General

Profile

Michael Anker

  • Login: anker
  • Email: mank@balk.dk
  • Bibliotek: Ballerup Bibliotek
  • Registered on: 01/14/2014
  • Last connection: 01/12/2022

Issues

open closed Total
Assigned issues 1 4 5
Reported issues 12 27 39

Projects

Project Roles Registered on
DDB CMS Indberetterrolle 09/26/2014
DDB Cover service Indberetterrolle 12/04/2019

Activity

06/22/2017

10:42 AM DDB CMS Enhancement #2467: Forvirrende visning af årstal på periodika AFVENTER FBS AVAILABILITY MED volNumberAvailable

Angående det med PIF-noten, så ville jeg være lidt varsom der da jeg tror bibliotekerne skriver alt muligt forskellig...

Michael Anker

06/06/2017

10:59 AM DDB CMS Enhancement #2467: Forvirrende visning af årstal på periodika AFVENTER FBS AVAILABILITY MED volNumberAvailable

Rasmus her fra Ballerup gjorde mig lige opmærksom på at når et periodikum afsluttes så opdateres 008 delfelt u med d
...

Michael Anker

06/02/2017

03:20 PM DDB CMS Enhancement #2467: Forvirrende visning af årstal på periodika AFVENTER FBS AVAILABILITY MED volNumberAvailable

"Udgivet siden 1983" er selvfølgelig en ret generisk måde at løse den på som kan virke på den korte bane
Posten her e...

Michael Anker

05/04/2017

11:06 AM DDB CMS Bug #2255: Reservéring fejler når afhentningsbibliotek ikke er valgt

Ahhhh @Tue gjorde mig lige opmærksom på det største brugsscenarie for at ændre på interessedatoen. Det er selvfølgeli...

Michael Anker
10:08 AM DDB CMS Bug #2255: Reservéring fejler når afhentningsbibliotek ikke er valgt

Angående
1.Hvor mange brugere mangler rent faktisk afhentningsbibliotek?
2.Kan man nøjes med at sætte hovedbiblioteke...

Michael Anker

05/03/2017

01:19 PM DDB CMS Enhancement #2323: Selv sætte bestemt interessedato

Først og fremmest tror vi at personen der skal lave en reservering foretrækker default afhentningssted og afhentnings...

Michael Anker

04/30/2017

08:45 PM DDB Cover service Feature #2334: Metadata

Jeg tænker at Overskriv egne forsider kunne have tilføjet efter denne dato til denne dato. Hvis man så har tilføjet f...

Michael Anker
08:36 PM DDB Cover service Feature #2334 (Closed): Metadata

Hvis vi gerne vil holde styr på billederne og vide hvornår man kan overskrive dem eller ej, kunne man tilføje metadat...

Michael Anker

03/06/2017

02:23 PM DDB CMS Bug #26: Forbedring af video upload

Alle de sager som er oprettet for 3 år siden (bugnummeret er også meget lavt), hvor der ikke er fyldige oplysninger e...

Michael Anker
02:15 PM DDB CMS Bug #1731: Brug af facetter kan ikke spores i Webtrends

Jeg er enig i opsummering, men synes stadig at løsning 2 ikke er hensigtsmæssig.
Vi har lige fået en introduktion til...

Michael Anker

Also available in: Atom