Project

General

Profile

DDB CMS Manual - Konfiguration

Gem manualen som PDF

Om vejledningen

Vejledningen beskriver de forskellige konfigurationsmuligheder i DDB CMS. Vejledninger har primært et teknisk fokus, og er rettet mod medarbejdere, som skal håndtere den tekniske opsætning/konfiguration af hjemmesiden - f.eks. som webmaster eller lignende. Hvis du primært søger vejledning til DDB CMS’ redaktionelle funktioner anbefales “DDB CMS Manualen”.

Hvis du ikke tidligere har arbejdet med DDB CMS kan det anbefales først at læse afsnittet “Sådan er DDB CMS struktureret” i “DDB CMS Manualen”, der giver en overordnet beskrivelse af sitets struktur og pointen med de forskellige strukturelle elementer.

Anvendt notation

Notation

Nogle steder i vejledningen er der behov for at henvise til hele eller dele af URL'en.
Det foregår sådan:

 • Tekst i “[ ]” indikerer, at der er forskelle alt efter hvilket biblioteks hjemmeside der henvises til.
 • Ved henvisning til undersider udelades bibliotekets adresse så http://www.biblioteketsnavn.dk fjernes og det er kun den relative-URL, der er tilbage f.eks. “/stiens navn”
 • Ved henvisninger til undersider, der er individuelle for hvert biblioteket indsættes [BIBLIOTEKETS_NAVN] i URL'en.

Sti til funktioner

I nogle afsnit beskrives funktioner, hvor en admin-sti er angivet i parentes, f.eks. (Sti: admin/structure/menu/manage/main-menu). Du kan bruge stien i stedet for at klikke dig frem til den pågældende funktion. Du kan enten skrive stien ind direkte efter hjemmesidenavnet (husk / efter hjemmesidenavnet): f.eks. []/admin/structure/menu/manage/main-menu

Eller du kan på alle jeres sider efter sidens adresse skrive #overlay= og derefter stien: f.eks. []/arrangementer#overlay=admin/config/ting/resevable

Farver og logo

Skift logo på hjemmesiden

I øverste venstre hjørne af DDB CMS vises som udgangspunkt logoet for Danskernes Digitale Biblioteker. For at skifte logoet gør du følgende:

Fremgangsmåde:

 1. Klik ind på “Udseende -> Indstillinger (ved “DDBasic (standardtema)” )“ (Sti: admin/appearance/settings/ddbasic).
 2. Under afsnittet “Logo”: Fjern markering ved “Brug standard logo”.
 3. Upload fil. OBS. Anbefalet højde er 44px og fleksibel bredde.
 4. Tryk på knappen “Gem indstillinger”.

Visning af logo/biblioteksnavn på mobilvisning

Ved skærme mindre end 600px bredde vises logoet ikke. Ønskes bibliotekets navn vist i stedet, skal "Sitets navn" være slået til under Udseende> Indstilliger> DDBasic V 2.0 (Sti: admin/appearance/settings/ddbasic) og Sitets navn skal være udfyldt under Indstillinger > System > Generel information (Sti:admin/config/system/site-information).

Skift farver på hjemmesiden

DDB CMS giver en række muligheder for at tilpasse farverne, så de f.eks. afspejler bibliotekets øvrige visuelle udtryk. Nedenfor er en præsentation af de forskellige indstillingsmuligheder.

OBS. For at ændre i farvetemaet kræver det rettigheder som “Lokal administrator”.

Kort om farver og tilgængelighed

Tilgængelighed handler om at give flest mulige mennesker adgang til indholdet på din hjemmeside. Med det forkerte farvevalg kan indhold og funktionalitet blive umulig at læse og bruge for borgere med forskellige former for synsnedsættelse og lignende.

Det er derfor vigtigt at overholde standarder for farvevalg, som beskrevet i en række internationale retningslinjer for tilgængelighed på nettet, der hedder WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0). Offentlige myndigheder i Danmark er forpligtet til at overholde WCAG 2.0 på niveau A og AA.

WCAG2 specificerer bl.a. krav til kontrastforholdet mellem elementer på hjemmesiden.

På nettet findes værktøjer, som kan teste om dine farvevalg overholder WCAG2 f.eks. http://webaim.org/resources/contrastchecker/ eller http://www.dasplankton.de/portfolio-item/contrast-a/.

Sådan ændrer du farve på hjemmesiden

 1. Klik ind på “Udseende -> Indstillinger (ved “DDBasic V2.0 (standardtema)” )“ (Sti: admin/appearance/settings/ddbasic).
 2. Under sektionen “Farvevalg” vælges "Tilpasset" og farveindstillinger for de forskellige områder af hjemmesiden kan herefter indstilles.
 3. Tryk på knappen “Gem indstillinger” i bunden af siden.

Gennemgang af redigeringsmulighederne

Nedenfor er en kort gennemgang af de forskellige muligheder for at justere farverne fra redigeringsgrænsefladen i DDB CMS:

 • Primær
 • Sekundær
 • Tekst
 • Text link
 • Text on primary
 • Text on secondary

Farvesammensætningen består af en primær og en sekundær farve samt en tekstfarve. Den primære farve benyttes blandt andet som baggrundsfarve i hovedmenuen, mens den sekundære farve benyttes til at fremhæve handlingsknapper. Man kan dog vælge, at den primære og den sekundære farve er den samme.

Tekstfarven kan defineres som en tilhørende såvel som den primære som den sekundære farve. Eftersom tekstfarven skal være læsbar, giver systemet valget i mellem sort og hvid samt den primære og den sekundære farve.

I det nye design anvendes fonten Fakt Pro. Fakt Pro er designet til skærmbrug og er baseret på elementer fra Helvetica og Futura. Der benyttes fem forskellige skriftstørrelser.

Se eksempel på skrifttype og -størrelse her: [[http://devdraft.server003.b14cms.dk/node/706/b14view/ab1b5590#57]].

Biblioteker på webmaster-løsningen kan vælge at udskifte skrifttypen.

Primær

“Primær” definerer baggrundsfarven for hovedmenuen, checkboxes og radioknapper.

Farven på “Primær” er som udgangspunkt støvet blå (farvekode: #4d898e).

Sekundær

Sekundærfarven bruges som baggrundsfarve for log-ind knappen, pileknapper på karruseller etc.
Farven på "Sekundær" er som udgangspunkt koralfarvet (farvekode: #f66d70)

Tekst

"Tekst" definerer farven på tekst-links og paneloverskrifter.
Vælg en farve, som er læselig på hvid baggrund.

Vælg mellem: Sort, Primær og Sekundær.
Standardfarven er sort, men ønskes farvede emneord og tekstlinks, skal denne skiftes til primær eller sekundær.

Text link

"Text link" definerer farven på tekstlinks inde i brødteksten.
Her kan vælges mellem Primær og Sekundær tekstfarve.

Text on primary

“Text on primary” definerer farven på tekster, der vises på baggrund af primærfarven.
Her kan vælges mellem Hvid og Sort. Standardvisningen er Hvid.

Text on secondary

“Text on primary” definerer farven på tekster, der vises på baggrund af sekundærfarven.
Her kan vælges mellem Hvid og Sort. Standardvisningen er Hvid.

Indsæt et baggrundsbillede

I DDB CMS er det muligt at indsætte et baggrundsbillede for hjemmesiden. OBS. For bedst mulige resultat anbefales en billedstørrelse på 2560px1440px. Husk at komprimere billedet, for at mindske indlæsningstiden hos slutbrugerne.

Fremgangsmåde: Sådan indsætter du et baggrundsbillede på hjemmesiden

 1. Klik på “Backgrounds” i genvejsmenuen. Alternativt kan du finde “Backgrounds” under (Sti: admin/config/user-interface/backgrounds)
 2. Klik på “Vælg fil” og find det billede, du ønsker at bruge.
 3. Ud for “Background image 1” sætter du flueben ud for “Use picture as the site's default background”.
 4. Klik på knappen “Gem indstillinger”.
 5. Hvis billedet ikke vises, skal du rydde cachen. Klik på “Ryd alle cacher” under Indstillinger -> Ydelser (Sti: admin/config/development/performance).

Skift favicon/genvejsikon for hjemmesiden

Som udgangspunkt anvendes drupals standardlogo som favicon/genvejsikon:

Det er muligt at skifte ikonet på følgende måde:

 1. Åben “Udseende -> Indstillinger (under DDBasic V 2.0 (standardtema)) -> Indstillinger for genvejsikon (fane nederst på siden)” (Sti: admin/appearance/settings/ddbasic).
 2. Fjern fluebenet i checkboksen “Brug standard genvejsikonet”.
 3. Upload ikon eller indsæt sti til det billede du ønsker at anvende.
 4. Klik på knappen “Gem indstillinger”.

Disable Ting Object Overlay

Det er muligt at fjerne den grå gradient med tekst, som lægger sig hen over materialeforsiderne i diverse karruseller. Dette gøres ved at sætte flueben i Disable overlay. (Sti: /admin/appearance/settings/ddbasic). Overlayet bliver vist som standard.

Personalisering

Under /admin/config/ding/serendipity er foruddefineret en yderligere fallback-søgestreng (facet.type=bog), som serendipitetsmodulet falder tilbage på, hvis den mangler indhold. Denne kan også ændres, ligesom ledsageteksten "Biblioteket anbefaler" kan redigeres. Det vil især være indhold fra denne søgning, anonyme brugere får vist. Her kan "Grænse for hvornår serendipitetsopslag markeres som for langsomme" også ændres.

Uddybende forklaring på serendipitetsfunktionen

Serendipitetsmodulet er et system til at indsamle materialeforslag på baggrund af f.eks. et særskilt materiale eller en brugers personlige lister. Serendipitetsmodulet indsamler forslag fra hver af de individuelle serendipitetsplugins, som hver især har en simpel strategi for indsamling. F.eks. tager Forfatter-plugin et tilfældigt materiale fra lånerens 50 sidste lån, og slår op i Brønden efter tilsvarende materialer med samme materialetype, sprog og forfatter. ADHL-plugin finder på baggrund af et materiale (via OpenList) hvad andre typisk også låner ift. det givne materiale. Indsamling af forslag forløber i følgende trin: Et panel på en given side efterspørger et antal forslag i en given kontekst. Eksempelvis vil man på en materialeside have materialet som kontekst, på forsiden kan man for anonyme besøgende have en anonym bruger som kontekst eller en indlogget låner med alle dennes lister som kontekst. Serendipitetsmodulet grupperer nu plugins efter vægt, laveste vægt først, hvorefter alle plugins med samme vægt forespørges efter forslag. Så snart det efterspørgte antal forslag er fundet stopper forespørgslen. Mangler der stadig forslag når alle plugins i en vægtgruppe er forespurgt, forespørges alle plugins i næste vægtgruppe. Ved at tildele plugins samme vægt sikrer man at forskellige indsamlingsstrategier bliver blandet godt for brugeren. Mindre vigtige plugins eller mere generelle plugins tildeles således tungere vægte. Dvs at plugins med værdien 50 vises oftere end plugins med værdien 10. Hvis der afslutningsvis ikke er fundet det ønskede antal forslag kan der hentes forslag fra et fallback plugin, som forventes at garantere et resultat. Typisk vil man på forsiden supplere med f.eks. "facet.type=bog" sorteret efter nyeste udgivelse.

Open List - Brugeroprettede lister

Brugerne kan oprette deres egne lister. Disse kan gøres offentlige og kommer automatisk til at ligge på siden [BIBLIOTEKSNAVN.DK/public-lists]
Det er op til den enkelte redaktion at synliggøre de offentlige lister, enten ved at lave et link til siden i menustrukturen http://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Manual_til_DDB_CMS#Sådan-tilføjer-du-et-menupunkt-til-hovedmenuen eller ved at lave en nyhed om funktionen.
Ved at lede brugerne hen på siden med de offentliggjorte lister kan de blive opmærksomme på listefunktionen uden selv at have oprettet en liste. Herfra kan de også vælge at følge andre brugeres lister.

Når en bruger har oprettet en liste, bliver brugeren via en pop-up besked henvist til siden [BIBLIOTEKSNAVN.DK/help/lists] hvor man kan læse mere om hvordan lister kan bruges.
Biblioteket skal selv oprette denne side - dette gøres ved at oprette en side og ændre aliaset til help/lists (Se hvordan på http://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Manual_til_DDB_CMS#Opret-en-Side)

User consent / Samtykke

Tidligere lån
For at kunne give brugerne mulighed afgive samtykke til at biblioteket må gemme brugerens lånehistorik (og dermed kunne tilgå listen Tidligere lån), skal modulet Ding Consent være slået til. Biblioteker på Redaktørplanen skal bede DBC slå modulet til.

Når User Consent er slå til, betyder det at:

1. Brugerne kan sige “ja”, dvs, afgive samtykke, til personalisering inde på deres brugerprofil. Fortryder de senere, kan “Ja” ændres til “Nej”, hvorved samtykket trækkes tilbage og lånehistorikken slettes.
2. Brugere, der endnu ikke har afgivet samtykke, vil af og til blive præsenteret for muligheden i en blå “interaktionsboks” på forsiden, såfremt interaktionen “Opbevaring af information om dine tidligere lån” er slået til under /admin/config/ding/interaction.

GØR DETTE: Under /admin/config/ding/consent skal du sætte flueben i Enable Ding User Consent. Herefter skal link indsættes til en side/node hvor brugeren kan læse, hvordan deres data bruges. Siden kan fx oprettes med alias'et "samtykke".

