Project

General

Profile

Proxyvejledning » History » Version 57

Version 56 (Christian Vandel, 01/07/2020 10:57 AM) → Version 57/61 (Christian Vandel, 01/07/2020 12:18 PM)

<h1>Fjernadgang med proxy</h1>

<p>Den nationale proxyl&oslash;sning g&oslash;r det muligt for biblioteksbrugerne at tilg&aring; udvalgte licensbelagte ressourcer hjemmefra. For at fjernadgangen fungerer i DDBCMS-sammenh&aelig;ng skal f&oslash;lgende trin gennemf&oslash;res</p>

<ol>
<li>ops&aelig;tning af proxy&nbsp;(Sti:&nbsp;/admin/config/ting/proxy)</li>
<li>Aktivering af Se online knap&nbsp;(Sti:&nbsp;/admin/config/ting/online_types)</li>
<li>Tilf&oslash;jelse af &quot;proxy prefix&quot; til Url&#39;er som optr&aelig;der rundt omkring p&aring; CMS&#39;et - ikke mindst e-materiale-siderne.</li>
</ol>

<p>Denne vejledning handler prim&aelig;rt om ops&aelig;tningen af &quot;Proxy Settings&quot; under &quot;Indstillinger&quot; i DDB CMS (Sti:&nbsp;/admin/config/ting/proxy). Vejledningen er m&aring;lrettet ezproxy og i s&aelig;rdeleshed den nationale proxyl&oslash;sning, som drives af DBC for DDB</p>

<p>&quot;Proxy Settings&quot; benyttes i DDB CMS til at tilpasse url&#39;er i br&oslash;ndkilder, s&aring; biblioteksspecifikke oplysninger bliver indsat, og links kommer til at pege p&aring; bibliotekets fjernadgangsproxy.</p>

<p>Oversigten over kilder i br&oslash;nden findes her: http://www.danbib.dk/kilder-brond-35</p>

<h2>Proxy server URL prefix</h2>

<p>En typisk proxy-url til en ezproxy-l&oslash;sning er:&nbsp;http://bib123.bibbaser.dk/login?url=<br />
<em>(bib123.bibbaser.dk er naturligvis kun et eksempel. I den nationale proxyl&oslash;sning er navnet &quot;bib&quot; efterfulgt af 2. til 4. ciffer af biblioteksnummeret efterfulgt af &quot;.bibbaser.dk&quot;)</em></p>

<p>Syntaksen kan ogs&aring; bruges til links p&aring; selve hjemmesiden, hvor url&#39;en til e-ressourcen (i eksemplet http://host.navn.sti) anbringes efter proxy prefix&#39;et, som i http://bib123.bibbaser.dk/login?url=http://host.navn/sti</p>

<p>Nogle biblioteker linker af historiske &aring;rsager via linkme-resolveren, som stammer fra den tid, hvor Gentofte drev proxyl&oslash;sning for mange biblioteker. Syntaksen er http://biblioteksbaser.dk/linkme?bibliotek=712300&base=redirect&url=</p>

<p>Denne syntaks m&aring; ikke l&aelig;ngere benyttes. Benyt i stedet proxy-prefixet p&aring; formen http://bib123.bibbaser.dk/login?url=</p>

<h2>Hostnames</h2>

<p>I &quot;Hostnames-sektionerne&quot; skrives de hostnavne/v&aelig;rtsnavne, som skal genkendes og omskrives til at pege mod fjernadgangsproxyen.&nbsp;V&aelig;rtsnavnene kan normalt findes i ERMS.</p>

<p>Er der ikke nogen anden dokumentation p&aring; hvilket v&aelig;rtsnavn, man skal angive, kan man aflure navnet ved at holde musecursoren over &quot;Online&quot;-linket p&aring; en post fra den p&aring;g&aelig;ldende br&oslash;ndkilde</p>

<h2>Replacement</h2>

<p>Visse kilder kr&aelig;ver yderligere ops&aelig;tning, da url&#39;erne skal omskrives yderligere, f.eks. med en biblioteksspecifik identifier/kode. Sektionen &quot;Replacement&quot; er en slags s&oslash;g- og erstat-funktion.</p>

<p>I &quot;Regul&aelig;rt udtryk&quot; beskrives hvad man lever efter. Bem&aelig;rk at der ikke er tale om en almindelig tekst, men et regul&aelig;rt udtryk - se evt. http://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression . Det betyder blandt andet at man starter og slutter med skr&aring;streg - &quot;/&quot;, og at visse tegn skal forsynes med et en foranstillet backslash &quot;\&quot;.</p>

