Project

General

Profile

Actions

DDB CMS Manualen - Grundlæggende opsætning - NEXT VERSION

Gem manualen som PDF

Om vejledningen:

Vejledningen beskriver den grundlæggende opsætning, der er nødvendig at lave, før man går i drift med DDB CMS. Vejledningen har primært teknisk fokus og er rettet mod medarbejdere, som skal håndtere den tekniske opsætning/konfiguration og idriftsættelse af hjemmesiden f.eks. som webmaster eller lignende. Hvis du primært søger vejledning til DDB CMS redaktionelle funktioner anbefales “DDB CMS Manualen”.
Rækkefølgen, som stoffet præsenteres i vejledningen, afspejler den rækkefølge som vi mener at de forskellige opsætninger med fordel kan håndteres i forbindelse med konfiguration af sitet. Det udelukker naturligvis ikke, at vejledningen kan bruges til opslag og mere fragmentarisk læsning. Bagerst i manualen kan du finde en tjekliste over de forskellige emner, der er gennemgået i vejledningen.
Hvis du ikke tidligere har arbejdet i DDB CMS anbefaler vi dig først at læse afsnittet “Sådan er DDB CMS struktureret” i “DDB CMS Manualen”. Den beskriver sitets overordnede struktur og pointen med de forskellige strukturelle elementer.

Anvendt notation

Notation

Nogle steder i vejledningen er der behov for at henvise til hele eller dele af URL'en.

Det foregår sådan:

 • Tekst i “[ ]” indikerer, at der er forskelle efter hvilket biblioteks hjemmeside, der henvises til.
 • Ved henvisning til undersider udelades bibliotekets adresse så "http://www.biblioteketsnavn.dk" fjernes og det er kun den relative-URL, der er tilbage f.eks. “/stiens navn”.
 • Ved henvisninger til undersider, der er individuelle for hvert biblioteket indsættes [BIBLIOTEKETS_NAVN] i URL'en.

Sti til funktioner

I nogle afsnit beskrives funktioner, hvor en admin-sti er angivet i parantes.
f.eks.(Sti: admin/structure/menu/manage/main-menu).

Du kan bruge stien i stedet for at klikke dig frem til den pågældende funktion.

Du kan enten skrive stien ind direkte efter hjemmesidenavnet (husk / efter hjemmesidenavnet):
f.eks. []/admin/structure/menu/manage/main-menu .

Eller du kan på alle jeres sider efter sidens adresse skrive #overlay= og derefter stien:
f.eks. []/arrangementer#overlay=admin/config/ting/reservable .

Skift kodeordet for lokaladministrator

Skift kodeord

 1. Log ind med din ladmin-bruger (lokaladministrator) og tryk på “Hej ladmin” øverst til højre i administrationsmenuen.# Tryk på fanebladet “Redigér brugerprofil”.
 2. Indtast dit nuværende password i feltet ”Nuværende adgangskode”.
 3. Indtast din nye adgangskode i feltet ”Adgangskode” og gentag det i feltet ”Bekræft adgangskode”.
 4. Tryk på "Gem" nederst på siden.

 

Få et nyt kodeord

 1. Opret en sag i DBC's Kundeservice, og medsend den e-mail-adresse, som du bruger i DDB CMS. Du får herefter tilsendt et link, som giver dig adgang til at nulstille dit kodeord.

Bibliotekets Tekniske kontaktperson for DDB CMS har modtaget bruger og pinkode til den primære lokaladministrator. De øvrige redaktører opretter biblioteket selv.

Problemer med at ændre kodeord

Har du problemer med at ændre kodeordet på ladmin, kan det skyldes at der er andre brugere i jeres bibliotekssystem med samme e-mailadresse.
Du løser problemet ved at søge på e-mailadressen i jeres bibliotekssystem og midlertidigt give alle brugere med e-mailadressen en anden emailadresse. Når du har gemt det nye kodeord kan du søge brugerne frem i jeres bibliotekssystem igen og ændre deres emailadresse tilbage til den samme som ladmin.

Før oprettelse af nyheder, begivenheder og sider

Det en fordel at håndtere følgende elementer før oprettelse af nyheder, begivenheder og sider i DDB CMS:

 • Fjern eksempel-indhold/dummy-indhold fra hjemmesiden, når det ikke længere tjener et formål. Bl.a. er DDB CMS “født” med to biblioteker, hvis formål er at illustrere funktionaliteter i DDB CMS, når du tilgår hjemmesiden for første gang. Sørg for at slette bibliotekerne og oprette egne fra bunden. Hvis du tilretter eksempel-indhold, kan det bl.a. give problemer med URL’er, der henviser forkert.
 • Biblioteker: Opret biblioteker før nyheder, begivenheder og sider. En stor del af indholdet oprettet i DDB CMS knyttes til indholdstypen “Bibliotek”. Derfor kan det give redaktionelt ekstraarbejde, hvis de ikke er oprettet som udgangspunkt.
 • Taksonomier: Taksonomier bruges til at opmærke nyheder, begivenheder og sider. Vi anbefaler at oprette taksonomierne før produktionen af indhold, da det kan spare tid fra at tilrette nyheder. DDB CMS har en række foruddefinerede taksonomier, men det er ofte en fordel at oprette sine egne taksonomier, som stemmer overens med bibliotekets behov.

