Project

General

Profile

Actions

Vejledning i subsearch

Generelt om Subsearch

Fremover omtales brugerens egen søgning som primær-søgningen, mens den søgning der foretages på den af subsearch-modulerne foreslåede søgestreng, omtales som sekundær-søgningen. Eftersom der er 3 subsearch-moduler (”mente-du”, ”forslag fra bibliotek.dk” og ”oversatte forslag”), kan der potentielt være op til 3 sekundær-søgninger til en primær-søgning.

Sekundær-søgninger foretages altid først usynligt for brugeren, og resultatet vises først, hvis brugeren klikker på forslaget (med undtagelse af tilfælde, hvor: 1) Sekundær-søgningen er foretaget af modulet ”mente-du”, og 2) primær-søgningen giver 0 hits. I dette tilfælde omdirigeres til sekundær-søgningen (”Viser resultater for ’emelie schepp’. Søgning på ’emilie schepp’ gav ingen resultater”).)

Dette beskrives i dette flowchart:

I det følgende vil jeg forklare, hvordan disse triggers indstilles.

Når man indstiller dem, gælder det om at finde en balance, så brugerne hverken vises forslag for ofte eller for sjældent – og det vil variere alt efter bibliotekets katalog og brøndprofil. Et biblioteker med relativt få fysiske materialer, og som ikke har ret mange kilder slået til i brønden, skal vælge værdier, der udløser forslag oftere, end relativt større biblioteker.

Er du i tvivl om, om dit bibliotek er ”stort” eller ”lille”, så lav en søgning på ’term.title=*’ på jeres hjemmeside (undgå blot at søge *, da du dermed også får anmeldelsesbasen med i antallet af hits). En lille katalog er under 500.000 resultater, en mellemstor er mellem 0,5 og 1,5 million, og en stor er over 1,5 millioner. Har I over 6 millioner, er Masterfile aktiveret.

I det følgende anføres foreslåede værdier for hvert felt. Tag disse forslag for hvad de er: Forslag; de er primært angivet, for at give jer et sted at starte.

Sæt evt værdierne lidt højere, hvis I er ”store” og lavere, hvis I er ”små”.

De enktelte moduler

”mente-du” (subsearch_suggestions)

Modulet ”mente-du” sammenligner søgetermen fra primær-søgningen med ord fra ortograf-servicen - og hvis der er noget, der ligger sprogligt tæt på, som giver et bedre søgeresultat, foreslås dette for brugeren.

Eksempel:

I tilfælde af, at primær-søgningen giver 0 hits, udføres sekundær-søgningen blot, uden at brugeren spørges, såfremt de øvrige triggers er opfyldt.

Eksempel:

Triggers

Mente-du konfiguration findes på /admin/config/ding/subsearch

Højeste levenshtein-afstand

Dette tal er udtryk for, hvor stor forskel, der må være på søgestrengen fra den primære søgning og fra den sekundære.

F.eks. er der kun 1 i Levenshtein-afstand fra ”sara blædel” til ”sarah blædel”, men fx 7 fra ”sara blædel” til ”sutras blåbær” og 9 til ”sigurd barrett”.

Jo højere tal, des større afstand. For høj, og den returnerer meningsløse forslag. For lav og den finder ingenting.

Dette tal er vigtigt få sat rigtigt i konfigurationen af ”mente-du”.
Der kan ikke bruges decimal-tal til at udtrykke en Levenshtein-afstand.

For det meste skal afstanden være 3, men I kan godt eksperimentere med at hæve den til 4, hvis I synes forslagene kommer for sjældent – det afhænger både af jeres samlinger (på biblioteker med store kataloger er det næppe nædvendigt at hæve den), samt af redaktørens tolerance for, hvor ofte man er villig til at acceptere at den giver et meningsløst forslag.


Højeste antal resultater fra primærsøgningen for at vise forslag

Hvis brugerens søgning har givet et stort antal resultater, er der stor chance for at der i søgeresultatet findes poster, der tilfredsstiller hans behov, og det er derfor ikke nødvendigt at præsentere ham for et alternativt søgeforslag. Det er derfor muligt at vælge det højeste antal resultater fra den primære søgning – hvis der er flere resultater end dét, vises forslaget ikke.

 

Faktoren mellem antallet af resultater fra primær-søgningen og fra sekundær-søgningen

Bemærk! Denne værdi skal være større end 1 (men gerne kun ganske lidt større, fx 1.1)

Hvis brugerens søgning giver et stort antal resultater, er der stor chance for, at der blandt resultaterne findes noget, der tilfredsstiller hans behov. Omvendt, hvis den sekundære søgning giver MARKANT flere resultater, er der tilsvarende en stor chance for at brugerens behov kan tilfredsstilles bedre af resultaterne herfra.

Man kan derfor her konfigurere den mindste faktor mellem antallet af resultater fra den primære og den sekundære søgning – dvs hvor mange gange flere resultater, der skal være fra den sekundære søgning, end fra den primære, for at forslaget vises (jo lavere tal, des oftere vises det).

Sæt værdien tæt på 1 for at vise forslag i næsten alle tilfælde, hvor sekundær-søgningen giver flere resultater end primær-søgningen.
 

”Forslag fra bibliotek.dk” (subsearch_bibliotek.dk)

I dette modul er sekundær-søgningens søgeterm den samme som primær-søgningens, blot foretaget i bibliotek.dk i stedet for på den lokale hjemmeside. Hvis kriterierne opfyldes vises derfor heller ikke en alternativ søgeterm (da den jo er identisk) – men i stedet præsenteres brugeren for et antal resultater fra bibliotek.dk.

