Project

General

Profile

Actions

DDB CMS Manualen - Struktur og indhold - NEXT VERSION

Gem manualen som PDF

Om vejledningen

Vejledningen er en gennemgang af DDB CMS’ overordnede struktur og redaktionelle funktioner. Den er rettet mod medarbejdere, der fungerer som redaktører eller andre typer af indholdsproducenter på sitet. Vejledningen introducerer også forskellige værktøjer, der anvendes til at strukturere indhold og administrative/tekniske funktioner (f.eks. brugeradministration), som kan være relevante for både redaktører og webmastere.

Sådan læser du manualen

Notation

Nogle steder i manualen er der behov for at henvise til hele eller dele af en URL.

Det foregår sådan:

 • Tekst i “[ ]” indikerer, at der er forskelle alt efter, hvilket biblioteks hjemmeside der henvises til.
 • Ved henvisning til undersider udelades bibliotekets adresse så "http://www.biblioteketsnavn.dk" fjernes, og det er kun den relative URL, der er tilbage f.eks. “/en- eller-anden-relativ-sti”
 • Ved henvisning til undersider, der er individuelle for hvert bibliotek, indsættes f.eks. [BIBLIOTEKETS_NAVN] i URL'en.

Sti til funktioner

I nogle af manualens afsnit er der i funktionsbeskrivelsen en admin-sti i parentes f.eks. (Sti: admin/structure/menu/manage/main-menu).

Indsæt stien i adressefeltet i din browser frem for at klikke dig frem til den pågældende funktion.

Du kan enten skrive stien ind direkte efter hjemmesidenavnet (husk / efter hjemmesidenavnet):
f.eks. []/admin/structure/menu/manage/main-menu

Eller du kan på en hvilken som helst af jeres sider efter sidens adresse skrive #overlay= og derefter stien:
f.eks. []/arrangementer#overlay=admin/config/ting/resevable

Sådan er DDB CMS struktureret

DDB CMS kan overordnet opdeles i:

 • Brugeroplysninger med lånerstatus, mellemværende og brugeroplysninger.
 • Søgning med søgeresultatet indeholdende sorterings- og filtreringsmuligheder samt værk- og materialevisning.
 • Formidling med nyheder, begivenheder, sider, temaer og biblioteker (filialer).

Nedenfor vil de tre områder blive yderligere beskrevet.

Den globale navigation til login/brugeroplysninger og søgning samt hovedmenuen, sekundær menu og footer menu er altid til rådighed, uanset hvor man befinder sig på hjemmesiden.

Nyheder og begivenheder tilknyttes biblioteksfilialerne under hovedmenupunktet “Biblioteker”, men hører rent strukturelt til hovedmenupunkterne “Nyheder” og “Begivenheder”.

Sitemappet nedenunder illustrerer de overordnede relationer mellem de forskellige elementer:

Brugeroplysninger

Brugeroplysningerne består af:

 • Brugerprofil
 • Lån / overskredne lån
 • Reserveringer i kø / klar til afhentning
 • Gebyrer og erstatninger til betaling / mellemværender
 • Mit personlige bibliotek (lister)

Brugerne har blandt andet mulighed for at redigere deres oplysninger, herunder interessedato og afhentningsbibliotek, forny lån, slette reserveringer og materialer på huskelisten og betale mellemværender via DIBS.

Søgning

DDB CMS har ét søgefelt til alle typer af søgninger. Når der laves en søgning, søges der som udgangspunkt i bibliotekets kilder. I brugergrænsefladen er det muligt skifte til søgning i indhold på hjemmesiden, det vil sige alt det redaktionelle indhold oprettet via DDB CMS.

De forskellige resultater af en søgning i bibliotekets kilder kaldes værker.

Værker består af en eller flere manifestationer af et materiale. Et værk kan f.eks. indeholde flere udgaver af en bog og materialet som e-bog og lydbog.

Søgningen består af:

 • Søgeresultat hvor brugerne vælger mellem værkerne i søgesættet.
 • Værkvisning hvor brugerne kan reservere en af værkets manifestationer eller føje det til huskelisten.
 • Materialevisning hvor brugerne kan se alle metadata, materialetyper i værket, relaterede materialer samt nyheder og arrangementer, der er knyttet til manifestationen.

Opbygningen af DDB CMS backend

Redaktører og brugere logger ind på samme måde.

 1. Tryk på "Log ind" og indtast brugernavn og pinkode.
 2. Tryk på Log ind knappen
 3. Backend-menuen vises nu som et sort bånd i toppen af siden


Illustration: Login

Backend-menuen i DDB CMS

I toppen af DDB CMS findes backend-menuen og undermenuen med genveje, som benyttes til at oprette og tilpasse struktur og indhold og konfigurere hjemmesidens funktioner.


Illustration: Backend-menuens placering

Hvilke menupunkter du kan se afhænger af hvilken rolle og dermed hvilke tilladelser, du er tildelt. Se afsnittet “Opret brugere” og “Brugerroller” for mere information om roller og tilladelser.

Backend-menuen for en lokaladmin består f.eks. af:

 • Min workbench
 • Indhold
 • Struktur
 • Udseende
 • Personer
 • BPI
 • Indstillinger
 • People (staff)

Derudover vises undermenuer med genveje til de mest benyttede funktioner. Det er også muligt at tilføje sine egne genveje via admin/structure/menu/manage/management.

Genvejsmenuen indeholder som udgangspunkt:

 • Tilføj indhold
 • Backgrounds
 • Find indhold
 • Indstillinger for theme
 • Oversættelser
 • Footer address
 • Configure Carousel
 • Rediger genveje

Du skal f.eks. vælge:

 • "Tilføj indhold" for at oprette biblioteker, temasider, sider, nyheder og arrangementer
 • "Struktur" for at redigere og oprette menuer og taksonomier.
 • "Udseende" for at ændre farver på udvalgte elementer i designet.
 • "Indstillinger" for f.eks. at tilføje nye facetter til søgesiden.

Tilføj dine egne genveje til backend-menuen

I backend-menuens undermenu kan du tilføje genveje til funktioner, du ofte bruger.

Sådan opretter du en ny genvej:

 1. Find stien til den side du gerne vil lave en genvej til: Gå ind på den funktion, du gerne vil have som genvej. Hvis du f.eks. gerne vil have en genvej til at oprette begivenheder, skal du trykke på "Tilføj indhold" og trykke på "Begivenhed"
 2. Når siden vises, kopierer du det, der står i adressefeltet efter “/ding_frontpage#overlay=.” Hvis siden f.eks. hedder “[]/ding_frontpage#overlay=node/add/ding-event”, kopierer du “node/add/ding-event”.
 3. Gå ind på siden  genveje via admin/structure/menu/manage/management.
 4. Tryk på "Tilføj link".
 5. Skriv den tekst, du vil have, der skal stå i den grå linje, i feltet "Navn" f.eks. "Opret begivenhed".
 6. Indsæt det stykke URL, som du kopierede tidligere, ind i feltet under "Sti".
 7. Tryk på "Gem".

Illustration: Kopier URL


Illustration: Klik Tilføj link


Illustration: Skriv titel og sti

Bemærk at du skal lukke rediger-genvej vinduet ved at trykke på den sorte firkant med kryds i, før genvejene i undermenuen opdateres.

Sådan opbygger du hjemmesiden og skaber struktur

Strukturering af indhold i DDB CMS

Der er forskellige værktøjer i DDB CMS til at organisere hjemmesiden, der gør det let at finde relevant indhold.

 • Menuer, der strukturerer statisk indhold i hierarkiske strukturer.
 • Indholdstyper, der bestemmer, at en nyhed eller et arrangement automatisk placeres bestemte steder på hjemmesiden.
 • Taksonomier, der består af termer, som du kan opmærke indhold med. Termerne gør det nemmere for brugerne at afkode, hvad indholdet handler om, og at finde andet indhold, der handler om det samme.

De basale skabeloner: Nyheder, arrangementer og side

Aktuelt indhold: Nyheder og arrangementer

Skabelonerne "Nyhed" og "Arrangement" er beregnet til indhold, der er aktuelt i en afgrænset periode.

Nyheder og arrangementer skal tildeles en "Kategori", som er en underopdeling af ens nyheder eller ens arrangementer. Kategorierne vises som en menu i venstre side af sitet, når man er inde på en nyhed eller et arrangement, og bruges altså til at styre placering i venstremenuen. Det nyeste/mest aktuelle vises øverst.

Permanent indhold: Sider

Skabelonen “Side” bruges til alt blivende indhold, der indsættes i f.eks. hoved- og footermenuen. Det kan f.eks. være beskrivelser af et biblioteks faciliteter, personale, netbaser, brugervejledninger til søgefunktionen og lignende.

Man kan knytte en side til et bestemt “Bibliotek”, en “Gruppe” eller helt undlade en specifik afgrænset placering. Afhængig af ens valg, er der forskellige muligheder for at placere siden i menuerne.

Bemærk at det er teoretisk muligt at placere en side under nyheds- eller arrangementsoversigten, men den vises ikke i venstremenuen.

Samlinger af sider, arrangementer og nyheder

Brug Tags hvis du vil skabe forbindelse mellem forskellige sider, arrangementer og nyheder

Man kan knytte sider, nyheder og arrangementer sammen på tværs af skabelontyper ved at opmærke dem med tags - efterfølgende vil der kunne linkes direkte til eksempelvis: /tags/romaner.

Tags er ukontrollerede emneord. Sider, nyheder eller arrangementer kan opmærkes, når de oprettes eller redigeres. Det er muligt at benytte foruddefinerede tags eller oprette nye, når man skriver i Tags-feltet - og tags adskilles af komma.


Illustration: Tagging

Hvis en besøgende klikker på et tag, vises en oversigt over alle nyheder, arrangementer og sider med det pågældende tag, eksempel på sti: /tags/romaner. Oversigten er opdelt i de tre forskellige typer.

Tags er et brugbart redskab til at skabe overblik over indhold, som kan hjælpe brugere med at finde lignende indhold.

Ret flere tags på én gang

1. Gå ind på /admin/content

2. Hvis du ønsker at tilføje et tag til indhold med et andet eksisterende tag fx hvis du ønsker at alt indhold som lige nu har tagget ’hund’ også får tagget ’dyr’ eller du vil erstatte tagget ’historie’ med tagget ’historien’. Så vælg ’Tags’ under ’Ordforråd’, og derefter indtast tagget under ’Ord’ fx ’hund’ eller ’historie’. Så filteret den alt indhold med dit ønsket tag.

3. Hak af det indhold (fx arrangementer, nyheder etc.) som skal have et tag.

4. Vælg ’Change value’ i ’Handlinger-dropdown’. Og tryk ’Kør’.

5.1 Hak af i ’Tags’ i ’FIELDS FOR TYPE BEGIVENHED’. Når denne hakkes af kommer feltet ’Tags’ frem under ’TAKSONOMITERMER’
5.2 Indtast dit/dine tag/tags i feltet ’Tags’ under ’TAKSONOMITERMER’
5.3a Hvis du ønsker at dit/dine tag/tags (fx ’hund’) skal tilføjes til de eksisterende tags (fx ’dyr’) på det indhold du vil rette, så hak af i ’Add new value(s) to Tags, instead of overwriting the existing values.’.
5.3b Hvis du ønsker at dit/dine nye tag/tags (fx ’historie’) skal erstatte og derved slette de eksisterende tags (fx ’historien’) så hak ikke af i ’Add new value(s) to Tags, instead of overwriting the existing values.’.
OBS! Uanset om du har filteret på tags (vist i punkt 2), så sletter 5.3b alle tags på det indhold, som du erstatter tags på. Ikke kun det tag, som du har filteret på.
5.4 Tryk på ’Næste’

Brug "Gruppe" til at formidle ordnede temaer

Nyheder, arrangementer og sider kan ligeledes knyttes til et tema.

