Project

General

Profile

Actions

Fjernadgang med proxy

Baggrund og virkemåde

Formålet med fjernadgang er at give biblioteksbrugerne adgang hjemmefra til elektroniske ressourcer - databaser, e-tidsskrifter osv. - som bibliotekerne har købt adgang til.

Udbyderne af elektroniske ressourcer tilbyder som oftest kun adgang fra bestemte IP-adresser, dvs. f.eks. dem fra biblioternes fysiske adresser, men udbyderne kender ikke bibliotekets lånere, og det er her, fjernadgangsproxyen kommer ind i billedet. Den kan optræde som "mellemmand" mellem bibliotekslånere og udbyder, så udbyderne ser trafikken komme fra en bestemt IP-adresse, nemlig proxyens, mens proxyen sikrer at det kun bibliotekets brugere, dvs. normalt kommunens borgere, som har adgang. For at det kan fungere er det nødvendigt at omskrive links til de elektroniske ressourcer, så brugerne kommunikerer med proxyen i stedet for direkte med udbyderne.

Et link, der uden fjernadgang ser således ud:

https://www.pressreader.com

kan i stedet komme til at se således ud

https://bib123.bibbaser.dk/login?url=https://www.pressreader.com

Den del som er blevet tilføjet i starten af linket - https://bib123.bibbaser.dk/login? - er et proxy prefix. Det sikrer at man i stedet for at ramme PressReader direkte i stedet bliver sendt til proxyløsningen. Det trecifrede tal i proxy prefix'et er kommunenummeret - svarende til ciffer 2-4 i biblioteksnummeret - altså i dette tilfælde 123 fra det hypotetiske biblioteksnummer 712300

Idet man kontakter proxyen bliver det checket om man kommer fra en af bibliotekets egne IP-adresser. Gør man det, kommer man direkte til ressourcen, men sidder man f.eks. hjemme, skal man være logget ind (via adgangsplatformen). Er man ikke allerede logget ind bliver man bedt om det. Derefter bliver man ledt videre til e-ressourcen, men via proxyen, således at brugerens browser kommunikerer med proxyen, som så kommunikerer videre med udbyderen.

Proxyen omskriver automatisk alle links på websiderne fra udbyderen, så de peger tilbage på proxy'en i stedet for direkte på e-ressourcen. Det giver nogle lidt spøjse links som "https://www-pressreader-com.bib123.bibbaser.dk/catalog". Lad endelig være med at bruge disse links direkte på jeres egen hjemmeside - brug altid proxy-prefix klistret foran den "oprindelige" url.

Vejledning

For at fjernadgangen fungerer i DDBCMS-sammenhæng skal følgende trin gennemføres

 1. opsætning af proxy (Sti: /admin/config/ting/proxy)
 2. Aktivering af Se online knap (Sti: /admin/config/ting/online_types)
 3. Tilføjelse af "proxy prefix" til Url'er som optræder rundt omkring på CMS'et - ikke mindst e-materiale-siderne.

Denne vejledning handler primært om opsætningen af "Proxy Settings" under "Indstillinger" i DDB CMS (Sti: /admin/config/ting/proxy). Vejledningen er målrettet ezproxy og i særdeleshed den nationale proxyløsning, som drives af DBC for DDB

"Proxy Settings" benyttes i DDB CMS til at tilpasse url'er i brøndkilder, så biblioteksspecifikke oplysninger bliver indsat, og links kommer til at pege på bibliotekets fjernadgangsproxy.

