General

Profile

Steen Larsen

  • Email: sgl@aarhus.dk
  • Bibliotek: Aarhus
  • Registered on: 03/03/2014
  • Last connection: 06/24/2019

Issues

Projects

  • DDB CMS (Indberetterrolle, Udviklerrolle, 03/03/2014)
  • FAKTOR (Indberetterrolle, Udviklerrolle, 01/21/2019)

Activity

06/24/2019

06:13 PM DDB CMS Bug #4382: MobilPay: Samme gebyr betalt to gange.

Der er flere moduler i spil bl.a. et generelt DIBS-modul så det er måske i dét modul det indstilles?

Mht test:

...

06/22/2019

03:57 PM DDB CMS Bug #4382: MobilPay: Samme gebyr betalt to gange.

Jeg antager at Mobilepay via DIBS fungerer på samme måde som betaling med betalingskort?

Den foreslåede ændring fi...

04/29/2019

08:30 AM DDB CMS Bug #2162: Indekset term.acquisitionDate i brønd 3.5

Bliver det store løsning med udvidelser i både FBS og i Brønden eller den enklere løsning, hvor dato beregnes ud fra ...

04/24/2019

12:53 PM DDB CMS Bug #3936: Visning af fjernlån i lånerstatus (reserveringer og lån) fejler og giver "Error: missing/unknown/inaccessible record..."

Nej, fejl med lokalposter tror jeg ikke er relateret til det her, så her bør du lave en ny sag med dokumentation (url...

04/03/2019

12:11 PM DDB CMS Bug #2162: Indekset term.acquisitionDate i brønd 3.5

Ja, vi er næsten enige så - accessionDate er på materialeniveau og acquisitiondate er på værkniveau (faustnummer)
I ...

11:25 AM DDB CMS Bug #2162: Indekset term.acquisitionDate i brønd 3.5

Måske strides vi om begreberne men jeg har antaget:

acquisitionDate for et givet værk (faustnummer) er den ælds...

03/05/2019

12:35 PM DDB CMS Bug #3936: Visning af fjernlån i lånerstatus (reserveringer og lån) fejler og giver "Error: missing/unknown/inaccessible record..."

Vær lige opmærksom på at ved mellemværende udleverer FBS API ikke oplysningerne om titel, forfatter m.m. dvs der er i...

02/22/2019

04:44 PM DDB CMS Bug #3936: Visning af fjernlån i lånerstatus (reserveringer og lån) fejler og giver "Error: missing/unknown/inaccessible record..."

Man skal huske at FBS kalder alle id-numre for faust uanset om det er en folkebibliotekspost (korrekt) eller om det e...

02/20/2019

08:56 AM DDB CMS Bug #3936: Visning af fjernlån i lånerstatus (reserveringer og lån) fejler og giver "Error: missing/unknown/inaccessible record..."

Ok, så har jeg vist misforstået sagen.

Men oplysningerne som FBS API leverer i ilBibliographicRecord for fjernlån ...

02/19/2019

04:37 PM DDB CMS Bug #3936: Visning af fjernlån i lånerstatus (reserveringer og lån) fejler og giver "Error: missing/unknown/inaccessible record..."

Ved reserveringer / lån udleveres oplysninger om titel/forfatter når der er tale om fjernlån - det sker ikke ved regn...

Also available in: Atom