Project

General

Profile

DDB CMS 2014.1

Formålet med denne version er at definere og klargøre DDB CMS til drift.

100%

64 issues   (64 closed — 0 open)

Time tracking
Estimated time 6.00 hours
Issues by
Bug

53/53

Enhancement

8/8

Feature

2/2

Udviklingsprojekt

1/1