Project

General

Profile

Proxyvejledning » History » Version 56

« Previous - Version 56/61 (diff) - Next » - Current version
Christian Vandel, 01/07/2020 10:57 AM


Fjernadgang med proxy

Den nationale proxyløsning gør det muligt for biblioteksbrugerne at tilgå udvalgte licensbelagte ressourcer hjemmefra. For at fjernadgangen fungerer i DDBCMS-sammenhæng skal følgende trin gennemføres

 1. opsætning af proxy (Sti: /admin/config/ting/proxy)
 2. Aktivering af Se online knap (Sti: /admin/config/ting/online_types)
 3. Tilføjelse af "proxy prefix" til Url'er som optræder rundt omkring på CMS'et - ikke mindst e-materiale-siderne.

Denne vejledning handler primært om opsætningen af "Proxy Settings" under "Indstillinger" i DDB CMS (Sti: /admin/config/ting/proxy). Vejledningen er målrettet ezproxy og i særdeleshed den nationale proxyløsning, som drives af DBC for DDB

"Proxy Settings" benyttes i DDB CMS til at tilpasse url'er i brøndkilder, så biblioteksspecifikke oplysninger bliver indsat, og links kommer til at pege på bibliotekets fjernadgangsproxy.

Oversigten over kilder i brønden findes her: http://www.danbib.dk/kilder-brond-35

Proxy server URL prefix

En typisk proxy-url til en ezproxy-løsning er: http://bib123.bibbaser.dk/login?url=
(bib123.bibbaser.dk er naturligvis kun et eksempel. I den nationale proxyløsning er navnet "bib" efterfulgt af 2. til 4. ciffer af biblioteksnummeret efterfulgt af ".bibbaser.dk")

Syntaksen kan også bruges til links på selve hjemmesiden, hvor url'en til e-ressourcen (i eksemplet http://host.navn.sti) anbringes efter proxy prefix'et, som i http://bib123.bibbaser.dk/login?url=http://host.navn/sti

Nogle biblioteker linker af historiske årsager via linkme-resolveren, som stammer fra den tid, hvor Gentofte drev proxyløsning for mange biblioteker. Syntaksen er http://biblioteksbaser.dk/linkme?bibliotek=712300&base=redirect&url=

Denne syntaks må ikke længere benyttes. Benyt i stedet proxy-prefixet på formen http://bib123.bibbaser.dk/login?url=

Hostnames

I "Hostnames-sektionerne" skrives de hostnavne/værtsnavne, som skal genkendes og omskrives til at pege mod fjernadgangsproxyen. Værtsnavnene kan normalt findes i ERMS.

Er der ikke nogen anden dokumentation på hvilket værtsnavn, man skal angive, kan man aflure navnet ved at holde musecursoren over "Online"-linket på en post fra den pågældende brøndkilde

Replacement

Visse kilder kræver yderligere opsætning, da url'erne skal omskrives yderligere, f.eks. med en biblioteksspecifik identifier/kode. Sektionen "Replacement" er en slags søg- og erstat-funktion.

I "Regulært udtryk" beskrives hvad man lever efter. Bemærk at der ikke er tale om en almindelig tekst, men et regulært udtryk - se evt. http://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression . Det betyder blandt andet at man starter og slutter med skråstreg - "/", og at visse tegn skal forsynes med et en foranstillet backslash "\".

"Replacement" er en næsten normal tekststreng, idet man dog kan bruge $1, $2 osv. til at angive delstrenge som er blevet matchet (captured) i det regulære udtryk ovenfor. Lyder det for indviklet, så lev med at låne andres eksempler ;-)

Ebrary / Proquest Ebook Central
Proquest Ebook Central - før Ebrary - kræver særlig opsætning, da der i url'en indgår et biblioteksspecifikt ID:

Værtsnavn: ebookcentral.proquest.com
Regulært udtryk: /\[PROVIDERSLIBRARYID\]/
Replacement: myproquestebooksid

Teksten "myproquestebooksid" i ovenstående eksempel erstattes med bibliotekets ID.

En formentlig ukomplet liste over bibliotekernes ID'er findes nedenfor:

 • arhus-ebooks
 • fredrikshavn-ebooks
 • vordingborg-ebooks
 • aabenraa-ebooks
 • billundbib-ebooks
 • esbjerg-ebooks
 • fmbib-ebooks
 • faxe-ebooks
 • fredensborgbibliotekerne-ebooks
 • fredericiabib-ebooks
 • frederikssunddk-ebooks
 • gladsaxebib-ebooks
 • glostrup-ebooks
 • halsnaes-ebooks
 • horsholm-ebooks
 • herlev-ebooks
 • herning-ebooks
 • horsens-ebooks
 • koegebib-ebooks
 • kolding-ebooks
 • lollandbib-ebooks
 • lyngbybib-ebooks
 • randers-ebooks
 • roskilde-ebooks
 • rudersdal-ebooks
 • silkeborg-ebooks
 • slagelsedk-ebooks
 • svendborgbib-ebooks
 • taarnby-ebooks
 • tbib-ebooks
 • viborg-ebooks

Gale

Gale kræver særlig opsætning, da der i url'en indgår en parameter med et biblioteksspecifikt ID - et Gale ID:

Værtsnavn: link.galegroup.com
Regulært udtryk: /\[PROVIDERSLIBRARYID\]/
Replacement: mygaleid

Værtsnavn: link.gale.com
Regulært udtryk: /\[PROVIDERSLIBRARYID\]/
Replacement: mygaleid

(Teksten "mygaleid" i ovenstående eksempel erstattes med bibliotekets Gale ID.)
Det regulære udtryk betyder Find teksten "[PROVIDERSLIBRARYID]"

 

Mango languages

Mango languages skal håndteres på samme måde som Gale. Men bibliotekets identifier kan godt hedde noget andet end for Gale. Se efter den konkrete værdi i ERMS