Project

General

Profile

Wiki » History » Version 9

Erik Bachmann, 10/06/2020 12:13 PM

1 1 Rolf Madsen
<h1>DDB Cover service</h1>
2
3
<p>DDB Cover servicen henter l&oslash;bende forsider fra en r&aelig;kke forsidekilder.</p>
4
5
<p>Dermed sikrer vi at bibliotekernes brugergr&aelig;nseflader har adgang til digitale&nbsp;forsidebilleder af h&oslash;j kvalitet.</p>
6
7
<h2>Kilder</h2>
8
9 9 Erik Bachmann
<p>Se de aktuelle kilder under:&nbsp;<!--https://www.danskernesdigitalebibliotek.dk/loesninger-og-projekter/i-brug-paa-biblioteket/cover-service/--> <a href="https://detdigitalefolkebibliotek.dk/section/i-brug-paa-biblioteket/cover-service">I brug p&aring; biblioteket : Cover Service</a></p>
10 3 Rolf Madsen
11
<h2>Upload service</h2>
12
13
<p>Upload servicen giver mulighed for, at det enkelte bibliotek kan tilf&oslash;je forsider til materialer. Materialerne kan tilf&oslash;jes via den lokale hjemmeside og udelukkende af de som har f&aring;et adgang. Den lokale administrator kan tildele adgang. &nbsp;<br />
14
DDB har udformet disse brugsbetingelser for at fasts&aelig;tte de foruds&aelig;tninger der ligger til grund for brugen af DDB Cover servicen. Brugen af DDB Cover service foruds&aelig;tter medlemskab af DDB Basispakken.</p>
15
16
<p>Billedet kan med fordel hentes digitalt fra andre sites, og skal udelukkende vise forsiden af materialet.&nbsp;Forsidebilledet skal desuden f&oslash;lge de bibliografiske principper, s&aring; en forside udover at matche p&aring; titel, matcher p&aring; udgivelse, sprog mm.&nbsp;</p>
17
18
<p>L&aelig;s brugsbetingelserne her:</p>
19
20
<pre>
21
LINK UNDER UDARBEJDELSE</pre>
22
23 4 Rolf Madsen
<p>For at fokusere p&aring; brugernes behov. Tr&aelig;kker vi l&oslash;bende en liste over de mest hyppige s&oslash;gninger uden forsider.</p>
24 3 Rolf Madsen
25 4 Rolf Madsen
<p>Tilg&aring; listen her:</p>
26 3 Rolf Madsen
27 5 Rolf Madsen
<pre>
28
LINK UNDER UDARBEJDELSE</pre>
29 3 Rolf Madsen
30
<h2>Rettigheder</h2>
31
32
<p>Vi har pt. klareret rettigheder p&aring; forsider til musik, film og b&oslash;ger, s&aring; der kan I frit uploade. Derudover har vi nogle specifikke leverand&oslash;rer p&aring; spil-omr&aring;det og computerspilomr&aring;det og magasinomr&aring;det, som ogs&aring; er klareret.</p>
33
34 1 Rolf Madsen
<p>Vi er i proces med computerspil, magasiner og br&aelig;tspil, men har endnu ikke fuld d&aelig;kning.</p>
35 3 Rolf Madsen
36 9 Erik Bachmann
<p>I kan se et overblik over rettighedsklareringen p&aring;:&nbsp;<a href="https://detdigitalefolkebibliotek.dk/section/i-brug-paa-biblioteket/cover-service">I brug p&aring; biblioteket : Cover Service</a><br />
37 8 Erik Bachmann
<!--https://www.danskernesdigitalebibliotek.dk/loesninger-og-projekter/i-brug-paa-biblioteket/cover-service/--> &nbsp;</p>