældende bibliotek. Opdelt efter katagorier. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Lokalbiblioteksnyhedsliste||ja|| h3. Lokalbiblioteksinformation (om biblioteket) Beskrivelse af lokalbiblioteket. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Lokalbiblioteksinformation (om biblioteket)||ja|| h3. Lokalbibliotekspersonaleoversigt En liste over personalet på Lokalbiblioteket. Listen dannes ud fra de oplysninger der er sat for den enkelte bruger der er oprettet på hjemmesiden via user/**/edit/ding_staff_profile Redigeres via admin/ding_users |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Lokalbibliotekspersonaleoversigt||ja|| h2. Global navigation !{width: 100%}http://platform.dandigbib.org/attachments/download/169/03_Globalnavigation.JPG! h3. Hovedmenu Konfigureres via admin/structure/menu |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Hovedmenu||ja|| h3. Undermenu Konfigureres via admin/structure/menu |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Undermenu - secondary menu||ja|| h3. Footermenu Konfigureres via admin/structure/menu |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Footermenu||ja|| h3. Brødkrummesti |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Brødkrummesti|Nej|Nej|Funktionen er ikke prioriteret til DDB CMS| h3. Sprogvælger Gør det muligt for brugere at skifte imellem de tilgængelige sprogversioner af hjemmesiden. Konfigureres via admin/config/regional/language Oversættelser administreres via admin/config/regional/translate |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Sprogvælger|Nej|Nej|Funktionen er ikke prioriteret til DDB CMS| h3. Kontaktinformation Viser den primære kontaktinformation på biblioteksvæsenet under footer menu på forsiden af sitet Konfigureres via /admin/structure/block/manage/block/1/configure%3Fdestination%3Dding_frontpage |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Kontaktinformation||ja|| h2. Global funktionalitet !{width: 100%}http://platform.dandigbib.org/attachments/download/171/04_Globalfunktionalitet.JPG! h3. Log ind |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Log ind||ja|Indlogning med NemID via Wayf er med i login-funktionen, men kontrakten med WAYF har først effekt i løbet af Q2 2014| h3. Søgning - hjemmeside Drupals interne søgefunktionalitet benyttes til at søge indhold på hjemmesiden, så som nyheder, arrangementer og sider. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Søgning - hjemmeside||ja|Det er på sigt muligt at forbedre Drupals indbyggede søgefunktion via Drupals SOLR modul. Kræver at hosting-miljø opsætter SolR| h3. Responsive design Hjemmesiden tilpasses automatisk skærmbredden på den enhed man benytter. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Responsive design||ja|| h2. Andet !{width: 100%}http://platform.dandigbib.org/attachments/download/170/05_andet.JPG! h3. Kontaktformular Gør det muligt for biblioteket at konfigurere en kontaktformular. Konfigureres via: /admin/structure/contact |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Kontaktformular||ja|| h2. Integrationer til databrønd komplekset Søgning i databrønden der dækker bibliografiske poster og e-resurser. Diagrammet dækker områderne søgefunktion, søgeresultatet, værkvisningen og materialevisningen. !{width: 100%}http://platform.dandigbib.org/attachments/download/173/06_Integrationertildatabroenden.JPG! h3. Søgning Baseret på opensearch ws. Opensearch klienten tilgås via http://opensearch.addi.dk/3.0 |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Søgning||ja|På udviklingsplanen for 2014 indgår et projekt der har til formål at revidere søgefunktionen| h3. Autocomplete Baseret på openscan ws |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Autocomplete||ja|| h3. Stavehjælp Baseret på openspell ws |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Stavehjælp||ja|| h3. Rankering Gør det muligt at ændre default rankering så en post rankeres højere hvis et specificeret felt matcher brugerens søgeterm. F. eks. kan en søgning på harry potter resultere i at poster hvor søgningen matcher titlen rankeres højere end poster hvor søgningen matcher et emnefelt. Konfigureres via admin/config/ting/ranking |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Rankering||ja|| h3. Rankering Boost Gør det muligt at booste specifikke felter i søgningen så en post rankeres højere hvis den indeholder et felt med en bestemt værdi. F.eks. sprog = dansk eller materialetype = bog. Konfigureres via admin/config/ting/boost |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Rankering Boost||ja|| h3. Søgeresultat Viser resultatet af søgningen og muliggøre yderligere sortering og filtrering via facetter. Søgeresultatet består af værksrepræsentationer som består af et eller flere manifestationer. