Project

General

Profile

Actions

Wiki » History » Revision 176

« Previous | Revision 176/187 (diff) | Next »
Rolf Madsen, 02/22/2018 10:33 AM


DDB CMS vejledninger og beskrivelser

Opdateret den 22. februar 2018

DDB CMS manualerne

De fire DDB CMS manualer opdateres før udrulning af en ny version.

DDB CMS Manual - Struktur og indhold

om navigation og oprettelse af indhold for redaktører og lokal redaktører

DDB CMS Manual - Konfiguration

om opsætning og tilpasning af moduler for lokal administratorer.

DDB CMS Manual - Webmaster kontrolpanel

om installation af moduler for biblioteker på Webmasterhostingplanen.

DDB CMS Manual - Grundlæggende opsætning

om nødvendig opsætning af moduler for nye biblioteker på DDB CMS.

DDB CMS Manual - NEXT VERSION

Her ligger de arbejdsdokumenter der DDB arbejder med i forhold til ændringer i den næste version af DDB CMS.

DDB CMS Manualen - Struktur og indhold NEXT VERSION
DDB CMS Manualen - Konfiguration NEXT VERSION
DDB CMS Manualen - Webmaster kontrolpanel NEXT VERSION
DDB CMS Manualen - Grundlæggende opsætning NEXT VERSION

DDB CMS Manual - Tidligere versioner FORÆLDET

Her ligger tidligere og nu FORÆLDEDE versioner af DDB CMS.

Sådan bidrager du til DDB CMS

For at bidrage til kodebasen i DDB CMS skal koden leve op til en række kriterier som er beskrevet i DDB CMS code guidelines (engelsk).

Du kan bidrage med rettelser til eksisterende moduler eller med helt ny funktionalitet ved at følge Proces for at bidrage til DDB CMS.

Sikkerhed i DDB CMS

Sikkerhed i DDB CMS

Andre vejledninger og dokumenter

Sådan bruger du DDB CMS issue tracker

Søgevejledning til CQL:

Arkitektur og funktionsområder i DDB CMS:

Oversigt over DDB CMS hostingmiljøer, hostingplaner og driftsstatus

Dokumentation til udviklere, arkitekter og testere:

  • Udvikling og test (Dokumentationshenvisninger og vejledninger til servicekald og indeksoversigter)

Her findes også oplysninger om hvordan du som udvikler bidrager til DDB CMS (ding2) kodebasen.

Updated by Rolf Madsen over 3 years ago · 176 revisions locked