Opret biblioteker

Fremgangsmåde for at oprette biblioteker:

 1. Tryk på menupunktet “Tilføj indhold”.
 2. Tryk på “Bibliotek” i oversigten.
 3. Udfyld diverse felter og gem indholdet.

Felter i indholdstypen "Bibliotek"

Nedenfor er en kort beskrivelse af de vigtigste felter i indholdstypen “Bibliotek”:

 • Navn: I feltet indtastes bibliotekets navn. Feltet er obligatorisk.
 • Slug: I feltet indsættes den version af bibliotekets navn, der bruges i URL’er. F.eks. når der laves en sti til bibliotekets lokalside. Hvis navnet på biblioteket indeholder danske specialtegn (æ, ø eller å) er det hensigtsmæssigt at du omskriver til henholdsvis “ae”, “oe” og “aa”. Feltet er obligatorisk.
 • Images: Under “Titelbillede” uploades det billede, der vises på lokalbibliotekets side (Sti: /bibliotek/[lokalbibliotekets navn]).
 • Listebillede: Under Listebillede uploades det billede, der skal vises i listen over lokalbiblioteker (Sti: /biblioteker)
 • Indhold: Under indhold er der to tekstfelter
  • Indledning er beregnet til en manchet/teaser tekst, der vises i lister. Feltet anvendes ikke i øjeblikket. Feltet er obligatorisk og skal derfor udfyldes, før det er muligt at gemme “biblioteket”.
  • Indhold: Indhold er beregnet til indholdstekst. Den vises på lokalbibliotekets side (Sti: /biblioteker) under menupunktet “Om” i venstre side.
 • Kontakt: “Adresse” angiver bibliotekets adresse.
 • Attachments: Under “Attachments” kan du indsætte links. De bliver vist på bibliotekets visning på oversigten over lokalbiblioteker (Sti: /biblioteker). I feltet “Link” indsættes linkteksten, I feltet “URL” den specifikke webadresse, der skal linkes til. I feltet “Titel” kan du specificere ekstra information, der bliver vist, når musemarkøren holdes over linket.

Sådan styrer du visning, publicering mv.

Du kan ændre rækkefølgen, som bibliotekerne figurerer i på oversigten over lokalbiblioteker (Sti: /biblioteker) via (Sti: admin/structure/nodequeue):

 1. Tryk på nodekøen “Library listing".
 2. Under nodekøen “Library listing” ændres rækkefølgen af bibliotekerne på oversigten ved at “trække” og “slippe” de oprettede biblioteker.
 3. Tryk knappen “Gem”, når du har besluttet dig for en rækkefølge.

Opret taksonomier

Taksonomierne består af termer, der bruges til at opmærke indhold. Termerne kan gøre det nemmere for brugeren hurtigt at afkode, hvad f.eks. en nyhed eller begivenhed handler om, og at finde videre til andet indhold, der handler om det samme. (Sti: /admin/structure/taxonomy)

Fremgangsmåde

 1. Tryk på menupunktet “Struktur”.
 2. Klik på linket “Taksonomier”.
 3. Vælg den taksonomi, som du ønsker at redigere.

Syv taksonomier er som udgangspunkt tilgængelige i DDB CMS. Formålet med taksonomierne er beskrevet i det følgende:

 • Category: Er pt. ikke i brug.
 • Department: Bruges til at gruppere personale i afdelinger. Inddelingen optræder på bibliotekernes personaleoversigter (Sti: /bibliotek/[lokalbibliotekets navn]/personale). Se eksempel på Århus Kommunes Bibliotekers hjemmeside (Sti: https://www.aakb.dk/bibliotek/hovedbiblioteket/personale).
 • Event category: Bruges til at kategorisere arrangementer efter type. Termerne “Børn”, “Foredrag & debat”, “Internet & undervisning”, “Musik” og “Udstilling” er tilgængelige på forhånd.
 • Event target: Bruges til at inddele arrangementer efter målgrupper. Følgende termer er tilgængelige på forhånd: “For alle”, “For børn”, “For studerende”, “For unge”, “For voksne” og “For ældre”.
 • Group category: Bruges til at kategorisere temasider.
 • News Category: Bruges til at kategorisere nyheder. Følgende kategorier er tilgængelige på forhånd: “Anbefalinger”, “Bøger”, “Film”, “Kort nyt” og “Tags”
 • Tags: Tags kan tilknyttes alle redaktionelle indholdstyper og bruges til at forbinde sider, nyheder og arrangementer sammen på tværs af indholdstype.

Søgning

Opsæt søgning i brønden

Før det er muligt at fremsøge materialer i DDB CMS, skal du igennem to trin:

 1. Oprette og konfigurere en brøndprofil i VIP-basen
 2. Indstille en søgeprofil i DDB CMS, som benytter brøndprofilen

Opret og konfigurer en brøndprofil:

 1. Fra forsiden af VIP basen: Under “J. Brøndprofiler” klik på “2. OpenSearch 3.x, 4x”.
 2. Klik på “Tilføj profil”.
 3. Udfyld profilen med navn og sæt flueben ved de kilder, som du ønsker skal være tilgængelige gennem profilen. Vælg som minimum kilden “Bibliotekets katalog” for at søge i de bibliografiske poster.
 4. Tryk “Gem”.

Under trin 3 ovenover anbefales at vælge navnet “opac” til brøndprofilen. Som udgangspunkt er DDB CMS konfigureret med dette profilnavn.