Grupper/temaer bruges til at samle indhold i generelle temaer, der ikke er specifikke for det enkelte bibliotek / filial / lokalbibliotek. Det kan f.eks. bruges hvis man ønsker at præsentere en samlet formidling for en bestemt målgruppe som børn, en større festival eller lignende.

Under “Sti: /temaer” findes en oversigt over oprettede temaer. Som udgangspunkt kan temaer på listen grupperes under to kategorier “Aktuel” eller “Arkive”. Når man opretter et tema, kan man vælge hvilken af de to kategorier teamet tilhører. Det er også muligt selv at oprette kategorier eller helt at undlade at anvende kategorierne.


Illustration: Fantasy temaside

Hovedmenuen

Hovedmenuen ligger som et horisontalt bånd med menupunkter i toppen af siden. DDB CMS er som udgangspunkt “født” med fem menupunkter:

 • Forsiden
 • Arrangementer
 • Biblioteker
 • Nyheder
 • Temaer


Illustration: Eksempel på hovedmenu

Du kan omdøbe, tilføje, slette eller ændre rækkefølgen for menupunkter.

F.eks. kan man tilføje et menupunkt med link til en "Sådan gør du" (brugervejledning) side eller en specifik temaside som "Musikbiblioteket".

Sådan tilføjer du et menupunkt til hovedmenuen

 1. Åbn “Struktur -> Menuer -> Hovedmenu”
 2. Tryk på fanebladet "Vis links".
 3. Tryk på "Tilføj link".
 4. Udfyld feltet “Titel” med teksten, der skal fungere som link.
 5. I feltet “Sti” Indsættes URL’en til indholdet, som menupunktet skal linke til. Du skal kun indsætte den relative URL, dvs. det der står efter skråstregen i URL'en. F.eks for adressen “[]/temaer/fantasy”, skal du indsætte "temaer/fantasy".
 6. I feltet “Beskrivelse” indsættes en kort hjælpetekst, som beskriver hvor menupunktet leder hen. Beskrivelsen er synlig når brugen holder musen over menupunktet og den fungerer også som en hjælp til bl.a. synshæmmede, som anvender hjælperedskaber, der læser sidens indhold op.
 7. Boksen “Aktiveret” skal markeres før menupunktet vises for brugerne (Et nyt menupunkter er som udgangspunkt aktiveret).
 8. Hvis boksen “Vis udvidet” er markeret betyder det at menupunktet med underliggende menupunkter, som udgangspunkt vil være foldet ud. Alternativt skal brugeren selv klikke på menupunktet for at se underliggende menupunkter.
 9. I dropdownmenuen “Overordnet link” vælges "Hovedmenu" hvis siden skal være synlig i den vandrette hovedmenu. Alternativt vælges et andet menupunkt i menustrukturen.
 10. Tryk på "Gem".

Secondary menu

“Secondary menu” ligger til højre for hovedmenuen når den store søger er valgt (extended search) under Indstillinger -> Materialer -> Søgeindstillinger (Sti: /admin/config/ting/search). Den benyttes grundlæggende på samme måde som hovedmenuen.
Hvis den lille søger vælges, forsvinder den sekundære menu. I stedet kan man linke til kontaktformularen fra en footermenu (Sti: /contact ). Den lille søger er som standard valgt i det nye tema.


Illustration: Secondary menu

Du kan klikke dig frem til redigering af secondary menu på følgende måde:

 • Åbn “Struktur -> Menuer -> Secondary menu”
 • Tryk på "rediger menu"

Opret side med en venstremenu under Secondary menu

 1. Vælg indholdstypen “Side” via “Tilføj indhold -> Side"
 2. Udfyld de nødvendige felter.
 3. Sæt flueben i boksen “Tilbyder et menu-link” nederst på indholdstypen, udfyld relevante felter og vælg “Secondary Menu” i dropdown-menuen “Overordnet menupunkt”.
  #Tryk “Gem” og siden vil figurere i secondary menu.
 4. Gentag trinene ovenover med en ny side, men vælg i stedet den side under dropdown-menuen “Overordnet menupunkt”, som du har oprettet i trinnet ovenover.
 5. Tryk “Gem” og den pågældende side vil lægge sig i venstremenuen.

Footermenu

Footermenuen findes i bunden af alle sider på DDB CMS og består som udgangspunkt af fire kolonner, hvorfra det er muligt at linke til forskelligt indhold. Typisk bruges footeren til at linke til metainformation som f.eks. kontaktoplysninger og faq (frequently asked questions), men ses også brugt som indgang til særligt søgt information på sitet.


Illustration: Eksempel på Footer-menu

De fire footermenuer tilgås fra (STI: admin/structure/menu) som “Footer menu 1”, “Footer menu 2”, “Footer menu 3” og “Footer menu 4”.

Footermenuen fungerer ikke som en menu i samme forstand som hovedmenuen, da man under oprettelsen af en side, ikke kan koble den til footermenuen. I stedet opretter man henvisninger fra en af de fire footermenuer under (STI: admin/structure/menu) til eksisterende sider.

Sådan linker du fra footermenuen:

 1. Åben “Struktur -> Menuer” (STI: admin/structure/menu) og vælg den footer-menu, du ønsker at redigere.
 2. Klik på “Tilføj link” ud for den pågældende footer-menu.
 3. Udfyld de relevante felter, herunde “Titel” og “Sti”. “Titel” er linkteksten, der vises for brugerne. “Sti” er linket, du henviser til. Stien kan både linke til interne og eksterne sider.
 4. Tryk “Gem”.

Sådan opretter du en side med venstremenu og kobler den til footermenuen:

#Opret en side og sæt et flueben i “Tilbyder et menu-punkt” og vælg “Hovedmenu” i “Overordnet menupunkt”.

 1. Tilføj de undersider, du ønsker skal indgå i venstremenuen på den første side.
 2. Åbn (Sti: admin/structure/menu/manage/main-menu) og deaktivér menupunktet for den pågældende side, så den ikke vises i hovedmenuen.
 3. Åbn menuen for den footermenu du ønsker skal indeholde et link til siden med venstremenuen (Sti: admin/structure/menu/).
 4. Opret et nyt menupunkt i den pågældende footermenu og link til siden med venstremenuens sti f.eks. (Sti: node/37).

Forsvundet footermenu

Footermenuen er kun synlig, hvis der er aktive links under menuen.

Har du slettet alle links under menuen, kan det være årsagen til, at menuen ikke vises.

Hvis footermenuerne er blevet omdøbt, kan de genfindes ved på siden “Struktur -> Menuer” (STI: admin/structure/menu) at føre musen henover "vis links". “Footer menu 2” vil f.eks. have en URL på formen: admin/structure/menu/manage/ menu-footer-menu-2.

Hvis f.eks. “Footer menu 3” ved en fejl er blevet slettet, kan den genskabes ved at oprette en ny med navnet "Footer menu 3". Hvis du får fejlen ”Dette maskinlæsbare navn er allerede i brug. Det skal være unikt.” er det fordi Footer menu 3 allerede findes. Du kan genfinde den ved at føre musen henover "vis links" og lede efter en adresse på formen admin/structure/menu/manage/ menu-footer-menu-3.

Sådan opretter du indhold i DDB CMS

Opret et Bibliotek

En stor del af indholdet i DDB CMS knyttes til indholdstypen “Bibliotek”. Det er derfor hensigtsmæssigt at bibliotekerne oprettes før andet indhold.

Forudsætninger

 • Du skal være logget ind som Redaktør

Fremgangsmåde

 1. Tryk på menupunktet “Tilføj indhold”.
 2. Vælg “Bibliotek” i oversigten og udfyld diverse felter tilknyttet indholdstypen. Det er vigtigt, at der er flueben i "Opret automatisk URL alias" under fanen “Alternativ URL” nederst på siden. Hvis det ikke er tilfældet, vil biblioteket ikke bliver indsat korrekt i lister som f.eks. https://[bibliotekets-domæne].dk/bibliotek/hovedbiblioteket/personale.
 3. Tryk “Gem”.

Nedenfor er en kort beskrivelse af de vigtigste felter i indholdstypen “Bibliotek”

 • Navn er et obligatorisk felt til indtastning af bibliotekets navn.
 • Slug er et obligatorisk felt, hvor en kort version af bibliotekets navn skal indsættes. Det bruges blandt andet i URL’en. Hvis bibliotekets navn indeholder “æ”, “ø” eller “å” skal de udskiftes med “ae”, “oe” og “aa”.
 • Images: Feltet “Titelbillede” (Se oversigt over billedstørrelser)
 • Indhold: Feltet “Indledning” er beregnet til manchet/teaser tekst, der vises i lister.
 • Feltet “Indhold” er beregnet til indholdstekst, og er obligatorisk. Den vises på lokalbibliotekets side (Sti: /biblioteker) under menupunktet “Om” i venstre side.
 • Kontakt: Feltet “Adresse” bruges til at vise bibliotekets adresse.
 • Attachments: Under “Links” kan du indsætte links. De bliver vist på bibliotekets visning på biblioteksoversigten (/biblioteker). I feltet “Titel” indsættes linkteksten, I feltet “URL” den specifikke webadresse, der skal linkes til. I feltet “title” kan du specificere ekstra information, der bliver vist, når musemarkøren er over linket.

Sådan styrer du rækkefølgen af biblioteker

Rækkefølgen af bibliotekerne i biblioteksoversigten (/biblioteker) styres via nodekøen “Library listing”.

 1. Åbn “Struktur -> Nodequeues - herunder Library listing (tryk på “Vis” yderst til højre) (/admin/structure/nodequeue/1/view/1).
 2. Juster rækkefølgen af temaerne ved at trække i kors-pilene ud for de enkelte temaer (drag’n’drop).
 3. Klik på knappen “Gem”.


Illustration 7.1: Siden Biblioteker

Åbningstider

Åbningstider er tilknyttet de enkelte biblioteker. For at oprette en åbningstid skal du derfor finde det bibliotek, som du ønsker at oprette en åbningstid på:

Forudsætninger

 • Du skal være logget ind som Redaktør

Fremgangsmåde:

 1. Gå fra frontenden ind på det bibliotek, du ønsker at oprette åbningstider for.
 2. Vælg fra redaktørmenuen fanebladet “Åbningstider”.
 3. Klik på feltet for den dag, du ønsker at oprette en åbningstidsperiode for. Åbningstider i løbet af en dag kan bestå af flere perioder.
 4. Udfyld relevante felter.
 5. Tryk “Gem”.

Hvis du ikke opretter nogen åbningstidsperioder vil teksten "Lukket" blive vist for den pågældende dag.

Felter:

Nedenfor er en kort beskrivelse af de vigtigste felter ved oprettelse af en åbningstid:

 • I feltet “Dato” indsættes dato for åbningstiden.
 • I felterne “start tid” og “slut tid” angives periode for åbningstiden. Ønsker du at indtaste at biblioteket har åbent fra kl. 8.00 til kl. 18.00, indtaster du i “start tid” 8:00 og i “slut tid” 18.00.
 • Gentag: I dropdownmenuen “Gentag” har du to valgmuligheder: “never” eller “everyweek”. Sidstnævnte vælges, hvis du ønsker at gentage åbningstiden. Herunder har du desuden mulighed for at specificere hvor lang tid åbningstiden skal gentages.
 • Kategori: Feltet anvendes ikke i øjeblikket.
 • Notifikation: Her kan du indtastes ekstraoplysning, som vises for brugerne i forbindelse med åbningstiden. Du kan f.eks. skrive om en åbningstid er uden betjening eller lignende.

