Project

General

Profile

Wiki » History » Version 177

Rolf Madsen, 02/22/2018 10:33 AM

1 154 Rolf Madsen
<h1 id="ddb-cms-vejledninger-og-beskrivelser">DDB CMS vejledninger og beskrivelser</h1>
2 28 Rolf Madsen
3 176 Rolf Madsen
<p><em>Opdateret den 22. februar 2018</em></p>
4 49 Rolf Madsen
5 167 Rolf Madsen
<p>{{>toc}}</p>
6
7 1 Michael Anker
<h1>DDB CMS manualerne</h1>
8 176 Rolf Madsen
9 177 Rolf Madsen
<p><em>De fire DDB CMS manualer opdateres f&oslash;r udrulning af en ny version.</em></p>
10 155 Rolf Madsen
11 164 Rolf Madsen
<h2><a href="https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Ddb-cms-manual_struktur-og-indhold">DDB CMS Manual - Struktur og indhold</a></h2>
12 155 Rolf Madsen
13 160 Rolf Madsen
<p>om navigation og oprettelse af indhold for redakt&oslash;rer og lokal redakt&oslash;rer</p>
14 1 Michael Anker
15 164 Rolf Madsen
<h2><a href="https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Ddb-cms-manual_konfiguration">DDB CMS Manual - Konfiguration</a></h2>
16 1 Michael Anker
17 160 Rolf Madsen
<p>om ops&aelig;tning og tilpasning af moduler for lokal administratorer.</p>
18 1 Michael Anker
19 164 Rolf Madsen
<h2><a href="https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Ddb-cms-manual_webmaster-kontrolpanel">DDB CMS Manual - Webmaster kontrolpanel</a></h2>
20 159 Rolf Madsen
21 165 Rolf Madsen
<p>om installation af moduler for biblioteker p&aring; Webmasterhostingplanen.</p>
22 160 Rolf Madsen
23 164 Rolf Madsen
<h2><a href="https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Ddb-cms-manual_grundl%C3%A6ggende-ops%C3%A6tning">DDB CMS Manual - Grundl&aelig;ggende ops&aelig;tning</a></h2>
24 160 Rolf Madsen
25
<p>om n&oslash;dvendig ops&aelig;tning af moduler for nye biblioteker p&aring; DDB CMS.</p>
26 158 Rolf Madsen
27 174 Rolf Madsen
<h3><a href="https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Ddb-cms-manual_next-version">DDB CMS Manual - NEXT VERSION</a></h3>
28 169 Rolf Madsen
29 170 Rolf Madsen
<p>Her ligger de arbejdsdokumenter der DDB arbejder med i forhold til &aelig;ndringer i den n&aelig;ste version af DDB CMS.</p>
30 171 Rolf Madsen
31 172 Rolf Madsen
<p><a href="https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Ddb-cms-manual_struktur-og-indhold_next-version">DDB CMS Manualen - Struktur og indhold NEXT VERSION</a><br />
32
<a href="https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Ddb-cms-manual_konfiguration_next-version">DDB CMS Manualen - Konfiguration NEXT VERSION</a><br />
33
<a href="https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Ddb-cms-manual_webmaster-kontrolpanel_next-version">DDB CMS Manualen - Webmaster kontrolpanel NEXT VERSION</a><br />
34
<a href="https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Ddb-cms-manual_grundl%C3%A6ggende-ops%C3%A6tning_next-version">DDB CMS Manualen - Grundl&aelig;ggende ops&aelig;tning NEXT VERSION</a></p>
35 168 Rolf Madsen
36 173 Rolf Madsen
<h3><a href="https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Ddb-cms-manualer_tidligere-versioner">DDB CMS Manual - Tidligere versioner FOR&AElig;LDET</a></h3>
