Project

General

Profile

Wiki » History » Version 166

Rolf Madsen, 02/01/2018 03:03 PM

1 154 Rolf Madsen
<h1 id="ddb-cms-vejledninger-og-beskrivelser">DDB CMS vejledninger og beskrivelser</h1>
2 28 Rolf Madsen
3 164 Rolf Madsen
<p><em>Opdateret den 1. februar 2018</em></p>
4 49 Rolf Madsen
5 164 Rolf Madsen
<h1><em>DDB CMS manualerne</em></h1>
6 155 Rolf Madsen
7 164 Rolf Madsen
<h2><a href="https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Ddb-cms-manual_struktur-og-indhold">DDB CMS Manual - Struktur og indhold</a></h2>
8 155 Rolf Madsen
9 160 Rolf Madsen
<p>om navigation og oprettelse af indhold for redakt&oslash;rer og lokal redakt&oslash;rer</p>
10 1 Michael Anker
11 164 Rolf Madsen
<h2><a href="https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Ddb-cms-manual_konfiguration">DDB CMS Manual - Konfiguration</a></h2>
12 1 Michael Anker
13 160 Rolf Madsen
<p>om ops&aelig;tning og tilpasning af moduler for lokal administratorer.</p>
14 1 Michael Anker
15 164 Rolf Madsen
<h2><a href="https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Ddb-cms-manual_webmaster-kontrolpanel">DDB CMS Manual - Webmaster kontrolpanel</a></h2>
16 159 Rolf Madsen
17 165 Rolf Madsen
<p>om installation af moduler for biblioteker p&aring; Webmasterhostingplanen.</p>
18 160 Rolf Madsen
19 164 Rolf Madsen
<h2><a href="https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Ddb-cms-manual_grundl%C3%A6ggende-ops%C3%A6tning">DDB CMS Manual - Grundl&aelig;ggende ops&aelig;tning</a></h2>
20 160 Rolf Madsen
21
<p>om n&oslash;dvendig ops&aelig;tning af moduler for nye biblioteker p&aring; DDB CMS.</p>
22 158 Rolf Madsen
23 166 Rolf Madsen
<h3>DDB CMS Manual - Tidligere versioner (for&aelig;ldede)</h3>
24 155 Rolf Madsen
25 166 Rolf Madsen
<p>https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Ddb-cms-manualer_tidligere-versioner</p>
26 154 Rolf Madsen
27
<ul>
28 1 Michael Anker
</ul>
29
30 155 Rolf Madsen
<h1 id="manual-til-ddb-cms-2017-1.-opgradering---under-udarbejdelse">S&aring;dan bidrager du til DDB CMS</h1>
31 1 Michael Anker
32 154 Rolf Madsen
<p>For at bidrage til kodebasen i DDB CMS skal koden leve op til en r&aelig;kke kriterier som er beskrevet i <a href="https://github.com/ding2/ding2/blob/master/docs/code_guidelines.md">DDB CMS code guidelines</a> (engelsk).</p>
33 1 Michael Anker
34 154 Rolf Madsen
<p>Du kan bidrage med rettelser til eksisterende moduler eller med helt ny funktionalitet ved at f&oslash;lge [[proces for at bidrage til DDB CMS|Proces for at bidrage til DDB CMS]].</p>
35 1 Michael Anker
36 154 Rolf Madsen
<h1 id="sikkerhed-i-ddb-cms">Sikkerhed i DDB CMS</h1>
37 1 Michael Anker
38 154 Rolf Madsen
<p>[[Sikkerhed i DDB CMS]]</p>
39 1 Michael Anker
40 155 Rolf Madsen
<h1 id="ddb-cms-wireframes">Andre vejledninger og dokumenter</h1>
41 1 Michael Anker
42 156 Rolf Madsen
<h2 id="sådan-bruger-du-ddb-cms-issue-tracker">S&aring;dan bruger du DDB CMS issue tracker</h2>
43 1 Michael Anker
44 154 Rolf Madsen
<ul>
45 156 Rolf Madsen
	<li>[[vejledningIssueTracker|Vejledning til issue trackeren]]</li>
46 1 Michael Anker
</ul>
47
48
<ul>
49 156 Rolf Madsen
	<li>[[HowToAddNewIssue|Guide til oprettelse af fejl, &aelig;ndringer og udviklings&oslash;nsker]]</li>
50 1 Michael Anker
</ul>
51 154 Rolf Madsen
52
<ul>
53 156 Rolf Madsen
	<li>[[PrioritizingIssues|Retningslinjer for prioritering af issues i DDB CMS]] Behovspyramide og Red routes</li>
54 154 Rolf Madsen
</ul>
55 1 Michael Anker
56 156 Rolf Madsen
<h2>S&oslash;gevejledning til CQL:</h2>
57 1 Michael Anker
58
<ul>
59 156 Rolf Madsen
	<li>[[kommandosoegning|S&oslash;gevejledning til brug af s&oslash;gekoder og indekser]]</li>
60 1 Michael Anker
</ul>
61 154 Rolf Madsen
62 156 Rolf Madsen
<h2 id="arkitektur-og-funktionsområder-i-ddb-cms">Arkitektur og funktionsomr&aring;der i DDB CMS:</h2>
63 154 Rolf Madsen
64 123 Rolf Madsen
<ul>
65 156 Rolf Madsen
	<li>[[DDBCMSFunktionsomr&aring;der|DDB CMS m&aring;larkitektur]]</li>
66 154 Rolf Madsen
</ul>
67
68 156 Rolf Madsen
<h2 id="oversigt-over-ddb-cms-hostingmiljøer-hostingplaner-og-driftsstatus">Oversigt over DDB CMS hostingmilj&oslash;er, hostingplaner og driftsstatus</h2>
69
70 1 Michael Anker
<ul>
71 156 Rolf Madsen
	<li>[[DDBCMSstatus|DDB CMS status og oversigt over hostingmilj&oslash;er]]</li>
72 154 Rolf Madsen
</ul>
73
74 156 Rolf Madsen
<h2 id="dokumentation-til-udviklere-arkitekter-og-testere">Dokumentation til udviklere, arkitekter og testere:</h2>
75 154 Rolf Madsen
76
<ul>
77 156 Rolf Madsen
	<li>[[developmentAndTest|Udvikling og test]] (Dokumentationshenvisninger og vejledninger til servicekald og indeksoversigter)</li>
78 154 Rolf Madsen
</ul>
79
80 156 Rolf Madsen
<p>Her findes ogs&aring; oplysninger om hvordan du som udvikler bidrager til DDB CMS (ding2) kodebasen.</p>
81 154 Rolf Madsen
82 156 Rolf Madsen
<ul>
83
</ul>