Project

General

Profile

Actions

DDB CMS 2015 2 opgraderings releasenote

Fokusområder i opgraderingen

 • Integration til FBS: Grundlæggende integration til det nye bibliotekssystem
 • Webmaster-løsningen: Rettelser og forbedringer
 • Nyt cookie-modul: Nyt modul installeret
 • Oversættelser af engelske termer
 • Rettelser i grænsefladen

Udpluk fra opgraderingen

I issuetrackeren er det muligt at se hele indholdet i opgraderingen, som i alt indholder xx rettelser og forbedringer. Det er for eksempel:

Forbedringer og rettelser til redaktionelt indhold

 • Tekstombrydning omkring billeder fungerer nu
 • Bedre mulighed for filtrering af indhold under "Min workbench"/"Seneste indhold" (filtrering på bibliotek og forfatter)

Rettelser og forbedringer under lånerstatus, brugerprofil og huskeliste

 • Afhentningsnummer for reservationer kan nu både bestå af et tal og en tekststreng. (F.eks."Nr. 56" )(DDE Libra)
 • Huskeliste: Reserver-knap vises ikke længere fejlagtigt på materialer, der ikke kan reservere

Diverse rettelser i grænsefladen

 • Forsidekarrusel har nu pile til bladring i Internet Explorer 10
 • Besked om auto-logout vises nu kun én gang til brugeren
 • Bibliotekets navn og adresse vises nu i pop-ups på kortet

Oversættelser

 • Termerne ”Event category” og "News Category" er oversat
 • Det er blevet lettere at oversætte teksten: “Your search gave more than %s results. Try to search more specific or use the facets to filter the result”
 • Typer af mellemværende er oversat (Integra & DDELibra)
 • Udlånsdato er nu ændret fra ”Reserveringsdato” 'til ”Dato” under mellemværende på låners konto. (Integra)
  Rettelser og forbedringer til Webmasterløsningen
 • En række tekniske rettelser er gennemført, og det er bl.a. nu muligt at ændre tilladelser i de custom moduler, som er lagt op af webmaster-bibliotekerne

Integration til det FBS

 • Grundlæggende integration til FBS (Fælles Bibliotekssystem). Yderligere bidrag til integrationen følger i den næste release.

Nyt Cookie-modul

 • Et nyt Cookie modul - “EU Cookie compliance” - er implementeret som erstatning for det oprindelige modul, som i enkelte tilfælde resulterede i problemer med login.

Konfigurationer

 • Pris på et arrangement kan nu både angives i kroner og euro

Tredje opgradeing kommer i september måned
Allerede til september kommer den tredje opgradering. Med denne opgradering vil bl.a. links til Infomedia blive gjort klikbare, ligesom der er forbedringer på søgeområdet med ny rankering.

Updated by Rolf Madsen over 5 years ago · 1 revisions