37 155 Rolf Madsen
38 173 Rolf Madsen
<p>Her ligger tidligere og nu FOR&AElig;LDEDE versioner af DDB CMS.</p>
39 154 Rolf Madsen
40
<ul>
41 1 Michael Anker
</ul>
42
43 155 Rolf Madsen
<h1 id="manual-til-ddb-cms-2017-1.-opgradering---under-udarbejdelse">S&aring;dan bidrager du til DDB CMS</h1>
44 1 Michael Anker
45 154 Rolf Madsen
<p>For at bidrage til kodebasen i DDB CMS skal koden leve op til en r&aelig;kke kriterier som er beskrevet i <a href="https://github.com/ding2/ding2/blob/master/docs/code_guidelines.md">DDB CMS code guidelines</a> (engelsk).</p>
46 1 Michael Anker
47 154 Rolf Madsen
<p>Du kan bidrage med rettelser til eksisterende moduler eller med helt ny funktionalitet ved at f&oslash;lge [[proces for at bidrage til DDB CMS|Proces for at bidrage til DDB CMS]].</p>
48 1 Michael Anker
49 154 Rolf Madsen
<h1 id="sikkerhed-i-ddb-cms">Sikkerhed i DDB CMS</h1>
50 1 Michael Anker
51 154 Rolf Madsen
<p>[[Sikkerhed i DDB CMS]]</p>
52 1 Michael Anker
53 155 Rolf Madsen
<h1 id="ddb-cms-wireframes">Andre vejledninger og dokumenter</h1>
54 1 Michael Anker
55 156 Rolf Madsen
<h2 id="sådan-bruger-du-ddb-cms-issue-tracker">S&aring;dan bruger du DDB CMS issue tracker</h2>
56 1 Michael Anker
57 154 Rolf Madsen
<ul>
58 156 Rolf Madsen
	<li>[[vejledningIssueTracker|Vejledning til issue trackeren]]</li>
59 1 Michael Anker
</ul>
60
61
<ul>
62 156 Rolf Madsen
	<li>[[HowToAddNewIssue|Guide til oprettelse af fejl, &aelig;ndringer og udviklings&oslash;nsker]]</li>
63 1 Michael Anker
</ul>
64 154 Rolf Madsen
65
<ul>
66 156 Rolf Madsen
	<li>[[PrioritizingIssues|Retningslinjer for prioritering af issues i DDB CMS]] Behovspyramide og Red routes</li>
67 154 Rolf Madsen
</ul>
68 1 Michael Anker
69 156 Rolf Madsen
<h2>S&oslash;gevejledning til CQL:</h2>
70 1 Michael Anker
71
<ul>
72 156 Rolf Madsen
	<li>[[kommandosoegning|S&oslash;gevejledning til brug af s&oslash;gekoder og indekser]]</li>
73 1 Michael Anker
</ul>
74 154 Rolf Madsen
75 156 Rolf Madsen
<h2 id="arkitektur-og-funktionsområder-i-ddb-cms">Arkitektur og funktionsomr&aring;der i DDB CMS:</h2>
76 154 Rolf Madsen
77 123 Rolf Madsen
<ul>
78 156 Rolf Madsen
	<li>[[DDBCMSFunktionsomr&aring;der|DDB CMS m&aring;larkitektur]]</li>
79 154 Rolf Madsen
</ul>
80
81 156 Rolf Madsen
<h2 id="oversigt-over-ddb-cms-hostingmiljøer-hostingplaner-og-driftsstatus">Oversigt over DDB CMS hostingmilj&oslash;er, hostingplaner og driftsstatus</h2>
82
83 1 Michael Anker
<ul>
84 156 Rolf Madsen
	<li>[[DDBCMSstatus|DDB CMS status og oversigt over hostingmilj&oslash;er]]</li>
85 154 Rolf Madsen
</ul>
86
87 156 Rolf Madsen
<h2 id="dokumentation-til-udviklere-arkitekter-og-testere">Dokumentation til udviklere, arkitekter og testere:</h2>
88 154 Rolf Madsen
89
<ul>
90 156 Rolf Madsen
	<li>[[developmentAndTest|Udvikling og test]] (Dokumentationshenvisninger og vejledninger til servicekald og indeksoversigter)</li>
91 154 Rolf Madsen
</ul>
92
93 156 Rolf Madsen
<p>Her findes ogs&aring; oplysninger om hvordan du som udvikler bidrager til DDB CMS (ding2) kodebasen.</p>
94 154 Rolf Madsen
95 156 Rolf Madsen
<ul>
96
</ul>