Indstilling af søgeprofil i DDB CMS

Hvis du har valgt navnet “opac” til søgeprofilen, er det ikke nødvendigt, at du foretager dig yderligere. Har du valgt et andet navn i VIP-basen skal du indsætte navnet som søgeprofil under “Indstillinger -> Opensearch -> Provider settings” (Sti: /admin/config/opensearch/settings).

Se desuden DBC's side om brøndprofiler

Autofuldførsel med Ortograf-servicen

Når servicen “Ortograf” er slået til, vil lånerne i forbindelse med søgninger i DDB CMS få vist forslag til autofuldførelse af søgeord.

Servicen konfigureres på følgende måde:

 1. Åbn “Indstillinger » Opensearch » Opensearch search autocomplete settings" (Sti: admin/config/opensearch/autocomplete).
 2. Udfyld felterne, som beskrevet nedenfor:
  Autocomplete URL: https://ortograf.dbc.dk/ortograf/suggest
  Max suggestions: 10
  Minimum string: 3
  Det står jer naturligvis frit for at eksperimentere med at ændre standard-opsætningen, men dette er default-opsætningen, og også den anbefalede opsætning.
 3. Klik på knappen “Gem indstillinger”.

 

Konfigurer proxy til de licensbelagte elektroniske ressourcer.

"Proxy Settings" findes under Hjem » Administration » Indstillinger » Ting » Proxy settings - (Sti: /admin/config/ting/proxy) og benyttes i DDB CMS til at tilpasse url'er i brøndkilder, så biblioteksspecifikke oplysninger bliver indsat, og links kommer til at pege på bibliotekets fjernadgangsproxy. Fjernadgangsproxyen sørger herefter for adgangskontrollen til de licensbelagte ressourcer.

Nedenfor vises eksempel med kilden "Danske Dyr" på Københavns Bibliotekers hjemmeside. Eksemplet illustrerer hvordan en URL'en fra en specifik post, som tilhører kilden "Danske Dyr" ser ud før og efter proxykonfiguration.

Før:

Efter:

På før-billedet peger URL'en fra kilden direkte ned på "Danske Dyr". Hvis lånerne tilgår posten hjemmefra vil de få følgende besked:

Når kilden er konfigureret, vil låneren først bliver sendt forbi fjernadgangsproxyen, hvor låneren skal logge ind med CPR og pinkode. Derved sikres at det kun er lånere fra det bibliotek, der har købt rettigheder til at anvende "Danske Dyr", som får adgang:

Efter godkendelse sendes låneren videre til den pågældende resurse:

Fremgangsmåde for proxykonfiguration:

Nedenfor er overordnet beskrevet fremgangsmåden for proxykonfiguration i DDB CMS. Efterfølgende vil fremgangsmåden blive uddybet.

Grundlæggende opsætning - indsæt URL til fjernadgangsproxy.

 1. Gå ind på (Sti: /admin/config/ting/proxy) .
 2. Indsæt i feltet “Proxy server URL prefix” URL’en til bibliotekets fjernadgangsproxy eller linkme-resolver.
 3. Tryk “Gem indstillinger”.

Grundlæggende opsætning for de enkelte elektronisk ressourcer:

 1. Gå ind på (Sti: /admin/config/ting/proxy).
 2. Under “Hostnames” sektionen indsættes i feltet “Værtsnavn” værtsnavn for den elektroniske ressourcer, der skal laves opsætning for f.eks. www.fysikkemifaget.dk. Bemærk at der ikke skal skrives “http://” som del af værtsnavnet.
 3. Hvis nødvendigt indsættes regulært udtryk for den enkelte elektroniske ressourcer under “Replacement” i feltet “Regulært” udtryk. Erstatningstekst indsættes i feltet “Replacement”.
 4. Tryk “Gem indstillinger”.

Udfyld Proxy server URL prefix

Under (Sti: /admin/config/ting/proxy) er det første felt, der skal udfyldes feltet “Proxy server URL prefix”.

En typisk proxy-url til en ezproxy-løsning er: http://bib123.bibbaser.dk/login?url=

Bib123.bibbaser.dk er naturligvis kun et eksempel. I den nationale proxyløsning er navnet "bib" efterfulgt af 2 til 4 cifre af biblioteksnummeret efterfulgt af ".bibbaser.dk")

Mange biblioteker benytter dog i stedet for det direkte proxy-link linkme-resolveren, som stammer fra den tid, hvor Gentofte drev proxyløsning for mange biblioteker. Syntaksen er: http://biblioteksbaser.dk/linkme?bibliotek=712300&base=redirect&url=

Forskellen mellem en direkte proxy-url og linket via linkme er at linkme vil redirigere adgang fra bibliotekets egne IP'er uden om proxyen, samt i visse tilfælde forsøge at indsætte en eventuel biblioteksspecifik identifier. Biblioteker, som ønsker at lede adgang fra egne IP'er uden om proxyen kan dog også anmode DBC om at få proxyen selv til at stå for denne redirigering.

Hostnames

I "Hostnames-sektionerne" skrives de hostnavne/værtsnavne, som skal genkendes og omskrives til at pege mod fjernadgangsproxyen.