Opret grupper (Temasider)

En “Gruppe” eller “Temaside” er en side, man kan knytte Nyheder og Arrangementer til. Det kan f.eks. være relevant at oprette en “Temaside” i forbindelse med en festival, eller for et emne, man gerne vil sætte særligt fokus på. Betegnelserne “Grupper” og “Temasider” bruges synonymt.

Grupper/temaer vises på:

 • Forsiden
 • Gruppe/tema oversigten (Sti: /temaer)
 • Gruppe/tema siden (Sti eksempel: /temaer/fantasy)


Illustration 8.1: Tilgå temaer fra hovedmenuen


Illustration 8.2: Eksempel på tema på forsiden

Fremgangsmåde: Sådan opretter du et tema

 1. Tryk på menupunktet “Tilføj indhold”.
 2. Tryk på “Gruppe” i oversigten.
 3. Udfyld diverse felter
 4. Tryk på knappen “Gem”.

Felter

Nedenfor er en kort beskrivelse af de vigtigste felter ved oprettelse af en Gruppe/temaside:

 • Titel: I feltet angives navnet på temaet, der skal oprettes. Det kan f.eks. være “Litteraturfestival 2018”.
 • Images: Under “Title image” indsættes det billede, som præsenteres i toppen af temasiden. Størrelse: Crop-funktion ratio 22:9 Min. Størrelse 1480 x fri højde
 • Under “List image” indsættes et billede, som vises på forsiden og Gruppe/tema oversigtssiden (Sti: /temaer).
  Listebillede Max størrelse: Crop-funktion ratio 16:9 1096 x 616 px.
  Listebillede Min størrelse: Crop-funktion ratio 16:9 520 x 292 px.
 • Indledning: I feltet indsættes en teaser-tekst. Teksten vises på forsiden og gruppe/tema oversigtssiden.
 • Indhold: I feltet indtastes en tekst, som vises på gruppe/tema siden.
 • Kategori:I dropdown-menuen kan en temakategori vælges. Der er to foruddefinerede kategorier; “Aktuelt” og “Arkive”. Vælges “Aktuelt” vil gruppen stå listet under overskriften. Vælges "Aktuelt" vil gruppen stå på “[]/temaer” siden.
 • Udgivelse: Under fanebladetmarkeres “Forfremmet til forside”, hvis gruppen/temaet skal vises på forsiden.

Vis tema/gruppe på forsiden

Du har mulighed for at vise op til seks indgange til temaer på forsiden af DDB CMS. For at temaet vises på forsiden, skal det tilføjes nodekøen (nodequeue) “Front page groups listing” f.eks. på følgende måde.

 1. Åbn “Struktur -> Nodequeues -> Front page group listing (tryk på “Vis” yderst til højre) (Sti: /admin/structure/nodequeue/4/view/4).
 2. Søg i feltet nederst på siden på titlen temaet, der skal vises på forsiden. Hvis der er oprettet et tema med en titel, der matcher søgestrengen, vil det blive listet som forslag. Klik på titlen.
 3. Klik på knappen “Tilføj indhold” og temaet listes i nodekøen.
 4. Gå til forsiden af hjemmesiden for at bekræfte at indgangen til temaet vises korrekt.

Ændring af rækkefølgen af temaer på forsiden

Rækkefølgen på temaer kan ændres ved ændre temaernes rækkefølge i nodekøen “Front page group listing” på følgende måde:

 1. Åbn “Struktur -> Nodequeues -> Front page group listing (tryk på “Vis” yderst til højre) (Sti: /admin/structure/nodequeue/4/view/4).
 2. Juster rækkefølgen af temaerne ved at trække i kors-pilene ud for de enkelte temaer (drag’n’drop).
 3. Klik på knappen “Gem”.

Ændring af rækkefølgen på oversigtssiden for tema (Sti: /temaer)

Rækkefølgen på temaer på (Sti: /temaer) kan kontrolleres ved hjælp af nodekøen “Groups listing” på følgende måde:

 1. Åbn “Struktur -> Nodequeues -> Groups listing (tryk på “Vis” yderst til højre) (Sti: admin/structure/nodequeue/2/view/2).
 2. Juster rækkefølgen af temaerne ved at trække i kors-pilene ud for de enkelte temaer (drag’n’drop).
 3. Klik på knappen “Gem”.

Knyt indhold til Gruppen/temaet

Indhold knyttes til “Gruppen/temaet” når man opretter/redigerer “Sider”, “Nyheder” og “Arrangementer”. Under forskellige indholdstyper vælges der fra dropdownmenuen “Temasider” det tema, som indholdet ønskes publiceret på.

Knyt “side” til “Gruppe/tema”

 1. Rediger en “Side”
 2. Vælg det tema du ønsker at tilknytte siden i dropdownmenuen “Biblioteker og temasider”.
 3. Tryk på knappen “Gem”.

Knyt “Nyhed” eller “Begivenhed” til “Gruppe/tema”

 1. Rediger en “Begivenhed” eller en “Nyhed”.
 2. Vælg et tema du ønsker at tilknytte indholdet til i dropdownmenuen “Temasider”.
 3. Tryk på knappen “Gem”.


Illustration 8.3: Tilføj tema til nyhed eller begivenhed

Opret en sektion

 1. Gå ind på /admin/structure/taxonomy/section 
 2. Klik på “add term”
 3. Den nye sektion navngives og forankres evt. i menustrukturen
 4. Klik på ”save” for at oprette den nye sektion
  • Vær opmærksom på at nye sektioner som default er sat til at linke til hovedmenuen på forsiden

Indhold på en sektion

Opret en Begivenhed (arrangement)

Forudsætninger

 • Du skal være logget ind som Redaktør

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på menupunktet “Tilføj indhold”
 2. Vælg “Begivenhed” i oversigten
 3. Udfyld relevante felter
 4. Tryk “Gem”.

Felter:

Nedenfor er en kort beskrivelse af de vigtigste felter og knapper ved oprettelse af en begivenhed:

 • Titel: Begivenhedens titel
 • Billeder: Under images er der to billedtyper, der kan indsættes;
  • “Titelbillede” vises i toppen af siden for begivenheden. Det anbefales at titelbilledet er 904px bredt og fleksibel højde.
  • “Listebillede” skal altid tilføjes for at arrangementet vises korrekt i lister. Det anbefales at listebilledet er 712px x 400px. Ønsker du at optimere det visuelle udtryk kan du justere højden til ca. 90% af bredden. Hvis du ønsker at benytte titelbilledet som listebillede, skal du under fanen “bibliotek” eller “My files” finde billedet, markere det og trykke “indsend”.
 • Indhold: Under indhold er der to tekstfelter; “Indledning” er en manchet-/teaser-tekst og “Indhold” er indholdsteksten. Under “Indhold” er der adgang til forskellige redaktionelle værktøjer til at indsætte links, billeder og lignende.
 • Tagging: Under tagging er der tre felter, der benyttes til at koble forskellige indhold sammen. “Kategori”/”Category” er en liste med kategorier, som begivenheden kan tilknyttes. “Tags” giver mulighed for at tagge begivenheden med allerede eksisterende tags eller oprette nye. “Target” er en funktion, der målretter indhold mod en bestemt målgruppe f.eks. børn.
 • Dato, Sted og Pris: Feltet bruges til at tilknytte information om tid, sted og pris til begivenheden.
  • “Dato” angiver start- og sluttidspunkt.
  • "Event list filter": Feltet bruges til at konfigurere forsidens listevisning af arrangementer der løber over flere dage:
   • "N/A" viser arrangementet på forsiden på startdatoen hvor den bliver liggende indtil slutdatoen er nået. Flere arrangementer der løber over flere dage kan dermed akkumuleres i toppen af listen og blokere for visning af de øvrige arrangementer.
   • "Vis kun på startdagoen" viser arrangementet på forsiden, men kun på startdatoen og ikke de følgende dage.
   • "Vis på dags dato" viser arrangementet på forsiden fra startdatoen, men den viste dato ændres dagligt til dags dato.
  • Lokalitet udfyldes, hvis begivenheden ikke foregår på et bibliotek.
  • Bibliotek: I feltet vælges hvilket bibliotek begivenheden skal knyttes til. Hvis begivenheden ikke foregår på et bibliotek, kan alternativ adresse indsættes i “Location” ovenover.
  • Place / Room: Kan udfyldes til at angive et specifikt lokale eller område, hvor arrangementet finder sted. Fx 'Store sal', 'Børnebiblioteket' eller 'Bibliotekshaven'.
  • Pris giver mulighed for at angive en indgangspris. Bemærk, at det er væsentligt for Biblioteket appen, at man indtaster kr. (eller €). F.eks 35 kr. Ellers vil appen kun vise beløb og ikke valutaangivelse.
  • Organizer: Kan udfyldes til at vises hvem samarbejdspartnere eller arrangører af et arrangement er. Fx 'AOF', 'Ældre sagen' eller 'Borgerservice'. Hver arrangør bliver til et link, så arrangørens arrangementerne samles ligesom et tag.
  • Temasider: I feltet er det muligt at vælge mellem eksisterende temasider på sitet, begivenheden kan tilknyttes.
  • Book ticket/Participate in event URL: Kan udfyldes med en URL til billetsalg/tilmelding.
 • Vedhæft filer: Her kan du tilføje filer fx pdf'er.
 • Ting: I feltet er det muligt at tilknytte materiale med forside, titel etc. direkte til begivenheden. Man kan søge på normal vis eller med et faustnummer. Søgefunktionen er et felt med en drop-down og det er ofte lettere først at foretage en søgning på hjemmesiden, åbne materialet og kopiere faustnummeret som er det sidste nummer i URL’en eksempelvis: [[http://csv11-tst.ddbcms.dk/ting/object/870970-basis%3A42512621]]. Søg så præcist som muligt og undgå store søgninger (f.eks. “krimi” eller “historie”).
 • Place2book: Kun til dem som har place2book aktiveret. Se længere nede.
 • Campaign: Hvis du hakker af i Generate campaign, kan du oprette en autogenereret kampagne, hvor du skal vælge de emneord, som skal udløse kampagnen.
 • Planlægning: Kan definere hvornår et arrangement er synligt på hjemmesiden.
 • Udgivelse:
  • Udgivet: Er markeret som default, og bestemmer om slutbrugerne kan se arrangementet.
  • Forfremmet til forsiden: Kan markeres hvis arrangementet skal vises på forsiden.
 • Knappen "Gennemse" giver mulighed for at se, hvordan det oprettede indhold vil blive vist før udgivelse. Bemærk at materialerelationerne (se beskrivelsen af feltet "Ting" ovenover) dannes først når noden gemmes, hvor preview primært benytter cache til at fremvise - derfor vises relationerne først i preview, efter noden er gemt.

Place2Book: Send en begivenhed (arrangement) til Place2Book

Læs også om Place2book i manualen Konfiguration.

Place2book er et eksternt online billetsystem, der anvendes af mange biblioteker til at modtage tilmeldinger- og sælge billetter til arrangementer. Via DDB CMS er det muligt at integrere til Place2Book: Når der oprettes begivenheder i DDB CMS, der kræver tilmelding/betaling, fungerer integrationen til Place2Book ved at der automatisk bliver oprettet et tilsvarende arrangement i Place2Book. På den pågældende begivenhed på DDB CMS linkes der videre til arrangementet på Place2Book, hvor tilmelding og evt. betaling håndteres (se illustrationer nedenunder).

