Project

General

Profile

Wiki » History » Version 162

Rolf Madsen, 11/10/2017 10:09 AM

1 154 Rolf Madsen
<h1 id="ddb-cms-vejledninger-og-beskrivelser">DDB CMS vejledninger og beskrivelser</h1>
2 28 Rolf Madsen
3 161 Rolf Madsen
<p><em>Opdateret den 29. september&nbsp;2017</em></p>
4 49 Rolf Madsen
5 157 Rolf Madsen
<h1><em>DDB CMS manualerne (DDB CMS 2017 1. opgradering)</em></h1>
6 155 Rolf Madsen
7 160 Rolf Madsen
<h2>[[Struktur og indhold DDB CMS 2017 1]]</h2>
8 155 Rolf Madsen
9 160 Rolf Madsen
<p>om navigation og oprettelse af indhold for redakt&oslash;rer og lokal redakt&oslash;rer</p>
10 1 Michael Anker
11 160 Rolf Madsen
<h2>[[Konfiguration fra A-Z DDB CMS 2017 1]]</h2>
12 1 Michael Anker
13 160 Rolf Madsen
<p>om ops&aelig;tning og tilpasning af moduler for lokal administratorer.</p>
14 1 Michael Anker
15 160 Rolf Madsen
<h2>[[Kontrolpanel (Webmasterhostingplan) DDB CMS 2017 1]]</h2>
16 159 Rolf Madsen
17 160 Rolf Madsen
<p>om installation af moduler for biblioteker p&aring; Webmasterhostingplanen.</p>
18
19
<h2>[[Grundl&aelig;ggende ops&aelig;tning DDB CMS 2017 1]]</h2>
20
21
<p>om n&oslash;dvendig ops&aelig;tning af moduler for nye biblioteker p&aring; DDB CMS.</p>
22 158 Rolf Madsen
23 155 Rolf Madsen
<h1>DDB CMS 2016.2 manualen</h1>
24
25 154 Rolf Madsen
<h1 id="vejledningen-til-redaktører-og-indholdsproducenter">Vejledningen til redakt&oslash;rer og indholdsproducenter:</h1>
26 1 Michael Anker
27 154 Rolf Madsen
<h2 id="manual-til-ddb-cms-til-og-med-ddb-cms-2016-2.-opgradering">[[Manual til DDB CMS]] Til og med DDB CMS 2016 2. opgradering</h2>
28 1 Michael Anker
29 154 Rolf Madsen
<p>Manualen henvender sig til personale p&aring; redakt&oslash;rniveau, der l&oslash;bende skal producere indhold. Vejledningen gennemg&aring;r:</p>
30 107 Anonymous
31 154 Rolf Madsen
<ul>
32
	<li><a href="http://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Manual_til_DDB_CMS#Sådan-er-DDB-CMS-struktureret">Hvordan DDB CMS er struktureret</a></li>
33
	<li><a href="http://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Manual_til_DDB_CMS#Sådan-opbygger-du-hjemmesiden-og-skaber-struktur">Hvordan du opbygger din hjemmeside</a></li>
34
	<li><a href="http://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Manual_til_DDB_CMS#Sådan-opretter-du-indhold-i-DDB-CMS">Hvordan du opretter indhold</a></li>
35
</ul>
36 1 Michael Anker
37 154 Rolf Madsen
<h1 id="vejledninger-til-konfiguration">Vejledninger til konfiguration:</h1>
38 1 Michael Anker
39 154 Rolf Madsen
<p>Nedenst&aring;ende tre vejledninger henvender sig til personale, der st&aring;r for l&oslash;sning af tekniske opgaver p&aring; hjemmesiden. F.eks. installation af moduler, konfiguration og lignende.</p>
40 1 Michael Anker
41 154 Rolf Madsen
<h2 id="i-gang-med-ddb-cms---grundlæggende-opsætning-til-og-med-ddb-cms-2016-2.-opgradering">[[I gang med DDB CMS - Grundl&aelig;ggende ops&aelig;tning]]: Til og med DDB CMS 2016 2. opgradering</h2>
42 1 Michael Anker
43 154 Rolf Madsen
