Project

General

Profile

Actions

Statistikværktøjer i DDB CMS

Webtrends

DDB bruger Webtrends til at føre statistik over trafikken på bibliotekernes lokale hjemmesider, netbibliotekerne og bibliotek.dk. Al indsamlet statistik er anonym.

Anonymisering og identificering

Webtrends opsamler anonymiseret data om de besøgende og deres adfærd. Disse data bruges udelukkende til statistiske formål, og kan ikke føres tilbage til den enkelte person.

Webtrends identificerer den enkelte side gennem hele url’en og dokumentets titel. Det er derfor vigtigt, at den enkelte webmaster er opmærksom på navngivningen af url’er og titler på websiderne, da disse informationer ukritisk gemmes i Webtrends, og gengives efterfølgende i webstatistikken.
Derfor må der ikke bruges informationer i hverken websiden url eller titel, som kan føre til, at personer kan genkendes.

Dataejerskab

Bibliotekerne ejer sine rå logdata, og kan få disse udleveret.

Bibliotekernes rå logdata benyttes ikke til andet formål end at levere tal i DDB Webtrends løsningen, og Webtrends Inc. og KPI Index har ikke ret til at gøre brug af
bibliotekernes rå logdata til andre formål, uden eksplicit aftale med DDB.

Udvalgte nøgletal fra Webtrends placeres efter aftale med DDB uge for uge i Danmarks Biblioteks Index.

Bibliotekernes rå logdata såvel som bearbejdede data må således under ingen omstændigheder benyttes af Webtrends Inc. eller KPI Index til andet formål end ovenstående, medmindre der forligger en skriftlig accept fra DDB.

Rå logdata hos KPI Index

DDB har bedt KPI Index opbevare bibliotekernes rå logdata (ubearbejdede data), hvilket KPI Index opsamler på to NAS servere på KPI Index's adresse Fruebjergvej 3, 2100 København Ø. Dette sker ved, at NAS serverne på daglig basis på forskudte tidspunkter henter seneste rå logdata fra Webtrends. Der er alarm på Fruebjergvej 3, 2100 København Ø. og uden for normal arbejdstid, skal der forceres minimum 3 låste døre for at kunne komme til NAS serverne, som er placeret på bygningens 1. sal.

Det er planen, at den ene af de to NAS servere skal flyttes til DDB.

Datasikkerhed

Webtrends Inc. er en af de få hosting webanalyse udbydere, som har en regulær tredjeparts Data security audits (datasikkerhedsrevision), hvor Webtrends Inc. årligt benytter tre store velrenommerede sikkerhedsrevisionsorganisationer.

Webtrends Certifications/classifications

  • A- security classification
  • security classification
  • TRUSTe
  • Safe Harbor
  • ISO/IEC 27000 serien

En A- security classification er helt unikt for branchen, som end ikke mange virksomheder kan leve op til.

Google Analytics

DDB fraråder bibliotekerne at benytte Google Analytics, og anbefaler at man i stedet benytter Webtrends.

Når Google Analytics modulet alligevel er inkluderet i DDB CMS skyldes det gentagne ønsker fra bibliotekerne.

De biblioteker der alligevel ønsker at benytte Google Analytics kan under hostingplanerne Redaktør- eller Webmaster kontakte DBC og bede om at få modulet aktiveret, imens biblioteker med Programmørhostingplanen selv skal aktivere modulet.

Læs Googles beskrivelser af

Beskyttelse af dine data
Servicevilkårene for Google Analytics

Såfremt biblioteket på trods af DDB´s anbefaling alligevel vælger at anvende Google Analytics bør man ikke aktivere annonceringsfunktioner og dataindsamling til remarketing (herunder de såkaldte ”Display features” med indsamling af demografiske brugerdata (fx køn og alder).

Endvidere bør biblioteket aktivere IP-anonymisering via denne metode https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/ip-anonymization

Biblioteket skal være opmærksom på at selv om man aktiverer IP-anonymisering har
Google på opsamlingstidspunktet adgang til brugernes IP-adresser, hvilket juridisk set er personhenført.

Updated by Rolf Madsen almost 4 years ago · 5 revisions