Oversigten over kilder i brønden findes her: http://osswiki.dbc.dk/bin/view/Databroend/KilderBroend3

I takt med at beskrivelsen af brøndkilderne bliver revideret, vil der for hver kilde blive angivet hvilket værtsnavn, man skal indsætte i CMS'ets proxy settings, som her for credo (http://osswiki.dbc.dk/bin/view/Databroend/CredoBroend3):

Her rækker det at indsætte værtsnavnet “search.credoreference.com” i "Værtsnavn"

Er der ikke nogen anden dokumentation på hvilket værtsnavn, man skal angive, kan man finde navnet ved at holde musemarkør over "Online"-linket på en post fra den pågældende brøndkilde.

Replacement

Visse kilder kræver yderligere opsætning, da url'erne skal omskrives yderligere, f.eks. med en biblioteksspecifik identifier/kode. Sektionen "Replacement" er en slags søg- og erstat-funktion.

I "Regulært udtryk" beskrives specifikt, hvad man søger efter. Bemærk at beskrivelsen ikke laves som en almindelig tekst, men et regulært udtryk - se evt. http://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression . Det betyder blandt andet, at man starter og slutter med skråstreg - "/", og at visse tegn skal forsynes med et foranstillet backslash "\".

"Replacement" er en næsten normal tekststreng, idet man dog kan bruge $1, $2 osv. til at angive delstrenge, som er blevet matchet (captured) i det regulære udtryk ovenfor. Lyder det for indviklet, så lev med at låne andres eksempler ;-)

To eksempel på kilder hvor det er nødvendigt at anvende regulære udtryk:

Ebrary:
Kilden Ebrary kræver særlig opsætning, da der i url'en indgår et biblioteksspecifikt navn - et Ebrary ID:

Værtsnavn:
site.ebrary.com

Regulært udtryk:
/lib\/[\w\[\]]+/

Replacement:
lib/myebraryid
(Teksten "myebraryid" i ovenstående eksempel erstattes med bibliotekets Ebrary ID)

Grunden til at "lib/" indgår i teksten, der søges efter og erstattes, er at det er den nemmeste måde at ramme alle varianter af ebrary-urlerne i brønden. Det regulære udtryk betyder oversat til dagligdagssprog “Find teksten "lib/" efterfulgt af et eller flere tal, bogstaver og kantede paranteser”

Gale:

Gale kræver særlig opsætning, da der i url'en indgår en parameter med et biblioteksspecifikt ID - et Gale ID:

Værtsnavn:
ic.galegroup.com

Regulært udtryk:
/\[PROVIDERSLIBRARYID\]/

Replacement:
mygaleid
(Teksten "mygaleid" i ovenstående eksempel erstattes med bibliotekets Gale ID.)

Det regulære udtryk betyder Find teksten "[PROVIDERSLIBRARYID]"

DIBS

Integration med DIBS fra DDB CMS gør det muligt for brugere at betale deres mellemværende/bøder via. hjemmesiden.

Personalet har desuden mulighed for at kontrollere hvilke transaktionerne, der er foretaget under (Sti: admin/config/payment/ding_dibs/reports).

Integrationen forudsætter:

 • SSL certifikat.
 • Aftale med DIBS.
 • Aftale med NETS for at understøtte dankort (URL: http://tech.dibspayment.com/starter_guide ) - ”Some cards are only available through specific acquirers (for example Dankort through Nets/Teller)”.
 • Eventuelle trimninger af DDElibra.

Rapporter for betaling af mellemværende i DIBS

I DDB CMS er det muligt at se om brugernes betalinger er gået igennem til betaling via “Indstillinger -> Ding DIBS settings -> DING DIBS REPORTS” (Sti: admin/config/payment/ding_dibs/reports).

Under kolonnen “Bruger” (sti: Sti: admin/config/payment/ding_dibs/reports), står BrugerID, som kan anvendes til at finde navn og email på følgende måde:

 1. Logge ind og gå til (URL: https://[bibliotekets_domæne].dk/user/[BRUGERID]/edit).
 2. Under fanebladet “Brugerprofil” kan du se brugerens oplysninger.

Cleared, Paid, Captured:

I rapporten for betaling af mellemværende findes tre kolonner: Cleared, Paid og Captured. De betyder følgende:

 • Cleared: Låneren har indtastet kreditkortoplysninger og disse er godkendt.
 • Paid: Betalingen gennemført i bibliotekssystemet.
 • Captured: Pengene hævet på lånerens kort.

Verifikation af transaktioner i bibliotekssystemet og DIBS

I DDELibra kan regningsnumrene og bruger-ID fra DIBS-rapporterne i DDB CMS bruges til at fremsøge regningerne.

Med DIBS admin (https://payment.architrade.com/admin/) kan man også fremsøge regninger med regningsnumre.

BrugerIDid findes i kolonnen "Bruger"., Du kan du bruge i DDB CMS til at finde navn og email ved at:
Regningsnumrene findes i kolonnen "Tekst" og starter med "Payment of library dues: .....")

Indstillinger biblioteket selv skal konfigurere

Udfyld transaktionsnummer:

 1. Åbn “Indstillinger -> DIBS-indstillinger -> Ding DIBS debts payment (klik på redigér) (Sti: admin/config/payment/dibs/edit/ding_dibs/1).
 2. Indsæt transaktionsnummer i feltet “Næste ordre ID” under afsnittet “INDSTILLINGER FOR ORDRE ID”. Tallet skal være højere end antallet af transaktioner, der allerede er foretaget i bibliotekets DIBS-løsning.
 3. Klik på knappen “Gem indstillinger”.