Følgende tekst kan indsættes på siden:

Samtykke til at gemme lånehistorik

Lov om behandling af personoplysninger
Loven om behandling af personoplysninger kræver, at du giver dit samtykke til, at bibliotekssystemet må opbevare oplysninger om dit brug af biblioteket og bibliotekets hjemmeside. Data deles ikke med 3. part. Hvis du ønsker at udnytte de muligheder, som personaliseringsløsningen tilbyder, skal du derfor afgive en samtykkeerklæring

Ved at tiltræde denne erklæring giver du samtykke til følgende:

Opbevaring af oplysninger om dine lån og reserveringer
I din lånerprofil, som du får adgang til, når du logger ind på hjemmesiden, får du et overblik over, hvilke materialer du har reserveret i øjeblikket, og hvilke materialer du har hjemme. Som et ekstra tilbud kan biblioteket, hvis du afgiver samtykkeerklæring, tilbyde at opbevare oplysninger om dine tidligere reserveringer og lån med det formål at give dig et overblik over dit brug af biblioteket og hjemmesiden. Din lånerhistorik vil desuden være en af de faktorer, der indgår i sammensætningen af forslag til ny inspiration, som du vil møde på hjemmesiden, når du er logget ind.

Udveksling af oplysninger med andre systemer
Når du anvender tjenester på eller via bibliotekets hjemmeside, sker der en udveksling af dine personlige oplysninger med andre systemer, som tilbyder biblioteksrelevante materialer. Det drejer sig om dit navn, dit cpr-nummer og det bibliotek du kommer fra. Udvekslingen har til formål at sikre en entydig identifikation af, hvem du er, samt muliggøre din anvendelse af tjenesten.

Hvis du har afgivet samtykkeerklæring, vil det i mange tilfælde være muligt at overføre og dele oplysningerne om din tidligere lånehistorik med andre bibliotekstjenester, der tilbyder personaliseringsløsningen, og på den måde udvide dine muligheder for at holde dig ajour med din brug af biblioteksydelser på tværs af forskellige tjenester.

Deling af personlige data
Personaliseringsløsningen giver dig mulighed for at sammensætte inspirationslister af indholdselementer fra bibliotekets samlede vifte af tilbud, med udgangspunkt i dine egne data. Du vil få mulighed for at dele dine personlige data med andre. Det sker ikke per automatik, hvis du afgiver samtykkeerklæring, men du får muligheden stillet til rådighed.

Sikkerhed
Det er afgørende, at du som bruger kan føle dig tryg ved behandlingen af de personoplysninger, bibliotekets hjemmeside gemmer i forbindelse med din lånerprofil. Biblioteket overholder naturligvis gældende lovgivning om behandling af personoplysninger, bl.a. ved anvendelse af NemID, WAYF eller digital signatur og avanceret krypteringsteknologi.

Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde din samtykkeerklæring. Tilbagekalder du samtykket kan du ikke genskabe din lånehistorik. Giver du senere et samtykke igen, vil du kun kunne se lånehistorikken fra det tidspunkt, hvor du igen har givet samtykke.

Sådan skal Ding User consent konfigureres. Husk at oprette siden [BIBLIOTEKSNAVN.DK/samtykke] med den ovenstående tekst

Ding Interaction

Interaktionsmodulet Ding Interaction muliggør, at biblioteket opretter interaktionsbokse der på forsiden opfordrer brugeren til at benytte sig af de forskellige muligheder. Som standard er aktiveret en opfordring til at bruge liste-funktionerne. Der er flere forud-definerede interaktioner, som kan slås til. Dette gøres under Indstillinger> Ding> Ding Interaction overview (Sti:/admin/config/ding/interaction)

Antal sider eller Page count angiver antallet af sideskift, en bruger skal foretage sig, før interaktionsboksen bliver vist. Det er meningen, at boksene ikke skal vises hele tiden, men ind imellem poppe op og minde brugeren om diverse muligheder.

Biblioteket kan selv oprette manuelle interaktioner, som bruges til at henlede borgernes opmærksomhed på forskellige funktioner. Under oversigten over manuelle interaktioner, er der et link til oprettlse af manuelle interaktionsbokse -> /admin/structure/entity-type/ding_type/ding_interaction

OBS - Specielt for FBS biblioteker

Det anbefales ikke at aktivere andre af standardinteraktionerne, før det bliver muligt for brugere hos FBS-bibliotekerne at gemme lånehistorikken, da disse interaktioner henviser til, at man kan gemme lån eller bedømme tidligere lån, hvilket kræver at modulet Ding Consent er aktiveret.

Hvis I er et DDE Libra-bibliotek, men skal overgå til FBS inden for de næste måneder, anbefaler vi heller ikke at aktivere Ding Consent endnu, da borgerne givetvis vil opleve det som en forringelse, hvis de lige har vænnet sig til muligheden for at se deres lånehistorik og den så bliver fjernet.

Opret en manuel interaktionsboks

Url: /admin/structure/entity-type/ding_type/ding_interaction/add?destination=admin/structure/entity-type/ding_type/ding_interaction

For at interaktionsboksen vises, skal der sættes flueben ved "Aktiveret". Når den er aktiveret, kan det styres om den vises for alle "No access check", kun for dem der er logget på eller kun for dem der ikke er logget på.

Placering af indhold på forsiden og sektioner

Forfremmelse af indhold til forsiden

Under "Indstillinger -> Ding -> Promote content types to front page" (/admin/config/ding/fe-promote) kan det vælges at alle nyheder eller arrangementer som standard forfremmes til forsiden. Ved oprettelse af et nyt arrangement/nyhed kan dette fravælges for det enkelte indholdselement under "Udgivelse". Det er altså ikke længere nødvendigt for redaktører at få en administrator til at forefremme deres indhold, såfremt administrator én gang har valgt at indholdstypen er forfremmet som standard.

Oprettelse af sektioner

Panels in place forudsætninger

Panels in Place giver brugeren mulighed for at flytte de enkelte moduler op og ned på forsiden.

 • Rolle: For at bruge Panels skal man være logget ind som lokaladmin

Hvordan placerer man et nyt element på forsiden eller sektioner?

 • Log ind

 • Klik på “Rediger denne side” nederst på forsiden eller sektionen.

Siden er nu opdelt i kolonner i fuld bredde placeret under hinanden.

 • Klik på “tilføj”-knappen og vælg det modul, du ønsker at placere på forsiden.

Opsætning af de enkelte moduler

1) Populært (“mest populære materialer”)

 • Skriv en alternativ titel i feltet “tilsidesæt titel”. Hvis titlen ikke ændres er teksten “mest populære materialer”
 • Klik på afslut

 • Et klik på papirkurven sletter elementet.
 • Klik på tandhjulet for at ændre titel på elementet

2) Biblioteket foreslår materialer til dig (Ding Serendipitet)

 • Vælg evt. ny titel

 • Vælg visningsformatet “teaser”

 • Vælg hvor mange materialer der skal vises i karussellen (min. og max.)

 • Markér “ting_object” og “frontpage”
 • Klik på afslut

Note: Indholdet i karussellen bestemmes i /admin/config/ding/serendipity/key_overview, /admin/config/ding/serendipity /admin/config/ding/frontend

3) Tab-roll (“Ting frontpage tab-roll”)

1. Gå til forsiden eller en sektionsforside. Tryk på ’Rediger denne side’ i bunden.

2. Tryk på ’Add’.

3. Tryk på "Ding frontpage tabroll’’ i dropdown.

4. Vælg om tabrollens titel skal vises, vælg hastighed, klik "Afslut", og klik "Gem"
BEMÆRK: Der kan kun være én tabroll på sitet.

 

4) Forsidekarruseller

Læs om forsidekarruseller i "DDB CMS Manual - Struktur og indhold"

5) Ding Interaction panel

 • Vælg evt. ny titel

 • Vælg hvor tit boxen(e) skal vises

 • Klik afslut

Note. Indholdet bestemmes under /admin/config/ding/interaction

6) Temasider (“View: Ding Group temapages”)

 • Vælg evt. ny titel

 • Klik afslut Note: For at indholdet skal vises i karussellen kræves det, at tab-rollen er udgivet.

7) Kampagner (“Relevant campaigns”)

 • Vælg evt. ny titel

 • Vælg antal kampagner på forsiden under “Campaign Count”

 • Klik afslut

Note: Hvilke kampagner der skal vises på forsiden, bestemmes i opsætningen af den enkelte kampagne. Under “campaign rules” vælges typen: path med værdien:

8) Nyheder (“View: Ding news: news list frontpage”)

 • Vælg evt. ny titel

 • Klik afslut Note: For at indholdet skal vises i karussellen skal det være udgivet og forfremmet til forsiden

9) Begivenheder (“View: Ding events: events list frontpage”)

 • Vælg evt. ny titel

 • Klik afslut Note: For at indholdet skal vises i karussellen skal det være udgivet og forfremmet til forsiden

10) Åbningstider (“all openings hours”)

Note: Indholdet redigeres i indholdstypen bibliotek

11) Nodelist

Tilføj nodelist

 1. Klik på "Rediger denne side"
 2. Tilføj (”add”) et panel i ”panels in place” (hvis menuen dækker over valgmulighederne, kan du trykke add længere nede på siden under fx secondary content).
 3. Vælg ”nodelist” i oversigten over moduler
  • Sæt flueben med ”override title” for at kunne give nodelisten sit eget navn
  • Nodelisten er sat til at kunne indeholde både nyheder, arrangementer og sider. 
  • For at opnå det bedste resultat anbefales det ikke at blande indholdstyperne, men oprette særskilte nodelister for nyheder, arrangementer og sider.
 4. Under ”List type” vælges, hvordan artiklernes listebillede skal vises.
  • "Carousel" viser indhold lidt som tabroll på forsiden, men med pile til at bladre mellem indholdet.
  • "Rolltab" viser indhold ligesom tabroll på forsiden
  • ”Promoted nodes” viser billeder i 3 kolonner med skiftevis stort og medium forsidebillede.
  • ”Nodes in blocks” viser artiklerne i 3 kolonner 
 5. Vælg indhold
  • Alt indhold. Som udgangspunkt vises alt publiceret indhold (”all content”) begrænset til max 4 artikler (”item limit”). I dropdownen kan man vælge at vise op til 100 artikler. 
  • Sættes flueben ved ”show upcoming events only” vises kun fremtidige arrangementer

Indhold i nodelist

 1. Tilpasset indhold (custom)
  • Ønsker man at bestemme præcis hvilke artikler der skal vises i nodelisten, klik på ”custom content” (tilpasset indhold).
  • Under ”selected content” søger man de enkelte artikler frem. 
  • Artiklerne skal være publiceret for at kunne blive fremsøgt under ”selected content”
  • Klik på ”Add content” Man kan tilføje lige som mange individuelle artikler, som man ønsker.
 2. Dynamisk indhold
  • Ønsker man at filtre de viste artikler udfra taxonomier, klik på ”dynamic content”. 
  • Den dynamiske filtrering fungerer bedst hvis man ikke kombinere de enkelte indholdstyper (nyheder, arrangementer, sider)
  • Dynamisk indhold og tilpasset indhold (custom) kan kombineres i samme nodeliste
 3. Dynamiske nyheder
  • I feltet ”field” vælger man hvilket parameter, nyhederne kan filtreres efter:
  • Kategorier (”category”), tilknyttede emneord (”tags”) eller bibliotek (”library”). Det er også muligt at filtre indholdet efter temaer (”groups”)
   Man  kan oprette lige så mange filtre, man ønsker.
  • Et eksempel på en nodeliste, som filtrerer nyheder efter kategori (anbefalinger), tag (børnelitteratur) og bibliotek (lokalbibliotek): 
 4. Dynamiske arrangementer
  • I feltet ”field” vælger man hvilket parameter, arrangementer kan filtreres efter:
  • Arrangementskategorier (”category”), tilknyttede emneord (”tags”), målgrupper (”target”) eller bibliotek (”library”). Det er også muligt at filtre indholdet efter arrangør (”organizer”) og temaer (”groups”)
  • Et eksempel på en nodeliste som kombinerer arrangementer med målgruppen (for børn) og tilpasset indhold (arrangementet: mød forfatteren: Elisabeth Egholm):
 5. Dynamiske sider
  • I feltet ”field” vælger man hvilket parameter, sider kan filtreres efter: Tags, bibliotek og temaer (”groups”)
  • Et eksempel på en nodeliste med sider som kombinerer tilpasset indhold (om at bruge lister) med sider, som er tagget med ”kager”

Sortering af indhold

 1. Sortering af indhold
  • Indholdet i nodelisten kan sorteres efter oprettelsesdato, titel og om indholdet er sat til at være klæbrigt på forsiden. 
  • Under additional links kan man linke til eksterne eller interne sider eller til andre sektionsforsider. Linkes skal indholde både tekst og link

Gem og afslut

 1. Gem nodelisten.
  • Når opsætningen af nodelisten er færdig klik på ”finish)
  • Til slut klikkes på ”save” for at gemme ændringerne i hele panels in place

 

Flytning af modulerne

 • Log ind som lokaladmin

 • Klik på “Rediger denne side”

 • Klik på ikonet yderst til højre

 • Hold musetasten nede og bevæg ikonet op eller ned
 • Når modulet forlader sin oprindelige plads vises en horisontal gul stribe

 • Bevæg musen op eller ned indtil der igen viser sig en gul stribe
 • Slip musen

 • Klik på “gem” hver gang et modul flyttes

Åbningstider

På forsiden kan der være to veje til åbningstiderne - den ene er et bredt panel, som vises under sidens indhold, og den anden er egentlig to veje til samme indhold, nemlig enten linket til Biblioteker i hovedmenuen eller knappen Åbningstider øverst til højre på siden.

Knappen kan deaktiveres eller aktiveres under Struktur -> Menuer -> Topbar menu, hvor hakket under Aktiveret fjernes i rækken med Opening hours.

