Project

General

Profile

Wiki » History » Version 173

Rolf Madsen, 02/01/2018 03:23 PM

1 154 Rolf Madsen
<h1 id="ddb-cms-vejledninger-og-beskrivelser">DDB CMS vejledninger og beskrivelser</h1>
2 28 Rolf Madsen
3 164 Rolf Madsen
<p><em>Opdateret den 1. februar 2018</em></p>
4 49 Rolf Madsen
5 167 Rolf Madsen
<p>{{>toc}}</p>
6
7 164 Rolf Madsen
<h1><em>DDB CMS manualerne</em></h1>
8 155 Rolf Madsen
9 164 Rolf Madsen
<h2><a href="https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Ddb-cms-manual_struktur-og-indhold">DDB CMS Manual - Struktur og indhold</a></h2>
10 155 Rolf Madsen
11 160 Rolf Madsen
<p>om navigation og oprettelse af indhold for redakt&oslash;rer og lokal redakt&oslash;rer</p>
12 1 Michael Anker
13 164 Rolf Madsen
<h2><a href="https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Ddb-cms-manual_konfiguration">DDB CMS Manual - Konfiguration</a></h2>
14 1 Michael Anker
15 160 Rolf Madsen
<p>om ops&aelig;tning og tilpasning af moduler for lokal administratorer.</p>
16 1 Michael Anker
17 164 Rolf Madsen
<h2><a href="https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Ddb-cms-manual_webmaster-kontrolpanel">DDB CMS Manual - Webmaster kontrolpanel</a></h2>
18 159 Rolf Madsen
19 165 Rolf Madsen
<p>om installation af moduler for biblioteker p&aring; Webmasterhostingplanen.</p>
20 160 Rolf Madsen
21 164 Rolf Madsen
<h2><a href="https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Ddb-cms-manual_grundl%C3%A6ggende-ops%C3%A6tning">DDB CMS Manual - Grundl&aelig;ggende ops&aelig;tning</a></h2>
22 160 Rolf Madsen
23
<p>om n&oslash;dvendig ops&aelig;tning af moduler for nye biblioteker p&aring; DDB CMS.</p>
24 158 Rolf Madsen
25 1 Michael Anker
<h3><a href="https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Ddb-cms-manual_next-version">DDB CMS Manual - Next version</a></h3>
26 169 Rolf Madsen
27 170 Rolf Madsen
<p>Her ligger de arbejdsdokumenter der DDB arbejder med i forhold til &aelig;ndringer i den n&aelig;ste version af DDB CMS.</p>
28 171 Rolf Madsen
29 172 Rolf Madsen
<p><a href="https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Ddb-cms-manual_struktur-og-indhold_next-version">DDB CMS Manualen - Struktur og indhold NEXT VERSION</a><br />
30
<a href="https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Ddb-cms-manual_konfiguration_next-version">DDB CMS Manualen - Konfiguration NEXT VERSION</a><br />
31
<a href="https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Ddb-cms-manual_webmaster-kontrolpanel_next-version">DDB CMS Manualen - Webmaster kontrolpanel NEXT VERSION</a><br />
32
<a href="https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Ddb-cms-manual_grundl%C3%A6ggende-ops%C3%A6tning_next-version">DDB CMS Manualen - Grundl&aelig;ggende ops&aelig;tning NEXT VERSION</a></p>
33 168 Rolf Madsen
34 173 Rolf Madsen
<h3><a href="https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Ddb-cms-manualer_tidligere-versioner">DDB CMS Manual - Tidligere versioner FOR&AElig;LDET</a></h3>
35 155 Rolf Madsen
36 173 Rolf Madsen