Indsæt tekst med brugsbetingelser for betalingstjenesten:

 1. Åben “Indstillinger -> Ding DIBS settings” (Sti: admin/config/payment/ding_dibs).
 2. Udfyld felterne “Terms of sale (english)” og “Terms of sale (danish)” med tekst der beskriver vilkår for betaling. Se eksempel på tekst nedenfor.
 3. Klik på knappen “Gem indstillinger”.

Eksempel på tekst for vilkår for betaling

“Du sendes videre til betalingsvindue hos DIBS.

Betalingen foregår i danske kroner, DKK og den kan ikke fortrydes.

Du kan betale med følgende kort:
Dankort/VISA-Dankort, Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron, American Express og JCB

Aarhus Kommunes Biblioteker
Møllegade 1
8000 Aarhus C,

Tlf: 89409200
CVR: 55133018”

Kreditkort: Hvilke kort kan der betales med.

 1. Åben “Indstillinger -> Ding DIBS settings” (Sti: admin/config/payment/ding_dibs).
 2. Marker de kreditkort/betalingsløsninger biblioteket ønsker at understøtte i forbindelse med online betaling.
 3. Klik på knappen “Gem indstillinger”.

Indstillinger der er konfigureret på forhånd
En række indstillinger under “Indstillinger -> DIBS-indstillinger -> redigér (Ding DIBS debts payment)” (Sti: admin/config/payment/dibs/edit/ding_dibs/1) er konfigureret på forhånd. Der benyttes følgende værdier i felterne under de forskellige afsnit:

Afsnittet “Generelle indstillinger for DIBS”:

 • Merchant ID: Merchant ID er brugernavnet, der er tilknyttet din DIBS-konto. Det finder du i DIBS’ administrationsgrænseflade.
 • Konto: Skal ikke udfyldes.
 • Testtilstand: Vælg “Nej”.
 • Windows type: Vælg “Flex window”.
 • Order ID handling after cancel: Vælg “Generate new order ID”.
 • Udfør MD5-kontrol: Vælg “Ja”.
 • MD5-nøgle 1 (kan være udfyldt hvis I har leveret konfigurationsoplysningerne til DDB inden etablering af produktionsmiløjet i uge 26 2014).
 • MD5-nøgle 2: (kan være udfyldt hvis I har leveret konfigurationsoplysningerne til DDB inden etablering af produktionsmiløjet i uge 26 2014).
 • Sprog: Vælg “Danish”.
 • Valuta: Vælg “Danske kroner (DKK)”.

Afsnittet “Indstillinger for betalingsvindue”:

 • Feltet “farvetema” giver mulighed for at vælge imellem: sand, grå eller blå.

Afsnittet “Indstillinger for flex windo”:

 • Farvetema: Vælg i mellem sand, grå eller blå.
 • Decorator: Vælg “Tilpasset”
 • Kupon: Vælg “Nej”

Afsnittet “Indstillinger for ordre ID”:

 • Næste ordre ID: Indsæt et tal, der er højere end det antal transaktioner, der allerede er foretaget i Bibliotekets DIBS løsning.
 • Order ID prefix: Indsæt biblioteksnummer (ISIL/Agency)
 • Order ID suffix: Skal ikke udfyldes.

Afsnittet “Callback URL’s”:

 • Accept URL: Indsæt “payment/dibs/accept”.
 • Cancel URL: Indsæt “payment/dibs/cancel”.
 • OK URL: Indsæt “payment/dibs/callbackok”.

Avancerede indstillinger:

 • Calc fee: Vælg “Nej”.
 • Capture now: Vælg “Nej”.
 • Unique order ID: Vælg “Ja”.

Opsæt knapper og beholdningsvisning

Knapper på online materiale: Konfigurer tekst på knapper

Under “Online types and URL labes” er det muligt at tilpasse teksten på knapper på online materialer.

 1. Åben “Indstillinger -> “Online types and URL labels” (URL: admin/config/ting/online_types)
 2. Tryk på knappen opdatér. Alle materialetyper, som er repræsenteret i bibliotekets kilder hentes nu fra brønden.
 3. Tryk på "Online types" for at folde listen med materialetyper ud.
 4. Marker de materialetyper, der skal kunne tilgås online.
 5. Tryk på "Type specific labels” for at folde listen med materialetyper ud, hvor teksten på knapper kan ændres.
 6. Find f.eks. "film (net)" på listen og skriv f.eks. "Se filmen" i feltet
 7. Tryk på knappen "Gem indstillinger" nederst på siden.

Materialetyper der med fordel kan tildeles knappen "Se online" (har relationen hasOnlineAccess). Se http://osswiki.dbc.dk/bin/view/Databroend/KilderBroend3 for overblik over kilder med relationen hasOnlineAccess.

Beholdingsoplysninger på materiale

Under “FBS Provider” kan du angive om forfatternavne under beholdningsoplysninger skal vises blot som efternavn "Hovedbiblioteket > Voksen > Engelsk > 83 > Dick", eller om de skal vises inverteret "Hovedbiblioteket > Voksen > Engelsk > 83 > Dick, Philip K.".