For at få vist åbningstider på forsiden i vandret panel, skal man under Indstillinger -> Ding -> Ding DDBasic opening hours sætte hak i boksen "Show opening hours on frontpage".

Kontaktinformation

Adresseoplysninger i footeren/sidefoden

I footeren er det muligt at indsætte adresseoplysninger. For at ændre adresseoplysninger forudsættes at din bruger har administratorrettigheder.

Fremgangsmåde: Ændre adresseoplysninger i footeren.

 1. Gå til “Struktur -> Blokke -> Footer adresse (klik på “indstil” yderst til højre) (Sti: admin/structure/block/manage/block/1/configure).
 2. I feltet “Indhold” indtastes den ønskede adresse.
 3. Tryk på knappen “Gem blok” nederst på siden.

Kontaktformular

DDB CMS tilbyder som udgangspunkt en kontaktformular, der findes på (Sti: https://bibliotekets-hjemmesideadresse.dk/contact). Kontaktformularen indeholder fem hovedfelter:

 • Navn
 • Din e-mail-adresse
 • Emne
 • Meddelelse
 • Kategori: Dropdown-feltet “kategori” indeholder kategorier til præcisering af formålet med henvendelsen f.eks. “Aflevering” og “Fornyelse af materiale”. Det er muligt at redigere og tilføje kategorier på følgende måde:

Fremgangsmåde: Tilføj kategori:

 1. Åbn “Struktur -> Kontaktformular” (Sti: https://bibliotekets-hjemmesideadresse.dk/admin/structure/contact)
 2. Klik på “+ Tilføj kategori” i toppen af siden.
 3. Udfyld de forskellige relevante felter f.eks. navngiv kategorien, udfyld modtageradresse og skriv evt. autosvar, der sendes når henvendelser modtages på den specifikke kategori.
 4. Klik på knappen “Gem”.
 5. Tjek at kategorien er tilgængelig i dropdown-menuen “Kategori” på kontaktformularen (Sti: https://bibliotekets-hjemmesideadresse.dk/contact).

Webforms / webformularer

Webformularer kan oprettes på 2 måder:
a) Sammen med indholdstyperne nyheder, arrangementer og sider
b) Som en selvstændig indholdstype

Webformularer tilknyttet en nyhed, event eller statisk side

Opret en Nyhed
Gem nyheden
Klik på rediger
Vælg fanebladet Webform

Form Components

Opret elementer i formularen
Tilføj navn på feltet, vælg type (tekstfelt, tekstområde, e-mail, dropdown osv.)
Sæt flueben hvis feltet skal udfyldes af brugeren
Klik tilføj

Skal der ikke opstilles særlige betingelser for dette felt, klik “save component”.

Tilføjer man et e-mail-felt til formularen er det vigtigt at sætte flueben ved valideringen af den afsendt mailadresse

Ønsker man et drop down felt vælges typen “Select options”.

Tilføj en titel på feltet og skriv de enkelte valgmuligheder brugeren skal præsenteres for.
Afslut med “save component”

Oversigt over formular med titel, type, obligatoriske- og valgfri felter

Conditionals

I fanebladet “Conditionals” kan du opsætte betingelser for, hvordan input i ét af felter, kan påvirke visningen af andre felter i formularen

Et eksempel - hvis emnefeltet ikke indeholder Borgerservice, vil e-mail feltet ikke blive vist for brugeren.

E-mails

Under fanebladet E-mails vælges modtageren af webformularen.

Form settings

Under Form settings kan man komponere en tekst der bekræfter modtagelsen af formularen. Det kan enten være ren tekst eller ved at redirecte brugeren til en anden side

Under Form settings kan man også begrænse antallet af formularer, som den enkelte bruger kan sende.

Afslutning opsætningen og visning af formular

Klik på “gem indstillinger”, når opsætningen af formularen er afsluttet
Klik på vis for at se, hvordan nyheden og den tilknyttede formular ser ud

Statistik

Under fanebladet Resultater finder man statistik over inputtet fra formularen

Webformularer som en selvstændig indholdstype

Klik på tilføj indhold
Vælg Webform
Skriv Titel
Sæt flueben ved Tilbyder et menu-link, hvis formularen skal forankres i menustrukturen (hovedmenu eller sekundær menu)
Klik på Gem

Fortsæt opsætningen af formularer i afsnittet link til pkt. a)

Adgangsplatformen - Log ind og Single Sign-on

Adgangsplatformen:

 1. Betyder et ensartet log ind flow på tværs af bibliotekernes brugergrænseflader, hvor brugerne når de trykker på "Log ind" knappen bliver sendt til en selvstændig loginside - sådan som de kender det fra NemLog-in.

 2. Single Sign-on så brugerne kan hoppe imellem to bibliotekstjenester, f.eks. fra DDB CMS til Filmstriben, uden at skulle logge ind igen.

Konfiguration af integrationen til Adgangsplatformen

Forudsætninger:

 1. Aktivering af "ding_adgangsplatformen" modulet.
  1. Redaktørbiblioteker får automatisk modulet Adgangsplatformen aktiveret under opgradering.
  2. Webmaster- og Programmørbiblioteker skal selv aktivere modulet under /admin/modules.
 2. Client ID og Client secret
  1. Redaktørbiblioteker får automatisk konfigureret modulet Adgangsplatformen med deres Client ID og Client secret på staging- og produktionsmiljøerne.
  2. Webmasterbiblioteker får automatisk konfigureret modulet Adgangsplatformen med deres Client ID og Client secret på produktionsmiljøerne samt når de opgraderer på development- og stagingmiljøerne.
  3. Programmørbiblioteker skal kontakte https://kundeservice.dbc.dk og bede om at få oprettet deres Client ID og Client secret til konfiguration af modulet Adgangsplatformen.
 3. Biblioteker der benytter pin-koder på mere end 4 cifre skal oplyse det til DBC.

Sådan konfigureres integrationen til Adgangsplatformen

 1. Åben /admin/config/ding/adgangsplatformen.
 2. Kopier det Client ID du har modtaget via https://kundeservice.dbc.dk og indsæt det i "Client ID" feltet.
 3. Kopier den Client secret du har modtaget via https://kundeservice.dbc.dk og indsæt den i "Client secret" feltet.
 4. Tryk på "Save configuration" knappen.

Bibliotekssystemet FBS

Pin-kode: Skift længde brugernes pin-kode

Kravet til længden af lånernes pin-koden kan ændres i DDB CMS . Som udgangspunkt er længden fire karakterer, men der kan vælges fra fire til seks karakterer.

Ændring af længden af brugernes pin-kode.

 1. Åbn “Indstillinger -> Kontoindstillinger” (Sti: admin/config/people/accounts).
 2. Under “Pin code length” vælges mellem 4, 5 eller 6 karakterer.
 3. Klik på knappen “Gem indstillinger”.
 4.  

Slet inaktive providerbrugere

Åben “Indstillinger -> Ding -> Ding provider” (Sti: /admin/config/ding/provider)

Nederst på siden vises følgende valgmuligheder:

"Opret bruger" og "Log ind med NemID"

“Log ind med NemID” giver brugerne mulighed for at logge sig ind i DDB CMS med NemID, som et alternativ til den traditionelle log ind med CPR-nummer og pin-kode.

"Opret bruger" giver mulighed for at en bruger kan oprette en brugerprofil uden at skulle møde op på det lokale folkebibliotek. Dermed kan man også oprette sig som bruger udenfor bibliotekets åbningstid og få adgang til licensbelagte e-ressourcer mv.

Lånerne får adgang til:

 1. “Log ind med NemID”
 2. "Opret bruger"

Funktionerne findes ved at trykke på fanebladet "Log ind", hvor de vises lige under  "Ny bruger?" vises til højre for "Log ind-knappen".

“Log ind med NemID” eller "Opret bruger" forudsætter:

 1. aktivering af moduler og konfiguration af DDB CMS.
 2. opkobling til Serviceplatformen for automatisk tildeling af lånerkategori
   

Aktivering af “Log ind med NemID” og "Opret bruger":

 1. Redaktørbiblioteker: Opret en sag hos DBC kundeservice: https://kundeservice.dbc.dk/ og bed om aktivering af "Ding gatewayf" modulet for  “Log ind med NemID” og evt. "Opret bruger med NemID".
 2. Webmaster og programmørbiblioteker: Aktivér modulet “Ding gatewayf” under /admin/modules.
  1. Sørg endvidere for at deaktivere modulet “Ding Wayf” (modulet skal ikke længere anvendes)

Redaktørbiblioteker kan tage de nye funktioner i brug, når DBC giver besked om at modulerne er aktiveret og konfigureret.

Webmaster- og Programmørbiblioteker skal selv:

 1. aktivere modulerne og konfigurere dem, når de får besked af DBC om at superpinkoden er indsat: Aktivér modulet “Ding gatewayf” under /admin/modules.
 2. Sørg endvidere for at deaktivere modulet “Ding Wayf” (modulet skal ikke længere anvendes).

Konfiguration af modulerne "Opret bruger": se fremgangsmåden herunder.

Konfigurering af ”Log ind med NemID”

Forudsætter at processen under "Aktivering for FBS biblioteker" er gennemført.

 1. Åbn “Indstillinger -> Gateway WAYF (Under afsnittet “DING”)“ (Sti: /admin/config/ding/gatewayf ).
 2. Check at feltet "Gateway WAYF URL" som standard er udfyldt med https://bibliotek.dk/gatewayf/gatewayf.php
 3. Test at “Log ind med NemID” fungerer på sitet.

Konfigurering af ”Opret bruger”

Forudsætter at processen under "Aktivering for FBS biblioteker" er gennemført.

 1. Aktivér modulet “Ding gatewayf registration” under /admin/modules. Vær opmærksom på at “Ding gatewayf registration" kræver at “Ding gatewayf” er aktiveret.
 2. Åbn “Indstillinger -> Gateway WAYF (Under afsnittet “DING”)“ (Sti: /admin/config/ding/gatewayf ).
 3. Feltet "Age limit" under "NY BRUGER - NEMID" er som standard udfyldt med "18". Denne indstilling bør som udgangspunkt ikke ændres. (Unge i alderen 15-17 år kan godt have en NemiD, men når man er under 18 år er man ikke myndig, og oprettelsesflowet understøtter ikke at forældre/værge først skal godkende en brugeroprettelse for deres umyndig(e) barn/børn)
 4. Sektionen "INFORMATION PAGE" indeholder den tekst, der vises til brugeren, når han/hun klikker på "Opret bruger via NemID. Standardteksten lyder:
  Her kan du oprette dig som bruger ved biblioteket.
  For at oprette dig skal du bruge dit NemID, og du skal være:
  * fyldt 18 år
  godkende at have læst og accepteret bibliotekets reglement og takster
  Du kan selvfølgelig stadig oprette dig som bruger ved personlig henvendelse.
 5. Indsæt SELV et link i teksten til den side på sitet, der indeholder bibliotekets reglement.
 6. Sektionen "ACCEPTANCE PAGE" indeholder den tekst, der vises til brugeren ud for "Acceptér" checkboksen i oprettelsesforløbet. Som standard er det: Jeg accepterer bibliotekets reglement
 7. Sektionen "SUCCESSFUL REGISTRATION PAGE" indeholder den tekst, der vises til brugeren når han/hun er oprettet. Som standard er det: Du er nu oprettet som bruger.
 8. Test at “Opret bruger” fungerer på sitet.

Rediger tekst i grænsefladen “Gebyr for SMS”

Lånerprofilen i DDB CMS indeholder et felt, hvor det er muligt at indtaste et mobilnummer, som bl.a. kan bruges til at sende låneren SMS notifikationer ang. materiale til afhentning og lignende. Under feltet vises der som udgangspunkt følgende hjælpetekst: “Vær opmærksom på, at der er et gebyr på SMS”. Det er muligt at redigere eller helt fjerne teksten. Sidstnævnte er naturligvis relevant, hvis man ikke har gebyr for SMS-notifikationer.

Sådan gør du:

 1. Åbn “Indstillinger -> Kontoindstillinger” (Sti: admin/config/people/accounts)
 2. Rediger teksten (evt. fjern teksten helt) i feltet “Fee for SMS”.
 3. Klik på knappen “Gem indstillinger”.

Bemærk at de øvrige felter og fanebladene “Håndtér felter” og “Håndtér visning” ikke er tiltænkt at skulle bruges, da det kan have uforudsete konsekvenser for systemet.

Betaling af mellemværende med DIBS betalingsservice

Når DIBS-integrationen i DDB CMS er konfigureret, kan brugerne betale deres mellemværender/bøder via hjemmesiden. Personalet har desuden mulighed for at kontrollere hvilke transaktionerne, der er foretaget under (URL: admin/config/payment/ding_dibs/reports).

Integrationen forudsætter:

 • SSL certifikat.
 • Aftale med DIBS.
 • Aftale med NETS for at understøtte dankort (URL: http://tech.dibspayment.com/starter_guide ) - ”Some cards are only available through specific acquirers (for example Dankort through Nets/Teller)”.

Rapporter for betaling af mellemværende i DIBS

Det er i DDB CMS muligt at se om brugernes betalinger er gået igennem til betaling via “Indstillinger -> Ding DIBS settings -> DING DIBS REPORTS” (Sti: admin/config/payment/ding_dibs/reports)

BrugerID, som findes i kolonnen "Bruger" på (Sti: admin/config/payment/ding_dibs/reports), kan du anvende til at finde navn og email ved at:

 1. Logge ind og gå til (URL: https://[bibliotekets_domæne].dk/user/[BRUGERID]/edit), hvor [BRUGERID] er brugerid'et
 2. Skifte til fanebladet Brugerprofil, hvor du kan se de oplysninger brugeren har i DDB CMS.