Anvendelse af Place2Book via DDB CMS forudsætter konfiguration af DDB CMS. Se manualen Konfiguration fra A til Z.

Opret billet via Place2Book 

 1. I redigeringstilstand for et arrangement: Under fanen “Place2Book” nederst på siden sættes flueben i check-boksen “Vedligehold kopi hos Place2Book”. Se illustration nedenfor.
 2. Vælg antallet af billetter/pladser til arrangementet under "Antal billetter". 
 3. Markér "Fri entré" hvis det er et gratis arrangement uden billetsalg.
 4. Udfyld en eller tilføj flere priser/billettyper under "Priser og billettyper" Disse felter vises ikke i DDB CMS brugergrænsefladen, men bruges i forhold til Place2book brugergrænsefladen hvor brugerne foretager det endelige valg af typer og antal billetter samt betaling.
  • Billettype og pris SKAL udfyldes
  • Tidspunktet for billetsalgets start skal kun udfyldes, hvis billetsalget starter på et senere tidspunkt fx hvis man først vil have at billetsalget starter om 2 uger. Skal være tom, hvis den skal udgives med det samme.
  • Tidspunktet for billetsalgets afslutning skal kun udfyldes, hvis billetsalget skal slutte inden arrangementet finder sted fx to uger inden selve arrangementets dato. Skal være tom, hvis salget skal vare indtil arrangementets start.
 5. OBS! Husk at udfylde feltet feltet "Pris" i feltgruppen Dato, Location and Pris". Hvis der er flere priser og billettyper kan de angives med f. eks. "10 - 50" valutaen, hvis der kun indsættes tal indsættes enten kr. eller € automatisk efter prisen, og "0" resulterer i prisen "Gratis".
 6. Tryk “Gem”.

Overfør begivenhed til Kultunaut

 1. I redigeringstilstand for et arrangement: Under fanen “Place2Book” nederst på siden sættes flueben i check-boksene “Vedligehold kopi hos Place2Book” og “Kultunaut eksport”.

 2. Hvis der ikke skal oprettes en billet, men arrangementet kun skal sendes videre til kultunaut, så skal der også sættes flueben i "Passivt arrangement".

 3. Tryk “Gem”.

 

Opret en nyhed

Forudsætninger

 • Du skal være redaktør

Fremgangsmåde

 • Tryk på menupunktet “Tilføj indhold”
 • Tryk på menupunktet “Nyheder” i oversigten
 • Udfyld relevante felter og tryk på knappen “Gem”.

Felter

Nedenfor er en kort beskrivelse af de vigtigste felter og knapper ved oprettelse af en nyhed:

Overskrift: Indsæt en beskrivende titel/overskrift.

 • Sprog: Her kan vælges sprogneutral, dansk eller engelsk. BEMÆRK! Vælges dansk, mister tekst-paragraphs indhold ved kopiering. Sprogneutral bør derfor som udgangspunkt vælges til nyheder.
 • Images: Under feltet kan der indsættes to billeder;
 • Lead er en manchet/teaser tekst
 • Derpå ”Paragraphs”, der beskrives selvstændigt her: afsnittet om paragraphs .
 • Categorization: Under “Categorization” findes to muligheder for at koble indhold sammen; “Kategori” er obligatorisk, og er en liste af kategorier til at gruppere nyheder. “Tags” er IKKE obligatorisk, og kan tilknytte nyheden til ét eller flere emner. “Tags” laver autofuldførelse til allerede eksisterende tags og giver desuden mulighed for at lave nye tags. Flere tags adskilles med komma.
 • Filer: “Tilføje en ny fil” giver mulighed for at tilknytte filer til nyheden.
 • Biblioteksbasen: Under “Biblioteksbasen” er det muligt at tilknytte materiale med forside, titel etc. direkte til begivenheden. Man kan søge på normal vis eller med et faustnummer. Søgefunktionen er et felt med en drop-down og det er ofte lettere først at foretage en søgning på hjemmesiden, åbne materialet og kopiere faustnummeret, som er det sidste nummer i URL’en eksempelvis: [[http://csv11-tst.ddbcms.dk/ting/object/870970-basis%3A42512621]] Søg så præcist som muligt og undgå meget store søgninger (f.eks. “krimi” eller “historie”).
 • Show as material list: Lidt længere nede på siden, kan man vælge om materialerne skal vises som en liste, i stedet for at blive vist på række, sådan som default-indstillingen er.
  https://platform.dandigbib.org/system/rich/rich_files/rich_files/000/000/099/original/news2.PNG

  https://platform.dandigbib.org/system/rich/rich_files/rich_files/000/000/098/original/news3.PNG
 • Udgivelse:
  • Udgivet: Er markeret som default, og bestemmer om slutbrugerne kan se nyheden.
  • Forfremmet til forsiden: Kan markeres hvis nyheden skal vises på forsiden.
  • Klæbrig: Kan markeres hvis nyheden skal vises som den øverste nyhed på forsiden.

 

Oprettelse af indhold vha paragraphs

Generelt om paragraphs

På de to indholdstyper ”Nyhed” og ”Side” er det muligt at tilføje indhold vha. paragraphs. Dette giver en lang række muligheder for at tilføje elementer inde i brødteksten på forskellige måder, der ikke lader sig gøre i wysiwyg-editoren.
Det giver generelt de bedste resultater, hvis hver anden paragraph er en tekst-paragraph, som giver noget brødtekst, der kan lægge sig rundt om elementerne:

 

Ved eksport af nyheder til Biblioteket appen

Hvis du opretter nyheder, der også skal vises i appen, er det vigtigt at være opmærksom på, at appen ikke kan håndtere de fleste paragraphs, og at den kun kan klare én paragraph i nyheden.

Brug helst kun denne til app:
Text paragraph - Svarer til det tidligere indholdsfelt.

Denne kan også sendes til app, men kun hvis den står alene:
Image and text paragraph - Teksten kommer med i appen. Billedet gør ikke.

Hvis du altså bruger flere Paragraphs eller én af de ikke-kompatible, er det derfor vigtigt, at du hakker fluebenet ved 'Show in mobile app' fra, inden du gemmer nyheden. 

De enkelte paragraphs

Der findes følgende typer af paragraphs, som man kan indlejre i sin brødtekst:

 • Materialeliste
 • Brødtekst
 • Billede
 • Billede og tekst
 • Tekst boks
 • Enkelt materiale
 • Karussel

 

Materialeliste

Vælges materialeliste, skal man tilføje materialer, sådan som det kendes fra materialer, der vedhæftes artikler via ”Biblioteksbasen” nederst på siden, dvs ved at man starter med at taste en titel eller en søgestreng, og så vælger blandt de resultater der fremkommer:

Alternativt kan man selvfølgelig blot taste et faustnummer – dette kan kopieres fra URL’en på det materiale, man gerne vil tilføje.

Tryk derpå på ”Tilføj endnu et element” og begynd forfra.
Gentages indtil man ikke ønsker flere materialer på sin liste.

Da elementet fylder ret godt i artiklen, og da det går i fuld bredde, virker det som regel bedst, hvis man ikke tilføjer mere end 4-5 materialer. Tilføjer man et større antal, risikerer man at artiklen kommer til at opleves som om den er ”skåret over” i to dele, og man bør overveje en karrusel i stedet.

Listen vil herefter blive vist for slutbrugeren i fuld bredde med forside, titel, forfatter osv:

(bemærk! Hvis man efterfølgende redigerer sin side/nyhed kan man ikke få lov til at gemme, medmindre man har foldet alle paragraphs af typen karrusel og materialeliste sammen ved at klikke på knappen "Collapse")

 

Brødtekst

Vælges brødtekst, kommer et felt hvor tekst kan tilføjes. Dette felt er som default indstillet til at være ”Plain tekst”, men der kan også vælges wysiwyg-editor:

Billede

Vælges billede kan man uploade et billede – og man gives også muligheden for at vælge, om billedet skal være fuld bredde (hele spalten) eller om det skal være ½ spalte, højrestillet, eller ½ spalte venstrestillet. Fuld bredde tager sig bedst ud med billeder i bredformat, ½-spalte i højformat.

Billede og tekst

Vælges billede og tekst kan man ligeledes uploade et billede – og også her gives man muligheden for at vælge mellem fuld bredde, ½ spalte, højrestillet og ½ spalte venstrestillet. Samtidig får man et felt, hvor man kan tilføje tekst, og en drop-down, hvor man kan vælge om billedet skal være over, under eller til venstre for billedet:

Vælger man ½ spaltes bredde, bør man af pladshensyn som regel undgå at kombinere med billede til venstre for tekst.

 

Tekst-boks

Vælges tekst-boks, kan man også vælge fuld bredde, ½ spalte, højrestillet og ½ spalte venstrestillet. Tekst-boksen giver mulighed for at indlejre en boks med tekst i sin brødtekst, velegnet til ”Fun Fact” eller små oplysninger, der ikke egner sig til at blive flettet ind i brødteksten.

Enkelt materiale

Også når der vælges enkelt materiale, kan man også vælge fuld bredde, ½ spalte, højrestillet og ½ spalte venstrestillet. I modsætning til når der vælges materiale-liste eller karrusel, kan der her kun tilføjes ét materiale, så denne mulighed skal fortrinsvis benyttes til at tilføje materialer, der er helt centrale for artiklen.

Ved enkelt materiale vælges materialet, i lighed med ved materiale-liste og karrusel, enten vha. faustnummer, eller ved at man begynder at taste en søgestreng, og derpå vælger mellem de forslag, der fremkommer.

Karrusel

Vælges karrusel, kan der tilføjes en karrusel med så mange materialer, man ønsker. Materialerne tilføjes som ved enkelt materiale eller materiale-liste, dvs. enten vha. faustnummer, eller ved at man begynder at taste en søgestreng, og derpå vælger mellem de forslag, der fremkommer.

Karrusel kan kun vises i fuld bredde

(bemærk! Hvis man efterfølgende redigerer sin side/nyhed kan man ikke få lov til at gemme, medmindre man har foldet alle paragraphs af typen karrusel og materialeliste sammen ved at klikke på knappen "Collapse")

 

Biblioteksproduceret Indhold (BPI)

 • Hvad er BPI
 • Hvem kan bruge BPI
 • Send artikler til BPI
 • Søg i BPI
 • Gennemse og download artikler
 • Sletning af artikler
Hvad er BPI?

BPI (Biblioteksproduceret indhold) er den fælles artikelbase for alle danske folkebiblioteker. Her kan bibliotekerne dele og genbruge biblioteksproduceret indhold. Artiklerne skal alle være publiceret. Kun indholdstypen “Nyheder” kan deles, ikke “begivenheder”, “sider” eller “begivenheder”. 

Hvem kan bruge BPI?

Webjournalister på alle DDB-biblioteker kan sende artikler til og hente indhold fra BPI. Skribenterne skal have rettigheder som ’local administrator’, ’local editor’ eller ’editor’ for at kunne bruge til BPI.
Litteratursiden.dk, E-Reolen og Bibzoom sender artikler til BPI.

Send artikler til BPI

Du er logget ind på din egen hjemmeside, og har skrevet en artikel, som du vurderer er af værdi for andre biblioteker. 

 • Find artiklen under content i hovedmenuen

Illustration 9.1: Eksporter til BPI

 • Vælg kategori og målgruppe

Inden du sender en artikel til BPI skal du vælge en kategori og en målgruppe, der passer til indholdet. 
Kategori og målgruppe bruges, når man søger efter andre bibliotekers artikler. De svarer derfor ikke nødvendigvis til dem, du bruger på dit eget bibliotek. 
Det er kun muligt at vælge én kategori og én målgruppe.

