General

Profile

Rune Philosof

Issues

Projects

Activity

03/14/2014

12:30 PM DDB CMS Bug #193: Race condition i ting.module

Hvad betyder det at du har tildelt opgaven til mig?

03/11/2014

01:33 PM DDB CMS Bug #193: Race condition i ting.module

Det vil nok tage et par timer at genskabe problemet, hvis det er rigtigt analyseret at fejlen sker i de linier.
Hvis ...

01:26 PM DDB CMS Bug #193: Race condition i ting.module

Hvad vil du gerne have at jeg linker til?
Vi har en noget speciel udgave af ding2, men den kode i ting.module, som je...

09:10 AM DDB CMS Bug #193 (Closed): Race condition i ting.module

Vi har oplevet følgende fejl af og til:
"... PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Dupl...

Also available in: Atom