Eksempel:

Triggers

Forslag fra bibliotek.dk konfiguration findes på /admin/config/ding/subsearch/bibdk

Højeste antal resultater fra primær-søgningen for at vise forslag

Hvis primær-søgningen giver et stort antal resultater, er det mindre sandsynligt at brugeren har gavn af at søge i bibliotek.dk. Hvis du fx sætter værdien til 10, vises forslag ikke, medmindre brugeren har 9 eller færre resultater.

(bemærk! Denne værdi skal hæves, ikke sænkes, for at vise forslag oftere)

 

Faktoren mellem nonfiktion og fiktion.

Denne trigger fungerer på samme måde som samme trigger under ’Oversatte forslag’: Man kan her vælge, hvor mange gange mere nonfiktion end fiktion, der skal være i primær-søgningen, for at modulet aktiveres.

Dvs hvis man har sat værdien til 3, og 25 % af resultaterne i primær-søgningen er fiktion, så er 75% non-fiktion, dvs 3 gange så meget (25 X 3). Så bliver modulet aktiveret. Hvis værdien er sat til mere end 3, udløses den ikke at et sådant søgeresultat.

Er den sat til 2, skal der ikke være 3 gange mere nonfiktion end fiktion, men blot dobbelt så meget, for at oversatte forslag kan vises. Derfor udløses modulet hyppigere, hvis tallet er lavere.

Ligesom med ’Oversatte forslag’ gælder det, at faktoren mellem nonfiktion og fiktion i alle søgninger i høj grad afhænger af, om I abonnerer på Masterfile. Gør I det, bliver faktoren højere, da alle disse artikler er nonfiktion, så der generelt bliver en større andel heraf i alle søgeresultater.

Bemærk, at den regner 'nonfiktion' som "totale antal hits minus fiktion" hvor "totale antal hits" er det samlede antal manifestationer, ikke værker.


Laveste antal resultater fra søgning i bibliotek.dk

Her kan vælges, hvor mange resultater, søgning i bibliotek.dk mindst skal give, for at brugeren vises muligheden.

(bemærk: Denne værdi er uafhængig af jeres biblioteks størrelse)

 

Faktoren mellem antallet af resultater fra primær-søgningen og fra søgning i bibliotek.dk

Hvis antallet af resultater ved søgning i bibliotek.dk ikke er ret meget større end søgningen i egen bestand, er det heller ikke sandsynligt, at brugeren vil have glæde af at søge i bibliotek.dk.

Det er derfor muligt at vælge den mindste faktor mellem antallet af resultater fra den primære og den sekundære søgning – dvs hvor mange gange flere resultater, der skal være fra den sekundære søgning, end fra den primære, for at forslaget vises (jo lavere tal, des oftere vises det).


Antal resultater, der vises.

Som en ’smagsprøve’ på, hvad søgning i bibliotek.dk kan byde på, vises her de første resultater herfra. Hvor mange der skal vises, vælges her. Default-værdien er 4.

Forslagenes placering

Her kan man vælge, om forslagene skal placeres før eller efter resultaterne fra primær-søgningen. Som udgangspunkt bør de placeres efter, hvis ikke der er grund til andet.


 

Oversatte forslag (”subsearch_translate”)

Oversætter primær-søgningen til engelsk vha. google translate, og foreslår dette til brugeren, hvis triggers er opfyldt.

Specifikt omkring ”oversatte forslag” gælder det, at der vil være ret stor forskel på, hvordan triggers skal indstilles her, alt efter som éns bibliotek abonnerer på Masterfile eller ej, eftersom den alene tegner sig for over 6 millioner engelsk-sprogede poster. Har man abonnement på Masterfile, vil en engelsk-sproget søgning typisk give et langt højere antal resultater end på et bibliotek uden, hvorfor fx ”Faktoren mellem antallet af resultater fra primær-søgningen og fra sekundær-søgningen” vil skulle sættes noget højere.

Biblioteker, der hverken abonnerer på Masterfile eller nogle Gale-baser har næppe megen glæde af ”Oversatte forslag”.

Eksempel:

Triggers

Konfiguration af Oversatte forslag findes på /admin/config/ding/subsearch/translate

Faktoren mellem nonfiktion og fiktion.

”Oversatte forslag” er primært er tænkt som en hjælp til brugerne til at finde de engelsk-sprogede materialer, og eftersom disse oftest er artikler, som oftest er non-fiktion, kan man her vælge, hvor mange gange mere nonfiktion end fiktion, der skal være i primær-søgningen, for at dette modul aktiveres.

Dvs hvis man har sat værdien til 3, og 25 % af resultaterne i primær-søgningen er fiktion, så er 75% non-fiktion, dvs 3 gange så meget (25 X 3). Så bliver modulet aktiveret. Hvis værdien er sat til mere end 3, udløses den ikke af et sådant søgeresultat.

Er den sat til 2, skal der blot være dobbelt så meget nonfiktion som fiktion, for at oversatte forslag kan vises. Derfor udløses modulet hyppigere, hvis tallet er lavere.


Faktoren mellem antallet af resultater fra primær-søgningen og fra sekundær-søgningen.

Hvis ikke sekundær-søgningen giver flere resultater end primær-søgningen, er det ikke sandsynligt, at den rummer resultater, der matcher brugerens behov bedre end de dansk-sprogede, og det oversatte forslag skal derfor ikke vises.

Er tallet her 2, skal der være dobbelt så mange resultater fra sekundær-søgningen som fra primær-søgningen. Er tallet 4, skal der være fire gange så mange. Derfor udløses modulet hyppigere, hvis tallet er lavere.

Updated by Tue Gaston 7 months ago · 6 revisions