Cleared, Paid, Captured:

I rapporten for betaling af mellemværende figurerer en række kolonner: Cleared, Paid og Captured. De betyder følgende:

 • Cleared: Låneren har indtastet kreditkortoplysninger og disse er godkendt.
 • Paid: Betalingen gennemført i bibliotekssystemet.
 • Captured: Pengene hævet på lånerens kort.

Fejlsøgning, herunder mulighed for at administrator kan få tilsendt en mail i tilfælde af DIBS fejl

Dibsrapporten admin/config/payment/ding_dibs/reports indeholder oplysninger for godkendte/betalte regninger og regninger med fejl.

I forbindelse med fejlsøgning er der behov at kunne finde de regninger/transaktioner der en gang mellem fejler.
Det er muligt at konfigurere DDB CMS så der sendes en mail i disse tilfælde:

Gå ind under /admin/config/payment/ding_dibs/emails
I SET THE DAILY HOUR TO RUN THIS CRON indstillet hvor ofte dibstransaktionerne skal løbes igennem

i Input emails that should be notified if something unusual happens with a payment. angiver man den emailadresse fejl-transaktionerne skal sendes til.

Verifikation af transaktioner i bibliotekssystemet og DIBS

I FBS kan regningsnumrene og brugerID fra DIBS-rapporterne i DDB CMS bruges til at fremsøge regningerne.

I DIBS admin (https://payment.architrade.com/admin/) kan regningsnumrene også bruges til at fremsøge regningerne.

 1. Brugerid findes i kolonnen "Bruger", kan du bruge i DDB CMS til at finde navn og email ved at:
 2. Regningsnumrene findes i kolonnen "Tekst" og starter med "Payment of library dues: ....."

Indstillinger biblioteket selv skal konfigurere:

Udfyld transaktionsnummer:

 1. Åbn “Indstillinger -> DIBS-indstillinger -> Ding DIBS debts payment (klik på redigér) (Sti: admin/config/payment/dibs/edit/ding_dibs/1).
 2. Indsæt transaktionsnummer i feltet “Næste ordre ID” under afsnittet “INDSTILLINGER FOR ORDRE ID”. Tallet skal være højere end det antal transaktioner, der allerede er foretaget i bibliotekets DIBS-løsning.
 3. Klik på knappen “Gem indstillinger”.

Indsæt tekst omkring brugsbetingelser for betalingstjenesten:
#Åbn “Indstillinger -> Ding DIBS settings” (Sti: admin/config/payment/ding_dibs)

 1. Udfyld felterne “Terms of sale (english)” og “Terms of sale (danish)” med tekst, der beskriver vilkår for betaling. Se eksempel på tekst nedenfor.
 2. Klik på knappen “Gem indstillinger”.

Eksempel på tekst for vilkår for betaling:

Du sendes videre til betalingsvindue hos DIBS.

Betalingen foregår i danske kroner, DKK og den kan ikke fortrydes.

Du kan betale med følgende kort:
Dankort/VISA-Dankort, Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron, American Express og JCB.

Aarhus Kommunes Biblioteker
Møllegade 1
8000 Aarhus C,

Tlf: 89409200
CVR: 55133018”

Kreditkort: Hvilke kort kan der betales med.

 1. Åbn “Indstillinger -> Ding DIBS settings” (Sti: admin/config/payment/ding_dibs).
 2. Marker de kreditkort, eller andre betalingsløsninger f. eks. MobilePay, som biblioteket ønsker at understøtte i forbindelse med online betaling. (Læs i øvrigt om MobilePay længere nede i dette afsnit).
 3. Klik på knappen “Gem indstillinger”.

Udfyld DIBS automatic capture URL

Vigtigt - dette felt skal være udfyldt for, at betalingsprocessen bliver gennemført

 1. Åbn “Indstillinger -> Ding DIBS settings” (Sti: admin/config/payment/ding_dibs).
 2. Udfyld feltet “DIBS automatic capture URL” med URL’en: https://payment.architrade.com/cgi-bin/capture.cgi.
 3. Klik på knappen “Gem indstillinger”.

Indstillinger der er konfigureret på forhånd:

En række indstillinger under “Indstillinger -> DIBS-indstillinger -> redigér (Ding DIBS debts payment)” (Sti: admin/config/payment/dibs/edit/ding_dibs/1) vil være konfigureret på forhånd. Der benyttes følgende værdier i felterne under de forskellige afsnit:

Afsnittet “Generelle indstillinger for DIBS”:

 • Merchant ID: Merchant ID er som udgangspunkt det brugernavn, der er tilknyttet din DIBS-konto og kan finde i DIBS’ administrationsgrænseflade.
 • Konto: skal ikke udfyldes.
 • Testtilstand: Vælg “Nej”.
 • Windows type: Vælg “Flex window”.
 • Order id handling after cancel: Vælg “Generate new order ID”.
 • Udfør MD5-kontrol: Vælg “Ja”.
 • MD5-nøgle 1: (kan være udfyldt hvis I har leveret konfigurationsoplysningerne til DDB inden etablering af produktionsmiløjet i uge 26 2014).
 • MD5-nøgle 2: (kan være udfyldt hvis I har leveret konfigurationsoplysningerne til DDB inden etablering af produktionsmiløjet i uge 26 2014).
 • Sprog: Vælg “Danish”.
 • Valuta: Vælg “Danske kroner (DKK)”.

Afsnittet “Indstillinger for betalingsvindue”:

 • Farvetema: Giver mulighed for at vælge imellem: sand, grå eller blå.

Afsnittet “Indstillinger for flex windo”:

 • Farvetema: Vælg i mellem sand, grå eller blå.
 • Decorator: Vælg “Tilpasset”
 • Kupon: Vælg “Nej”

Afsnittet “Indstillinger for ordre ID”:
*Næste ordre ID: Indsæt et tal, der er højere end det antal transaktioner, der allerede er foretaget i Bibliotekets DIBS løsning.
*Order ID prefix: Indsæt biblioteksnummer (ISIL/Agency)

 • Order ID suffix: Skal ikke udfyldes.

Afsnittet “Callback URL’s”:

 • Accept URL: Indsæt “payment/dibs/accept”.
 • Cancel URL: Indsæt “payment/dibs/cancel”.
 • OK URL: Indsæt “payment/dibs/callbackok”.

Avancerede indstillinger:

 • Calc fee: Vælg “Nej”.
 • Capture now: Vælg “Nej”.
 • Unique order ID: Vælg “Ja”.

MobilePay

Vil I tilbyde betaling med MobilePay på hjemmesiden, kræver det en tillægsaftale med DIBS. Også selv om, I tilbyder betaling med MobilePay i appen.

Tillægsaftalen hedder MobilePay Online, og den koster 49 kr. om måneden og 1 kr. per transaktion.

DIBS skal kontaktes på mail eller telefon, for at man komme i gang, og kontaktinfo findes i linket under ved overskriften: "Kom i gang med MobilePay Online."
dibs.dk/mobilepay

De vil sandsynligvis bede om følgende info:

 - Eksisterende DIBS Merchant ID
- Virksomhedsnavn

 - CVR nummer

 - Adresse

 - Postnr.

 - By

 - URL-adresse

 

Indstillinger for reservering

Interesseperiode for reserveret materiale

Når man reserverer et materiale via DDB CMS, vil reserveringen blive tildelt en interesseperiode. Du har mulighed for at vælge en default interesseperiode på 1, 2, 3, 6 eller 12 måned/måneder. Hvis låneren ikke selv har valgt en interesseperiode, bruges som udgangspunkt default-værdien. Du kan deaktivere interesseperioden i brugerprofilen ved at sætte flueben i "Disable interest period", hvorved du fratager lånerne muligheden for at ændre deres default interesseperiode selv (gælder ikke FBS hvor dette er standard).

Ændre default interesseperiode

I FBS er det pt. ikke muligt at sætte default interessedato på brugerprofilen.

Tillad/afvis sletning af reserveringer

I DDB CMS skal du bestemme, om lånerne skal kunne slette reserveringer (incl. opfyldte reserveringer) fra hjemmesiden. {background:yellow}.

DDB CMS er fra start indstillet til at tillade sletning af reserveringer. Vil du ændre på dette gøres det på følgende måde.

Konfigurér tillad eller afvis sletning af reserveringer
Gå til “Indstillinger -> Ding provider -> FBS Provider” (Sti: admin/config/ding/provider/fbs).

 1. Sæt flueben i checkboksen “Enable reservation deletion” hvis lånerne skal have mulighed for at slette reservationer.
 2. Klik på knappen “Gem indstillinger”.

Søgning i Databrønden

Brøndprofiler i VIP basen

Før det er muligt at fremsøge materialer i DDB CMS, skal du igennem to trin:

 1. Oprette og konfigurere en brøndprofil i VIP-basen (URL: http://vip.dbc.dk)
 2. Indstille en søgeprofil i DDB CMS, som benytter brøndprofilen

Opret og konfigurer en brøndprofil:

 1. Fra forsiden af VIP basen: Under “J. Brøndprofiler” klik på “2. OpenSearch 3.x, 4x”.
 2. Klik på “Tilføj profil”.
 3. Udfyld profilen med navn og sæt flueben ved de kilder, du ønsker skal være tilgængelige gennem profilen. Vælg som minimum kilden “Bibliotekets katalog” for at søge i de bibliografiske poster.
 4. Tryk “Gem”.

Under trin 3 ovenover anbefales at vælge navnet “opac” til brøndprofilen. Som udgangspunkt er DDB CMS konfigureret med dette profilnavn.

Se desuden DBC's side om brøndprofiler på http://www.danbib.dk/index.php?doc=broend3_kilder

Indstilling af søgeprofil i DDB CMS.

Hvis du har valgt navnet “opac” til søgeprofilen, er det ikke nødvendigt, du foretager dig yderligere. Har du valgt et andet navn i VIP-basen skal du indsætte navnet som søgeprofil under “Indstillinger -> Ting -> Search profile” (Sti: admin/config/ting/settings).

Konfiguration DDB CMS for søgning i Databrønden via Opensearch webservicen

Opensearch er den eksterne søgeservice, DDB CMS sender forespørgsler til, når der skal hentes bibliografiske poster i databrønden.

Som udgangspunkt er DDB CMS konfigureret, så hjemmesiden peger mod den seneste udgave af søgeservicen. I forbindelse med at nye versioner af opensearch frigives, er det muligt lokalt at pege på den nye version af Opensearch servicen.

Konfigurer integration til opensearch og databrønden.

 1. Åbn “Indstillinger -> Opensearch -> Provider settings (Sti: admin/config/opensearch/settings).
 2. Udfyld felterne på følgende måde:
  Bibliotekskode: [biblioteksnummeret]
  Search service URL: https://opensearch.addi.dk/b3.5_5.0/
  Recommendation service URL: http://openadhl.addi.dk/1.1/
  Search profile: [Indsæt navnet på den søgeprofil biblioteket har konfigureret i VIP basen]
  Infomedia web service URL: https://useraccessinfomedia.addi.dk/1.4
  Enable logging: [Udfyldes ikke]
  Cache lifetime: 15 minutter.
 3. Klik på knappen “Gem indstillinger”.

Søgeresultater: konfigurer indstillinger for visning.

I DDB CMS er det muligt at konfigurere visningen af søgeresultater på forskellig vis.. F.eks. hvor mange søgeresultater, der skal vises pr. side og antallet af termer ved facetter. Konfiguration af søgeresultater kontrolleres fra siden “Søgeindstillinger”:

Konfigurer indstillinger for visning af søgeresultater:

 1. Gå til “Indstillinger -> Materialer -> Søgeindstillinger” (Sti: admin/config/ting/search).
 2. Konfigurer indstillinger (de forskellige valgmuligheder gennemgås nedenunder).
 3. Klik på knappen “Gem indstillinger”.

Gennemgang af konfigurationsmuligheder under “Søgeindstillinger”

 • Default results per page: Feltet definerer antallet af søgeresultater per side (paginering). Som udgangspunkt vises 10 søgeresultater.
 • Number of facets: Feltet definerer antallet af termer, der hentes fra brønden per facet. Som udgangspunkt hentes 10 termer. Ved at sætte tallet højere vises en "Vis flere" og "Vis færre" valgmulighed når man folder en facetgruppe ud.
 • Series title: Feltet definerer hvilket indeks, der benyttes ved klik på serietitler. Feltet er på forhånd være udfyldt med “phrase.titleSeries="@serietitle" ”, som er det eneste indeks, der kan anvendes.
 • Default sorting: Dropdownmenuen giver mulighed for at vælge hvilke sorteringskriterier, der som udgangspunkt skal anvendes på søgeresultaterne. Der kan vælges mellem syv sorteringer, bl.a. efter alfabetisk orden på titler og forfatter. Som udgangspunkt er valg "Sorter efter Bedste match". Det er nødvendigt at vælge "Sorter efter Bedste match" hvis du ønsker at anvende "rank_frequency" ellers vil sorteringen slå over på "rank_general" (se afsnittet "Rangering og Boost").
 • Display message: Feltet giver mulighed for at indsætte hjælpetekst, der vises for brugerne ved mange søgeresultater. Hensigten er, at teksten skal vejlede låneren i hvordan søgningen afgrænses. Som udgangspunkt vises teksten “Din søgning gav over %s resultater. Prøv at søge mere nøjagtigt eller brug facetterne i menuen til venstre for at afgrænse din søgning.”. Teksten vises over søgeresultaterne på hver søgeside i en søgning, så det er en god ide at fatte sig i korthed.
 • Display message at: I feltet indtastes grænseværdien for antallet af søgeresultater, der skal udløse hjælpeteksten. Som udgangspunkt er der valg 100. Læs mere om opsætning af hjælpetekster ved mange søgeresultater nedenunder.
 • Search form style (Søgeprofiler - mulighed med modulet ting_field_search, også kaldet Vejle-modulet): Valgmulighederne er Normal, Extended og Extended with profiles

Søgefelt: normalt, udvidet eller udvidet med profiler

Der er tre måder søgefeltet kan se ud: normal, udvidet og udvidet med profiler.

