General

Profile

Kasper Kenth Petersen

Issues

open closed Total
Assigned issues 0 0 0
Reported issues 0 1 1

Projects

Project Roles Registered on
DDB CMS Indberetterrolle 05/05/2014
DDB Cover service Indberetterrolle 12/04/2019

Activity

05/05/2014

04:36 PM DDB CMS Bug #300 (Closed): Rolltab tekst forsvinder på én vikårlig fane i IE 8

Rolltab tekst forsvinder i IE8 når den valgt.
Se evt. vedhæftet billede.

Kasper Kenth Petersen

Also available in: Atom