 1. Åben “Indstillinger" -> "Ding" -> "Ding Provider" -> "FBS" (Sti: admin/config/ding/provider/fbs)
 2. Under "HOLDINGS SUFFIX" vælges enten "Simpel" (forfatternavn vises inverteret) eller "Shelf mark" (forfatternavn vises som kun efternavn)
 3. Tryk på knappen "Gem indstillinger" nederst på siden.

 

Materialer til reservation: tildeling af knap.

Under “Reserveringskø” er det muligt at bestemme hvilke materialer, der skal tildeles en knap til reservering.

 1. Åbn “Indstillinger -> Reservable Ting objects” (URLi: admin/config/ting/reservable)
 2. Tryk på knappen opdatér. Alle materialetyper som er repræsenteret i de bibliografiske poster hentes nu fra brønden.
 3. Marker kilder (typisk kun "bibliotekskatalog") hvis poster skal tildeles en “Reservér”-knap.
 4. Marker typer, der skal tildeles en “Reservér”-knap.
 5. Tryk på knappen "Gem indstillinger" nederst på siden.

Materialetypen “Tidsskrift” må ikke markeres, da “Reservér”-knapper indsættes på årgang/nummer og ikke pif-posten.

Knappen vises kun, hvis materialet er defineret som reservérbart i jeres bibliotekskatalog, så det giver ikke problemer, hvis du kommer til at markere for mange (med undtagelse af Tidsskrift).

Tilpas integrationer til bibliotekssystem

 • Tjek at interesseperiode er den samme i DDB CMS og bibliotekssystemet.
 • Som udgangspunkt er interesseperioden indstillet til seks måneder, og alle jeres brugere bliver derfor oprettet med denne interesseperiode. Hvis du fremadrettet ønsker en anden interesseperiode for nye brugere, kan du ændre det i DDB CMS. Husk at foretage samme trimning i bibliotekssystemet.
 • Evt. tilpas oplysninger til brugerne om at der er gebyr på SMS (SMS gateway er ikke en del af DDB CMS, men bibliotekssystemet)
 • Hvis brugerne ikke skal kunne importere huskelister manuelt, skal markeringen fjernes i checkboksen under “Indstillinger -> Kontoindstillinger -> DING BOOKMARK” (Sti: admin/config/people/accounts)

Opsæt mailsystem til at acceptere mails fra DBC's gateway

Tjek at jeres eget mailsystem er konfigureret til at modtage mails afsendt fra IP-adressen 193.111.162.2, i jeres navn. DDB-CMS udsender sandsynligvis mails med jeres mailadresse som afsendernavn fra følgende steder:

 • Fra adressen i "Administration -> Indstillinger -> Generel Information" (Sti: admin/config/system/site-information) kan der sendes f.eks. oplysninger om, at nu er en opdatering tilgængelig. Dvs. mails af teknisk karakter.
 • Fra "Struktur -> Kontaktformular" (Sti: admin/structure/contact) sendes mails fra DDB-CMS'et til de mailadresser, der er angivet heri: Ang. regninger, bøder, pinkoder osv. afhængigt af hvordan biblioteket har konfigureret siden.

Alle disse mails afsendes fra DBC's domæne i og med at DDB-sites hostes hos DBC, men afsenderadressen er angivet som bibliotekernes overfor slutbrugeren. Derfor skal bibliotekernes/rådhusenes mailsystemer og firewalls konfigureres, sådan at de kan modtage mails udefra med dem selv som afsender. Mailsene vil ellers typisk blive afvist, da denne opsætning ikke er standard.

Tilpas kontakt og øvrige oplysninger om biblioteket

 • Indsæt bibliotekets navn (vises i toppen af browsere) og e-mail-adresse i felterne "Sitets navn" og "E-mail-adresse" under “Indstillinger - > System - > Generel information” (URL: admin/config/system/site-information).
 • Ret e-mail-adresser i kontaktformularen under Struktur -> Kontaktformular (URL: /admin/structure/contact)
 • Ret kontaktoplysningerne i footer-menuen under “Struktur ->Blokke “. Klik på “Indstil” ved blokken “Footer address” (URL: admin/structure/block/manage/block/1/).

Tilpas "Siden blev ikke fundet"

Når brugeren sender en forespørgsel på en webside til DDB CMS, som ikke eksisterer vil brugeren automatisk blive omdirigeret til en side, der fortæller, at den forespurgte side ikke findes.

Som udgangspunkt henviser DDB CMS i disse tilfælde til følgende side (sti: /siden-blev-ikke-fundet) med systemstien (sti: /node/1). Denne side er defineret som “Standard 404-side (ikke fundet)” under (Sti: admin/config/system/site-information).

Teksten på “Siden blev ikke fundet” skal tilrettes så den passer til dit bibliotek (bl.a. henvises der som udgangspunkt til Odense Centralbibliotek). Da siden er en helt almindelige side-indholdstype, kan du redigere den på sædvanlig vis, når du er logget ind som administrator.