Hvilken måde søgefeltet ser ud, rettes under Indstillinger -> Materialer -> Søgeindstillinger (Sti: /admin/config/ting/search)

NB! Ryd cachen efter indstillingerne er rettet, for at rettelserne bliver vist.

Normal visning - billedet til højre viser, hvordan søgefeltet udvider sig, når bruger skriver i felet

Udvidet (extended)

Udvidet med profiler (extended with profiles)

Vejledning i at konfigurere profilerne.

Sprogangivelse på udenlandske boglige materialer

Det er muligt at tilføje sprog efter titlen på et udenlandsk bogligt materiale.

Eksempel: "Fru Inés (Norsk)"

Funktionen konfigureres under Configuration -> TING -> Language (Sti: /admin/config/ting/language)

 1. Default language: "Dansk".
 2. Markér alle boglige materialer under "Title suffix".
 3. Gem

Visning af beholdningsoplysninger (sektionen "Se alle eksemplarer)

Det er muligt at vælge om sektionen med beholdningsoplysninger som udgangspunkt skal være udfoldet på de enkelte materialeposter eller lukket så brugeren aktivt skal klikke på sektionen for at folde den ud. Som udgangspunkt er sektionen med beholdningsoplysninger lukket. Visningen kontrolleres på følgende måde:

 1. Åben "Indstillinger > Ting/Materialer > Ting/Materialer > Local settings" eller tilgå siden direkte ved at indsætte admin/config/ting/settings/local_config efter bibliotekets domæne i browseren.
 2. Vælg fra dropdownmenuen "Group holdings available" mellem indstillingerne "Default (don't change)" (defaultværdi - dvs. lukket), "Open" (Åben uden mulighed for at lukke), "Collapsed" (lukket), "Collapsible" (Åben, med mulighed for at lukke).
 3. Klik på knappen "Gem indstillinger".

Søgning: Hjælpetekst ved mange søgeresultater

Hvis brugeren har lavet en søgning, som resulterer i mange søgeresultater, viser DDB CMS en hjælpetekst, som beskriver hvordan søgeresultatet kan indskrænkes. Fra backenden er det muligt at bestemme hvor mange søgeresultater, der skal være, før hjælpeteksten vises - hjælpeteksten kan rettes i Oversættelse (/admin/config/regional/translate/translate).

Udfyld hjælpetekst og grænseværdi:

 1. Gå til “Indstillinger -> Søgeindstillinger (se under afsnittet “TING”)” (Sti: admin/config/ting/search)
 2. I feltet “Display message” vises hjælpeteksten.
 3. I feltet “Display message at” indtastes grænseværdien for antallet af søgeresultater, der skal udløse hjælpeteksten.

Facetbrowser

Facetbrowseren er navnet på de forskellige muligheder for afgrænsning, man finder i venstre side i forbindelse med materialesøgninger. Afgrænsningerne kan f.eks. være på materialetype, forfatter og emne. Disse forskellige typer af afgrænsninger kaldes facetgrupper.

I DDB CMS er det muligt at konfigurere opsætningen af facetbrowseren og bl.a. styre hvilke facetgrupper, der vises, rækkefølgen af disse, hvor mange facetter, der vises under de enkelte facetgrupper og lignende. Som udgangspunkt er facetbrowseren konfigureret med facetgrupperne “Materialetype”, “Forfatter”, “Emne”, “Sprog”, “Målgruppe”, “Årstal” og “Kilde”.

Facetgrupperne i facetbrowseren opbygges ud fra de facet-indekser der findes på https://opensearch.addi.dk/b3.5_4.5/?showCqlFile&repository=prod&cql=opensearch_cql.xml#facet.

Tilføj facetgruppe
Under “Ting facets” er det muligt tilføje nye facetter.

 1. Åbn “Indstillinger -> Ting facets (Under afsnittet “Ting”)” (Sti: https://bibliotekets-hjemmesideadresse.dk/admin/config/ting/facets).
 2. Tilføj en ny facet ved at udfylde “Facet ID” og “Titel” og vælg hvilken sortering, der skal anvendes for den enkelte facet. Du kan finde en tabel over tilgængelige facetgrupper på https://opensearch.addi.dk/b3.5_4.5/?showCqlFile&repository=prod&cql=opensearch_cql.xml#facet. Find “Facet” i kolonnen “Namespace” i tabellen. *
 3. Klik på knappen “Gem ændringer”.

Muligheder under “Ting facets”
Nedenfor er en kort beskrivelse af andre vigtige felter og konfigurationsmuligheder under “Ting facets”:

 • “Visible facets amount": Dropdownmenuen giver mulighed for at bestemme, hvor mange facetgrupper, der som udgangspunkt skal være åbne i grænsefladen. Det betyder at brugerne kan se indholdet af facetgruppen, uden først at åbne den. Der kan vælges fra 1 til 15 åbne facetgrupper. Det anbefales ikke at have en lang liste med åbne facetgrupper, da siden kan blive meget lang og i sidste ende svær at overskue for brugerne.
 • "Number of terms" angiver antallet af synlige facetter i hver facetgruppe. Antallet af termer, der hentes, er som default 10. Bemærk at antallet af facetter afhænger af hvor mange termer, der er tilgængelige i brønden. Selvom der står “10” i “Number of terms” vil der kun blive vist fem facetter, hvis der kun er fem termer i brønden.
 • Skift rækkefølgen af facetgrupper ved at klikke og trække på korspilen yderst til venstre ud for en facetgruppe.

Knapper på online materiale: Konfigurer tekst på knapper.

Under “Online types and URL labes” er det muligt at tilpasse teksten på knapper på online materialer.

 1. Åbn “Indstillinger -> “Online types and URL labels” (URL: admin/config/ting/online_types)
 2. Tryk på knappen opdatér. Alle materialetyper, som er repræsenteret i bibliotekets kilder hentes nu fra brønden.
 3. Tryk på "Online types" for at folde listen med materialetyper ud.
 4. Marker de materialetyper, der skal kunne tilgås online.
 5. Tryk på "Type specific labels” for at folde listen med materialetyper ud, hvor teksten på knapper kan ændres.
 6. Find f.eks. "film (net)" på listen og skriv f.eks. "Se filmen" i feltet
 7. Tryk på knappen "Gem indstillinger" nederst på siden.

Materialetyper der med fordel kan tildeles knappen "Se online" (har relationen hasOnlineAccess). Se http://osswiki.dbc.dk/bin/view/Databroend/KilderBroend3 for overblik over kilder med relationen hasOnlineAccess.

Bemærk at en kildes materialetyper kan fremsøges via følgende søgning: term.acSource="KILDENS NAVN", hvor de er synlige i søgeresultatet, hvis facetgruppen facet.type er aktiveret.

Beholdningsoplysninger på materiale.

Under “Provider availability holdings” kan du angive hvilke materialer, der skal tildeles beholdningsoplysninger.

 1. Åbn “Indstillinger -> Provider availability holdings” (Sti: admin/config/ting/holdings)
 2. Tryk på knappen opdatér. Alle materialetyper som er repræsenteret i de bibliografiske poster hentes nu fra brønden.
 3. Marker de materialetyper, der skal tildeles beholdningsoplysninger.
 4. Tryk på knappen "Gem indstillinger" nederst på siden.

Vær opmærksom på at materialetyperne med årgange/numre, dvs. Tidsskrift, Årbog og Periodikum ikke må markeres, da beholdningsoplysninger for disse materialetyper ikke kan indsættes på pif-posten, men på årgange/numre.

Beholdningsoplysninger - Opstilling

Under Indstillinger > Materialer > Provider availability holdings (Sti: /admin/config/ting/holdings) kan man tilpasse opstillingssignaturen.

Beholdningsvisningen kan bestå af forskellige niveauer for opstilling der kan konfigureres så det afspejler lokal praksis.

Følgende fire niveauer vises altid:

Branch > Department > Location > Sublocation

Derudover kan man vælge at få vist:

 • Material group description - Materialegruppe
 • Simple - DK5 Klassemærke + Inverteret forfatternavn
 • Shelfmark - Hyldemærke

Man kan lave følgende kombinationer:

Simple (Default konfiguration)
Greve Bibliotek > Børn > 77.693 > Revenson, Judy

Simple + Material group description
Greve Bibliotek > Børn > Bog > 77.693 > Revenson, Judy

Shelf mark (simulerer DDELibras opstilling med differentieret visning for f. eks. skøn- og faglitteratur)
Greve Bibliotek > Børn > Enestående

Shelf mark + Material group description
Greve Bibliotek > Børn > Bog > Enestående

Beskrivelse af shelfmark

1.
Hvis felt 652 delfelt m = sk
Vises 1. ord (efter evt. soltegn) i felt 100 delfelt a
Hvis felt 100 mangler vises 1. ord (efter evt. soltegn) i 110 delfelt a
Hvis felt 100 og felt 110 mangler vises 1. ord (efter evt. soltegn) i 245 delfelt a

2.  
Hvis felt 652 delfelt m ikke = sk og posten indeholder felt 039 
Vises indholdet i felt 039 delfelterne a + b (bogstavskoderne oversættes, se herunder) 

efterfulgt af 

Hvis felt 100 vises 1. ord (efter evt. soltegn) i 100 delfelt a
Hvis felt 100 mangler, vises 1. ord (efter evt. soltegn) i 110 delfelt a
Hvis felt 100 og felt 110 mangler, vises 1. ord (efter evt. soltegn) i 239 delfelt a
Hvis felt 100, felt 110 og felt 239 mangler, vises 1. ord (efter evt. soltegn) i 245 delfelt a

3. 
Hvis felt 652 delfelt m ikke = sk og der ikke er et felt 039

Vises indhold af felt 652 delfelt m (DK5-koden) + indhold i delfelt b

Hvis felt 652 delfelt b ikke findes - vises indhold i delfelt a + delfelt h (kommasepareret)
(Forklarende tekst til 652 m vises ikke)

efterfulgt af (ligesom ovenfor)

Hvis felt 100 vises 1. ord (efter evt. soltegn) i 100 delfelt a
Hvis felt 100 mangler, vises 1. ord (efter evt. soltegn) i 110 delfelt a
Hvis felt 100 og felt 110 mangler, vises 1. ord (efter evt. soltegn) i 245 delfelt a

Materialer til reservation: tildeling af knap.

Under “Reservable Ting object” er det muligt at bestemme hvilke materialer, der skal tildeles en knap til reservering.

 1. Åbn “Indstillinger -> Reservable Ting objects” (URL: admin/config/ting/reservable)
 2. Tryk på “Opdatér”. Alle materialetyper som er repræsenteret i de bibliografiske poster hentes nu fra brønden.
 3. Marker de kilder (typisk kun "bibliotekskatalog"), hvis poster skal kunne tildeles en Reservér knap.
 4. Marker de Typer der skal tildeles en Reservér knap.
 5. Tryk på knappen "Gem indstillinger" nederst på siden.

Vær opmærksom på at materialetypen Tidsskrift IKKE må markeres da Reservérknapper for tidsskrifter ikke indsættes på pif-posten, men på årgange/numre.

Søgeprofiler (ting_field_search)

Når der vælges udvidet søgefelt med profilerne, så kan man under Indstillinger -> Materialer -> Ting Field Search Profiles ændre, tilføje og slette profilerne.

Som minimum skal profilen have en titel og en prædefineret forespørgsel. Prøv at tilføje en profil - eks. med titel "Slægtsforskning".

I feltet "Forespørgsel" er der tilføjet et dk5-nr. for slægtsforskning, og mere kræves ikke. Forespørgslen kunne være mere avanceret, eller der kunne eks. også afgrænses for, hvor gamle materialer der ønskes fremsøgt i feltet "New materials".

Under fanen "Søgeresultat" i menuen til venstre, kan man også ændre nogle parametre for, hvor mange resultater der vises pr. side eller hvilken sortering der ønskes. Og for den avancerede bruger, så er det også muligt under fanen "Facets", at ændre på hvilke facetter der vises til venstre i søgeresultatet.

OBS: Hvis man retter i en af default søgeprofilerne så bliver rettelsen overskrevet næste gang en ny version af DDB CMS udrulles. Dette kan omgås ved at deaktivere default søgeprofilen og lave en ny der passer til bibliotekets behov, men dermed får man heller ikke glæde af eventuelle senere rettelser til den deaktiverede søgeprofil.

NB. Hvis man vælger at klone en søgeprofil skal man ændre maskinnavnet så det er unikt.

Rankering og Boost

Rankering i forhold til søgninger handler om i hvilken rækkefølge søgeresultaterne vises.

Overordnet set bestemmes rankeringen/rækkefølgen af søgeresultaterne, ved at felterne i de forskellige værker tildeles en værdi på baggrund af en række kriterier. Jo højere værdi et værk samlet set tildeles, jo højere vil det figurere i søgeresultaterne. Nedenfor ses et udsnit af værket “Hypnotiseret” og et udsnit af de felter, der definerer den pågældende post i brønden. I forbindelse med evt. rankering vil disse felter blive tildelt en værdi, som bestemmer postens placering i det søgeresultat, der vises for brugerne.