<p>&quot;Replacement&quot; er en n&aelig;sten normal tekststreng, idet man dog kan bruge $1, $2 osv. til at angive delstrenge som er blevet matchet (captured) i det regul&aelig;re udtryk ovenfor. Lyder det for indviklet, s&aring; lev med at l&aring;ne andres eksempler ;-)</p>

<h2>Proquest <p>Ebrary / Proquest Ebook Central (Ebrary)</h2>

<p>Proquest
Central<br />
Proquest
Ebook Central - f&oslash;r Ebrary - kr&aelig;ver s&aelig;rlig ops&aelig;tning, da der i url&#39;en indg&aring;r et biblioteksspecifikt ID:</p>

<p><strong>V&aelig;rtsnavn</strong>:&nbsp;ebookcentral.proquest.com<br />
<strong>Regul&aelig;rt udtryk</strong>:&nbsp;/\[PROVIDERSLIBRARYID\]/<br />
<strong>Replacement</strong>:&nbsp;myproquestebooksid</p>

<p>Teksten &quot;myproquestebooksid&quot; i ovenst&aring;ende eksempel erstattes med bibliotekets ID.</p>

<p>En formentlig ukomplet liste over bibliotekernes ID&#39;er findes nedenfor:</p>

<ul>
<li>arhus-ebooks</li>
<li>fredrikshavn-ebooks</li>
<li>vordingborg-ebooks</li>
<li>aabenraa-ebooks</li>
<li>billundbib-ebooks</li>
<li>esbjerg-ebooks</li>
<li>fmbib-ebooks</li>
<li>faxe-ebooks</li>
<li>fredensborgbibliotekerne-ebooks</li>
<li>fredericiabib-ebooks</li>
<li>frederikssunddk-ebooks</li>
<li>gladsaxebib-ebooks</li>
<li>glostrup-ebooks</li>
<li>halsnaes-ebooks</li>
<li>horsholm-ebooks</li>
<li>herlev-ebooks</li>
<li>herning-ebooks</li>
<li>horsens-ebooks</li>
<li>koegebib-ebooks</li>
<li>kolding-ebooks</li>
<li>lollandbib-ebooks</li>
<li>lyngbybib-ebooks</li>
<li>randers-ebooks</li>
<li>roskilde-ebooks</li>
<li>rudersdal-ebooks</li>
<li>silkeborg-ebooks</li>
<li>slagelsedk-ebooks</li>
<li>svendborgbib-ebooks</li>
<li>taarnby-ebooks</li>
<li>tbib-ebooks</li>
<li>viborg-ebooks</li>
</ul>

<h2>Gale</h2>

<p>Gale kr&aelig;ver s&aelig;rlig ops&aelig;tning, da der i url&#39;en indg&aring;r en parameter med et biblioteksspecifikt ID - et Gale ID:</p>

<p><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 700; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">V&aelig;rtsnavn</strong><span style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">:&nbsp;link.galegroup.com</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;" />
<strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 700; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Regul&aelig;rt udtryk</strong><span style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">:&nbsp;/\[PROVIDERSLIBRARYID\]/</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;" />
<strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 700; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Replacement</strong><span style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">: mygaleid</span></p>

<p><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 700; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">V&aelig;rtsnavn</strong><span style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">:&nbsp;link.gale.com</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;" />
<strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 700; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Regul&aelig;rt udtryk</strong><span style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">:&nbsp;/\[PROVIDERSLIBRARYID\]/</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;" />
<strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 700; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Replacement</strong><span style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">: mygaleid</span></p>

<p>(Teksten &quot;mygaleid&quot; i ovenst&aring;ende eksempel erstattes med bibliotekets Gale ID.)<br />
Det regul&aelig;re udtryk betyder Find teksten &quot;[PROVIDERSLIBRARYID]&quot;</p>

<p><img alt="" data-rich-file-id="514" src="/system/rich/rich_files/rich_files/000/000/514/original/gale.PNG" style="border-width: 2px; border-style: solid;" /></p>

<h3>&nbsp;</h3>

<h2>Mango languages</h2>

<p>Mango languages skal h&aring;ndteres p&aring; samme m&aring;de som Gale. Men bibliotekets identifier kan godt hedde noget andet end for Gale. Se efter den konkrete v&aelig;rdi i ERMS</p>