<p>Her ligger tidligere og nu FOR&AElig;LDEDE versioner af DDB CMS.</p>
37 154 Rolf Madsen
38
<ul>
39 1 Michael Anker
</ul>
40
41 155 Rolf Madsen
<h1 id="manual-til-ddb-cms-2017-1.-opgradering---under-udarbejdelse">S&aring;dan bidrager du til DDB CMS</h1>
42 1 Michael Anker
43 154 Rolf Madsen
<p>For at bidrage til kodebasen i DDB CMS skal koden leve op til en r&aelig;kke kriterier som er beskrevet i <a href="https://github.com/ding2/ding2/blob/master/docs/code_guidelines.md">DDB CMS code guidelines</a> (engelsk).</p>
44 1 Michael Anker
45 154 Rolf Madsen
<p>Du kan bidrage med rettelser til eksisterende moduler eller med helt ny funktionalitet ved at f&oslash;lge [[proces for at bidrage til DDB CMS|Proces for at bidrage til DDB CMS]].</p>
46 1 Michael Anker
47 154 Rolf Madsen
<h1 id="sikkerhed-i-ddb-cms">Sikkerhed i DDB CMS</h1>
48 1 Michael Anker
49 154 Rolf Madsen
<p>[[Sikkerhed i DDB CMS]]</p>
50 1 Michael Anker
51 155 Rolf Madsen
<h1 id="ddb-cms-wireframes">Andre vejledninger og dokumenter</h1>
52 1 Michael Anker
53 156 Rolf Madsen
<h2 id="sådan-bruger-du-ddb-cms-issue-tracker">S&aring;dan bruger du DDB CMS issue tracker</h2>
54 1 Michael Anker
55 154 Rolf Madsen
<ul>
56 156 Rolf Madsen
	<li>[[vejledningIssueTracker|Vejledning til issue trackeren]]</li>
57 1 Michael Anker
</ul>
58
59
<ul>
60 156 Rolf Madsen
	<li>[[HowToAddNewIssue|Guide til oprettelse af fejl, &aelig;ndringer og udviklings&oslash;nsker]]</li>
61 1 Michael Anker
</ul>
62 154 Rolf Madsen
63
<ul>
64 156 Rolf Madsen
	<li>[[PrioritizingIssues|Retningslinjer for prioritering af issues i DDB CMS]] Behovspyramide og Red routes</li>
65 154 Rolf Madsen
</ul>
66 1 Michael Anker
67 156 Rolf Madsen
<h2>S&oslash;gevejledning til CQL:</h2>
68 1 Michael Anker
69
<ul>
70 156 Rolf Madsen
	<li>[[kommandosoegning|S&oslash;gevejledning til brug af s&oslash;gekoder og indekser]]</li>
71 1 Michael Anker
</ul>
72 154 Rolf Madsen
73 156 Rolf Madsen
<h2 id="arkitektur-og-funktionsområder-i-ddb-cms">Arkitektur og funktionsomr&aring;der i DDB CMS:</h2>
74 154 Rolf Madsen
75 123 Rolf Madsen
<ul>
76 156 Rolf Madsen
	<li>[[DDBCMSFunktionsomr&aring;der|DDB CMS m&aring;larkitektur]]</li>
77 154 Rolf Madsen
</ul>
78
79 156 Rolf Madsen
<h2 id="oversigt-over-ddb-cms-hostingmiljøer-hostingplaner-og-driftsstatus">Oversigt over DDB CMS hostingmilj&oslash;er, hostingplaner og driftsstatus</h2>
80
81 1 Michael Anker
<ul>
82 156 Rolf Madsen
	<li>[[DDBCMSstatus|DDB CMS status og oversigt over hostingmilj&oslash;er]]</li>
83 154 Rolf Madsen
</ul>
84
85 156 Rolf Madsen
<h2 id="dokumentation-til-udviklere-arkitekter-og-testere">Dokumentation til udviklere, arkitekter og testere:</h2>
86 154 Rolf Madsen
87
<ul>
88 156 Rolf Madsen
	<li>[[developmentAndTest|Udvikling og test]] (Dokumentationshenvisninger og vejledninger til servicekald og indeksoversigter)</li>
89 154 Rolf Madsen
</ul>
90
91 156 Rolf Madsen
<p>Her findes ogs&aring; oplysninger om hvordan du som udvikler bidrager til DDB CMS (ding2) kodebasen.</p>
92 154 Rolf Madsen
93 156 Rolf Madsen
<ul>
94
</ul>