Et eksempel er, at brugeren laver en søgning på “Hypnotisøren”. Herefter undersøger opensearch om søgestrengen findes i et eller flere af felterne/indekserne på de søgbare poster. På den baggrund tildeles de enkelte poster en vægtning, som definerer rækkefølgen af de enkelte poster i søgeresultatet på DDB CMS. Hvordan værdien af de enkelte felter i et værk bestemmes afhænger af hvilken søgemetode, der anvendes.

I DDB CMS kan man som udgangspunkt vælge mellem to prædefinerede metoder til at bestemme rækkefølgen af søgeresultaterne: “Rank_frequency” og “Rank_general”. Alternativt kan man vælge “No rank” eller “Custom ranking”. I førstnævnte tilfælde vil søgeresultatet blive listet i den rækkefølge de enkelte poster er indekseret. Ved “Custom ranking” vælger du selv hvilke felter, der skal rankeres på og deres værdi. Som udgangspunkt anvendes metoden “Rank_frequency” i DDB CMS.

Vælg prædefinerede rankeringmetode

Vælg rankeringsmetode på følgende måde:

 1. Åben “Indstillinger ->Search result ranking (under afsnittet “Opensearch”)” (Sti: admin/config/opensearch/ranking)
 2. Vælg rankeringsmetode under dropdownmenuen “Type”. Der kan vælges mellem “Best match” (er det samme som “Rank frequency”), General rank (er det samme som “Rank general”) eller “No rank”.
 3. Tryk på knappen “Gem ændringer” nederst på siden.

Rank frequency.

“Rank frequency” anvendes som default rankering fra og med DDB CMS 2015 3. Nedenstående beskrivelse af "Rank frequency" kan findes i sin oprindelige form i magasinet "#DBC, nr.2, april 2015".

I forbindelse med at brugeren laver en søgning “gætter” “Rank frequency” på om brugeren søger efter titel, forfatter eller emne og vælger dernæst en måde at rankere resultaterne på, som er god til netop dén type søgninger.

Der er lavet tre forskellige rankeringsalgoritmer: én, der er egnet til titelsøgninger, én til forfattersøgninger og én til emnesøgninger. Når rankeringsalgoritmen skal vælge,
hvilke søgeresultater, der skal vises først, ser den blandt andet på, hvilke felter i posten, søgeordene optræder i. For eksempel giver Titel-algoritmen en højere placering til poster, hvor søgeordene optræder i feltet ’Hovedtitel’ frem for i andre titelfelter. Og hvis søgeordene ligefrem står ved siden af hinanden i Hovedtitel-feltet, bliver posten endnu højere placeret.

I 80% af tilfældene vælges den rigtige rankering. De søgninger, hvor det ikke er tilfældet, er typisk, når titelsøgninger består af navne – for eksempel, hvis man skriver ’Peter Pedal’. Heldigvis får man altid at vide, hvilken rankeringsform der er valgt, så man kan vælge en anden, hvis det er nødvendigt. På illustrationen nedenfor er der lavet en søgning på “Peter Pedal”. I infoboksen beskrives at “Søgeresultatet er sorteret efter forfatter”, mens dropdownmenuen giver mulighed for at vælge en anden søgning.

Rank_frequency kan ikke anvendes sammen med rank/boost parametrene i “custom ranking fields” (se afsnittet “Custom ranking: tilpas rankering med egne parametre”).

Rank general.

Rankering af søgeresultatet udregnes ud fra den værdi felterne i posten tildeles, således at værket med den højeste værdi vises først. “Rank general” er karakteriseret, ved at den benytter en række standardværdier til felterne “Forfatter”, “Titel”, “Emne” og “default” i forbindelse med rankeringen af søgeresultater. Posten med den højeste værdi vil ligge først i søgeresultaterne. Nedenfor en beskrivelse af hvilke værdier “Rank general” tildeler de nævnte felter:

  Forfatter Titel Emne Default
Term (vægtning) 4 3 2 1
Frase (vægtning) 8 6 3 2

Custom ranking: Tilpas rankering med egne parametre

“Custom ranking” sorterer søgeresultatet efter de poster/værker hvor brugerens søgetermer optræder i de felter/indekser lokaladministrator har defineret skal prioriteres.
Med “Custom ranking” kan du dermed selv vælge hvilke felter, der er vigtigst og som skal vægtes højest i forbindelse med rankeringen. F.eks. kan det være, at du ønsker at definere at titler er vigtigere end forfatternavne, der igen er vigtigere end emner.
Bemærk at “Custom ranking” ikke kan anvendes sammen med “Rank frequency” eller “Rank general”. Har du aktiveret “Custom ranking” vil andre rankeringsmetoder blive slået fra.
Nedenfor er en beskrivelse af hvordan “Custom ranking” konfigureres:

 1. Åben “Indstillinger -> Opensearch -> Search result ranking” (Sti: /admin/config/opensearch/ranking).
 2. Marker checkboksen “Enable Custom Ranking”
 3. Vælg under “Custom Ranking Fields” hvilket felt der skal vægtes (feltnavn), værdien for den pågældende vægtning (vægt) og hvilken type søgninger vægtningen skal gælde for (type).
 4. Tryk på knappen “Add another ranking field” hvis du ønsker at tilføje endnu et felt der skal rankeres på.
 5. Tryk på knappen “Gem ændringer”.

Custom ranking: Beskrivelse af indstillingsmuligheder.

Nedenfor er en beskrivelse af de forskellige indstillingsmuligheder under “Custom ranking files”:

 • Type: Feltet har to værdier: “Frase” og “Ord”. En frase består af to eller flere søgeord f.eks. “Klaus Rifbjerg” eller “kødædende plante”.
 • Feltnavn: Det er muligt at vælge mellem følgende seks felter: “kilde”, “titel”, “forfatter”, “emne”, “publiseringsår” og “materialetype”.
 • Værdi: Vælg en værdi fra 1 til 10. Højere vægt betyder højere placering i søgeresultaterne.

Rankering er et komplekst emne og der er ikke nogen endegyldig løsning. Undersøg konsekvenserne af tilpasningen grundigt med mange forskellige søgninger og emner. Ved at fremme rankeringen af nogle materialetyper resulterer det typisk i at andre nedprioriteres.

Boost - fremhæv specifikke søgeposter.

Boost sorterer søgeresultatet efter de poster/værker, som har bestemte felter/indekser med en bestemt værdi defineret af lokaladministrator. Her vælger du altså hvilke værdier i bestemte felter, der er vigtigst, som f. eks. materialetypen bog eller sproget dansk.

Opsætning af boost

 1. Åben “Indstillinger ->Search result boost (under afsnittet “Opensearch”)” (Sti: /admin/config/opensearch/boost).
 2. Opsæt forskellige felter med tilhørende værdier, der skal fremhæves i søgeresultaterne. Pt. kan der boostes på følgende otte felter: kilde, forfatter, udgivelsesår, sprog, materialetype, emneord, dk5 (til brug for dette anvendes facet.dk5 hvor der så ”kun” bustes på første forekomst ”hovedopstilling”) og ISBN. I feltet “Værdi” angives værdien for det felt, man ønsker at booste på. I feltet vægt angives værdien for den pågældende vægt.
 3. Tryk på knappen “Gem ændringer”.

queryDebug

Via webklienten til opensearch http://opensearch.addi.dk/4.0.1/ er muligt at se hvilken vægt de enkelte søgeresultater tildeles ved at angive parameteren QueryDebug, som en del af forespørgslen. For at bruge webklienten forudsætter dog, at DBC har åbnet for kald fra den IP-adresse forespørgslen sendes fra. Alternativt er der fri adgang på DBC’s testbrønd http://oss-services.dbc.dk/opensearch/ som dog kun indeholder en delmængde af driftsbrønden.

Eksempel på en simple-search søgning på “Hypnotisøren” med rankeringsmetoden “Rank general” og “queryDebug” angivet så den udregnede vægt for søgeresultaterne vises.

Søgeresultatet returneres med angivelse af hvilken vægt de enkelte søgeresultater tildeles - se efter “” i søgeresultatet :

Se desuden en beskrivelse af øvrige parametre der kan anvendes i forbindelse med forespørgsler til opensearch på:https://opensource.dbc.dk/services/open-search-web-service

Autofuldførsel med “Open Suggestion”.

Når servicen “Open Suggestion” er slået til, vil lånerne i forbindelse med søgninger på DDB CMS få vist forslag til autofuldførelse af søgeord.

Servicen konfigureres på følgende måde:

 1. Åbn “Indstillinger - > Opensearch -> Ting search autocomplete setting (Sti: admin/config/opensearch/autocomplete).
 2. Udfyld felterne, som beskrevet nedenfor:
  Autocomplete URL: For biblioteker der er på FBS indsættes: http://opensuggestion.addi.dk/b3.5_2.0/. Alle andre biblioteker indsætter: http://opensuggestion.addi.dk/b3.0_2.0/
  Match index: scanterm.default
  Facet index: scanphrase.default
  Filter Query:
  Output sort order: count
  Agency: [bibliotekets agency id] (Skal være det samme som i feltet "Library code" under admin/config/ting/settings)
  Profile: [bibliotekets brøndprofil] (Skal være det samme som i feltet "Search profile" under admin/config/ting/settings)
  Max suggestions: 10
  Max request time: 20000
  Minimum string: 3
 3. Klik på knappen “Gem indstillinger”.

Søg redaktionelt indhold på hjemmesiden

Den tekniske understøttelse af søgning på hjemmesiden varetages af modulet Search api.

Under /admin/config/search/search_api/index/default_multiple_index kan admin cleare indekset, samt sætte sitet til at genindeksere. Har man meget indhold på hjemmesiden skal man dog være opmærksom på at det tager tid at indeksere alt indholdet.

Clearing af index: klik på Clear all index data

Under /admin/config/search/search_api/index/default_multiple_index/fields kan admin konfigurere hvilke felter der skal indekseres. Default værdierne:

Søgning på arrangementer

På undersiden for arrangementer, ofte kaldet Arrangementer eller Det sker, er det muligt at fremsøge specifikke arrangementer ved at søge på ord, eller afgræsne til bestemte datoer, og desuden filtrere ud fra nogle kategorier, eller hvor et materiale står placeret.

Som standard vises arrangementerne grupperet efter måneder, men under /admin/config/ding_event/settings kan dette ændres til at man gruppere efter dato.

Oversættelser

De fleste tekster i grænsefladen i DDB CMS kan oversættes ved at bruge den indbyggede oversættelsesfunktion.

Oversæt tekst i grænsefladen.

 1. Åbn “Indstillinger - > Oversættelser (under afsnittet “Region og sprog” (Sti: https://bibliotekets-hjemmesideadresse.dk/admin/config/regional/translate/translate).
 2. Vælg fanebladet “Oversæt”.
 3. Fremsøg den tekststreng du ønsker at oversætte. Bemærk at du får forskellige søgeresultater afhængig af, om du skriver store eller små bogstaver i søgningen.
 4. Vælg “Rediger” ud for den tekststreng, der ønsker at oversætte.
 5. Indsæt din oversættelse.
 6. Klik på knappen “Gem oversættelser”.

Lokale oversættelser overskrives ikke ved opdatering af den samme tekststreng i senere versioner af DDB CMS.

Import og eksport af oversættelsesfiler

Det er muligt at eksportere oversættelserne fra DDB CMS med henblik på backup eller gennemgang af oversættelserne i eksterne værktøjer, der er særligt egnede til det job. Man kan f.eks. bruge POedit (http://poedit.net/) eller et lignende tekstbehandlingsprogram til at redigere oversættelsesfilerne. Når man eksportere oversættelserne i Drupal gemmes de i filformatet PO, deraf navnet POedit.

DDB CMS har to grupper af oversættelser repræsenteret ved "Indbygget grænseflade" og "Felter". Begge skal enten eksporteres eller importeres efter hinanden.

Oversættelsen er inkluderet i DDB CMS, men løbende opdateringer af master oversættelsen kan hentes fra:
DDB CMS indbygget grænseflade
DDB CMS felter
DDB CMS metatags

Eksporter oversættelser.

 1. Åbn “Indstillinger - > Oversættelser -> Eksportér” (Sti: admin/config/regional/translate/export).
 2. Vælg “Indbygget grænseflade” eller “Felter” under “Eksportér oversættelse”.
 3. Tryk på knappen “Eksportér”.

Importer oversættelser.

 1. Åbn “Indstillinger - > Oversættelser -> Importér” (Sti: admin/config/regional/translate/import)
 2. Vælg under feltet “Sprogfil” den PO-fil for “Indbygget grænseflade” eller “Felter”, der skal importeres.
 3. Vælg “Indbygget grænseflade” eller “Fields” afhængig af hvilken gruppe af oversættelser, du ønsker at importere.
 4. Vælg under “Tilstand” radioknappen "Eksisterende strenge og flertals-formatet bevares, kun nye strenge tilføjes." for at undgå at overskrive eksisterende lokale tilpasninger af oversættelserne. Bemærk at nye oversættelser overskriver eksisterende oversættelser hvis du vælger radioknappen "Tekststrenge i den uploadede fil erstatter de eksisterende, mens nye tilføjes. Flertalsformatet opdateres."
 5. Tryk på knappen “Importér”.

Eksport og udstilling af redaktionelt indhold til eksterne systemer

Nyheder arrangementer og karuseller til APP'en

APP'en Biblioteket trækker nyheder, arrangementer og information om forsidekarusellen direkte fra DDB CMS.

Det gør den fra "Ding app content rss" og "Ding app variables" modulerne som begge er aktiverede og ikke kræver konfiguration.

De to moduler kan testes under.

