Project

General

Profile

Actions

Databehandleraftaler

I forbindelse med drift af biblioteksinfrastruktur og diverse services til bibliotekerne behandles personoplysninger, som bibliotekerne tilvejebringer og leverer til hovedleverandøren af biblioteksinfrastruktur og -services DBC a/s. Herudover har DDB indgået aftale med en anden leverandør, B14, om drift af biblioteksservicen Open List (”personalisering”), hvor der også behandles personoplysninger. Derfor blev DDB nødsaget til at indgå en Databehandleraftale mellem disse parter.

Databehandleraftalen regulerer behandlingen af personoplysninger i forbindelse med drift mv. af biblioteksinfrastruktur og biblioteksservices. Bibliotekskommunen som er dataansvarlig, overlader behandling af personoplysninger til DDB som er databehandler. Bibliotekskommunen bemyndiger ved sin underskrift på databehandleraftalen DDB til at anvende DBC og B 14 som underdatabehandlere af personoplysninger.

Updated by Rolf Madsen almost 4 years ago · 2 revisions