Indkøb og igangsæt installation af SSL-certifikat

 1. Kontakt DBC senest 14 dage før I ønsker at gå i drift via http://kundeservice.dbc.dk og orienter om at I ønsker at gå i drift.
 2. Orienter DBC om hvilke(t) domænenavn(e) I ønsker at benytte og om hoveddomænet skal være med eller uden “www.”, f.eks. om der skal stå “vejlebib.dk” eller “www.vejlebib.dk”. Den "modsatte" version bliver automatisk viderestillet: hvis I vælger hoveddomænet skal være vejlebib.dk, viderestilles der til “vejlebib.dk” hvis brugerne tilgår “www.vejlebib.dk.”. Hvilken version man vælger kan f.eks. være bestemt af hvordan der henvises til hjemmesideadressen i tryksager og lignende.
 3. Send et gyldigt SSL-certifikat (SHA-2). Hvis biblioteket ikke allerede har et certifikat skal I kontakte DBC for at få udleveret en CSR-fil, som bruges til at bestille et SSL-certifikat med. SSL-certifikatet skal sendes til DBC senest 14 dage inden I ønsker at gå i drift, så afsæt yderligere tid, såfremt der først skal anskaffes et certifikat. OBS: SSL-certifikater fra Norton, Verisign eller Symantec anbefales ikke, da de udsteder certifikater, der ikke dækker både med og uden “www” foran domænet.
 4. I modtager en bekræftelse fra DBC når jeres serveropsætning og SSL-certifikat er på plads. Herefter skal I bestille skift af DNS-pegning.
 5. På dagen hvor I ønsker at sætte hjemmesiden i drift og offentliggøre hjemmesiden for jeres slutbrugere, peges server/domænenavne (DNS) mod IP adressen 193.111.162.27. Bemærk: At ændre DNS-pegning gøres ikke ved at redelegere domænet hos DK Hostmaster.

Når I er gået i drift skal I kontakte DDB sekretariatet på ddb@slks.dk og DBC på ddb-cms@dbc.dk og oplyse at hjemmesiden nu er åben for slutbrugere.

Normalt er det tilstrækkeligt med et certifikat udstedt til www.[biblioteksdomæne].dk (f.eks. www.vejlebib.dk), idet de fleste certifikatudstedere samtidig påfører [biblioteksdomæne].dk som alternativt navn, så man kan nå sitet med https://voresbibliotek.dk (f.eks. https://vejlebib.dk).

Skal sitet svare på flere navne kan man enten investere i flere individuelle certifikater eller et såkaldt SAN-certifikat, hvor alle navne optræder samlet. Er navnene på formen navn1.domæne.dk, navn2.domæne.dk, altså fra samme domæne, kan man købe et wildcard-/stjernecertifikat, *.domæne.dk, som også vil kunne benyttes på andre websites end DDB CMS.
DDB CMS behøver i sig selv kun et certifikat til et enkelt domæne, også selvom der er 3 miljøer (produktion, staging og development), fordi miljøerne er født med .ddbcm.dk adresse..

For at få et certifikat skal man have lave et CSR - certificate signing request. DBC kan være behjælpelig med genereringen. Det er vigtigt at gemme sin private nøgle til CSR’et, for at kunne bruge den efterfølgende. Når man kontakter certifikatudstederen, skal man igennem en godkendelsesprocedure, som typisk involverer flere trin: En telefonopringning, en mail til webmaster, en fil, som skal lægges ind på et eksisterende website eller en særlig oplysning, som skal lægges ind på domænets navneserver. Det er derfor en god ide på forhånd at have styr på hvem der administrerer éns domæne og et evt. nuværende website.

DBC foretrækker at få certifikat, privat nøgle og certifikatkæde i én samlet certifikatfil i .pem-format (tekstformat), men DBC kan også håndtere andre formater. Det er vigtigt at DBC får certifikat, privat nøgle og certifikatkæde. Spørger certifikatudstederen til hvilken server, certifikatet skal benyttes, kan man svare apache.

Webstatistik: Konfiguration af webtrekkmodulet

Webtrekk er folkebibliotekernes fælles løsning til opsamling og analyse af webstatistik. Webtrekk giver dels mulighed for lokalt at tilgå egne statistiske data, dels leverer systemet statistik til Danmarks Biblioteksindeks: http://danmarksbiblioteksindex.dk/, som samler udvalgte webstatiske nøgletal fra folkebiblioteker i hele Danmark.

For at data fra hjemmesiden sendes til webtrekk forudsættes konfiguration af webtrekkmodulet i DDB CMS.

For de flestes vedkommende er dette sat op automatisk, men det er en god ide at kontrollere, om opsætningen er korrekt alligevel.

Indstillingen af modulet sker under “Indstillinger -> DING -> Webtrekk” (Sti: admin/config/ding/webtrekk)

Felterne skal udfyldes på følgende måde:

 • Tracking domæne: responder.wt-safetag.com
 • Tracking ID: 476651662471322 

NB: I modsætning til tidligere og nuværende tracking med Webtrends, så er Tracking ID’et det samme for alle biblioteker.

Huskeliste: Import af liste

DDB CMS indeholder funktionalitet til import af huskelister. Funktionen gør det muligt at importere CSV filer bestående af ISBN eller Faustnumre.

Funktionen forudsætter at biblioteket eller bibliotekets tidligere CMS-leverandør har sørget for at:

 1. Eksportere hver brugers huskeliste i en CSV-fil bestående af Faustnumre eller ISBN-numre.
 2. Lægge CSV-filen for huskelisten på en offentlig server.
 3. Sende en mail til brugeren med et link til CSV-filen.

