Project

General

Profile

Actions

Vejledning til issue tracker

Det er muligt at følge med i sagerne via filtrene til højre på http://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/issues hvor man blandt andet kan få en idé om hvilke issues vi har priorteret til de kommende udviklingssprints:

  • DDB CMS 2014.2 - 7.x-1.0 KANDIDATER
  • DDB CMS 2014.2 - 7.x-1.1 KANDIDATER
  • DDB CMS 2014.2 - 7.x-1.2 KANDIDATER

Der er følgende muligheder for at redigere et issue når man har udviklerrollen:

Sagstyper

Bug Fejl på eksisterende features
Enhancement Forbedringer af allerede eksisterende funktioner
Feature Nye funktioner

Sagsstatusser:

New Tildeles automatisk ved oprettelse af et nyt issue inden den første triage foretages
Open (waiting) Tildeles alle åbne issues før de analyseres
Need more info Tildeles issues der har været under udvikling og ikke var tilstrækkeligt velbeskrevne eller hvor ny information kræver en beslutning
Needs analysis Tildeles issues der analyseres for at finde frem til årsagen for problemet
Needs prioritization Tildeles issues der er blevet estimerede og skal genprioriteres inden udviklingen går i gang
KOMBIT FBI (Waiting) Tildeles issues der analyseres eller behandles i den del af infrastrukturen som DBC's varetager
KOMBIT FBS (Waiting) Tildeles issues der analyseres eller behandles af Axiell
Ready for deveopment Tildeles issues der er analyserede, klargjort til udviling og prioriterede til et kommende udviklingssprint
Unable to reproduce (Closed) Tildeles issues hvor problemet ikke kan genskabes
Development Tildeles et issue som en udvikler arbejder på
Needs code review Tildeles issues som er færdigudviklede og klar til code review hos Core team der har til opgave at sikre konsistens og kvalitet i forhold til arkitekturen i DDB CMS samt tilhørende kodestandarde
Reviewed Tildeles issues Core team har godkendt.
Reviewed - Needs info/rework Tildeles issues Core team ikke har godkendt og som derfor skal tilbage til udvikleren.
Technical test Tildeles issues der er udviklede og klar til test på de interne test miljø
Resolved (tag version) Tildeles issues Core team har godkendt og som skal tilføjes en release.
Closed Tildeles issues der under analyse mv. viser sig at være ubegrundede

Sagsprioritering:

Status Høj <- Kriterier -> Lav
Immediate        
Urgent        
High        
Normal        
Low        

Prioritet:
|Immediate |Forretningskritiske dele af driftssystemet fejler, forårsager tab af data eller eksponerer brugerdata|
|Urgent |Kritiske dele af driftssystemet fejler uden mulighed for alternative workarrounds|
|High ||
|Normal ||
|Low |Nice to have, ikke planlagt|

Kriterier:

Hindrer brugen af forretningskritisk funktion
Nedsætter brugernes forståelse og brugbarhed af hjemmesiden
Forringer arbejdsbetingelser for redaktørerne
Statistisk brug af funktionen
Berøringsgrad (hvor mange biblioteker bliver ramt)
Teknisk forbedring af gennemsigtighed og udviklingshastighed
Kompleksitet
Risiko
Udviklingstid
Bundling med andre vigtige rettelser
Tilgængelige udviklerressourcer i udviklingssprintet

Brugerroller:

  • Indberetter
  • Udvikler
  • Admin

Prioriteringsprincipper

[Tilføj principper for prioritering af issues]

Updated by Rolf Madsen over 1 year ago · 13 revisions