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Søgeresultat||ja|| h3. Søgning opsummering Viser de termer der er søgt på. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Søgning opsummering||ja|| h3. Facetter Gør det muligt at filtere søgningen og præcisere resultatet ud fra de facettermer søgeresultatet omfatter. Det er muligt at konfigurere hvilke facetter, der skal vises, samt rækkefølgen. Temaet afgør, at de første 5 facetter vises udfoldet for slutbrugeren. Konfiguration via admin/config/ting/facets |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Facetter||ja|| h3. Forsider Viser forsider via Moreinfo ws hvis de viste materialer har dem tilknyttet. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Forsider||ja|| h3. Visformat (kort/lang) Gør det muligt for brugerne at gøre søgeresultatet mere overskueligt ved at skifte til et kort format hvor deltaljer fjernes. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Visformat (kort/lang)|Nej|Nej|Funktionen er ikke prioriteret til DDB CMS| h3. Serietitler Gør det muligt for brugerne at se om et materiale indgår i en serie og foretage en ny søgning på materialerne i serien. Konfiguration via admin/config/ting/registers |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Serietitler||ja|| h3. Værkvisning Viser en kollektion af manifestationer som dækker over f. eks. en bog og en lydbog. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Værkvisning||ja|| h3. Relationer (adgang) Er knapper/links der giver adgang til e-resursen online. Det er muligt at konfigurere hvilken tekst knappen skal have på de enkelte e-resurser via admin/config/ting/online_types |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Relationer (adgang)||ja|| h3. Tidsskrifter Tidsskrift hovedposten hentes fra databrønden. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Tidsskrifter||ja|Årgang/nummer oversigt dannes på baggrund af pif posten i brønden og en forespøgelse på beholdning i bibliotekssystemet.| h3. Infomedia Giver via Relationer (adgang) adgang til artikler der findes i Infomedia. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Infomedia|Nej|Nej|Funktionen er ikke prioriteret til DDB CMS| h3. Huskeliste (Bookmarks) Gør det muligt at gemme materialer til senere reference. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Huskeliste (Bookmarks)||ja|| h3. Fuldtekst Visning af fuldtekst i grænsefladen på materialer der er fuldtekst indekserede i databrønden. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Fuldtekst||ja|| h3. Materialevisning Viser alle detaljer som er specifikke for den enkelte manifestation. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Materialevisning||ja|| h3. Detaljer om materialet Viser alle metadata der findes om materialet i databrønden. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Detaljer om materialet||ja|| h3. Relationer (materialer) Viser addi relationer som giver yderligere information om et materiales emne eller forfatter mv. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Relationer (materialer)||ja|| h3. ADHL (andre der har lån) Viser materialer som andre der har lånt det pågældende materiale også har lånt. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |ADHL (andre der har lån)||ja|| h2. Integrationer til bibliotekssystemer !{width: 100%}http://platform.dandigbib.org/attachments/download/34/Integrationer%20til%20bibliotekssystemet.png! h3. Beholdning På materialevisningen vises oversigten over hvor materialet findes, om det er udlånt og kan reserveres. Det er muligt at konfigurere hvilke materialer der skal være beholdning på via admin/config/ting/holdings |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Beholdning||ja|| h3. Tidsskriftnumre Kun tidsskrift hovedposten findes i databrønden. Derfor dannes tidsskriftposterne ud fra integration til bibliotekssystemet. Af performance hensyn vises beholdningsoplysningerne først på materialevisningen. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Tidsskriftnumre||ja|| h3. Beholdning (Tidsskrifter) Beholdning for tidsskrifter dannes anderledes end øvrige bibliografiske materialer fordi beholdningen skal dannes for hvert tidsskriftnummer. