General

Profile

Kasper Garnæs

Issues

Projects

  • DDB CMS (Indberetterrolle, Udviklerrolle, 05/22/2014)
  • Kampagne PLUS (Developer, Reporter, DDB Personalerolle, Indberetterrolle, Udviklerrolle, 04/03/2018)
  • FAKTOR (Indberetterrolle, Udviklerrolle, 01/21/2019)
  • DDB Cover service (Developer, Indberetterrolle, 12/04/2019)

Activity

07/12/2020

03:12 PM DDB CMS Bug #4764 (Technical test): Galleri på Materialevisningssiden

Merged efter aftale med Gitte Barlach.

Søgningen på "alment niveau" kommer ved at tage værdier fra dcterms:audienc...

07/10/2020

02:54 PM DDB CMS Bug #4764 (Needs code review): Galleri på Materialevisningssiden

PRs på følgende ændringer:

Omskrivning af queries efter relaterede materialer baseret på kommentar 47:

- http...

07/08/2020

09:39 PM DDB CMS Bug #4764: Galleri på Materialevisningssiden

Gitte har også fundet et issue hvor kald til Cover service fejler hvis den foregående søgning efter relaterede materi...

05:29 PM DDB CMS Bug #4764 (Needs code review): Galleri på Materialevisningssiden

Gitte har bemærket at materialerne der vises i karousellen vises i en anden rækkefølge end i søgeresultatet. Det skyl...

04:14 PM DDB CMS Bug #4764 (Needs code review): Galleri på Materialevisningssiden

04:06 PM DDB CMS Bug #4764: Galleri på Materialevisningssiden

Ændringerne var ikke kommet med i 7.x-6.1.0-beta7 pga. en fejl i releaseprocessen. Dette medfører problemerne b) og c...

05:55 AM DDB CMS Bug #4764 (Technical test): Galleri på Materialevisningssiden

Alle tre ovenstående PRs er merged.

07/07/2020

03:42 PM DDB CMS Bug #3585 (Technical test): GDPR og Persondataforordningen: Cookies i DDB CMS TESTETS SAMMEN MED 3594

Merged.

02:38 PM DDB CMS Bug #3585 (Needs code review): GDPR og Persondataforordningen: Cookies i DDB CMS TESTETS SAMMEN MED 3594

PR baseret på ovenstående kombineret med Christians Vandels findings som indikerer at ovenstående er korrekt:

http...

09:12 AM DDB CMS Bug #3585: GDPR og Persondataforordningen: Cookies i DDB CMS TESTETS SAMMEN MED 3594

Gitte Barlach og Christian Vandel har konstateret at løsningen overfor ikke virker ift. migrering af consent fra en a...

Also available in: Atom