<p>En step-by-step guide til konfiguration af DDB CMS. Manualen gennemg&aring;r konfigurationsprocessen i den r&aelig;kkef&oslash;lge, som DDB anbefaler. Manualen kan ogs&aring; l&aelig;ses som opslagsv&aelig;rk, men til det form&aring;l kan [[DDB CMS: Konfiguration fra A-Z]] v&aelig;re mere nyttig.</p>
44 1 Michael Anker
45 154 Rolf Madsen
<ul>
46
	<li><a href="http://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/I_gang_med_DDB_CMS_-_Grundl%C3%A6ggende_ops%C3%A6tning#Tjekliste-Grundlæggende-opsætning">Tjek om du har konfigureret korrekt</a></li>
47
</ul>
48 1 Michael Anker
49 154 Rolf Madsen
<h2 id="ddb-cms-konfiguration-fra-a-z-til-og-med-ddb-cms-2016-2.-opgradering">[[DDB CMS: Konfiguration fra A-Z]] Til og med DDB CMS 2016 2. opgradering</h2>
50 1 Michael Anker
51 154 Rolf Madsen
<p>Vejledningen best&aring;r af alle delelementer i den tekniske ops&aelig;tning af DDB CMS. Vejledningen gennemg&aring;r ops&aelig;tning af</p>
52 1 Michael Anker
53 154 Rolf Madsen
<ul>
54
	<li><a href="http://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/_Konfiguration_fra_A-Z#Farver-og-grænseflade">Farver og gr&aelig;nseflader</a></li>
55
	<li><a href="http://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/_Konfiguration_fra_A-Z#DIBS">DIBS som betalingsservice</a></li>
56
	<li><a href="http://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/_Konfiguration_fra_A-Z#Søgning">S&oslash;gning</a></li>
57
	<li><a href="http://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/_Konfiguration_fra_A-Z#Webstatistik">Andre services fx webstatistik, huskelister, biblioteksvagten, eKurser og login med NemID</a></li>
58
	<li><a href="http://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/_Konfiguration_fra_A-Z#Administration">Administration</a></li>
59
	<li><a href="http://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/_Konfiguration_fra_A-Z#Konfigurer-proxy-til-de-licensbelagte-elektroniske-ressourcer">Proxy til licensbelagte ressourcer</a></li>
60
</ul>
61 1 Michael Anker
62
<h2 id="kontrolpanelet-webmasterhostingplan-til-og-med-ddb-cms-2016-2.-opgradering">[[Kontrolpanelet (Webmasterhostingplan)]] Til og med DDB CMS 2016 2. opgradering</h2>
63
64 154 Rolf Madsen
<p>Manualen er m&aring;lrettet biblioteker med webmasterl&oslash;sningen og foruds&aelig;tter at l&aelig;seren kan installere, aktivere og konfigurere moduler i DDB CMS.</p>
65 1 Michael Anker
66 154 Rolf Madsen
<p>Vejledningen beskriver</p>
67
68
<ul>
69
	<li><a href="http://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Kontrolpanelet_(Webmasterhostingplan)#Hvad-er-kontrolpanelet">Kontrolpanelet</a></li>
70
	<li><a href="http://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Kontrolpanelet_(Webmasterhostingplan)#Udrulningen-sker-i-tre-faser">Udrulningsprocessen</a></li>
71
	<li><a href="http://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Kontrolpanelet_(Webmasterhostingplan)#Ofte-stillede-spørgsmål">Ofte stillede sp&oslash;rgsm&aring;l i forbindelse med udrulning</a></li>