 • Arrangementer: [jeres staging-site URL] /ding-redia-rss/event
 • Nyheder: [jeres staging-site URL] /ding-redia-rss/news
 • Materialekarruseller: [jeres staging-site URL] /ding/variables

CMS Content til Mobilesearch (ding_mobilesearch)

Gør det muligt automatisk at sende åbningstider samt nyheder og arrangementer til den nye fælles App.

Biblioteker på Redaktørhostingplanen får automatisk modulet aktiveret og konfigureret.

Biblioteker på Webmaster- og Programmørhostingplanen skal:

 1. kontakte DBC via https://kundeservice.dbc.dk og bede om API nøglen
 2. Logge ind med en administrator og indsætte https://cmscontent.dbc.dk/ i feltet "WS URL" og API nøglen i feltet "Nøgle" under Indstillinger > Ding > Content export > plugins (Sti: /admin/config/ding/mobilesearch/content-export/plugin).
 3. ændre WS URL til https://cmscontent-stg.dbc.dk/ for oprettelse af indhold under tekst på development- og stagingmiljøer.

Manglende konfiguration af modulet vil resultere i fejlmeddelelsen "Problem connecting to the REST service. We have unchecked your "Push to Mongo" flag. Please check your indstillinger." eller på dansk "DDB CMS kunne ikke få forbindelse til CMS Content servicen. Markeringen ved Send til CMS Content er fjernet. Undersøg venligst modulets indstillinger."

Nye nyheder, arrangementer og åbningstider overføres automatisk til den fælles app via CMS Content servicen.

Man kan fravælge at en nyhed eller et arrangement vises i app'en, ved under fanen Flag i bunden af siden, at fjerne fluebenet i "Send til CMS Content".

NB. Ding_mobile search modulet benyttes til at udstille indhold via Open platform CMS endpointet.

Services modulet

Services modulet gør det muligt at udstille indhold, hvilket pt. omfatter nyheder og arrangementer, fra DDB CMS som en web service.

Når følgende moduler skal aktiveres:

 1. Ding_services_news; Ding_services_events (Medvirker aktivering af modulerne #Services" og "Services Views")
 2. rest_server (Medvirker aktivering af modulet "Services")

Følgende endpoints eksponerer indholdet:

 • /services/news_list
 • /services/event_list

NB. Services modulet benyttes ikke pt. aktivt.

E-resursemodul

Opret brugernes adgangsmuligheder for de enkelte resurser.

 • Klik på Administration_Struktur-Taksonomi
 • Klik på E-resource availability
 • Tilføj ord. F. eks.
  • Adgang fra biblioteket
  • Adgang hjemmefra
  • Fri adgang

Opret kategorier for ressourcerne

 • Klik på Administration_Struktur-Taksonomi
 • Klik på E-resource category
 • Tilføj ord. F. eks.
  • Aviser
  • Film
  • Magasiner

Opret den enkelte resurse

 • Klik på tilføj indhold og vælg E-resource som indholdstype
 • Tilføj indhold til de obligatoriske felter

Logoer i beskåret tilstand kan findes på https://centralbibliotek.dk/post/nye-logo-st%C3%B8rrelser-p%C3%A5-ddb-cms-e-resursemodulet (udarbejdet udført af Rosa Andersen).

Oversigtsvisning af resurserne https://upgrade-fbs.ddbcms.dk/e-materialer

Visning af den enkelte resurse (“læs mere”) inkl. relateret materiale

Forankring af e-resursemodulet i (hoved)menustrukturen

 • Klik på Hjem » Administration » Struktur » Menuer » Hovedmenu
 • Klik på tilføj link
 • Vælg titel, eks.: E-resurser
 • I feltet Sti, skrives: e-materialer

Ændring af teksten på e-resurse oversigtsvisningssiden

Defaultteksten på /e-materialer siden kan ændres under Indstillinger > Ding > eresurser (Sti: /admin/config/ding/eresource)

Som låner ved Mariagerfjord Bibliotekerne har du fri adgang til en række digitale tjenester som e-bøger, lydbøger, magasiner, temasider og film.
​De fleste tjenester kan anvendes hjemmefra. For nogle af dem kræves, at du er bosat i Mariagerfjord Kommune, er oprettet som låner på biblioteket og har en pinkode.

Webstatistik

WebTrekk

WebTrekk er folkebibliotekernes fælles løsning til opsamling og analyse af webstatistik. WebTrekk giver dels mulighed for lokalt at tilgå egne statistiske data, dels leverer systemet statistik til Danmarks Biblioteksindeks: http://danmarksbiblioteksindex.dk/, som samler udvalgte webstatiske nøgletal fra folkebiblioteker i hele Danmark.

For at data fra hjemmesiden sendes til WebTrekk forudsættes konfiguration af WebTrekkmodulet i DDB CMS. Det er hensigtsmæssigt at konfigurere Webtrekkmodulet før hjemmesiden sættes i drift, så det er muligt at se brugerstatistik fra hjemmesiden fra starten.

For de flestes vedkommende er dette sat op automatisk, men det er en god ide at kontrollere om opsætningen er korrekt alligevel.

Indstillingen af modulet sker under “Indstillinger -> DING -> WebTrekk” (/admin/config/ding/webtrekk )

De forskellige felter herunder skal udfyldes på følgende måde:

 • Tracking domæne: responder.wt-safetag.com
 • Tracking ID: 476651662471322

Registrér kun bestemte besøgende:

Google Analytics modulet kan sættes op til kun at registrere besøg fra anonyme brugere og borgere, der er logget ind. Det gøres på følgende måde:

 1. Åbn (/admin/config/system/googleanalytics).
 2. Under fanebladet “Roller” nederst på siden: Sørg for at checkboksen “Tilføj kun til de valgte roller” er markeret under “Tilføj sporing af specifikke roller”.
 3. Marker checkboksene “Anonymous user” og “Provider”.
 4. Klik på knappen “Gem indstillinger”.

Forslag til hjælpetekst på siden help/lists:

Om at bruge lister

Det er let at lave dine egne lister på biblioteket. Det kan være en liste med de bøger, du skal låne inden sommerferien, en liste med dine yndlingsgysere, julemusik, eller hvad du nu kan finde på.
Du kan også lave lister med materialer, du gerne vil huske til senere.

De lister, du laver, får indflydelse på de forslag, biblioteket kommer med til dig på forsiden (DETTE UDELADES, HVIS SERENDIPITETSMODULET #Biblioteket foreslår materialer til dig" IKKE ER SLÅET TIL).

Du tilføjer et materiale til en liste under knappen ”Mere…”, som du finder ved alle materialer. Du kan også vælge at følge en forfatter eller en søgning.

Du kan dele dine lister med andre og enten give dem lov til bare at kigge eller også til at redigere i dine lister. Denne funktion kan fx bruges, hvis du er i studiegruppe med nogen og I laver en fælles litteraturliste.

Konfiguration af OpenList

Alle lister gemmes i den nationale listeservice OpenList.

Under test på staging miljø

I test-perioden på staging er standardkonfigurationen af /admin/config/ding/provider/ting_openlist følgende:
OPENLIST INDSTILLINGER

URI til WDSL *: https://test.openlist.ddbcms.dk/
Bibliotekskode *: test

I drift på produktionsmiljø

I produktion skal konfigurationen af /admin/config/ding/provider/ting_openlist RETTES til følgende:
OPENLIST INDSTILLINGER

URI til WDSL *: https://openlist.ddbcms.dk/
Bibliotekskode *: [biblioteksnummer]

DBC håndterer dette for Redaktørbiblioteker. Programmør- og Webmasterbiblioteker skal selv ændre konfigurationen.

For at teste om der er "hul igennem" til open list, vælg Hent statistik / Fetch Statistics. Der skal så komme et resultat med det samme.

Open List servicen har adgangsstyring på IP-niveau. Hvis Jeres bibliotek mod forventning ikke har adgang til servicen, skal følgende link anvendes til at anmode om whitelisting af bibliotekets CMS IP adresse: http://support.openlist.server003.b14cms.dk/

Efter stagingperioden nedlægges http://v2_test.openlist.server003.b14cms.dk/?wsdl

Ved senere test på dev/stg./next-miljø´er skal flg. url anvendes: http://test.openlist.ddbcms.dk/?wsdl (denne URI er ikke i drift p.t.)

Vær opmærksom på, at ved skift fra ét openlist miljø til et andet overføres data - dvs lister - ikke. Det vil sige at lister oprettet i et af test-miljøerne ikke overføres til produktion.

Statistik på Open List

Det er muligt at hente en statistik over lister og items der er oprettet under bibliotekets agency.
Gå ind under /admin/config/ding/provider/ting_openlist

Klik på “Hent statistik”

Eksempel på statistik:

Arrangementer

Arrangementer: Konfigurér om prisen skal være i euro i stedet for kroner.

 1. Åbn “Indstillinger -> sektionen “Begivenheder” -> Ding event settings
 2. Marker checkboksen “€”.
 3. Klik på knappen “Gem indstillinger”.
  Ved oprettelse af en begivenhed (aka arrangement) er det muligt at angive en pris. Prisen er som udgangspunkt i kroner. Ønsker du at ændre møntfoden til euro, gøres følgende:
 4. Åbn “Indstillinger -> Event currency (under afsnittet “Begivenheder”)
 5. Marker checkboksen “€”.
 6. Klik på knappen “Gem indstillinger”.

Arrangementer: Konfigurér antal arrangementer på forsiden

Det er muligt at konfigurere hvor mange arrangementer der maksimalt skal vises på forsiden. (kræver rollen admin eller lokaladmin)

 1. Gå til /admin/config/ding_event/settings eller Åbn “Indstillinger -> sektionen “Begivenheder” -> Ding event settings
 2. Skriv det ønskede tal i "Maximum number of events on the frontpage"
 3. Klik på knappen “Gem indstillinger”.

Billetbestilling til arrangementer med Place2book

Læs også om Place2book i manualen Struktur og indhold.

Place2book er et eksternt online billetsystem, der anvendes af mange biblioteker til at modtage tilmeldinger- og sælge billetter til arrangementer. Desuden er det via Place2Book muligt at eksportere oprettede arrangementer til www.kultunaut.dk.

Place2Book opkræver i forbindelse med salg af billetter via tjenesten et mindre billetgebyr, der som udgangspunkt betales af køberen. Der vil desuden figurere reklamer på billetterne. Til gengæld er det for arrangøren som udgangspunkt gratis at anvende tjenesten. Information om andre prismodeller og aktuelle priser findes på place2book.com.

DDB CMS indeholder et Place2Book-modul, som giver mulighed for at integrere til tjenesten. For at integrere til Place2Book forudsættes, at du har oprettet en arrangørprofil på place2book.com. Når der oprettes begivenheder i DDB CMS, der kræver tilmelding/betaling, fungerer integrationen til Place2Book ved at der automatisk bliver oprettet et tilsvarende arrangement i Place2Book. På den pågældende begivenhed på DDB CMS linkes der videre til arrangementet på Place2Book, hvor tilmelding og evt. betaling håndteres.

For at aktivere Place2book-modulet skal biblioteker, der er tilmeldt redaktørhostingplanen oprette en sag på opgaven hos DBC via http://kundeservice.dbc.dk. Webmasterbiblioteker sørger selv for at aktivere og konfigurere modulet. Fremgangsmåden for grundlæggende konfiguration er beskrevet nedenunder:

Konfigurér Place2book

 1. Åbn “Indstillinger > Place2book (under afsnittet “Ding”)” (Sti: admin/config/ding/place2book).
 2. I skal kontakte Place2book på bibliotek@place2book.com og bede om en API nøgle.
 3. Indtast jeres unikke nøgle til Place2Book i feltet “Place2Book authorisation token” under fanen “PLACE2BOOK INDSTILLINGER”. Den fungerer som unik identifikator for den pågældende konto. 
 4. Klik på knappen "Gem indstillinger".
 5. Naviger til fanen STANDARDER (Sti: /admin/config/ding/place2book/defaults)
 6. Indstil Default event maker, som er den filial der skal vælges som default ved oprettelse af nye arrangementer (typisk hovedbiblioteket).
 7. Markér Vedligehold kopi hvis begivenheder som default skal overføres til Place2book
 8. Markér Kultunaut eksport, hvis begivenheder som default skal overføres til Kultunaut
 9. Markér Passivt arrangement, hvis begivenheder som default ikke skal påføres en knap til billetsalg, f. eks. mhp. at sende begivenheder til Kultunaut uden at benytte Place2book, eller for at holde regnskab.
 10. Angiv det maksimale antal deltagere til begivenheder, der som default skal indsættes på nye begivenheder.
 11. Oplys navnet på den billettype der som default skal indsættes på nye begivenheder f. eks. Adgang, Børn eller Voksne.
 12. Naviger til fanen MAPPINGS (Sti: /admin/config/ding/place2book/mappings)
 13. Vælg for hver filial den tilsvarende event maker som er oprettet i Place2book administrationsgrænsefladen.
 14. Vælg for hver event target taksonomi term (Se /admin/structure/taxonomy/event_target) den tilsvarende Kultunaut age group.
 15. Vælg for hver event category taksonomi term (Se /admin/structure/taxonomy/event_category) den tilsvarende Kultunaut export category.

