Project

General

Profile

Actions

DDB CMS 470 releasenote

Release 7.x-4.7.1. Tagget 3.6.19

Teknisk rettelse:

4.7.0-rc3-site er ustabilt(fejlen gav sig udslag i at man pludselig kunne få en hvid skærm)(løst)(#4291)


Release 7.x-4.7.0. Tagget 10.05.19 kl 08:32

Fokus for releasen:


Bugs:

SØG/VIS/RES-FLOW/BRUGERPROFIL/LÅNERSTATUS
Fraværsperioden / ferieperioden kan sættes til før d.d.(løst)(#3043)
"Overskredne lån" i menuen under "Min konto" er skjult under topbjælke.(løst)(#4267)
Forny alle - fejl(løst)(#4261)
InfoMedia-anmeldelser er utilgængelige(løst)(#4237)
Subsearch-moduler skal også kunne vises på 0-hits-søgninger (løst)(#4170)

REDAKTIONELT INDHOLD/BPI/KARRUSELLER/KAMPAGNER
Fejl i visningen af nyheder (fortsættelse af #3922)(løst)(#4282)

***Place2Book integration:***

Place2Book - Håndtering af flere billettyper/flere salgsperioder til samme arrangement (overgang til ny Place2Book API)(løst)(#1404)
Arrangementer mister feltindhold (løst)(#3704)
Place2book - Ændring af pris ved flere billettyper på allerede oprettet arrangement fejler(løst)(#2138)
Place2book - Synlighed af migrate fanebladet ved migrering(løst)(#2147)
Place2book - Arrangementer med salgsperiode bliver ikke udgivet på CMS (løst med #1404)(#3963)
Place2book - Events med & og " vises forkert (løst)(#3729)
Place2book - Eksport til KultuNaut opdateres tilsyneladende ikke (løst med #1404) (#2149)
Place2book - Simplificér service endpoint konfigurationen (løst med #1404) (#2146)
Place2book - Fejlmeddelelse ved opdatering af arrangement (løst med #1404))(#1501)
Place2book - Dårlig kvalitet af billede der eksporteres til Kultunaut (løst)(#1340)
Place2book - Flere uhensigtsmæssigheder med pris efter 1404 og 2063 (løst)(#4286)
Place2book - Arrangementer bliver med det samme aktive mht. billetbestilling (løst med #3963)(#3952)
Place2book - "Knap"-tekst ved arrangement på pause (lukket)(løst med #3991)(#3802)
Place2book - Skjul placeholder på arrangementer (oprettelse/redigering)(løst med #1404)(#2169)
Place2book - Diverse ændringer (løst)(#2063)
Place2book - Input-felter er ikke responsive (løst)(#2043)
Place2book - CMS kan ikke opdatere "Event kapacitet" (løst med #1404)(#1639)
Place2book - Arrangement kan ikke slettes (løst med #1404)(#1607)

PERFORMANCE:
Karuseller har cashe-problemer (løst)(#4139)
Alvorlig problem med Openseach cache og lokale id'er (løst)(#4194)
Lazy load (AJAX) ratings for forbedret performance(løst)(#4296)


INTEGRATION TIL BIBLIOTEKET APP´en (feeds):

Enhancement:
/ding/variables skal kunne udlevere data efter #1744 (løst)(#4115)
place2book booking-url skal kunne overføres til hhv. appen samt content servicen også efter overgang til nyt API hos Place2Book (#1404) (løst)(#4156)

ØVRIGE:

Statistik:
MWA Webtrekk - tracking af materiales genre, genre kategori og målgruppe (løst?)(#4270)

Automatiserede tests
Selenium tests til P2 (løst)(#1679)

Fejl opstået under DDBs interne test af releasen før frigivelse:
Søgning timer ud (lukket)(#4253)

Issues der er lukkede (ingen kodeændringer)
(closed eller resolved)(fejlen har ikke kunnet genskabes, eller fejlen behandles i et andet issue, eller fejlen er løst andet sted i infrastrukturen, og der er derfor ingen kodeændring)
Place2book - Opret knap til synkronisering af produktions- og stagingdatabase (lukket)(#2168)
Kan ikke vælge "Forny alle" under lån (lukket)(dublikat af #4261)
Kan ikke åbne BPI (lukket)(behandlet i #4265)(#4264)
Place2book - Manglende eksport af arrangementer til Kultunaut (lukket)(dublikat af #2149)(#3457)
Place2book - Graceful håndtering af sletning af arrangementer som allerede er opgjorte (lukket)(håndteres i #1607)(#2103)

 

Updated by Gitte Barlach over 1 year ago · 9 revisions