Oversigten over kilder i brønden findes her: http://www.danbib.dk/kilder-brond-35

Proxy server URL prefix

En typisk proxy-url til en ezproxy-løsning er: https://bib123.bibbaser.dk/login?url=
(bib123.bibbaser.dk er naturligvis kun et eksempel. I den nationale proxyløsning er navnet "bib" efterfulgt af 2. til 4. ciffer af biblioteksnummeret efterfulgt af ".bibbaser.dk")

Syntaksen kan også bruges til links på selve hjemmesiden, hvor url'en til e-ressourcen (i eksemplet http://host.navn.sti) anbringes efter proxy prefix'et, som i http://bib123.bibbaser.dk/login?url=http://host.navn/sti

Nogle biblioteker linker af historiske årsager via linkme-resolveren, som stammer fra den tid, hvor Gentofte drev proxyløsning for mange biblioteker. Disse url'er, som begynder med "http://biblioteksbaser.dk/" må ikke længere benyttes. Benyt i stedet proxy-prefixet på formen https://bib123.bibbaser.dk/login?url=

Hostnames

I "Hostnames-sektionerne" skrives de hostnavne/værtsnavne, som skal genkendes og omskrives til at pege mod fjernadgangsproxyen. Værtsnavnene kan normalt findes i ERMS.

Er der ikke nogen anden dokumentation på hvilket værtsnavn, man skal angive, kan man aflure navnet ved at holde musecursoren over "Online"-linket på en post fra den pågældende brøndkilde

Replacement

Visse kilder kræver yderligere opsætning, da url'erne skal omskrives yderligere, f.eks. med en biblioteksspecifik identifier/kode. Sektionen "Replacement" er en slags søg- og erstat-funktion.

I "Regulært udtryk" beskrives hvad man lever efter. Bemærk at der ikke er tale om en almindelig tekst, men et regulært udtryk - se evt. http://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression . Det betyder blandt andet at man starter og slutter med skråstreg - "/", og at visse tegn skal forsynes med et en foranstillet backslash "\".

"Replacement" er en næsten normal tekststreng, idet man dog kan bruge $1, $2 osv. til at angive delstrenge som er blevet matchet (captured) i det regulære udtryk ovenfor. Lyder det for indviklet, så lev med at låne andres eksempler ;-)

Proquest Ebook Central (Ebrary)

Proquest Ebook Central - før Ebrary - kræver særlig opsætning, da der i url'en indgår et biblioteksspecifikt ID:

Værtsnavn: ebookcentral.proquest.com
Regulært udtryk: /\[PROVIDERSLIBRARYID\]/
Replacement: myproquestebooksid

Teksten "myproquestebooksid" i ovenstående eksempel erstattes med bibliotekets ID.

En formentlig ukomplet liste over bibliotekernes ID'er findes nedenfor:

 • arhus-ebooks
 • fredrikshavn-ebooks
 • vordingborg-ebooks
 • aabenraa-ebooks
 • billundbib-ebooks
 • esbjerg-ebooks
 • fmbib-ebooks
 • faxe-ebooks
 • fredensborgbibliotekerne-ebooks
 • fredericiabib-ebooks
 • frederikssunddk-ebooks
 • gladsaxebib-ebooks
 • glostrup-ebooks
 • halsnaes-ebooks
 • horsholm-ebooks
 • herlev-ebooks
 • herning-ebooks
 • horsens-ebooks
 • koegebib-ebooks
 • kolding-ebooks
 • lollandbib-ebooks
 • lyngbybib-ebooks
 • randers-ebooks
 • roskilde-ebooks
 • rudersdal-ebooks
 • silkeborg-ebooks
 • slagelsedk-ebooks
 • svendborgbib-ebooks
 • taarnby-ebooks
 • tbib-ebooks
 • viborg-ebooks

Gale

Gale kræver særlig opsætning, da der i url'en indgår en parameter med et biblioteksspecifikt ID - et Gale ID:

Værtsnavn: link.galegroup.com
Regulært udtryk: /\[PROVIDERSLIBRARYID\]/
Replacement: mygaleid

Værtsnavn: link.gale.com
Regulært udtryk: /\[PROVIDERSLIBRARYID\]/
Replacement: mygaleid

(Teksten "mygaleid" i ovenstående eksempel erstattes med bibliotekets Gale ID.)
Det regulære udtryk betyder Find teksten "[PROVIDERSLIBRARYID]"

 

Mango languages

Mango languages skal håndteres på samme måde som Gale. Men bibliotekets identifier kan godt hedde noget andet end for Gale. Se efter den konkrete værdi i ERMS

Updated by Christian Vandel over 1 year ago · 61 revisions