Project

General

Profile

Actions

Wiki » History » Revision 160

« Previous | Revision 160/187 (diff) | Next »
Rolf Madsen, 09/29/2017 01:01 PM


DDB CMS vejledninger og beskrivelser

Opdateret den 21. juni 2016

DDB CMS manualerne (DDB CMS 2017 1. opgradering)

Struktur og indhold DDB CMS 2017 1

om navigation og oprettelse af indhold for redaktører og lokal redaktører

Konfiguration fra A-Z DDB CMS 2017 1

om opsætning og tilpasning af moduler for lokal administratorer.

Kontrolpanel (Webmasterhostingplan) DDB CMS 2017 1

om installation af moduler for biblioteker på Webmasterhostingplanen.

Grundlæggende opsætning DDB CMS 2017 1

om nødvendig opsætning af moduler for nye biblioteker på DDB CMS.

DDB CMS 2016.2 manualen

Vejledningen til redaktører og indholdsproducenter:

Manual til DDB CMS Til og med DDB CMS 2016 2. opgradering

Manualen henvender sig til personale på redaktørniveau, der løbende skal producere indhold. Vejledningen gennemgår:

Vejledninger til konfiguration:

Nedenstående tre vejledninger henvender sig til personale, der står for løsning af tekniske opgaver på hjemmesiden. F.eks. installation af moduler, konfiguration og lignende.

I gang med DDB CMS - Grundlæggende opsætning: Til og med DDB CMS 2016 2. opgradering

En step-by-step guide til konfiguration af DDB CMS. Manualen gennemgår konfigurationsprocessen i den rækkefølge, som DDB anbefaler. Manualen kan også læses som opslagsværk, men til det formål kan Konfiguration fra A-Z være mere nyttig.

Konfiguration fra A-Z Til og med DDB CMS 2016 2. opgradering

Vejledningen består af alle delelementer i den tekniske opsætning af DDB CMS. Vejledningen gennemgår opsætning af

Kontrolpanelet (Webmasterhostingplan) Til og med DDB CMS 2016 2. opgradering

Manualen er målrettet biblioteker med webmasterløsningen og forudsætter at læseren kan installere, aktivere og konfigurere moduler i DDB CMS.

Vejledningen beskriver

Sådan bidrager du til DDB CMS

For at bidrage til kodebasen i DDB CMS skal koden leve op til en række kriterier som er beskrevet i DDB CMS code guidelines (engelsk).

Du kan bidrage med rettelser til eksisterende moduler eller med helt ny funktionalitet ved at følge Proces for at bidrage til DDB CMS.

Sikkerhed i DDB CMS

Sikkerhed i DDB CMS

Andre vejledninger og dokumenter

Sådan bruger du DDB CMS issue tracker

Søgevejledning til CQL:

Arkitektur og funktionsområder i DDB CMS:

Oversigt over DDB CMS hostingmiljøer, hostingplaner og driftsstatus

Dokumentation til udviklere, arkitekter og testere:

  • Udvikling og test (Dokumentationshenvisninger og vejledninger til servicekald og indeksoversigter)

Her findes også oplysninger om hvordan du som udvikler bidrager til DDB CMS (ding2) kodebasen.

Updated by Rolf Madsen about 4 years ago · 160 revisions locked