Note: redaktionsgruppen arbejder på at oprette flere kategorier og omdøbe nogle af kategorierne


   
Illustration 9.2: Metadata i BPI

Del billeder og links til biblioteksbasen

Artikler som sendes til den fælles artikeldatabase bør som udgangspunkt altid indeholde billeder og relaterede materialer. 

Sæt flueben ved ”Inkluder billeder” for at overføre listebilledet til BPI. Vær sikker på, at dine billeder må deles med andre. Vær obs på at der er copyright på mange billeder. Måske kan du finde et i den frie billeddatabase Pixabay.com

”Inkludér materialer”, betyder at evt. links til biblioteksbasen sendes med over i BPI.

Note: Der er i øjeblikket problemer med at downloade billeder fra BPI

Tip: Undgå at placere links til basen i selve brødteksten. Når andre deler artiklen vil linket stadig henvise til den oprindelige forfatters biblioteksbase.

Illustration 9.3: Valg i BPI

Upload artiklen til BPI

Når artiklen er færdig - klik

 • Gem og send til BPI

Illustration 9.4: Send til BPI

Søg i BPI
 • Klik på ”BPI i hovedmenuen

Illustration 9.5: Søg artikel i BPI

Når BPI siden vises, vil alt BPI-indhold blive vist, med de nyeste artikler først.

I fritekstfeltet er det muligt at søge efter artiklens titel/del af titel, kategori samt efter indholdet i rubrik-teksten. Efter hver søgning vises hvor mange resultater der er fundet. Du kan vælge hvor mange søgeresultater du ønsker vist pr. side. (10, 20, 50 eller 100).

Artiklerne i søgeresultatet kan sorteres efter ’Titel’, ’Dato (hvornår de er blevet uploadet til BPI), og ’Delt’ (hvor mange gange en artikel er blevet delt). Artiklerne er som udgangspunkt sorteres til dato. Man kan kun sortere efter ét kriterie ad gangen.

Filtrering

Klik på ”Filtre” hvis du ønsker muligheden for at begrænse dine søgeresultater. Du kan anvende filtre med eller uden fritekstsøgning. Søgeresultatet vil så vise alt indhold inden for de valgte filtre.
Et klik på ”nulstil søgning” fjerner både fritekstsøgeord og evt. filtre.

Illustration 9.6: Filtrering af indhold

Når et filter er valgt vil det påvirke søgeresultatet med det samme, så du må vente inden du kan vælge flere filtre. På den måde kan du løbende se om antallet af resultater er passende, eller om du vil tilføje yderligere filtre eller søgeord.

Tip: Det kan være en god ide først at vælge et filter (f.eks. kategori eller bibliotek) og derefter forfine søgningen med en fritekstsøgning.

 1. Bibliotek: Vælg et eller flere biblioteker du ønsker at få vist indhold fra.
 2. Kilder: Der skelnes mellem indhold skabt af biblioteker (Biblioteker) og eksterne kilder (pt. Litteratursiden, Ereolen, Bibzoom og DBC)
 3. Målgruppe: Vælg en eller flere målgrupper du ønsker at få vist indhold fra.
 4. Forfatter: Vælg en eller flere artikelforfattere du ønsker at få vist indhold af 
 5. Kategori: Vælg en eller flere kategorier du ønsker at få vist indhold fra.

Tip: Er du i tvivl om hvilken kategori indholdet ligger i, så vælg flere kategorier

Gennemse og download artikler i BPI

I de første kolonner kan man se, om der er tilknyttet billeder til artiklen, og om der er mulighed for at redigere indhold. 
Klik på ’Gennemse’, for at få en fornemmelse af indholdet, før artiklen downloades.

Illustration 9.7: Handlinger

Klik på ’Udgiv’ for at downloade artiklen til dit eget site. Artiklen kan nu åbnes og redigeres 
Er der tilknyttet billeder, bliver du spurgt, om du ønsker at importere dem. Hvis Ja, klik på ’Importer’: 

Bemærk: Dette er, pga. problemer med billeder i BPI,  i øjeblikket ikke muligt

Illustration 9.8: Download billede fra BPI

De importerede billeder vil blive sendt til billedbiblioteket, men vises ikke i selve artiklen. Her ligger kun ’dummy’-billeder:

Illustration 9.9: Dummy billede

De ’rigtige’ billeder skal nu hentes ind i artiklen via billedbiblioteket og erstatte dummy-billeder, før artiklen kan publiceres. I en senere version af BPI bliver det muligt at placere de rigtige billeder direkte i artiklen. 

Bemærk: Dette er, pga. problemer med billeder i BPI,  i øjeblikket ikke muligt
 
Når artiklen er downloadet til eget site, skal man vælge en kategori, der passer til sit eget bibliotek:

Illustration 9.10: Kategori

De relaterede materialer er tilpasset det lokale bibliotek. Hvis ikke de findes i den lokale base, er de markeret med rødt og skal fjernes

Illustration 9.11: Download relaterede materialer fra BPI

 • Klik på ’Gem indhold fra BPI’ i bunden af artiklen.

Artiklen er nu publiceret på ens egen hjemmeside.

Illustration 9.12: Gem artikler fra BPI

Sletning af artikler

Ønsker du at slette en artikel fra BPI, uden at slette den fra din egen hjemmeside, så klik på ”content”) og vælg ”Sendt til BPI” i rullemenuen arbejdsgangstilstand. 

Illustration 9.5: Sendt til BPI

 • klik på ”Redigér BPI status” 

Illustration 9.14: Slet artikel fra BPI

 • Klik på Slet fra BPI nederst på siden

Forsidekarruseller

Der kan oprettes én eller flere forsidekarruseller på både hele sitets forside, og på sektionsforsider.
En forsidekarrusel kan have flere faner med materialelister.
Se et eksempel på en forsidekarrusel herunder, der har tre faner med materialelisterne: Ny skønlitteratur på biblioteket, Unge og Yndlingsbøger.

1. Gå til forsiden eller en sektionsforside. Tryk på ’Rediger denne side’ i bunden.

2. Tryk på ’Add’.

3. Tryk på ’Forsidekarrusel’ i dropdown.

4. Giv karrusellen en titel.

5. Tryk på ’Add one more’ for at tilføje faner med materialelister.

6. Lav din fane.

Du kan sortere materialerne efter fx udgivelsesår, forfatter, titel etc. Og du kan afgrænse materialerne i listen til kun at være materialer der er hjemme.

Det er en god ide at teste din søgning i søgefeltet, inden du går i gang med at redigere karrusellen.

OBS! Undgå at indsætte søgninger, der returnerer søgesæt med mere end 50 poster, ellers bliver din forside meget tung.

7. Tryk på Afslut og derefter Gem.

Afhængig af opsætningen af cachen, kan der gå et stykke tid før den nye karrusel vises for lånerne.

Bemærk!
Den eneste måde at opdatere titlen på en forsidekarrusel eller en section group via IPE er at ændre titlen og trykke "Gem" uden at på noget tidspunkt at have tilføjet indhold (dvs. fjernet en tab eller tilføjet en i formularen, eller tilføjet en sektion

Tabroll/nyhedskarrusel

En nyhedskarrusel (tabroll) sidder på forsiden af sitet.
Hvorledes den indsættes dér kan læses i "DDB CMS Manual - Konfiguration"
Først når der er indsat en tabroll på forsiden, kan der fyldes rolltabs i den.

Rolltabs kan linke til hvad som helst, men vil oftest linke til nyheder eller arrangementer på sitet.

En tabroll kan indeholde op til 5 rolltabs, der kører i rotation på forsiden af hjemmesiden.
Hver nyhed er repræsenteret ved en fane og et billede med en overskrift, der linker til selve nyheden.
Her ses et eksempel på en tabroll:

 

Indsæt rolltabs i din tabroll
Sådan lægger du en rolltab i tabrollen:

Gå til /node/add/ding-rolltab

 

Upload billede og udfyld felter:

Sørg for at vælge et billede i bredformat, da det automatisk beskæres.
Titlen vises for brugeren med store bogstaver, "Indledning" med lidt mindre nedenunder.

Under "Link", begynd at skrive titlen på den side, du vil linke til, og vælg mellem forslagene:

Tryk "Gem"
 

Sådan styrer du rækkefølgen af nyheder i tabrollen.

Rækkefølgen af nyhederne i tabrollen kontrolleres fra nodekøen “Front page tabroll”.

Find den under /admin/structure/nodequeue/

Træk i elementerne for at ændre rækkefølgen:

Opret en Side

En side består af følgende felter og knapper

BEMÆRK! Under sprog kan vælges sprogneutral, dansk eller engelsk.
Vælges dansk, mister tekst-paragraphs indhold ved kopiering. Sprogneutral bør derfor som udgangspunkt vælges til sider.

”Paragraphs” kan benyttes ved oprettelse af "Sider" - og de beskrives selvstændigt her: Afsnittet om paragraphs

Opret brugere

Forudsætninger:

En bruger kan oprettes under “Personer -> Tilføj bruger” (URL: admin/people/create).

Fremgangsmåde:

Det er vigtigt at medarbejderne på bibliotekerne bruger deres private e-mail-adresse på deres biblioteksbrugerprofil og deres arbejds e-mail-adresse på deres redaktør profil.

Typer af brugere:
Der er grundlæggende to typer af brugere:

 1. Lånere oprettes i bibliotekssystemet og kan have rollen:
  1. Authenticated user
 2. Professionelle brugere kan have en eller flere af følgende roller:
  1. Guest blogger
  2. Staff
  3. Local editor
  4. Editor
  5. Local administrator
  6. Administrator (Kun tilgængelig for Webmaster- og Programmørhostingplanen)

Anonymous user
Den anonyme bruger har rettigheder til at læse indhold på hjemmesiden, men kan ikke reservere materialer.

Authenticated user
Den autentificerede bruger er oprettet i bibliotekssystemet og kan ved at logge ind med sit CPR-nummer og pinkode se publiceret indhold på hjemmesiden, reservere materialer, tilgå online materialer og tilgå sine personlige oplysninger samt lånerstatus.

Guest blogger
Gæste bloggeren får oprettet en profil og får tildelt brugernavn samt pinkode af lokal administratoren og kan f.eks. være en forfatter eller lignende, der skal have mulighed for at oprette nyheder på hjemmesiden.

Staff
Biblioteket kan vælge at oprette en bruger til alle medarbejdere på biblioteket og tildele dem rollen Staff. Dermed indsættes medarbejderen automatisk under de biblioteker (filialer) vedkommende er tilknyttet.

Local editor
Lokal redaktøren står for den primære indholdsproduktion og har adgang til at oprette, redigere og slette alle indholdstyper samt åbningstider. Derudover kan local editor administrere menuer.

Editor
Editor har rettigheder til at oprette, redigere og slette alle indholdstyper og åbningstider.

Local administrator
Lokal administrator har rettigheder til at konfigurere DDB CMS.

Opret personale liste (Staff)

Rollen “Staff” giver ikke adgang til redaktionelle funktioner i DDB CMS, men bruges når en medarbejder skal fremgå af oversigten over personale på et bibliotek under (sti: /bibliotek/[BIBLIOTEKETS_NAVN]/personale).

Medarbejderlisten sorteres alfabetisk efter efternavn, og de enkelte medarbejdere grupperes under afdelinger, som skal tilknyttes under forbindelse med oprettelsen af brugeren.