72 1 Michael Anker
</ul>
73
74 155 Rolf Madsen
<h1 id="manual-til-ddb-cms-2017-1.-opgradering---under-udarbejdelse">S&aring;dan bidrager du til DDB CMS</h1>
75 1 Michael Anker
76 154 Rolf Madsen
<p>For at bidrage til kodebasen i DDB CMS skal koden leve op til en r&aelig;kke kriterier som er beskrevet i <a href="https://github.com/ding2/ding2/blob/master/docs/code_guidelines.md">DDB CMS code guidelines</a> (engelsk).</p>
77 1 Michael Anker
78 154 Rolf Madsen
<p>Du kan bidrage med rettelser til eksisterende moduler eller med helt ny funktionalitet ved at f&oslash;lge [[proces for at bidrage til DDB CMS|Proces for at bidrage til DDB CMS]].</p>
79 1 Michael Anker
80 154 Rolf Madsen
<h1 id="sikkerhed-i-ddb-cms">Sikkerhed i DDB CMS</h1>
81 1 Michael Anker
82 154 Rolf Madsen
<p>[[Sikkerhed i DDB CMS]]</p>
83 1 Michael Anker
84 155 Rolf Madsen
<h1 id="ddb-cms-wireframes">Andre vejledninger og dokumenter</h1>
85 1 Michael Anker
86 156 Rolf Madsen
<h2 id="sådan-bruger-du-ddb-cms-issue-tracker">S&aring;dan bruger du DDB CMS issue tracker</h2>
87 1 Michael Anker
88 154 Rolf Madsen
<ul>
89 156 Rolf Madsen
	<li>[[vejledningIssueTracker|Vejledning til issue trackeren]]</li>
90 1 Michael Anker
</ul>
91
92
<ul>
93 156 Rolf Madsen
	<li>[[HowToAddNewIssue|Guide til oprettelse af fejl, &aelig;ndringer og udviklings&oslash;nsker]]</li>
94 1 Michael Anker
</ul>
95 154 Rolf Madsen
96
<ul>
97 156 Rolf Madsen
	<li>[[PrioritizingIssues|Retningslinjer for prioritering af issues i DDB CMS]] Behovspyramide og Red routes</li>
98 154 Rolf Madsen
</ul>
99 1 Michael Anker
100 156 Rolf Madsen
<h2>S&oslash;gevejledning til CQL:</h2>
101 1 Michael Anker
102
<ul>
103 156 Rolf Madsen
	<li>[[kommandosoegning|S&oslash;gevejledning til brug af s&oslash;gekoder og indekser]]</li>
104 1 Michael Anker
</ul>
105 154 Rolf Madsen
106 156 Rolf Madsen
<h2 id="arkitektur-og-funktionsområder-i-ddb-cms">Arkitektur og funktionsomr&aring;der i DDB CMS:</h2>
107 154 Rolf Madsen
108 123 Rolf Madsen
<ul>
109 156 Rolf Madsen
	<li>[[DDBCMSFunktionsomr&aring;der|DDB CMS m&aring;larkitektur]]</li>
110 154 Rolf Madsen
</ul>
111
112 156 Rolf Madsen
<h2 id="oversigt-over-ddb-cms-hostingmiljøer-hostingplaner-og-driftsstatus">Oversigt over DDB CMS hostingmilj&oslash;er, hostingplaner og driftsstatus</h2>
113
114 1 Michael Anker
<ul>
115 156 Rolf Madsen
	<li>[[DDBCMSstatus|DDB CMS status og oversigt over hostingmilj&oslash;er]]</li>
116 154 Rolf Madsen
</ul>
117
118 156 Rolf Madsen
<h2 id="dokumentation-til-udviklere-arkitekter-og-testere">Dokumentation til udviklere, arkitekter og testere:</h2>
119 154 Rolf Madsen
120
<ul>
121 156 Rolf Madsen
	<li>[[developmentAndTest|Udvikling og test]] (Dokumentationshenvisninger og vejledninger til servicekald og indeksoversigter)</li>
122 154 Rolf Madsen
</ul>
123
124 156 Rolf Madsen
<p>Her findes ogs&aring; oplysninger om hvordan du som udvikler bidrager til DDB CMS (ding2) kodebasen.</p>
125 154 Rolf Madsen
126 156 Rolf Madsen
<ul>
127
</ul>