Herefter skal brugeren:

 1. Logge ind i DDB CMS.
 2. Åbne “Min konto” (Sti: user).
 3. Åbne “Huskeliste” (Sti: user/[INDIVIDUELT BRUGER ID]/bookmarks)
 4. Indsætte linket til CSV filen som brugeren fik tilsendt i mailen i feltet “Importer huskeliste”.
 5. Trykke på knappen “Importér”.

DDB CMS vil nu sørge for at foretage en søgning på faustnumre eller ISBN numre i CSV-filen og etablere brugerens huskeliste ud fra de pågældende resultater i brønden.

Deaktivering af funktionalitet til import af huskelister

Huskeliste-import kan deaktiveres ved at:

 1. Åben “Indstillinger -> Kontoindstillinger” (Sti: admin/config/people/accounts)
 2. Fjern fluebenet i checkboksen “Display import” under afsnittet “DING BOOKMARK”.

Eksempel på CSV filen kan ses på http://platform.dandigbib.org/attachments/download/217/bookmarks.csv

Migration af huskeliste fra Arena til DDB CMS

Axiell kan udtrække de huskelister, brugerne har gemt i Arena og efterfølgende sende besked til lånerne med et link, som indlæses i DDB CMS. Prisen for løsningen er i skrivende stund 6000 kr. per juridisk enhed. Løsningen kan bestilles via supportdk@axiell.com. Se fremgangsmåde nedenfor:

 1. Giv Axiell besked om, hvornår I skal skifte til DDB CMS og aftal hvornår udtrækket skal laves. Udtrækket skal laves så tæt på skiftet som muligt – f.eks. dagen før eller dagen efter.
 2. I fortæller Axiell, hvor lang tid filerne med huskelisterne skal blive liggende klar til download.
 3. Axiell laver udtrækket og lægger filerne på en server, hvorfra brugerne kan hente dem. Samtidig sender Axiell en mail (se afsnit “Axiells mail til lånerne” nedenfor), til de lånere, der har huskelister liggende, med et link til huskelistens indhold. Filen består af faustnumre på titlerne fra huskelisten. E-mailadressen for de pågældende lånere hentes fra Lånerregistret.

Løsningen er udviklet på initiativ fra Arenabrugergruppens formand Lone Søbye Andersen fra Høje-Taastrup Kommunes Biblioteker, som kan kontaktes på LoneSoe@htk.dk for flere detaljer.

Migration af huskelister fra DDElibra Web / DDElibra Web Professionel.

Axiell kan udtrække huskelister fra DDElibra Web og DDElibra Web Professionel og efterfølgende sende besked til lånerne med et link, som indlæses i DDB CMS. Prisen for løsningen er i skrivende stund 7.000 kr. pr juridisk enhed. Løsningen kan bestilles via supportdk@axiell.com. Se fremgangsmåde nedenfor:

 1. Giv Axiell besked om, hvornår I skal skifte til DDB CMS og aftal hvornår udtrækket skal laves. Vedlæg i mailen information om i anvender DDElibra Web eller DDElibra Web Professionel. Hvis du ikke ved det, kan du medsende url’en til bibliotekets DDElibra Web-interface. Udtrækket skal laves så tæt på skiftet som muligt – f.eks. dagen før eller dagen efter.
 2. I fortæller Axiell, hvor lang tid filerne med huskelisterne skal blive liggende klar til download.
 3. Axiell laver udtrækket og lægger filerne på en server, hvorfra brugerne kan hente dem. Samtidig sender Axiell en mail (se afsnit “Axiells mail til lånerne” nedenfor), til de lånere, der har huskelister liggende, med et link til huskelistens indhold. Filen består af faustnumre på titlerne fra huskelisten. E-mailadressen for de pågældende lånere hentes fra Lånerregistret.

Axiells mail til lånerne

I forbindelse med udsendelse af mail til lånerne med link til huskelister sender Axiell følgende mail:

" Hej

Bibliotekets navn> har fået ny hjemmeside.

Du har gemt en huskeliste på den gamle hjemmeside. Huskelisten kan desværre ikke overføres automatisk til den nye hjemmeside, men vi har gemt indholdet af din huskeliste i en fil, som du kan indlæse på den nye hjemmeside. Filen kan hentes her.

Gem denne mail.

På den nye hjemmeside kan du læse mere om, hvordan filen indlæses.

Venlig hilsen,

Bibliotekets navn> "


Sørg for selv at have noget liggende i en huskeliste, så du også får mailen og kan teste om alt er i orden.

Tjekliste: Grundlæggende opsætning

 • Skift kodeordet til jeres lokaladministrator.
 • Opret biblioteker.
 • Opret taksonomier.
 • Opret indhold.
 • Opret og konfigurer en brøndprofil i VIP-basen.
 • Opsæt søgning i brønden.
 • Konfigurer proxy til de licensbelagte elektroniske ressourcer.
 • Konfigurer DIBS for at aktivere betaling af mellemværende.
 • Opsæt knapper og beholdningsvisning.
 • Tilpas integrationer til bibliotekssystem.
 • Opsæt mailsystem til at acceptere mails fra DBC's gateway.
 • Tilpas kontakt og øvrige oplysninger om biblioteket.
 • Tilpas "siden blev ikke fundet".
 • Indkøb og igangsæt installation af SSL-certifikat.
 • Webstatistik: Konfigurer webtrekksmodulet (KPI-index).

Updated by Tue Gaston over 1 year ago · 14 revisions