Project

General

Profile

Actions

Wiki » History » Revision 2

« Previous | Revision 2/9 (diff) | Next »
Rolf Madsen, 01/31/2020 11:38 AM


DDB Cover service

DDB Cover servicen henter løbende forsider fra en række forsidekilder.

Dermed sikrer vi at bibliotekernes brugergrænseflader har adgang til digitale forsidebilleder af høj kvalitet.

Kilder

Se de aktuelle kilder under: https://www.danskernesdigitalebibliotek.dk/loesninger-og-projekter/i-brug-paa-biblioteket/cover-service/

Updated by Rolf Madsen over 1 year ago · 2 revisions