Project

General

Profile

Actions

Release 31

DDB CMS 5.0.1 releasenote

Redaktør- og WM-miljøer er efter releasen er tagget patch´et med https://platform.dandigbib.org/issues/4642
 

Release 7.x-5.0.1. Tagget 25.10.19 kl. 12:24

Fejl fundet og rettet i testperioden hos bibliotekerne:

Lånere der f. eks. via bookmarks åbner DDB CMS på en side hvor Drupal ID fremgår af URL'en skal omdirigeres til user/me (løst ) (#4612)
Åbningstider er forsvundet i release 31 (løst )(#4604)
Skriftstørrelsen er blevet stor på mange elementer i release 31 (løst)(#5499)
Skriften på forsidekarruseller er igen blevet stor efter opdatering til 31 og overskriften skal være H3 (løst)(#4597)
Modulet 'Relevant campaigns' skal skiftes ud med 'Relevant campaigns plus' på sektioner og forsiden (løst)(#4598)
Tilpas BPI modulet de nye ændringer i servicen (løst)(#4625)
Nyhed med materialer som "Show as material list" - forkert visning af nyhedens titelbillede (løst)(#4596)

DDB CMS 5.0.0. releasenote

Release 7.x-5.0.0. Tagget 21.10.19 kl. 17:14

Fokus for releasen:

  • Single Sign On og Single logout #3826, #4467
  • layout uden grænser #3021


Bugs:

SØG/VIS/RES-FLOW/BRUGERPROFIL/LÅNERSTATUS
NETS kræver Accepter-knap ved betaling på hjemmesiden (løst)(#4161)
Reserveringsknap på årbøger giver problemer (løst)(#1460)
Ny pinkode under brugerprofil (løst)(#4240)
Visning af fjernlån i lånerstatus (reserveringer og lån) fejler og giver "Error: missing/unknown/inaccessible record... (løst)(#3936)
Første faust nummer oversættes ikke korrekt til PID (løst)(#4454)
Sorted by, title, author og subject skal oversættes (løst)(#4333)
Søgeresultatsiden (løst)(#4332)
Materialevisning - "på hjemmesiden" - link mangler til selve nyheden (løst)(#4243)
Materialevisning: Akkordeon vises ikke korrekt (løst)(#4150)
Indhold fra ekurser.nu bliver ikke inkluderet i postvisningen (løst)(#4123)
Meddelelsen "Your account is limited due to outstanding debt. Please contact your library for more information." vises både på dansk og engelsk (løst)(#4052)
Gør elementer i Detaljer om materialet søgbare via indekser (løst)(#1941)

REDAKTIONELT INDHOLD/BPI/KARRUSELLER/KAMPAGNER
Tabrolls mangler efter opdatering til release 30 (løst)(#4256)
Import af relaterede materialer fra BPI (løst)(#4001)
Fjern automatisk hak i 'Tilbyder et menu-link' når man redigerer en sektion(løst)(#4279)
Oprydning i sektioner (løst)(#4173)
Mobilvisning: Ikke muligt at se menupunkter på tredje niveau (løst)(#4063)
Tydelige links i brødtekst (løst)(#3912)
Opening hours - lukke dage (løst)(#3046)
Indholdsfelt meget lille (løst)(#2996)
Links til andet indhold under ”Se mere” lægger sig oven i hinanden, når der er flere end 6 elementer (løst)(#4416)
Klik på overskrifter for skift imellem tabs giver /undefined (løst)(#4393)
Søgeresultatsiden (løst)(#4331)
Visning af relationer mellem arrangementer og nyheder; underligt gråt element (løst)(#4322)
"Gamle" Views bør fjernes fra menuen efter Nodeliste implementering (løst)(#4274)
Arrangementliste på forside: Kun overskrift linker fra teasere(løst)(#4266)
Paginering på Staff og Ematerialer er på dansk (løst)(#4233)
Bogmærker / interne links (løst)(#4196)
Link til facetter (backend /admin/config/ting/facets) (løst)(#4169)
Nodelist skal justere til sommertid for arrangementer der varer hele dagen (løst)(#4138)
Redigering af forsiden via panels-in-place: Hhv. "Gem" og "Rediger"-knapperne forsvinder (løst)(#4108)
Redigering af forsiden via panels-in-place: Lille menu med oversigt over panes glider op under hovedmenuen (løst)(#4107)
Rækkefølgen af arrangementer på forsiden er ulogisk (løst)(#3974)
Blocked Days virker ikke (løst)(#3002)


