Project

General

Profile

Wiki » History » Version 6

Erik Bachmann, 10/06/2020 08:51 AM

1 1 Rolf Madsen
<h1>DDB Cover service</h1>
2
3
<p>DDB Cover servicen henter l&oslash;bende forsider fra en r&aelig;kke forsidekilder.</p>
4
5
<p>Dermed sikrer vi at bibliotekernes brugergr&aelig;nseflader har adgang til digitale&nbsp;forsidebilleder af h&oslash;j kvalitet.</p>
6
7
<h2>Kilder</h2>
8
9 6 Erik Bachmann
<p>Se de aktuelle kilder under:&nbsp;<!--https://www.danskernesdigitalebibliotek.dk/loesninger-og-projekter/i-brug-paa-biblioteket/cover-service/-->
10
https://detdigitalefolkebibliotek.dk/node/20</p>
11 3 Rolf Madsen
12
<h2>Upload service</h2>
13
14
<p>Upload servicen giver mulighed for, at det enkelte bibliotek kan tilf&oslash;je forsider til materialer. Materialerne kan tilf&oslash;jes via den lokale hjemmeside og udelukkende af de som har f&aring;et adgang. Den lokale administrator kan tildele adgang. &nbsp;<br />
15
DDB har udformet disse brugsbetingelser for at fasts&aelig;tte de foruds&aelig;tninger der ligger til grund for brugen af DDB Cover servicen. Brugen af DDB Cover service foruds&aelig;tter medlemskab af DDB Basispakken.</p>
16
17
<p>Billedet kan med fordel hentes digitalt fra andre sites, og skal udelukkende vise forsiden af materialet.&nbsp;Forsidebilledet skal desuden f&oslash;lge de bibliografiske principper, s&aring; en forside udover at matche p&aring; titel, matcher p&aring; udgivelse, sprog mm.&nbsp;</p>
18
19
<p>L&aelig;s brugsbetingelserne her:</p>
20
21
<pre>
22
LINK UNDER UDARBEJDELSE</pre>
23
24 4 Rolf Madsen
<p>For at fokusere p&aring; brugernes behov. Tr&aelig;kker vi l&oslash;bende en liste over de mest hyppige s&oslash;gninger uden forsider.</p>
25 3 Rolf Madsen
26 4 Rolf Madsen
<p>Tilg&aring; listen her:</p>
27 3 Rolf Madsen
28 5 Rolf Madsen
<pre>
29
LINK UNDER UDARBEJDELSE</pre>
30 3 Rolf Madsen
31
<h2>Rettigheder</h2>
32
33
<p>Vi har pt. klareret rettigheder p&aring; forsider til musik, film og b&oslash;ger, s&aring; der kan I frit uploade. Derudover har vi nogle specifikke leverand&oslash;rer p&aring; spil-omr&aring;det og computerspilomr&aring;det og magasinomr&aring;det, som ogs&aring; er klareret.</p>
34
35
<p>Vi er i proces med computerspil, magasiner og br&aelig;tspil, men har endnu ikke fuld d&aelig;kning.</p>
36
37
<p>I kan se et overblik over rettighedsklareringen her:<br />
38
https://www.danskernesdigitalebibliotek.dk/loesninger-og-projekter/i-brug-paa-biblioteket/cover-service/<br />
39
&nbsp;</p>