General

Profile

Susanne Lund Mikkelsen

Issues

open closed Total
Assigned issues 1 7 8
Reported issues 3 20 23

Projects

Project Roles Registered on
DDB CMS Personalerolle, Indberetterrolle 02/27/2014
DDB Cover service Indberetterrolle 12/04/2019

Activity

11/20/2018

12:09 PM DDB CMS Bug #3936: Visning af fjernlån i lånerstatus (reserveringer og lån) fejler og giver "Error: missing/unknown/inaccessible record..." LØSES MED #4512

Her er et eksempel fra bob-basen - i Cicero har bogen fået faustnummer 3542987

 

Sketching - 2008

 

...

Susanne Lund Mikkelsen
11:58 AM DDB CMS Bug #3936: Visning af fjernlån i lånerstatus (reserveringer og lån) fejler og giver "Error: missing/unknown/inaccessible record..." LØSES MED #4512

Det kunne godt se sådan ud. Eksemplet fra min kollega er et fjernlån fra statsbiblioteket, og derudover har jeg fået ...

Susanne Lund Mikkelsen
11:14 AM DDB CMS Bug #3936: Visning af fjernlån i lånerstatus (reserveringer og lån) fejler og giver "Error: missing/unknown/inaccessible record..." LØSES MED #4512

Undskyld, jeg kom til at rette i dit svar i stedet for at citere

 

Susanne Lund Mikkelsen
11:05 AM DDB CMS Bug #3936: Visning af fjernlån i lånerstatus (reserveringer og lån) fejler og giver "Error: missing/unknown/inaccessible record..." LØSES MED #4512

Vi oplever samme problem i Køge. Jeg har vedhæftet et screendump fra en af mine kollegaer. Der er kun et materialenum...

Susanne Lund Mikkelsen

09/12/2018

12:20 PM DDB CMS Bug #3825: Klassemærker mangler på flerbindsværker

ok, det ser vi frem til :)

Susanne Lund Mikkelsen
12:13 PM DDB CMS Bug #3825: Klassemærker mangler på flerbindsværker

I nyeste version som i nyeste kommende version? Jeg installerede ding2-7.x-4.4.1  i går, og jeg får ikke vist klassem...

Susanne Lund Mikkelsen
11:35 AM DDB CMS Bug #3825 (Closed): Klassemærker mangler på flerbindsværker

Vi savner klassemærker på faglitterære flerbindsværker.

Susanne Lund Mikkelsen

09/05/2018

12:02 PM DDB CMS Enhancement #3485: UX: Knap mangler i forbindelse med side til oprettelse af bruger.

Testet på upgrade-29. Linket er blevet til en knap, som ligger sig ude i højre side i FF, Chrome og IE på en computer...

Susanne Lund Mikkelsen

08/23/2018

09:31 AM DDB CMS Bug #3043: Fraværsperioden / ferieperioden kan sættes til før d.d.

Testet og godkendt på upgrade-29, men jeg kan ikke logge ind med en testbruger på vanilla-29, så der er den ikke test...

Susanne Lund Mikkelsen

08/22/2018

01:36 PM DDB CMS Bug #3059: Ændring af "Tekst on primary" gemmes ikke

Testet på upgrade-29 og vanilla-29.

Farvevalg for både primary og secondary bliver gemt, når man ændrer dem.

På...

Susanne Lund Mikkelsen

Also available in: Atom