PERSONALISERING / LISTER
Public lists: Landingpage samt ”patrons” og ”staff” lister (løst)(#2697)
Meddelelsen "Your account is limited due to outstanding debt. Please contact your library for more information." vises både på dansk og engelsk (løst)(#4049)
Mobilvisning: Hovedmenu dækker for kryds til luk af liste-overlay (løst)(#3320)
Knappen "Tilføj til liste" har ikke samme størrelse som de øvrige knapper på materialevisningssiden (løst) (#4114)


***Place2Book integration:***
Place2book: Kloning af arrangement opretter ikke ny billet i place2book (løst)(#4394)
Placebook: Data overskrives i place2book når arrangement opdateres i CMS (løst)(#4446)
Place2book: Billetknap virker ikke hvis place2book tilvælges på eksisterende arrangement (løst)(#4380)
Place2book - Røde stjerner i obligatoriske felter i place2book fane (løst)(#4319)
Styling af billetknapper (løst)(#4257)


TILGÆNGELIGHED:
Tilføj aria-hidden attributten til formularen når denne skjules visuelt (løst)(#4088)
Titlen på materialer i karrusellerne skal ikke være H2 men H3 (løst) (#4100)
Tabrolls skal have en H2 over sig (løst)(#4099)
Der skal være større kontrast på interaktive elementer (løst)(#4095)
lang-attributten skal ændres efter hvilket sprog der er på den pågældende side (løst)(#4094)
Alle fokuserbare elementer skal have synligt fokus i alle browsere (løst)(#4093)
Der skal være beskrivende tekst på links på materialer uden cover (løst)(#4092)
Der skal være muligt at springe over blokke af indhold, der gentages på flere web-sider (løst)(#4091)
Ratingfunktionen skal kunne aktiveres via tastatur (løst)(#4090)
Linkbokse skal kunne aktiveres via tastatur (løst)(#4089)
Et søgefelt skal identificeres via role=”search” og ikke via heading (løst)(#4086)
Tabrolls skal gøre mere tilgængelige (løst)(#4084)
Formularfeltet ’Søg i alle’ i extended søgebar skal have tilknyttet labels (løst)(#4083)
Coverbilledet til materialer skal have en alt-tekst (løst)(#4081)
Logobilledet skal have en tom alt-attribut (løst)(#4080)


PERFORMANCE:
Session cookie sættes fejlagtigt når der søges uden søgestreng med søgeprofil (løst)(#4507)

INTEGRATION TIL BIBLIOTEKET APP´en (feeds):
Passive arrangementer genererer link til feed til appen (løst)(#4399)
RSS feed til app'en: visning af place i stedet for gentagelse af location (løst)(#4285)
Defintion af mobil flag for indholdstyper mangler (løst)(#3966)
Arrangement på flere lokationer til Biblioteket appen (løst)(#3951)

Enhancements:
Integration til adgangsplatformen (SAMLESAG) (løst)(#3826)
Deaktivér Automated Logout (autologout) modulet (løst)(#4381)
Automatisk valg af bibliotek ved single signon (løst)(#4494)
Layout uden Grænser SAMLESAG (løst)(#3021)
Visning af Kampagne Plus på sektionssider (løst)(#4147)
Man skal kunne tilføje eresurser i en nodelist (løst)(#4168)
Alfabetisk listning af biblioteker under /arrangementer (løst)(#4272)
Styling af nodelist backend (løst)(#4199)
Forsidekarruseller skal kunne have en overordnet overskrift (læst)(#4197)
Overskriftfeltet på alle panes skal være obligatoriske (løst)(#4171)
Styling af nodelist (løst)(#4166)
Mulighed for at sortere arrangementer ud fra målgruppe / Event target(løst)(#294)


ØVRIGE:

Statistik / integration til Wrebtrekk:
Kampagne PLUS : Muliggørelse af kampagne-tracking (løst)(#3573)
Kampagne PLUS: Fjernelse af feltet "Tracking tags" (løst)(#4454)

Automatiserede tests
Automatiserede tests til Kampagne Plus (løst)(#3931)
Test for automatisk oprettelse af kampagner ud fra nyheder (løst)(#4479)
Forbedring af setup for automatiserede tests (enhancement)(løst)(#4378)

Tekniske rettelser:
ding2_update_7064 kalder i18n_variable_get uden at undersøge om i18n_variable-modulet er slået til (løst)(#4428)
Visning af bruger ID i URL (løst)(#4574)
Fejl i opensearch static cache (løst)(#4568)
Updated drupal core and drupal makefile (løst)(#4363)
Webtrekk js coding style (løst)(#4570)
SAMLESAG: Bestil knap til materialer uden lokal beholdning (mindre ændring i Core, dvs PR i sagen  indeholder ikke nogen bestilknap, men kun ændringer i Core der er nødvendige for at testbibliotekerne kan komme videre)(løst)(3800)