For medarbejdere, der allerede er oprettet som redaktionelle brugere i DDB CMS, tildeles rollen “Staff” på denne måde:

gå til oversigten /admin/people og find pågældende medarbejder. Klik på "Rediger"

Inde på brugerprofilen klikker man derefter på knappen "Staff" i øverste højre hjørne. 

Man udfylder dernæst Staff-profilen med de oplysninger, der skal fremgå offetnligt på bibliotekets hjemmesiden om pågældende medarbejder: 
fornavn, efternavn, billede, bibliotek, afdeling, stilling, arbejdsområder, kontaktinfromation samt evt. beskrivelse. Afslut med "Gem"

Billed-formater

Tilladte filtyper for billeder er png gif jpg og jpeg.
Bemærk dog, at hvis du opretter indhold med titel- eller listebilleder af formatet gif, vil dette ikke blive vist i app'en, da dette format ikke kan håndteres i app'en.

Beskæring (crop) af billeder

Når du uploader billeder til forskellige typer indhold, er det muligt at beskære og tilpasse billederne i et vist omfang i DDB CMS. Bemærk, at der er forskel på de enkelte indholdstyper mht. hvilke billeder, der kan redigeres.

Fremgangsmåde

Brug altid billeder der følger størrelserne for billeder angivet i listen nedenfor.

Størrelser for billeder ift. de forskellige indholdstyper

Generelt skal billeder være store, da de ændrer sig ift. visningen - stor eller lille skærm.  De størrelser der er angivet er en anbefaling, men tjek altid efter om dine billeder ser fornuftige ud på eks. mobil eller PC.

Indholdstype

Titelbillede

Listebillede

Begivenhed

Kan beskæres: Ja

Størrelsesforhold: frit

Størrelse: 904 x fri pixel

Kan beskæres: Ja

Størrelsesforhold: 16:9

Størrelse: 712 x 400 pixel

Bibliotek

Kan beskæres: Ja

Størrelsesforhold: 22:9

Størrelse: 1480 x 606 pixel

 

Billede på biblioteksoversigten

Kan beskæres: Ja

Størrelsesforhold: 16:9

Størrelse: 1480 x 823 pixel

Findes ikke særskilt på denne type, men under titelbilledet er der mulighed for at beskære til 16:9, som svarer til listebilledet.

E-resurse

452x353px (4:3)

Kan ikke beskæres

149x112px (4:3)

Kan ikke beskæres

Grupper

Kan beskæres: Ja

Størrelsesforhold: 4:1

Størrelse: 1480 x 370 pixel

Kan beskæres: Ja

Størrelsesforhold: 16:9

Størrelse: 712 x 400 pixel

Kampagne

Kan beskæres (16:9)

Findes ikke på denne type

Nyhed

Kan beskæres: Ja

Størrelsesforhold: frit

Størrelse: 904xfri

Kan beskæres: Ja

Størrelsesforhold: 16:9

Størrelse: 712 x 400 pixel

 

Fremhævet nyhed på forsiden

Kan beskæres: Ja

Størrelsesforhold: 22:9

Størrelse: 1480 x 606 pixel

 

Se illustrationen for Nyt på biblioteket nedenfor.

Rolltab

Kan ikke beskæres

Størrelsesforhold: 3:1

Størrelse: 1125 x 375 pixel

Findes ikke på denne type

Side

Kan beskæres: Ja

Størrelsesforhold: 4:1

Størrelse: 1480 x 370 pixel

Kan beskæres: Nej

Nogle billeder skal beskæres ift. til to størrelsesforhold, bl.a. nyheder. Nedenfor ses valgmuligheden, hvor både 16:9 og 22:9 skal være markeret med grøn tekstfarve for at få vist listebillederne korrekt. Nærmere om selve beskæringen kan du se lidt længere nede.

Hvis man gerne vil vise en nyhed som det store billede på forsiden under Nyt fra biblioteket, er det vigtigt, at der beskæres et listebillede både i størrelserne 16:9 og 22:9.

Tabroll

2248 x 750 px.

Personbilleder

Crop-funktion ratio 16:9. Min. størrelse 710 x 400.

Beskæring af billederne

Når du tilføjer billeder til indhold - enten når du opretter eller redigerer en indholdstype - så er der lidt forskel på vejen til beskæringsværktøjet.

Vær opmærksom på følgende i forbindelse med beskæring

Når du har valgt en beskæring til et billede i DDB CMS, vil denne beskæringen også slå igennem, hvis du anvender samme billede i relation til et billedfelt, der anvender samme type standardbeskæring. Hvis du f.eks. uploader et billede som listebillede på en nyhed og efterfølgende anvender det samme billede som listebillede på et arrangement ved at vælge billedet fra mediebiblioteket, vil beskæringen du har valgt i tilknytning til nyheden som udgangspunkt blive anvendt på arrangementet. Ændrer du efterfølgende beskæringen på det billede, der er tilknyttet arrangementet, vil beskæringen ligeledes blive ændret tilsvarende på nyheden.

Hvis du ønsker at anvende det samme billede med forskellige beskæringer på felter med samme standardbeskæring er den nemmeste løsning derfor at uploade et identisk billede på ny. Her vil det igen være muligt at anvende en unik beskæring.
 

Opret kampagner med Kampagne PLUS

To muligheder for at oprette kampagner

Med Kampagne PLUS modulet er der to muligheder for at oprette kampagner; den ene er automatiseret, dvs i forbindelse med oprettelsen af indhold. Den anden er manuelt, hvor man selv går ind og opretter og justerer sin kampagne.

Autogenererede kampagner

Når man opretter en nyhed eller en begivenhed, findes en tjek-boks ”Generate campaign”, og hvis man sætter flueben dér, kommer der et felt nedenunder, hvor man kan tilføje emne-ord.
BEMÆRK: Autogenererede kampagner kan KUN skabes idet nyt indhold oprettes. Så snart man har trykket "Gem" første gang, kan der ikke skabes en autogenereret kampagne. dvs den kan ikke skabes i forbindelse med redigering af indhold.

 • Når man vælger disse emneord, er det vigtigt, at man tænker på emneord i brønden, som relaterer til indhold i éns katalog. Det nytter fx ikke noget at skrive navnet på en lokal kunstner, som der ikke er skrevet noget om; det vil aldrig udløse kampagnen. Det skal være ord, der forekommer som emneord på materialer der kan fremsøges på jeres hjemmeside. Og skriv ikke fx ”EU”, men i stedet ”den europæiske union”, da det er det emneord, de bibliotekskatalogiserede materialer bruger. Lav evt nogle søgninger, du gerne vil have din kampagne udløst på, og tjek hvilke emneord der er hyppigst dér, og vælg dem.
 • Hvis en bruger derpå laver en søgning, hvor ét eller flere af de ord, der er indskrevet i feltet ”Campaign Keywords (subjects)” forekommer blandt de 7 hyppigste emneord i hele søgesættet, vil kampagnen blive vist.
  (Tallet 7 og facetten ”Emne” er default. Men begge dele kan ændres under /admin/config/ding/campaigns_plus -> “AUTO GENERATED CAMPAIGNS” -> “FACETS”)

 

Manuelt oprettede kampagner

 1. Under ”Indhold” -> ”Tilføj indhold” vælges ”Campaign plus”. Så skal udfyldes en række felter:
 2. ”Titel” er obligatorisk. Vises ej for slutbrugerne.
 3. ”Indhold” -> ”Type” er en drop-down, hvor man kan vælge, hvordan kampagnen skal vises. Der kan vælges mellem:
  1. ”Text with image” (billedet vises som baggrund til teksten)
  2. ”Text and image side by side” (billedet vises til venstre for teksten)
  3. ”Image” (ingen tekst)
  4. ”Text only” (intet billede)
 4. Derpå mulighed for at uploade billede. Dette beskæres automatisk, så det passer til den valgte kampagnevisning. Hvis fx der vælges ”Text with image” i kombination med ”Ribbon” (nedenfor), er det hensigtsmæssigt at vælge et meget bredt billede. Omvendt, vælges ”Text and image side by side” i kombination med ”Boks”, bør billedet være højformat, hvis man ikke ønsker det voldsomt beskåret.
 5. ”Link” er det sted, brugeren kommer hen ved klik på kampagnen. Det kan være hvor som helst, men vil nok oftest være et andet sted på jeres egen hjemmeside.
 6. Under ”Style” skal vælges ”Bånd” eller ”Boks”. Vælges bånd, vises kampagnen lige over søgeresultaterne. Vælges boks, vises den under facetterne[TG1] . Vha. panels-in-place kan den dog flyttes op over dem, eller ud i højre søjle, hvis dette ønskes.

Triggers

Derpå skal man vælge, hvad der skal udløse kampagnen, dvs. hvilke ”triggers” den skal have. Dette gøres under ”CAMPAIGN TRIGGER”

Første fane, ”Facets”
 1. ”Operator”
  Hvis man tilføjer mere end én regel under ”Facets”, kan det under ”Operator” vælges, om BEGGE regler skal være opfyldt for at kampagnen vises (så vælges operatoren ”and”) eller om KUN ÉN regel behøver være det (så vælges operatoren ”or”)

 

 1. ” Rule 0”
  I drop-down’en ”Facet type” kan man vælge hvilken facet, reglen baseres på. Ønsker man fx at oprette en kampagne, der vises på alle søgesæt, hvori Sara Blædel er blandt de forfattere, der er repræsenteret hyppigst, vælges ”Facet type” -> ”Ophav”, og i ”Facet value” skrives så ”Sara Blædel”.

  Ønskes kampagnen vist, hvis Sara Blædel fx er blandt de 7 hyppigst repræsenterede forfattere i søgesættet, sættes ”Most common values” til 7.
  Ønskes kampagnen derimod kun vist, hvis Sara Blædel er forfatter til flere poster i søgesættet end nogen anden, sættes ”Most common values” til 1.

  I mange tilfælde er ”Emne” den mest meningsfulde facet-type at vælge. Vær opmærksom på, at vælge emne-ord, der svarer til sprogbrugen i de katalogiserede materialer. Skriv fx ikke ”EU”, men ”den europæiske union”, da det er det emneord, DBC ved katalogisering tildeler materiale om EU.

 

 1. Ønskes flere regler, klik da på ”Add another”.

Anden fane, ”Grundlæggende”

Denne fane er overført fra det gamle kampagnemodul, og giver mulighed for at lave kampagner, der altid vises på bestemte sider.

Rule type ”Side”, ”Begivenhed”, ”Nyhed” og ”Bibliotek” placerer kampagnen på specifikke sider hver gang disse vises. Vælg type, og begynd at taste i feltet ”Rule value” og vælg derpå mellem forslagene.
Rule type ”Grupper” placerer kampagnen på alle sider under et tema. Begynd at taste navnet på den ønskede temaside i feltet ”Rule value” og vælg derpå mellem forslagene.
Rule type ”Ord i ordforråd” vælges, hvis man vil have kampagnen vist på en specifik sektion. Begynd at taste sektionens navn, og vælg derpå mellem forslagene.
Rule type ”Sti” vælges, hvis man ønsker en kampagne på forsiden. Vælg rule type ”Sti” og rule value <front>. Bemærk: kampagnen vises kun på forsiden, hvis panels in place kampagne modul er valgt.
Rule type ”Search term match” giver mulighed for at tilføje komma-separerede specifikke søgetermer, der skal udløse kampagnen på søgeresultat-siden (sådan som det gamle kampagnemodul hyppigst blev anvendt – det er derfor her muligt at oprette kampagner, der var oprettet med det gamle kampagnemodul, hvis de ønskes videreført, når det gamle kampagnemodul bliver fjernet)

Skal kampagnen vises flere steder vælg ”Add another rule”.
 

