Project

General

Profile

Wiki » History » Version 182

Rolf Madsen, 02/08/2019 01:23 PM

1 154 Rolf Madsen
<h1 id="ddb-cms-vejledninger-og-beskrivelser">DDB CMS vejledninger og beskrivelser</h1>
2 28 Rolf Madsen
3 180 Rolf Madsen
<p><em>Opdateret den 8. februar 2019</em></p>
4 49 Rolf Madsen
5 167 Rolf Madsen
<p>{{>toc}}</p>
6
7 1 Michael Anker
<h1>DDB CMS manualerne</h1>
8 176 Rolf Madsen
9 177 Rolf Madsen
<p><em>De fire DDB CMS manualer opdateres f&oslash;r udrulning af en ny version.</em></p>
10 155 Rolf Madsen
11 164 Rolf Madsen
<h2><a href="https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Ddb-cms-manual_struktur-og-indhold">DDB CMS Manual - Struktur og indhold</a></h2>
12 155 Rolf Madsen
13 160 Rolf Madsen
<p>om navigation og oprettelse af indhold for redakt&oslash;rer og lokal redakt&oslash;rer</p>
14 1 Michael Anker
15 164 Rolf Madsen
<h2><a href="https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Ddb-cms-manual_konfiguration">DDB CMS Manual - Konfiguration</a></h2>
16 1 Michael Anker
17 160 Rolf Madsen
<p>om ops&aelig;tning og tilpasning af moduler for lokal administratorer.</p>
18 1 Michael Anker
19 164 Rolf Madsen
<h2><a href="https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Ddb-cms-manual_webmaster-kontrolpanel">DDB CMS Manual - Webmaster kontrolpanel</a></h2>
20 159 Rolf Madsen
21 165 Rolf Madsen
<p>om installation af moduler for biblioteker p&aring; Webmasterhostingplanen.</p>
22 160 Rolf Madsen
23 164 Rolf Madsen
<h2><a href="https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Ddb-cms-manual_grundl%C3%A6ggende-ops%C3%A6tning">DDB CMS Manual - Grundl&aelig;ggende ops&aelig;tning</a></h2>
24 160 Rolf Madsen
25
<p>om n&oslash;dvendig ops&aelig;tning af moduler for nye biblioteker p&aring; DDB CMS.</p>
26 158 Rolf Madsen
27 178 Rolf Madsen
<h2><a href="https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Proxyvejledning">DDB CMS Manual - Proxy vejledning</a></h2>
28
29
<p>om ops&aelig;tning af proxy for adgang til licensbelagte e-resurser.</p>
30
31 181 Rolf Madsen
<h3>DDB CMS Manual - NEXT VERSION</h3>
32 169 Rolf Madsen
33 170 Rolf Madsen
<p>Her ligger de arbejdsdokumenter der DDB arbejder med i forhold til &aelig;ndringer i den n&aelig;ste version af DDB CMS.</p>
34 171 Rolf Madsen
35 179 Rolf Madsen
<p><a href="https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Ddb-cms-manual_grundl%C3%A6ggende-ops%C3%A6tning_next-version">DDB CMS Manualen - Grundl&aelig;ggende ops&aelig;tning NEXT VERSION</a><br />
36
<a href="https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Ddb-cms-manual_struktur-og-indhold_next-version">DDB CMS Manualen - Struktur og indhold NEXT VERSION</a><br />
37
<a href="https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Ddb-cms-manual_konfiguration_next-version">DDB CMS Manualen - Konfiguration NEXT VERSION</a></p>
38 155 Rolf Madsen
39 179 Rolf Madsen
<p><a href="https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Ddb-cms-manual_webmaster-kontrolpanel_next-version">DDB CMS Manualen - Webmaster kontrolpanel NEXT VERSION</a></p>