Sikkerhedsopdateringer:
Sikkerhedsopdatering af Views (moderately/less critical) (løst)(#4215)
EU Cookie Compliance - Kritisk sikkerhedsopdatering fra Drupal.org (løst)(#4207)
Services - Less critical - Access bypass (løst)(#4255)
Adgang med brute-force angreb er mulig hvis man kender... (bruger blokeres nu efter mere end 3 forsøg)(løst i FBS release 1.17.1) (#3987)


Fejl opstået under DDBs interne test af releasen før frigivelse:
Adgangsplatform: bruger kan logge ind med cpr+pin, men ikke med lånerkortnummer + pin (løst)(#4573)
Sektioner bliver oprettet med indholdet fra en anden sektion (løst)(#4569)
Konflikt mellem gl. og ny PHP (løst)(#4565)
Man kan ikke redigere sektioner, der er oprettede inden opdatering (løst)(#4523)
Nyheder med paragraphs mister brødtekst i app (løst)(#4567)
Admin-navigation forsvinder i admin-del(løst)(#4520)
Efter log out skal det ikke være muligt at komme tilbage til brugerprofilen (/user)(løst)(#4496)
"Se online" knap er grå. Den burde være sort (løst)(#4415)
Upgrade-fbs timer ud og bliver utilgængeligt (løst)(#4379)
Visning uden overlay ser grimt ud i paragrahs (LUG)(løst)(#4524)
Fejl i topnavigation efter login i administrationsdel (løst)(#4519)
Administrative brugere må ikke bliver forhindret i at logge ind(løst)(#4514)
LAYOUT UDEN GRÆNSER: Ved deling via BPI kommer ingen paragraphs med (løst)(#3543)
 