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Beholdning (Tidsskrifter)||ja|| h3. DIBS (betaling) Benyttes til betaling af mellemværender ved for sent afleverede materialer. Integration til 3. partssystemet DIBS Konfigureres via admin/config/payment/dibs og admin/config/payment/ding_dibs |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |DIBS (betaling)||ja|| h3. Slet reserveringer Gør det muligt for brugere at slette reserveringer. Konfigureres via admin/config/ding/provider/**** |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Slet reserveringer||ja|| h3. Reservér materialer Gør det muligt for brugere at reservere materialer. Konfigureres via admin/config/ding/provider/**** Det er muligt at konfigurere hvilke materialer der skal være reserverbare via admin/config/ting/reservable |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Reservér materialer||ja|| h3. Reserveringer (Lånerstatus) Gør det muligt for brugere at se hvilke materialer de har reserveret. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Reserveringer (Lånerstatus)||ja|| h3. Fjernlån (Lånerstatus) Gør det muligt for brugere at se hvilke fjernlånsmaterialer de har reserveret. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Fjernlån (Lånerstatus)||ja|| h3. Hjemlån (Lånerstatus) Gør det muligt for brugere at se hvilke materialer de har lånt. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Hjemlån (Lånerstatus)||ja|| h3. Mellemværender (bøder) Gør det muligt for brugere at se eventuelle mellemværender med biblioteket. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Mellemværender (bøder)||ja|| h3. Brugeroplysninger Gør det muligt for brugere at se og redigere deres profiloplysninger (email-adresse, telefon/mobil-telefon, pinkode) |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Brugeroplysninger||ja|| h3. Fraværsperiode Gør det muligt for brugere at oplyse eller ændre fraværsperiode i f. eks. en ferie. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Fraværsperiode||ja|| h3. Interessedato Gør det muligt for brugere at ændre interessedato for hvor længe de ønsker at opretholde reserveringer på materialer. Konfigureres via: admin/config/ding/provider/alma eller admin/config/ding/provider/ruth |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Interessedato||ja|| h2. Adgang !{width: 100%}http://platform.dandigbib.org/attachments/download/35/Adgang.png! h3. ALMA (Axiell DDElibra) Integration til ALMA (DDE Libra Webservice fra Axiell) Konfiguration via admin/config/ding/provider |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |ALMA (Axiell DDElibra)||ja|| h3. RUTH (DBC Integra) Integration til RUTH webservicen. Konfiguration via admin/config/ding/provider |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |RUTH (DBC Integra)||ja|| h3. Proxy Konfigureres via admin/config/ting/proxy |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Proxy||ja|| h3. NemID (WAYF) Integration til NemID via WAYF. Gør det muligt for brugeren at logge ind med NemID |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |NemID (WAYF)||ja|| h3. Viborg (Xlibris Aleph) |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Viborg (Xlibris Aleph)|Ja 2013/2014|Nej|Der findes ikke nogen DDB CMS integration til Alpeh, men der er sendt et løsningsforslag til DBC om at lave en løsning baseret på de nationale Bibliotek.dk services.| h2. DDB CMS kandidater !{width: 100%}http://platform.dandigbib.org/attachments/download/36/DDB%20CMS%20kandidater.png! h3. Personalisering 1 Gør det muligt for brugeren at afgive samtykke til, at biblioteket gemmer tidligere lån (lånehistorik), at oprette, redigere og gemme egne lister, at ”følge” emner (formidlingsindlæg) på sitet, samt få præsenteret indhold og materialer baseret på lister (serendipitets-funktion) |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Personalisering 1|Ja 2013/2014|Nej|Funktionen er ikke med i DDB CMS da det stadig pågår udvikling i Personalisering 2.0 projektet| h3. Universal Search Gør det muligt både at foretage søgning i en række integrerede og federerede datakilder. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Universal Search||Nej|Funktionen er ikke en del af DDB CMS, men kan implementeres hvis bibliotekerne med DDB hjemmeside pakken ønsker at prioritere det. Universal Search er en ydelse i DBC tilbyder og et tilvalg ville betyde en øget pris på DDB hjemmeside pakken.| h3. Brugerskabte Data (VoxB) Giver mulighed for at brugerne kan føje tags, anmeldelser og ratings til materialer. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Brugerskabte Data (VoxB)||Nej|Funktionen er ikke prioriteret til DDB CMS| h3. Biblioteksproduceret indhold (BPI) Gør det muligt at dele indhold, som nyheder og arrangementer, imellem bibliotekerne. |_.Komponentnavn|_.Udvikling/vedligehold planlagt|_.Del af DDB CMS Q1 2014|_.Kommentarer/henvisninger| |Biblioteksproduceret indhold (BPI)|Ja 2013/2014|Ja|Funktionen er delvist implementeret i RC3 og forventes at blive en del af dritsversionen af DDB CMS|