Generelt

Profil

Anders Nielsen

  • Bibliotek: Herning
  • Registreret den: 02.08.2016
  • Sidste forbindelse: 28.01.2019

Sager

Projekter

  • DDB CMS (Indberetterrolle, 13.12.2018)

Aktivitet

17.01.2019

13:48 DDB CMS Bug #4067 (Closed): Overskrift til materialer vises uhensigtsmæssigt

I nyeste release vises overskriften "Materials/Materialer" nederst på e-resurser og nyheder selvom der ikke er materi...

11:10 DDB CMS Bug #3199: Ajax/jquery fejl - [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience TEST AFVENTER #3603

Blot til info, så opstår den samme fejl nu også ved materiale-lister på nyhedssider.

https://www.screencast.com/t/...

15.01.2019

13:40 DDB CMS Bug #4059: Slick-librariet kaldes og melder fejl

Benjamin Rasmussen skrev:

Anders - hvor ser du fejlen på den side?

Jeg får ingen fejl på deres site - heller ...

14.01.2019

13:37 DDB CMS Bug #4059: Slick-librariet kaldes og melder fejl

Benjamin Rasmussen skrev:

"Det ser ud til at slick-libraryet bliver kaldt på alle sider"

Så vidt jeg kan se s...

11.01.2019

13:06 DDB CMS Bug #4059: Slick-librariet kaldes og melder fejl

Rolf Madsen skrev:

Vi har en kraftig antagelse om det, da loadet blev reduceret til normalt efter det blev deakt...

12:59 DDB CMS Bug #4059: Slick-librariet kaldes og melder fejl

Rolf Madsen skrev:

@Christel, vi skal have prioriteret dette issue da vi set et eksempel på at tilføjelse af sli...

12:40 DDB CMS Bug #4059: Slick-librariet kaldes og melder fejl

Øhm... Ved nærmere eftertanke er det ikke kun scripts, der inkluderes via JS-Injector, der fejler, men også scripts i...

12:30 DDB CMS Bug #4059 (Technical test): Slick-librariet kaldes og melder fejl

Issuet har tidligere været nævnt i https://platform.dandigbib.org/issues/3106

 

Det ser ud til at slick-library...

10.01.2019

11:44 DDB CMS Enhancement #4053 (Ready for development): Langsom load af nyheder med materiale-lister

Efter opdatering til nyeste version (ding2-7.x-4.5.0) er vores nyheder med materiale-lister blevet langsommere til at...

08.01.2018

11:48 DDB CMS Bug #3199: Ajax/jquery fejl - [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience TEST AFVENTER #3603

Rolf Madsen skrev:

Så vidt jeg kan se kommer fejlen blot jeg loader forsiden

js_U4fUPsMkyg-HBkNyVoYbGSzwAOe...

Eksporter til Atom