Issues der er lukkede (ingen kodeændringer)
(closed, unable to reproduce, rejected eller resolved)(fejlen har ikke kunnet genskabes, eller fejlen behandles i et andet issue, eller fejlen er løst andet sted i infrastrukturen, og der er derfor ingen kodeændring)
Toggled søgbar på undersider(løst)(#4386)(løst via #4088)
Slick-librariet kaldes og melder fejl (lukket)(#4059)
DIBS - Strong Customer Authentication (lukket)(løst kommunikativt)(#4418)
Søgefeltsknappen virker ikke på undersider (lukket)(løst ved at køre drush cgen)(#4258)
Kollega kan ikke logge ind (lukket)(#4463)
Sorteringsdropdown på søgesiden skal have tilknyttet labels (lukket)(#4082)
LAYOUT UDEN GRÆNSER: Migrering af BPI (løst)(#3125) (OBS! løst ved ændringer i BPI databasen/WS; ingen kodeændrunger i DDB CMS)
Tidsskrifter: Ikke muligt at reservere, selvom der er beholdning (løst)(fejlen skyldtes lokal behold.reg. i FBS)(#4558)
Forkert opstilling vises (lukket)(løst med #3738)(#4500)
Fjernlån fra fag- og forskningsbiblioteker giver fortsat "unknown/missing/inaccessible record" (lukket)(løst med #3036)(#4413)
Adgang til InfoMedia artikler uden at være logge ind (lukket)(løst med #4237)(#4401)
Årbog - Årgang- og nummer oplysninger vises forkert og Reservér knappen kan ikke aktiveres (lukket)(#4553)(løst med #4243)
Oprettelse af karruseller er til tider ekstremt langsom (lukket)(#4175)(fortsættes i #4295 og #4296)
Nødvendigt at "Age group" ved oprettelse af arrangementer bliver gjort obligatorisk(lukket)(#3941)(løst med #3829)
Udvidelse af BPI - understøttelse af flere indholdstyper (lukket)(#3062)(løst med #3021)
Farver på place2book-knapper (lukket)(#4408)(dublet af #4257)
Slick-librariet kaldes og melder fejl (lukket)(#4059)
Layout uden Grænser (lukket)(#3557)(dublet af #3021)
Place2book - knappen skal have betegnelsen Bestil billet(ter) når pris > 0 og Reservér billet(ter) når pris = 0 / gratis (lukket)(#3142)(ikke aktuel pga #3819)
Årbog kan ikke reserveres (lukket)(#4526)(dublet af #4283)
Mangler "Se alle arrangementer"-knap på sektionssider (lukket)(#4506)
Sektionssider: Fejl i styling på web og mobilvisning (lukket)(#4482)
Ændring af beskrivelse i Kampagne PLUS (lukket)(#4445)
Kan ikke oprette kampagner på forsiden (lukket)(#4410)(dublikat af #4147)
Forkert Event kapacitet i Place2book (lukket)(#4405)
nyheder som relation (lukket)(#4388)(dublikat af #4243)
Tabroll vises ikke på forsiden (lukket)(#4376)(løst med #4256)
Integration til DDB cover service REST API (lukket)(#4177)
Ikke længere muligt at vælge ny pinkode UDEN at validere med gammel? (lukket)(#4164)(dublikat af #4240)
Søgning: Hovedmenuen dækker "Søg på" tekst over radioknapper. (lukket)(#4162)(kan ikke genskabes)
Skift grænsefladetekst så den afspejler nye brugssituationer. (lukket)(#4152)
Mellemværende vedr fjernlån vises ikke korrekt i lånerstatus (lukket)(#4111)(dublikat af #3936)
Error: unknown/missing/inaccessible record - Poster fra Det kongelige bibliotek - Aarhus (lukket)(#4046)(dublikat af #3936)
Tidsforskel ved deling af arrangement på Facebook (lukket)(#3975)(dublikat af #3452)
Nyheder viser "Materialer" overskriften selv om der ikke er nogen Ting relation materialer tilknyttet (lukket)(#3973)(løst med #3923)
Ikke alle publicerede nyheder vises ikke under alle nyheder (/nyheder) (lukket)(#3972)(dublikat af #3922)
Problem med manglende titler i lånerstatus efter opdatering til den nye release (lukket)(#3968)(dublikat af #3936)
Komprimering af billeder fra arrangementer til Place2Book og Kultunaut (lukket)(#3961)(dublikat af #1340)
Arrangementer: Ikke muligt at angive prisspænd ved arrangementer. (lukket)(#3004)(løst med #1404)
Place2book - arrangementer uden billet vises med status Billetsalg lukket (lukket)(#3687)(løst med #3819)
Eksternt login API (lukket)(#3582)
Problemer med ding_event views (lukket)(#3482)
LAYOUT UDEN GRÆNSER: Ved oprettelse af "Image Parapgrah" skal man kunne vælge ½ og ⅓ spalte, ligesom ved tekst boks og tekst & billede (lukket)(#3372)
LAYOUT UDEN GRÆNSER: Periodisk fejl på a.lug.etek.dk/ - når jeg vælger materialeliste, karrusel eller enkelt materiale, kan jeg ikke tilføje materialer (lukket)(#3330)
Integration til Adgangsplatformen (lukket)(#2586)(dublikat af #3826)
Vise info om at billet kræves på events med fri entre (lukket)(#2532)(dublet af #2611)
ding_gatewayf kan ikke se fejlkode (lukket)(#2371)
 Frikøbsmodul-ændringer (SAMLESAG) (lukket)(#2050)(løst med de respektive sager)
Fjern muligheden for at vælge overskriftstørrelser på forsiden og sektionssider for "populært" (Ding entity rating - popular) under Panels in-place editor (lukket)(#4259)(dublet af #4171)
Mulighed for at vise mere end én kampagne på visse sidetyper (#4389)(afvist)
Passive arrangementer bliver sat til Publiceret i place2book ved opdatering (4518#)(kan ikke genskabes)
Indhold oprettet vha. Layout uden Grænser, der deles via BPI kan ikke slettes fra BPI igen (#4492)(kan ikke genskabes)
Begivenheder hvor Ticket type feltet ikke er udfyldt giver 500 server error fejl i Place2book (#1614)(kan ikke genskabes)
LAYOUT UDEN GRÆNSER: Materialer med lange titler dækker brødtekst (#3626)(kan ikke genskabes)
LAYOUT UDEN GRÆNSER: Visning af enkelt materiale bruger forkert viewmode (#3482)(kan ikke genskabes)
LAYOUT UDEN GRÆNSER: Materialer med lange titler dækker brødtekst (#3482)(kan ikke genskabes)
LAYOUT UDEN GRÆNSER: Ved oprettelse af "Enkelt materiale" skal der ikke være mulighed for at oprette uden noget materiale (#3423)(kan ikke genskabes)
LAYOUT UDEN GRÆNSER: Ved oprettelse af "Enkelt materiale" skal er ikke være mulighed for tilføjelse af mere end ét materiale (#3373)(kan ikke genskabes)
 

Updated by Gitte Barlach 12 months ago · 21 revisions