Project

General

Profile

Actions

Wiki » History » Revision 170

« Previous | Revision 170/187 (diff) | Next »
Rolf Madsen, 02/01/2018 03:14 PM


DDB CMS vejledninger og beskrivelser

Opdateret den 1. februar 2018

DDB CMS manualerne

DDB CMS Manual - Struktur og indhold

om navigation og oprettelse af indhold for redaktører og lokal redaktører

DDB CMS Manual - Konfiguration

om opsætning og tilpasning af moduler for lokal administratorer.

DDB CMS Manual - Webmaster kontrolpanel

om installation af moduler for biblioteker på Webmasterhostingplanen.

DDB CMS Manual - Grundlæggende opsætning

om nødvendig opsætning af moduler for nye biblioteker på DDB CMS.

  1. DDB CMS Manualen - Struktur og indhold NEXT VERSION
  2. DDB CMS Manualen - Konfiguration NEXT VERSION
  3. DDB CMS Manualen - Webmaster kontrolpanel NEXT VERSION
  4. DDB CMS Manualen - Grundlæggende opsætning NEXT VERSION

DDB CMS Manual - Next version

Her ligger de arbejdsdokumenter der DDB arbejder med i forhold til ændringer i den næste version af DDB CMS.

DDB CMS Manual - Tidligere versioner (forældede)

https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Ddb-cms-manualer_tidligere-versioner

Sådan bidrager du til DDB CMS

For at bidrage til kodebasen i DDB CMS skal koden leve op til en række kriterier som er beskrevet i DDB CMS code guidelines (engelsk).

Du kan bidrage med rettelser til eksisterende moduler eller med helt ny funktionalitet ved at følge Proces for at bidrage til DDB CMS.

Sikkerhed i DDB CMS

Sikkerhed i DDB CMS

Andre vejledninger og dokumenter

Sådan bruger du DDB CMS issue tracker

Søgevejledning til CQL:

Arkitektur og funktionsområder i DDB CMS:

Oversigt over DDB CMS hostingmiljøer, hostingplaner og driftsstatus

Dokumentation til udviklere, arkitekter og testere:

  • Udvikling og test (Dokumentationshenvisninger og vejledninger til servicekald og indeksoversigter)

Her findes også oplysninger om hvordan du som udvikler bidrager til DDB CMS (ding2) kodebasen.

Updated by Rolf Madsen over 3 years ago · 170 revisions locked