Tredje fane, ”Object view”

Her indstilles, hvilke materialer kampagnen skal vises på. Indtast her en søgestreng, og hvis materialet er omfattet af denne søgning, vises kampagnen. Fx vil kampagnen blive vist på alle materialer, der har emneordet ”krimi”, hvis man tilføjer søgningern ”term.subject=krimi” i feltet ”Search query”.

Bemærk, at kampagner med denne trigger kun bliver vist på ”item” og ikke på ”collection”, hvis man vælger ”bånd” under ”Style”. Hvis man vælger ”Boks” vises den både på ”item” og ”collection”

 

Fjerde fane, ”Search”

Denne fane skal bruges med varsomhed, da den potentielt kan gøre, at alle kampagner vises meget langsomt. Det er ok at oprette 5-6 kampagner med denne type trigger. Men hvis man opretter mange flere end det, kan det desværre godt betyde, at kampagner på søgeresultat-siden er så længe om at blive vist, at brugerne når at klikke videre uden at se kampagen.

Den bruges ved at man tilføjer en søgestreng i feltet ”Search query”, og derpå en numerisk værdi i feltet ”Percent of the result”. Hvis en andel af posterne i et søgesæt svarende til den valgte procentdel er omfattet af den valgte søgestreng, vises kampagnen.


Tracking tags

I feltet herunder tilføjes den tagging, man ønsker at opmærke kampagnen med, så man sidenhen statistisk kan spore i Webtrekk, hvor mange gange kampagnen er blevet vist, og hvor mange gange den er blevet klikket på. Dette tag bliver synligt for slutbrugeren i url’en, men ingen andre steder.

 

 

Opret en kampagne (GAMMELT KAMPAGNE MODUL UDFASES I 2019)

OBS. Vær opmærksom på at dette er det gamle kampagnemodul som erstattes af Kampagne PLUS modulet i Release 30. Det gamle kampagnemodul udfases og fjernes fra DDB CMS medio 2019.

Vigtig information om WYSIWYG-kampagner
Det nye tema understøtter ikke WYSIWYG-kampagner. Sådanne kampagner bør slettes og oprettes på ny. Se eksempel på en WYSIWYG-kampagne.

Kampagner er en indholdstype, som kan placeres overalt på sitet på tværs af den eksisterende webstruktur og taxonomi. Kampagner kan knyttes til andre indholdstyper, tags, sektioner og søgeord. Kampagner kan ikke tilknyttes brugerprofilen.

Forudsætninger

Opret kampagne

Opsætning af kampagne


Illustration: Opsætning af kampagne

Der er mulighed for at beskære billedet i de forskellige kampagne settings

Placér kampagne


Illustration: Placering af kampagne

Du har nu flere muligheder for at bestemme, hvor kampagnen skal vises:

Illustration: Kampagne text on page placeret på søgeresultatet v.hj.a. Rule type " Search term” " og søgeordet egholm

Cover service - Upload forsidebilleder

Forsidebilleder vises på mange materialer i CMS'et, men der vil være tilfælde hvor det ikke er muligt automatisk at tilføje dem.

Derfor har du mulighed for selv at tilføje billeder til de materialer der mangler, og de vil efterfølgende blive vist på APP'en og alle de bibliotekshjemmesider hvor det pågældende materiale findes.

Du kan tilføje et billede til et materiale hvis du:

 1. er logget ind.
 2. har en af rollerne Lokal administrator eller Lokal redaktør.

Forsider kan uploades via en af følgende indgange:

 1. I søgegrænsefladen kan du finde et materiale som mangler en forside, og åbne materialevisningssiden hvor du kan se "Upload forside" knappen lige under "Reservér" knappen.
  Eksempel: /ting/object/870970-basis%3A47841976
 2. I administrationsgrænsefladen går du ind under Indstillinger -> Materialer -> Upload cover til cover service

I begge tilfælde starter de efterfølgende 4 trin til at uploade et forsidebillede under /admin/config/ting/ddb_cover_upload.

Upload cover: Step 1 - Select material

 1. Skriv titlen eller allerhelst materialets ID fx FAUST, ISBN eller PID.
 2. tryk på på materialet der vises i den lille dropdown under søgefeltet.
 3. Tryk på "Preview" knappen for at se metadata
 4. Tryk på "Næste" for at gå til næste trin.

Upload cover: Step 2 - Select image

 1. Tryk på "Upload new image" knappen for at hente billedet fra din computer.
 2. Tryk på "Næste" knappen for at gå til næste trin.

Upload cover: Step 3 - Verify image

 1. Verificér at billedet matcher materialets udgave.
 2. Du er ansvarlig for at billedet er rettighedsklareret, og hvis du er usikker kan du læse om de aftaler folkebibliotekerne har med rettighedshaverne.
 3. Tryk på "Næste" knappen for at gå til næste trin. 

Upload cover: Step 4 - Upload image

Tillykke du har nu uploadet billedet til Cover servicen og når du fremsøger materialet med det samme materiale ID på bibliotekets hjemmeside eller i Biblioteket APP'en har det nu det samme forsidebillede.

Det er også din fortjeneste at alle de andre folkebiblioteker nu også får vist billedet på deres hjemmesider og APP's.

Liste med uploadede forsidebilleder

Du kan se de billeder dit eget bibliotek har uploaded til Cover servicen under /admin/config/ting/ddb_cover_upload/list.

Vær opmærksom på at det kan tage lang tid at hente listen da alle de billeder I har uploaded hentes på én gang.

Andet

Tekniske funktioner

Cache

I DDB CMS caches en lang række sider med især statisk indhold. Hver gang en browser henter indhold fra DDB CMS, vil der udført en lang række komplekse og resursekrævende handlinger på serverniveau, for at “bygge” siden. Det er bl.a. forespørgsler til databasen, forskellige beregninger og kald til eksterne services. Cachen gemmer en kopi af ofte efterspurgte sider. Når brugerne via. browseren laver en forespørgsel på en af disse sider, sender serveren kopien fra cachen, i stedet for at “bygge” siden fra bunden. Det betyder mindre belastning af serveren og hurtigere svartider for den enkelte bruger. En ulempe ved cache (som naturligvis opvejes af fordelene) er at cachede sider kan forældes. Det sker f.eks. hvis man opdaterer en side og umiddelbart efter tilgår den som almindelig bruger. Her indeholder cachen ikke nødvendigvis en kopi af seneste version og brugeren serveres derfor en indhold, som i princippet er forældet. Løsningen er at rydde cachen.

Fremgangsmåde: Sådan rydder du cachen

Hvis det ikke er nødvendigt, at indholdet bliver opdateret med det samme, er det ikke nødvendigt at rydde cachen. Afhængig af opsætning vil alle cachede sider have en forældelsesfrist, som er med til at sikre at de, løbende ajourføres i forhold til det faktiske indhold i databasen.

Vær opmærksom på, at man efter at have ryddet cachen kan opleve nedsatte svartider, indtil cachen igen er genopbygget.

Avanceret søgning

Alle indekser og søgekoder kan ses under https://opensearch.addi.dk/b3.5_4.5/?showCqlFile&amp;repository=prod&amp;cql=opensearch_cql.xml.

Søgning i Databrønden er beskrevet under http://www.danbib.dk/sogning-bronden

 

Avancerede søgestrenge sammensættes af namespaces, indekser og søgestrenge.

Eksempel:
|namespace|indeks|søgestreng|
|term|type|bog|

Man kan finde listen over namespaces og indekser i den aktuelle version af opensearch webservicen, som vi benytter til at søge i databrønden under http://opensearch.addi.dk/4.0.1/opensearch_cql.xml.

NB. Vær opmærksom på at ved brug af DKCCL indekserne filtreres de kilder fra der ikke dækkes af de bibliografiske poster i bibliotekskatalog kilden.

De til en hvertid opdaterede indekser kan ses ved at bruge "Info" operationen i opensearch.
Se de forskellige versioner under https://opensource.dbc.dk/services/open-search-web-service

Hvis man har adgang til servicen kan man gøre det med:

NB. Se de forskellige versioner under https://opensource.dbc.dk/services/open-search-web-service

Indekser med særlige værdier

Nogle indekser kan benyttes med særlige værdier som ikke fremgår af brønd dokumentationen.

Namespace Indeks Beskrivelse Mulige værdier
term onlineAccess Forudsætter adgangen til materialerne login eller er de frit tilgængelige. free, restricted

FBS - Holdingsitem indekserne

Holdingsitem indekserne er søgefiltre, der enkeltvis eller flere sammen skal kombineres sammen med en søgestreng, og de kan benyttes til at filtrere søgninger ud fra beholdningsoplysninger som FBS udleverer.

Namespace Indeks Kort søgekode Beskrivelse Mulige værdier
holdingsitem accessionDate bad Materiale accessionDate (beholdning). Finder alle materialer fra dags dato eller en angiven dato og x dage, måneder eller år tilbage i tiden. NOW-14DAYS, NOW-2MONTHS, NOW-1YEAR/DAY eller 2015-06-01T00:00:00Z-1YEAR/DAY
NB. Operatoren ">=" benyttes.
holdingsitem agencyId bai Bibliotekskode (beholdning) biblioteksnummer Se alle biblioteksnumre under http://slks.dk/biblioteker/om-biblioteker/
holdingsitem branch bfi Materiale branch/filial (beholdning) Placeringsbetegnelsen skal findes i FBS
holdingsitem department baf Materiale department/afdeling (beholdning) Placeringsbetegnelsen skal findes i FBS
holdingsitem location bos Materiale location/underafdeling (beholdning) Placeringsbetegnelsen skal findes i FBS
holdingsitem sublocation bdo Materiale location/underafdeling (beholdning) Placeringsbetegnelsen skal findes i FBS
holdingsitem circulationRule bur Materiale circulationRule/udlånsregel (beholdning) Udlånsregelbetegnelsen skal findes i FBS
holdingsitem status bhs Materiale Status (beholdning) Statusbetegnelsen skal findes i FBS og kan f. eks. være NotForLoan, OnLoan, OnOrder, OnShelf, Online eller Decommissioned
holdigsitem itemId bmn materialenummer  

Kilde: https://opensource.dbc.dk/services/holdings-items-update og http://www.danbib.dk/docs/HoldingsItems_b3.5.pdf

Eksempel:
term.acSource=bibliotekskatalog and holdingsitem.accessionDate>="NOW-30DAYS" and holdingsitem.status=onshelf

Brug NOT operatoren sammen med holdingsitem indekserne.

