General

Profile

Steen Larsen

  • Email: sgl@aarhus.dk
  • Bibliotek: Aarhus
  • Registered on: 03/03/2014
  • Last connection: 04/03/2019

Issues

Projects

  • DDB CMS (Indberetterrolle, Udviklerrolle, 03/03/2014)
  • FAKTOR (Indberetterrolle, Udviklerrolle, 01/21/2019)

Activity

04/03/2019

12:11 PM DDB CMS Bug #2162: Indekset term.acquisitionDate i brønd 3.5

Ja, vi er næsten enige så - accessionDate er på materialeniveau og acquisitiondate er på værkniveau (faustnummer)
I ...

11:25 AM DDB CMS Bug #2162: Indekset term.acquisitionDate i brønd 3.5

Måske strides vi om begreberne men jeg har antaget:

acquisitionDate for et givet værk (faustnummer) er den ælds...

03/05/2019

12:35 PM DDB CMS Bug #3936: Visning af fjernlån i lånerstatus (reserveringer og lån) fejler og giver "Error: missing/unknown/inaccessible record..."

Vær lige opmærksom på at ved mellemværende udleverer FBS API ikke oplysningerne om titel, forfatter m.m. dvs der er i...

02/22/2019

04:44 PM DDB CMS Bug #3936: Visning af fjernlån i lånerstatus (reserveringer og lån) fejler og giver "Error: missing/unknown/inaccessible record..."

Man skal huske at FBS kalder alle id-numre for faust uanset om det er en folkebibliotekspost (korrekt) eller om det e...

02/20/2019

08:56 AM DDB CMS Bug #3936: Visning af fjernlån i lånerstatus (reserveringer og lån) fejler og giver "Error: missing/unknown/inaccessible record..."

Ok, så har jeg vist misforstået sagen.

Men oplysningerne som FBS API leverer i ilBibliographicRecord for fjernlån ...

02/19/2019

04:37 PM DDB CMS Bug #3936: Visning af fjernlån i lånerstatus (reserveringer og lån) fejler og giver "Error: missing/unknown/inaccessible record..."

Ved reserveringer / lån udleveres oplysninger om titel/forfatter når der er tale om fjernlån - det sker ikke ved regn...

11:05 AM DDB CMS Enhancement #3877: Hook til integration med økonomisystem efter DIBS clearing for betaling af mellemværende

Selve PR ikke giver vel anledning til at det store - det er jo blot et nyt hook, men vil jo så give mulighed for se...

02/07/2019

01:25 PM DDB CMS Bug #3936: Visning af fjernlån i lånerstatus (reserveringer og lån) fejler og giver "Error: missing/unknown/inaccessible record..."

@simon - ja, fejlen vil opstå ved alle fjernlånte materialer fra forskningsbiblioteker som der er regning/gebyr på.
...

12/17/2018

02:50 PM DDB CMS Bug #3990: Gamle providerbrugere slettes ikke

@Simon - tja, jeg har ikke dokumenteret i mit script hvorfor jeg gjorde det og det kan være et levn fra gamle dage og...

10:18 AM DDB CMS Bug #3990: Gamle providerbrugere slettes ikke

Ja, brugere med "alma" i navn findes stadig i users-tabellen (hvis det er den du mener?) - er de aktive er det jo ok....

Also available in: Atom