40 154 Rolf Madsen
41 179 Rolf Madsen
<p><span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, Verdana, sans-serif; font-size: 20px;">S&aring;dan bidrager du til DDB CMS</span></p>
42 1 Michael Anker
43 154 Rolf Madsen
<p>For at bidrage til kodebasen i DDB CMS skal koden leve op til en r&aelig;kke kriterier som er beskrevet i <a href="https://github.com/ding2/ding2/blob/master/docs/code_guidelines.md">DDB CMS code guidelines</a> (engelsk).</p>
44 1 Michael Anker
45 154 Rolf Madsen
<p>Du kan bidrage med rettelser til eksisterende moduler eller med helt ny funktionalitet ved at f&oslash;lge [[proces for at bidrage til DDB CMS|Proces for at bidrage til DDB CMS]].</p>
46 1 Michael Anker
47 154 Rolf Madsen
<h1 id="sikkerhed-i-ddb-cms">Sikkerhed i DDB CMS</h1>
48 1 Michael Anker
49 154 Rolf Madsen
<p>[[Sikkerhed i DDB CMS]]</p>
50 1 Michael Anker
51 155 Rolf Madsen
<h1 id="ddb-cms-wireframes">Andre vejledninger og dokumenter</h1>
52 1 Michael Anker
53 156 Rolf Madsen
<h2 id="sådan-bruger-du-ddb-cms-issue-tracker">S&aring;dan bruger du DDB CMS issue tracker</h2>
54 1 Michael Anker
55 154 Rolf Madsen
<ul>
56 156 Rolf Madsen
	<li>[[vejledningIssueTracker|Vejledning til issue trackeren]]</li>
57 1 Michael Anker
</ul>
58
59
<ul>
60 156 Rolf Madsen
	<li>[[HowToAddNewIssue|Guide til oprettelse af fejl, &aelig;ndringer og udviklings&oslash;nsker]]</li>
61 1 Michael Anker
</ul>
62 154 Rolf Madsen
63
<ul>
64 156 Rolf Madsen
	<li>[[PrioritizingIssues|Retningslinjer for prioritering af issues i DDB CMS]] Behovspyramide og Red routes</li>
65 154 Rolf Madsen
</ul>
66 1 Michael Anker
67 156 Rolf Madsen
<h2>S&oslash;gevejledning til CQL:</h2>
68 1 Michael Anker
69
<ul>
70 156 Rolf Madsen
	<li>[[kommandosoegning|S&oslash;gevejledning til brug af s&oslash;gekoder og indekser]]</li>
71 1 Michael Anker
</ul>
72 154 Rolf Madsen
73 156 Rolf Madsen
<h2 id="arkitektur-og-funktionsområder-i-ddb-cms">Arkitektur og funktionsomr&aring;der i DDB CMS:</h2>
74 154 Rolf Madsen
75 123 Rolf Madsen
<ul>
76 156 Rolf Madsen
	<li>[[DDBCMSFunktionsomr&aring;der|DDB CMS m&aring;larkitektur]]</li>
77 154 Rolf Madsen
</ul>
78
79 156 Rolf Madsen
<h2 id="oversigt-over-ddb-cms-hostingmiljøer-hostingplaner-og-driftsstatus">Oversigt over DDB CMS hostingmilj&oslash;er, hostingplaner og driftsstatus</h2>
80
81 1 Michael Anker
<ul>
82 156 Rolf Madsen
	<li>[[DDBCMSstatus|DDB CMS status og oversigt over hostingmilj&oslash;er]]</li>
83 154 Rolf Madsen
</ul>
84
85 156 Rolf Madsen
<h2 id="dokumentation-til-udviklere-arkitekter-og-testere">Dokumentation til udviklere, arkitekter og testere:</h2>
86 154 Rolf Madsen
87
<ul>
88 156 Rolf Madsen
	<li>[[developmentAndTest|Udvikling og test]] (Dokumentationshenvisninger og vejledninger til servicekald og indeksoversigter)</li>
89 154 Rolf Madsen
</ul>
90
91 156 Rolf Madsen
<p>Her findes ogs&aring; oplysninger om hvordan du som udvikler bidrager til DDB CMS (ding2) kodebasen.</p>
92 154 Rolf Madsen
93 156 Rolf Madsen
<ul>
94
</ul>