 

Migrering af arrangementer til nyt API (kun relevant for release 31)

 1. Redaktørbiblioteker skal have en API nøgle af DBC når I kontakter dem for at aftale et tidspunkt for opgraderingen. Webmaster- og programmørbiblioteker skal henvende sig til Place2Book på api@place2book.com og få udleveret den nye API-nøgle
 2. Naviger til /admin/config/ding/place2book og indstil API key til nyt API*.
 3. Naviger til /admin/config/ding/place2book/defaults og indstil Default event maker.
 4. Naviger til /admin/config/ding/place2book/mappings og lav event maker mapping og kultunaut kategori/målgruppe mapping.
 5. Når ovenstående er gennemført, foretager man migrering: Klik på  knappen “Start migration” under /admin/config/ding/place2book/migrate. 
 6. Når migreringen er foretaget, skal I tjekke, at jeres arrangementers billetlink-statusser er korrekte. Skulle der være arrangementer, der ikke er blevet migreret, vil de fremgå af en oversigt inde på /admin/config/ding/place2book/migrate. Det kan f.eks. være tilfældet såfremt et arrangement er slettet ovre i Place2Book, men ikke er blevet slettet i Jeres DDB CMS. 
 7. For at godkende migreringen endeligt klikker I på “Approve migration. Når først I har klikket på approve, er der ingen vej tilbage. Gamle Place2Book data bliver slettet og man kan ikke migrere længere. 
   

Spørg Biblioteksvagten

Med "Spørg Biblioteksvagten" kan lånerne sende spørgsmål til
Biblioteksvagten via en spørgeformular på hjemmesiden. Biblioteksvagten besvarer herefter spørgsmålet eller videresender det til lokal besvarelse. Besvarelsen kan foregå via chat, sms eller e-mail. Spørgeformularen vises i et overlay på hjemmesiden:


Alle biblioteker kan benytte Biblioteksvagtens spørgefunktion uden vederlag.

Brugerne kan aktivere spørgefunktonen fra enten en knap ”Spørg Biblioteksvagten”, der vises nederst i DDB CMS vinduet eller fra et link i tekster eller billeder på sitet.

http://biblioteksvagten.dk/om.asp?artid=21 findes bannere og knapper, der kan bruges som henvisning til Biblioteksvagten.

Har du spørgsmål som vejledningen nedenunder ikke besvarer, kan du kontakte Biblioteksvagtens webmaster Anders Nielsen, bibani@herning.dk.

Aktivér spørgefunktionen

Du skal igennem følgende trin for at aktivere spørgefunktionen:

 • Biblioteker, der er tilmeldt redaktørhostingplanen skal kontakte http://kundeservice.dbc.dk for at få aktiveret Biblioteksvagten (ask_vopros) modulet.
 • Send identifikationsnummer (se afsnittet “Muligheder under Biblioteksvagten/Ask Vopros” nedenunder) sammen med biblioteksnavn til Anders Nielsen, bibani@herning.dk. Biblioteksvagtenen vil herefter godkende, at der modtages spørgsmål fra den pågældende hjemmeside.
 • Konfigurér spørgefunktionen i DDB CMS (se nedenunder). For at kunne foretage indstillingerne skal du være logget ind som administrator.

Konfigurér spørgefunktionen i DDB CMS:

 • Åbn ”Indstillinger > Ask Vopros” (Sti: admin/config/services/ask_vopros)
 • Udfyld de forskellige felter efter behov (se beskrivelse af de enkelte felter i afsnittet “Muligheder under “Biblioteksvagten/Ask Vopros” nedenunder).
 • Klik på knappen “Gem indstillinger”.

Muligheder under “Biblioteksvagten/Ask Vopros”:

Nedenfor er en kort beskrivelse af felter og konfigurationsmuligheder under “Biblioteksvagten/Ask Vopros”:

Identifikationsnummer: Feltet er udfyldt på forhånd. Identifikationsnummeret består af landekode og biblioteksnummer og skal opgives i forbindelse med aktivering af Biblioteksvagten på det pågældende site.

Vopros URL:
Feltet er udfyldt på forhånd og skal ikke ændres. Når lånerne stiller et spørgsmål til Biblioteksvagten sendes spørgsmålene til denne adresse.

Lokal e-mail:
“Lokal e-mail” skal udfyldes med bibliotekets primære e-mailadresse. Det er den adresse Biblioteksvagten vil bruge til at sende spørgsmål videre til, hvis det er et spørgsmål, der kun eller bedst kan besvares lokalt.

Override tab color:
Farven på fanebladet kan ændres. Den valgte farve overskriver den grønne standardfarve. Farven skal angive som HEX-værdi.

Definér højre margin:
“Definér høre margin” udfyldes, hvis knappen nederst på siden skal flyttes i forhold til højre margin af browservinduet. Det kan være hvis knappen netop er i vejen for et lokalt telefonnummer el. lign. Vær opmærksom på at tjekke at den valgte indstilling også fungerer, når siden tilgås fra en mobil.

Standardmetode til besvarelse:
Du vælger selv om spørgeformularen skal åbnes med chat, e-mail eller SMS som foretrukken spørge/svar-form. Biblioteksvagten anbefaler, at I vælger ”E-mail”.

Vis blok på bestemte sider:
Her kan du vælge hvor spørgeknappen skal vises.
Hvis du vælger ”Alle sider undtagen de nævnte” bliver knappen vist på alle sider.
I de fleste tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at ekskludere siderne: media/browser* da spørgeknappen her ikke har nogen funktion og ofte vil genere.
Hvis I vælger ”Kun de viste sider” skal I angive, hvilke sider eller grupper af sider, der skal vise spørgeknappen.

Nederst på indstillingssiden er angivet jeres specifikke URL, der skal anvendes, hvis I vil åbne spørgeboksen fra et link på en tekst eller et billede. Linket indeholder de nødvendige oplysninger til Biblioteksvagten, så det fremgår, hvor spørgsmålet kommer fra og den lokale kontakt-e-mail.

eKurser

EKurser.nu er et site, som tilbyder et bredt udvalg af e-læringsforløb produceret på danske folkebiblioteker. De kurser, du finder på eKurser.nu handler om emner som folkebibliotekerne traditionelt vejleder i på it-området. Det vil sige kurser i selvbetjeningsløsninger fra det offentlige, bibliotekernes egne nettjenester, brug af computer, søgning på internettet og andre muligheder på internettet, som kan have almen interesse.

Det er muligt at få vist kurser fra eKurser.nu direkte i DDB CMS via søgninger og relationer på materialer og på en samlet kursusoversigter.

Nedenfor ses illustration af hvordan et kursus vises direkte på biblioteksposten. Kursusindholdet vises under afsnittet "Materialets Indhold". Bemærk at knappen "Se online" på posten stadig linker til kurset på ekurser.nu.

Nedenfor ses illustration af kursusoversigten:

Konfiguration af eKurser for Webmaster- og programmørbiblioteker

Fremgangsmåden for at få vist kursusoversigten er for webmaster- og programmørbiblioteker følgende. Bemærk at biblioteker med redaktørhostingplanen skal følge vejledningen nedenunder.

 1. Aktivér kilden eKurser som "søgning" (og evt. som "Relationer") i VIP (se evt. afsnittet “Opret og konfigurer en brøndprofil” for mere info om VIP-konfiguration og brøndprofiler).
 2. Aktiver modulet "Ding eKurser".
 3. Gå ind på (Sti: https://bibliotekets-hjemmesideadresse.dk/ekurser) og bekræft at kursusoversigten er tilgængelig.
 4. Opret evt. et menupunkt der linker til kursusoversigten ved at følge vejledningen under http://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Manual_til_DDB_CMS#Sådan-tilføjer-du-et-menupunkt-til-hovedmenuen

Fremgangsmåde for at få vist et kursus direkte på biblioteksposten er for webmaster- og programmørbiblioteker følgende:

 1. Aktivér kilden eKurser som "søgning" (og evt. som "Relationer") i VIP (se evt. afsnittet “Opret og konfigurer en brøndprofil” for mere info om VIP-konfiguration og brøndprofiler).
 2. Aktivér modulerne "Add oEmbed support to Ting objects", "oEmbed", "oEmbed Embed.ly" og "oEmbed Provider"

Konfiguration af eKurser for redaktørbiblioteker

Fremgangsmåden for at få vist kursusoversigten på (Sti: https://bibliotekets-hjemmesideadresse.dk/ekurser) er følgende:

 1. Aktivér kilden eKurser som "søgning" (og evt. som "Relationer") i VIP (se evt. afsnittet “Opret og konfigurer en brøndprofil” for mere info om VIP-konfiguration og brøndprofiler).
 2. Opret et menupunkt der linker til kursusoversigten ved at følge vejledningen under http://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Manual_til_DDB_CMS#Sådan-tilføjer-du-et-menupunkt-til-hovedmenuen
 3. Gå ind på (Sti: https://bibliotekets-hjemmesideadresse.dk/ekurser) og bekræft at kursusoversigten er tilgængelig.

Fremgangsmåden for at aktivere visning af eKurser direkte i biblioteksposterne er følgende:

 1. Aktivér kilden eKurser som “Søgning” (og evt. som “Relationer”) i VIP under korrekt brøndprofil (se evt. afsnittet “Opret og konfigurer en brøndprofil” for mere info om VIP-konfiguration og brøndprofiler).
 2. Lav en prøvesøgning på tilgængelige e-kurser og tjek at kurserne vises direkte i posten.

Artikler fra Infomedia

For deaktivering af Infomedia modulet skal feltet ting_infomedia slettes fra admin/structure/ting_object/fields. NB. det kræver administratorrettigheder, hvilket for Redaktørhosrtingplansbiblioteker betyder at man skal kontakte DBC via https://kundeservice.dbc.dk.

Administration

Tilpas "siden blev ikke fundet".

Når brugeren sender en forespørgsel på en webside til DDB CMS, som ikke eksisterer, vil brugeren automatisk blive omdirigeret til en side, der fortæller, at den forespurgte side ikke findes.

Som udgangspunkt henviser DDB CMS i disse tilfælde til følgende side (sti: https://bibliotekets-hjemmesideadresse.dk/siden-blev-ikke-fundet) med systemstien (sti: https://bibliotekets-hjemmesideadresse.dk/node/1). Denne side er defineret som “Standard 404-side (ikke fundet)” under (Sti: admin/config/system/site-information).

Teksten på “Siden blev ikke fundet” skal tilrettes så den passer til dit bibliotek (bl.a. henvises der som udgangspunkt til Odense Centralbibliotek). Da siden er en helt almindelige side-indholdstype, kan du redigere den på sædvanlig vis, når du er logget ind som administrator.

Skift kodeordet til lokaladministrator

Skift kodeord:

 1. Log ind med din ladmin-bruger (lokaladministrator) og tryk på “Hej ladmin” øverst til højre i administrationsmenuen.
 2. Tryk på fanebladet “Redigér brugerprofil”.
 3. Indtast dit nuværende password i feltet ”Nuværende adgangskode”.
 4. Indtast din nye adgangskode i feltet ”Adgangskode” og gentag det i feltet ”Bekræft adgangskode”.
 5. Tryk på knappen "Gem" nederst på siden.

Glemt kodeord

 1. Opret en sag i http://kundeservice.dbc.dk, og medsend den e-mail-adresse du bruger i DDB CMS. Du får herefter tilsendt et link, som giver dig adgang til at nulstille dit kodeord.

Bibliotekets Tekniske kontaktperson for DDB CMS har modtaget bruger og pinkode til den primære lokaladministrator. De øvrige redaktører opretter biblioteket selv.

Konfigurer fjernadgang med proxy til de licensbelagte elektroniske ressourcer.

Fjernadgangsproxy sørger for adgangskontrollen til udvalgte licensbelagte ressource.
Se Fjernadgang med proxy manualen for yderligere information om hvordan DDB CMS kan konfigureres for at give brugerne adgang til de licensbelagte elektroniske ressourcer.

Cookie- og privatlivspolitik

Vi vil gerne tilbyde vores brugere en overskuelig og brugervenlig hjemmeside. For at sikre os, at indholdet på siden er relevant og til at finde rundt i, benytter vi os af cookies. Cookies giver os vigtige informationer om, hvordan vores side bliver brugt, hvilke sider der bliver set mest, hvor længe vores brugere bliver på siderne osv.

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Cookies er ikke aktive filer; de kan altså ikke udvikle virus eller spore indhold på din computer. Det eneste, de gør, er at sende anonyme oplysninger tilbage til os om fx besøgstidspunkt, -varighed osv.

På denne hjemmeside bruger vi cookies til følgende formål:

Statistik: Vi bruger Google Analytics og Webtrekk til at føre statistik over trafikken på siden, sådan at vi bedst muligt kan tilpasse den brugernes behov. Vi får blandt andet oplysninger om antal besøg, gennemsnitlig besøgsvarighed og færden rundt på siden.

Login: Når du logger ind for at se lånerstatus, reservere m.m. sættes en sessions-cookie. Denne cookie forsvinder når du lukker browseren.

Hvis du ikke vil tillade cookies
Hvis du ikke vil tillade brugen af cookies på din computer, kan du ændre i indstillingerne i din browser, så den husker det fremover. Du kan også slette cookies, der allerede er lagret.
Se vejledning og læs mere om cookies på http://minecookies.org/cookiehandtering.
Vær opmærksom på, at du ved at spærre for cookies besværliggør brugen af hjemmesiden.

Brug af personoplysninger
Personoplysninger bliver på intet tidspunkt videregivet eller solgt til tredjepart, og vi indsamler ikke personoplysninger, uden du selv har givet os disse.

For at tilbyde en bedre brugeroplevelse kan du dele indhold fra vores hjemmeside på sociale medier, som Facebook og Twitter. Når du deler indholdet, kan du forvente tredjeparts-cookies.

Hvad er tredjeparts-cookies?

Tredjeparts-cookies afsættes på din computer af en tredjepart, som har elementer på vores hjemmeside. Tredjeparts-cookies sættes på din computer til markedsførings- og statistikformål for de respektive leverandørers hjemmeside. Hvis tredjeparts-cookies bekymrer dig, kan disse deaktiveres i din browser._