Det kræver lidt kreativ brug af parenteser:

F. eks. term.type=årbog and holdingsitem.status= (* not OnShelf)

Opensearch webservicens versioner

Se hvilke kilder de andre biblioteker har aktiveret:
https://vip.dbc.dk/kildelister.php

Find lokalposter, påhængsposter og basisposter

Lokal poster:
rec.id=katalog not rec.id=870970

Påhængsposter:
rec.id=katalog and rec.id=870970

Basisposter:
rec.id=870970 not rec.id=katalog and facet.acsource=bibliotekskatalog

 1. Åbn "Indstillinger -> Indholdstilknytning (under afsnittet "BPI")" (Sti: admin/config/bpi/content_mapping).
 2. Under "Felttilknytning" vælges "Tags" i dropdownmenuen "BPI tags" (Se illustration nedenfor).
 3. Under "Syndication settings" markeres feltet "Syndicate tags" (Se illustration nedenfor).
 4. Tryk på knappen "Gem indstillinger".
 • Du skal være logget ind som Redaktør, Lokaladmin eller Admin
 1. Tryk på menupunktet “Indstillinger”
 2. Tryk på menupunktet “Forsidekarrusel” under overskriften “Ting”.
 3. Ny søgning: Tryk på menupunktet “Add another” for at tilføje en ny tom søgning.
 4. Ret søgning: Gå i gang med at ændre i felterne.
 5. Slet søgning: Tryk på “Fjern” under den søgning, som du vil slette - indholdet i feltet “Titel” slettes med det samme, men selve søgningen forsvinder først, når du trykker “Gem indstillinger”.
 • Titel: Feltet angiver den tekst, der vises på knappen i karrusellen.
 • Beskrivelse: Feltet angiver den tekst, der skal vises i øverste venstre hjørne af karrusellen, når den pågældende søgning er valgt.
 • Forespørgsel: Feltet skal udfyldes med søgekoder, ord der skal søges på, eller med faustnumre adskilt af “OR”. Du finder faustnummeret på følgende måde: Søg et materiale frem. På materialeposten kan du se faustnummeret i den tilhørende URL. Eksempel: Fremsøg titlen “Ask konge taber”. URL’en i adresselinjen ender på []/ting/object/870970-basis%3A50618374. Faustnummeret er de tal, der står efter “%3A” i adressen, altså i eksemplet “50618374”.
 1. Før musemarkøren henover drag-and-drop-ikonet på den søgning du ønsker at ændre placering af. Hold venstre musetast nede og træk søgningen opad eller nedad, til søgningerne bytter plads.
 2. Tryk “Gem indstillinger”.
 3. Først oprettes en nyhed, et arrangement eller en temaside.
 4. Klik ind på tabroll “Tilføj indhold -> Rolltab” (Sti: node/add/ding-rolltab).
 5. Udfyld felterne “Titel”, “Image” og “Indledning” (Se oversigt over billedstørrelser)
 6. I feltet “Link” skriver du titlen på nyheden, arrangementet eller temasiden. Hvis der eksisterer en nyhed med en titel, der svarer til den, du indtaster, vil feltet automatisk foreslå titlen.
 7. I feltet “Menu og external” kan du indsætte en URL. Tilføj https:// eller www. foran, til f. eks. et menupunkt eller en ekstern hjemmeside.
 8. Klik på knappen “Gem”.
 • Titel: I feltet indsættes den tekst, der vises i oversigten over nyheder og på den enkelte nyhed.
 • Billede: I feltet uploades det billede, der vises i tabrollen for den pågældende nyhed.
 • Lead: I feltet indsættes en kort manchet/indholdstekst.
 • Link: I feltet kan man fremsøge indhold, man vil henvise til fra den pågældende fane. Se: Sådan styrer du visning, publicering mv.
 1. Åbn Struktur -> Nodequeues -> Front page tabroll (tryk på “Vis” yderst til højre) (Sti: admin/structure/nodequeue/3/view/3).
 2. Juster rækkefølgen af temaerne ved at trække i kors-pilene ud for de enkelte temaer (drag’n’drop).
 3. Klik på knappen “Gem”.
 • Du skal være logget ind som Redaktør
 1. Tryk på menupunktet “Tilføj indhold”.
 2. Tryk på menupunktet “Side” i oversigten.
 3. Udfyld relevante felter og tryk på knappen “Gem”.
 • Overskrift: I feltet indsættes en beskrivende titel.
 • Images: Under images er der to forskellige billedetyper:
 • Indhold: Feltet “Lead” indsættes en manchet-/teaser-tekst. Under indhold indsættes indholdsteksten.
 • Attachments (Vedhæftede filer eller materialer): Feltet giver mulighed for at tilføje f.eks. PDF filer eller materialerelationer ved søgning. Filer hentes efter samme princip som billeder. Når man skal finde materialerelationer kan man søge på normal vis eller med et faustnummer. Søgefunktionen er et felt med en drop-down og det er ofte lettere først at foretage en søgning på hjemmesiden, åbne materialet og kopiere faustnummeret, som er det sidste nummer i URL’en eksempelvis: [[http://csv11-tst.ddbcms.dk/ting/object/870970-basis%3A42512621]] Søg så præcist som muligt og undgå meget store søgninger (f.eks. “krimi” eller “historie”).
 • Tagging: Feltet giver mulighed for at opmærke siden med tags. Feltet laver autofuldførelse til allerede eksisterende tags og giver mulighed for at lave nye tags. Flere tags adskilles med “,” (komma). Tags kan tilknyttes alle redaktionelle indholdstyper og bruges til at forbinde “sider”, “nyheder” og “arrangementer” sammen på tværs af indholdstype.
 • Knappen "Preview" giver mulighed for at se hvordan det oprettede indhold vil blive vist før udgivelse. Bemærk at materialerelationerne (se beskrivelsen af feltet "attachments" ovenover) dannes først når noden gemmes, hvor preview primært benytter cache til at fremvise - derfor vises relationerne først i preview efter noden er gemt.
 • Under "Alternativ URL" kan fluebenet fjernes fra Opret automatisk URL alias. Herefter kan et brugerdefineret alias oprettes. I feltet kan skrives en "læsevenlig tekst" - f.eks. kan man skrive "kulturuge", for at kunne bruge URL'en dit-biblioteksnavn.dk/kulturuge i markedsføringssammenhænge eller help/lists for at lede brugerne hen på den rigtige side når de har oprettet en liste.
 • Du skal være logget ind som Lokal administrator for at kunne tildele andre brugere denne rolle.
 1. Tryk på menupunktet “Personer”.
 2. Vælg “+Tilføj bruger” i toppen af siden.
 3. Udfyld felterne og tildel brugeren korrekt rolle.
 4. Tryk “Opret konto”.
 • Biblioteksbrugeren (Provider+authenticated user), der oprettes automatisk når en bruger logger ind med sit CPR-nummer og PIN-kode.
 • Medarbejderbrugeren, der oprettes af lokal-administratoren og tildeles en eller flere af rollerne “guest blogger”, “staff”, “local editor”, “editor” eller “local administrator”.
 • Redigere taksonomier
 • Administrere brugere
 • Administrere menuer
 • Lave oversættelser
 • Administrere hjemmesidens baggrundsbilleder med Dynamic backgrounds
 • Administrere BPI
 • Udgive indhold
 • Planlægge udgivelse af indhold (publicerings- og afpubliceringsdato og tidspunkt)
 • Forfremme nyheder og arrangementer til forsiden
 • Forfremme indhold til forsiden
 • Afpublicere og genpublicere indhold
 • Administrere brugere
 • Konfigurere integrationer til eksterne systemer (f.eks. databrønd og bibliotekssystem)
 • Administrere taksonomier
 • Administrere menuer
 • Oversættelser
 • Administrere hjemmesidens baggrundsbilleder med Dynamic backgrounds
 • Administrere betaling med DIBS
 • Administrer BPI
 1. Klik på menupunktet “Personer”.
 2. Vælg “Rediger” yderste til højre, ud for en medarbejder i oversigten. Brug evt. filtreringsmulighederne til at finde frem til den korrekte person.
 3. Under “Rediger profil” vælges “Staff” øverst til højre i redigeringsvinduet.
 4. Udfyld de forskellige felter og tilknyt profilen til det bibliotek medarbejderen er tilknyttet. I medarbejderlisten sorteres på efternavn. Sørg derfor at navnefelterne er udfyldt korrekt.
 5. Klik på knappen “Gem”.
 • Begivenhed
  • Titelbillede - kan ikke beskæres
  • Listebillede - kan beskæres
 • Bibliotek
  • Titelbillede - kan beskæres
 • Kampagne
 • E-ressource
 • Grupper
 • Nyhed
 • Rolltab
 • Side
 • Webform
 1. Åben det indhold f. eks. nyhed, begivenhed eller bibliotek hvis billeder skal beskæres
 2. Find sektionen med billeder hvor der står titel- eller listebillede.
 3. Et billede kan enten have:
  1. en beskær knap
  2. en dropdown under overskriften "Manuel beskæring" hvor man kan trykke på teksten "Vælg højde/breddeforhold for beskæring, med underpunkterne Crop 16:9 og Crop 22:9 hvor billedet skal laves med to beskæringer.
 4. Beskæringen foretages lettest ved at:
  1. Trykke på Maximize selection
  2. Trække beskæringen så den ligger korrekt på billedet
  3. Gemme beskæringen.
  4. Gentag for Crop 22:9
 • Du skal have redaktør rettigheder
 • Modulet Ding Campaign skal være aktiveret
 • Tryk på menupunktet “Tilføj indhold”
 • Vælg menupunktet “Campaign” i oversigten
 • Giv kampagnen et navn.
 • Kampagne settings Billede kan indeholde et Kampagne billede og link (http://)
 • Kampagne settings Text only indeholder rent tekst og evt link
 • Kampagne settings Image and text kan indholde en kombination af billede og tekst side om side
 • Kampagne settings: Text on image. Teksten placeres oven på billedet
 • WYSIWYG kan indeholde formateret tekst og billeder (NB: Denne valgmulighed erstattes af Image and text)
 • Kampagne settings Plain tekst er begrænset til tekst (NB: Denne valgmulighed erstattes af Text only).
 • Skal flere kampagner vises på samme side, bestemmes rækkefølgen ved hjælp af ”vægt” fra -10 (højest) til +10. Der kan maximalt vises tre kampagner på hver artikel.
 • Klik på Gem for at afslutte. Kampagnen er nu oprettet.
 • Klik på Campaign rules
 1. Rule type ”Page” placerer kampagnen på en specifik side (node id). Siden vælges ved at skrive et vilkårligt bogstav i feltet rule value
 2. Rule type ”Event/News” præsenterer kampagnen på specifikke sider inden for de respektive indholdstyper
 3. Rule type ”Path” viser kampagnen på specifikke sektioner af sitet
 4. Rule type ”Search term” viser kampagnen, hvis brugeren indtaster den valgte rule value (f.eks. Elisabeth Egholm) i søgefeltet
 5. Rule type ”Taxonomy term” viser kampagnen på sider, som er blevet ”tagget” med den valgte rule value.
 6. Rule type ”Generic” viser kampagnen overalt på sitet
 7. Rule type: ”Library” knytter kampagnen sammen med den forsiden for det enkelte bibliotek (Hoved- eller Lokalbibliotek)
 8. Ønsker man en kampagne på forsiden vælg rule type ”path” og rule value <front>.
  Bemærk: kampagnen vises kun på forsiden, hvis panels in place kampagne modul er valgt.
  Skal kampagnen vises flere steder vælg add another rule
  Afslut med ”Save rules”
 9. Åbn "Indstillinger -> Ydelse -> Ryd alle cacher" (Sti: admin/config/development/performance)
 10. Klik på knappen "Ryd alle cacher".
 11. Genindlæs den side du ønsker cachen slettet for.
 12. et REST kald via f. eks. https://oss-services.dbc.dk/opensearch/4.5/?action=info&agency=100200&profile=test hvor agency udskiftes med eget biblioteksnummer og profile med den VIP brønd profil man bruger på hjemmesiden.
 13. web klienten under f. eks. http://opensearch.addi.dk/b3.5_4.3/ og vælge det test-request der hedder 18.info.xml.
 14. http://opensearch.addi.dk/4.0.1/opensearch_cql.xml (Nuværende for DDELibra)
 15. http://opensearch.addi.dk/b3.0_4.3/ (DDELibra fra DDB CMS 2017 1. opgradering)
 16. http://opensearch.addi.dk/b3.0_4.3/ (FBS fra DDB CMS 2017 1. opgradering)

Updated by Tue Gaston about 1 month ago · 92 revisions