Project

General

Profile

Actions

Wiki » History » Revision 49

« Previous | Revision 49/187 (diff) | Next »
Rolf Madsen, 03/17/2015 02:10 PM


h1. DDB CMS vejledninger og beskrivelser Opdateret 17. marts 2015 Manual til DDB CMS DDB CMS målarkitektur (Beskrivelse af funktionsområder i DDB CMS) Beskrivelse af brugerrollerne i DDB CMS Vejledning til kommandsøgning Guide til funktionstest (Detaljeret testplan er under udvikling) h1. Status for DDB CMS hostingmiljøer, hostingplaner, driftsplaner og opgraderinger DDB CMS status og oversigt over hostingmiljøer "Status for migrering til Brønd 3":http://osswiki.dbc.dk/bin/view/Databroend/MigreringBibliotekerKilder h1. Vejledning til issue tracker Vejledning til issue trackeren Guide til oprettelse af fejl, ændringer og udviklingsønsker Retningslinjer for prioritering af issues i DDB CMS h1. Dokumentation og indgange til DDB infrastrukturen og Databrønd komplekset Brønd 3- webservice http://opensearch.addi.dk/3.0/ (DDB CMS 1.0.1) og http://opensearch.addi.dk/4.0.1/ (DDB CMS 2.0.0+) Brønd 3 - WSDL http://opensearch.addi.dk/3.0/opensearch.wsdl (DDB CMS 1.0.1) og http://opensearch.addi.dk/4.0.1/opensearch.wsdl (DDB CMS 2.0.0+) Brønd 3 - XSD http://opensearch.addi.dk/3.0/opensearch.xsd (DDB CMS 1.0.1) og http://opensearch.addi.dk/4.0.1/opensearch.xsd (DDB CMS 2.0.0+) Brønd 3 - indekser - http://opensearch.addi.dk/4.0.1/opensearch_cql.xml DBC's open source software wiki - http://osswiki.dbc.dk/bin/view/Databroend/WebHome Databrøndens datamodel og dataflow - http://osswiki.dbc.dk/bin/view/Databroend/DatamodeAndDataflow Kilder i Brønd 3 - http://osswiki.dbc.dk/bin/view/Databroend/MigreringBibliotekerKilder#BibliotekerBroend3 DBC's interne issue tracker - https://bugs.dbc.dk/ DBC's webservices - http://opensource.dbc.dk/services/services Testklienter til udvalgte af DBC's webservices - http://opensource.dbc.dk/test-access ISIL biblioteksnumre (agency) - http://vip.dbc.dk/lister.php?vis=folk&PHPSESSID=7bdb9955c90dca2dbc18228ff54f970b Danmarc2 formatetet - http://www.kat-format.dk/danMARC2/sitemap.htm Mapning fra danmarc2 til DKABM - http://www.danbib.dk/docs/bibdk/Mapningsoversigt%20dm2-Dkabm%202011.pdf Yderligere information om Brønd 3 - http://www.danbib.dk/index.php?doc=broend_help h2. fritekstsøgning i Brønd 3 (opensearch 3.0+) Fritekssøgning i Brønd3 er defineret til at omfatte: Forfatter, titel, emneord, noter, forfatter i beskrivelse, standardnumre, EAN/stregkode, værtspublikationer samt posternes id-numre. Det drejer sig om disse dkccl-indekser: fo + ti + em + no + bc + fb + is + vp + rec.id samt disse termindekser: * term.identifier (indeholder isbn, issn) * term.creator * term.title * term.subject * term.description * term.partOf * term.trackTitle * term.defaultLocalData h1. Vejledninger til WIKI: http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/RedmineWikis http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/RedmineTextFormatting

Updated by Rolf Madsen over 6 years ago · 49 revisions locked